Praleisti ir eiti į pagrindinį turinį

Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisyklės

Mūsų rekomendavimo programa nustos veikti 2019 m. spl 15 d.

Ką tai reiškia?

 • Visos už rekomendacijas gautos premijos, susijusios užsakymais, atliktais iki 2019 m. spl 15 d., bus suteiktos kaip įprastai. Bus taikomos visos taisyklės ir sąlygos.
 • Jei jūsų draugas pasinaudojo rekomendacine nuoroda ir užsakymą atliko iki 2019 m. spl 15 d., abu gausite premijas. Bus taikomos visos taisyklės ir sąlygos.
 • Jei jūsų draugas pasinaudojo rekomendacine nuoroda ir užsakymą atliko 2019 spl 15 24:00 arba vėliau, užsakymas bus įvykdytas, tačiau premija nebus suteikta nei vienam iš jūsų.

Taisyklės ir sąlygos

Pagal Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programą, užsakymą atlikę Booking.com klientai („Propaguotojas“) gali uždirbti Premijų, jei pakviečia Rekomendacijos gavėjus (kaip apibrėžta žemiau) pasinaudoti Booking.com internetinės užsakymų sistemos paslaugomis. Toliau nurodytos Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisyklės taikomos Propaguotojui ir Rekomendacijos gavėjui (kartu vadinami „Dalyviais“), kurie dalyvauja Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programoje.

Booking.com bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties gali sustabdyti, nutraukti ar pakeisti Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisykles ir reikalavimus. Bet kokios iki tokio Rekomendacijų bičiuliams programos sustabdymo, pakeitimo ar nutraukimo uždirbtos premijos bus suteiktos pagal iki tol galiojusias taisykles.

Informacija apie Rekomendacijos gavėją:

Dalyvaudamas Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programoje Rekomendacijos gavėjas pripažįsta, kad tam, jog informuotų Propaguotoją apie Premijas, Booking.com vien savo nuožiūra su Propaguotojo paskyra gali pasidalyti Rekomendacijos gavėjo vardu ir Kriterijus atitinkančio užsakymo statusu. Booking.com neperduos apgyvendinimo įstaigos pavadinimo ar konkrečių įsiregistravimo / išsiregistravimo datų. Jei nenorite, kad Propaguotojas gautų informaciją apie jus, paspaudę Rekomendacijos nuorodą nebaikite užsakymo. Jūsų dalyvavimas Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programoje bus nutrauktas.

1. Tinkamumas

Dalyviai, t. y. Propaguotojas ir Rekomendacijos gavėjas, turi būti 18 metų amžiaus ir vyresni. Asmenys iš Naujosios Meksikos, Kalifornijos, Kanzaso, Konektikuto, Tenesio ir Havajų, „Booking Holdings Inc.“ ir su ja susijusių įmonių darbuotojai ir Booking.com bendradarbiaujančių svetainių programos dalyviai (įskaitant atstovus ir darbuotojus) šioje programoje dalyvauti negali. Dalyviai turi būti fiziniai asmenys.

