Doties uz galveno saturu

Vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumi

Ja jūs saņēmāt ieteikuma saiti pirms 2016. gada septembra vai 2016. gada septembrī, uz jums attiecas iepriekšējie ieteikumu izmantot vietni noteikumi un nosacījumi.

Vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas ietvaros vietnes Booking.com