2. Premija

 • Premijas galima uždirbti toliau nurodytu būdu:
  • Propaguotojas pasidalija Booking.com svetainėje pateikta rekomendacijos nuoroda („Rekomendacijos nuoroda“). Propaguotojas negali naudoti Rekomendacijos nuorodos mokamoms akcijoms, įskaitant reklamą internete;
  • Nuorodą gavęs asmuo („Rekomendacijos gavėjas“) paspaudžia Rekomendacijos nuorodą ir per Booking.com svetainę atlieka Kriterijus atitinkantį užsakymą;
  • Užsakyta apgyvendinimo įstaiga patvirtina, kad Rekomendacijos gavėjas viešėjo pagal Kriterijus atitinkantį užsakymą;
  • Per priimtiną laiką po viešnagės Propaguotojas ir Rekomendacijos gavėjas turi būti sukūrę vartotojo paskyrą ir, jei Premija bus išmokėta į vartotojo mokėjimo kortelę, paskyros nustatymuose išsaugoję galiojančios mokėjimo kortelės informaciją.
  • Propaguotojai ir Rekomendacijos gavėjai visais atvejais turi būti skirtingi asmenys.
 • Užsakymas laikomas „Kriterijus atitinkančiu užsakymu“, kai jis atliktas Rekomendacijos gavėjui paspaudus Rekomendacijos nuorodą, o visa per Booking.com svetainę atlikto užsakymo suma (neįskaitant bet kokių viešnagės apgyvendinimo įstaigoje metu atsiradusių išlaidų) yra didesnė nei Rekomendacijos gavėjui nurodyta minimali užsakymo kaina. Booking.basic užsakymai nebus įtraukiami. Booking.com Premiją skaičiuos tik už vieną Rekomendacijos gavėjo Kriterijus atitinkantį užsakymą.
 • Propaguotojas iš viso Propaguotojo premiją gali uždirbti iki 10 kartų. Kiekvienas Rekomendacijos gavėjas rekomendacijos nuoroda Kriterijus atitinkančiam užsakymui atlikti gali pasinaudoti tik vieną kartą, nepaisant to, kiek rekomendacijos nuorodų iš skirtingų Propaguotojų yra gavęs. Į vieną mokėjimo kortelę arba į vieną Piniginę galima gauti iki 11 Premijų (vieną kaip Rekomendacijos gavėjas ir 10 kaip Propaguotojas).
 • Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programa galima naudotis tik asmeniniais, ne komerciniais tikslais.
 • Jei Booking.com savo nuožiūra nuspręs, kad Propaguotojas ir Rekomendacijos gavėjas atitiko Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisykles, Propaguotojui ir Rekomendacijos gavėjui galės būti skirta premiją („Premija“), kaip nurodyta kvietime dalyvauti Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programoje. Dalyviams, kurie Premiją gaus į savo mokėjimo kortelę, Premija bus automatiškai pervesta į vartotojo paskyroje išsaugotą mokėjimo kortelę. Jei bus būtina priminti apie vartotojo paskyros kūrimą ir galiojančios mokėjimo kortelės duomenų išsaugojimą Premijai gauti, Booking.com gali atsiųsti el. laišką arba Propaguotojui, arba Rekomendacijos gavėjui. Dalyviams, kurie Premiją gaus į savo Booking.com „Piniginę“, Premija taip pat bus pervesta automatiškai.
 • Jei Premija nebus panaudota per 14 mėn. po Booking.com pranešimo, kad jau apdorojame jūsų premiją, jos galiojimas automatiškai baigsis. Premijos negalima pervesti, iškeisti į grynuosius ar parduoti.
 • Propaguotojas iš viso 10 kartų gali uždirbti Propaguotojo premiją.
 • Kiekvienas Rekomendacijos gavėjas tik kartą gali panaudoti Rekomendacijos nuorodą. Tai galioja ir tiems atvejams, kai Rekomendacijos gavėjas gavo ar turėjo galimybę pasinaudoti atskiromis skirtingų Propaguotojų Rekomendacijos nuorodomis.
 • Dalyviai bus atsakingi už bet kokius mokesčius ar rinkliavas, kurie gali būti taikomi dėl Premijos gavimo ar išmokėjimo.
 • Premija skaičiuojama automatiškai remiantis Rekomendacijos nuorodų naudojimu ir Kriterijus atitinkančių užsakymų atlikimu naudojantis Booking.com internetinių užsakymų paslaugomis. Booking.com pasilieka teisę savo nuožiūra patikrinti, ar laikomasi Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisyklių.

3. Dalijimasis Rekomendacijų nuorodomis

Propaguotojas nesidalys ar nepublikuos Rekomendacijos nuorodos ten, kur nėra pagrįsto pagrindo manyti, kad jos gavėjai yra tikri keliautojai ir vertina kvietimą naudotis Rekomendacijos nuoroda bei nepažeidžia taikomų įstatymų prieš brukalą. Propaguotojas atlygins ir laikys Booking.com, jos direktorius, tarnautojus, darbuotojus, dalininkus, agentus bei įpėdinius nekaltais dėl bet kokių skundų, galinčių atsirasti dėl neteisėto Rekomendacijos nuorodos persiuntimo ar dalijimosi.

4. Kova su papirkimu

Kiekvienas Premijos gavimo tikslais Rekomendacijos nuoroda pasidalijęs ir Kriterijus atitinkantį užsakymą atlikęs Dalyvis sutinka ir priima toliau nurodytas kovos su kyšininkavimu taisykles: jūs nesate valstybės tarnautojas. „Valstybės tarnautojais“ laikomi bet kokie valstybės tarnybos darbuotojai, kandidatai į valstybės įstaigą ir bet kokie (visiški ar dalini) valstybinių ar valstybės kontroliuojamų įmonių, viešų tarptautinių organizacijų ir politinių partijų (įskaitant bet kokius pareigūnus ar atstovus) darbuotojai. Valstybės tarnautojai neatitinka kriterijų premijai gauti. Jei esate valstybės tarnautojas, turite iš karto mus apie tai informuoti. Atsižvelgiant į (ir kaip atlygis už) rekomenduojamąją veiklą (įskaitant naujų vartotojų, apgyvendinimo įstaigų pritraukimą ir (arba) Booking.com reklamą ir rinkodarą) ir Premijas, jūs negalite (i) tiesiogiai ar netiesiogiai (a) siūlyti, prižadėti ar suteikti kažko trečiajai šaliai (įskaitant bet kokius valstybės tarnautojus ar politines partijas (ar jų pareigūnus, atstovus ar kandidatus)) arba (b) siekti, priimti ar sulaukti pažado iš bet kokios kitos šalies gauti bet kokią dovaną, mokėjimą, premiją, atlygį ar bet kokio tipo privalumų, kurie būtų ar galėtų būti laikomi bet kokio tipo papirkimu arba nelegalia ar korumpuota praktika, ir (ii) turi atitikti visus taikomus įstatymus, reguliuojančius kovą su papirkimu ir korumpuotomis dovanomis bei veikla (įskaitant JAV Užsienio korumpuotų veiklų aktą ir JK Kovos su papirkimu aktą).

5. Kitos sąlygos

 • Booking.com pasilieka teisę ištirti dalyvavimą Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programoje dėl bet kokios apgavikiškos veiklos ir imtis priemonių visas jas nutraukti. Viena iš šių priemonių gali būti Kriterijus atitinkančio užsakymo atšaukimas Booking.com nuožiūra. Premijos, gautos vykdant neteisėtas ar šias Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisykles pažeidžiančias veiklas, bus panaikintos, o Booking.com gali reikalauti apmokėjimo.
 • Booking.com bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties gali sustabdyti, nutraukti ar pakeisti Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisykles ir reikalavimus.
 • Originali šių Taisyklių versija anglų kalba gali būti verčiama į kitas kalbas. Taisyklių versijos vertimai iš anglų kalbos yra skirti naudoti tik kaip nuorodos, todėl vertimas nesuteikia Dalyviams jokių teisių. Kilus ginčui dėl šių Taisyklių turinio ir sąlygų interpretavimo arba, jei šių Taisyklių versija anglų kalba prieštarauja versijai kita kalba, yra nevienareikšmė, nenuosekli arba tarp šių versijų yra skirtumų, versija anglų kalba bus laikoma viršesne, taikoma, susaistančia ir neginčijama. Versija anglų kalba bus naudojama teisiniuose procesuose.
 • Jei bet kokia šių taisyklių nuostata yra ar tampa negaliojančia, neįgyvendinama ar neįpareigojanti, ir toliau privalote laikytis kitų čia nurodytų nuostatų. Tokiu atveju negaliojanti nuostata vis tiek bus taikoma tiek, kiek leidžia galiojantys teisės aktai, ir kiekvienas dalyvis sutiks priimti bent panašius padarinius, kuriuos nustato negaliojanti, neįgyvendinama ar neįpareigojanti nuostata, atsižvelgiant į šių taisyklių ir sąlygų turinį bei tikslą.
 • Jeigu nėra teisės aktuose nustatytų apribojimų, šios Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisyklės turi būti išskirtinai reguliuojamos ir aiškinamos atsižvelgiant į Nyderlandų įstatymus. Dėl šių taisyklių kilę arba su jomis susiję ginčai turės būti pateikiami ir sprendžiami tik kompetentingame Amsterdamo (Nyderlandų Karalystė) teisme.
 • Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programą organizuoja Booking.com B.V., įsikūrusi Herengracht 597, 1017 CE Amsterdame, Nyderlanduose.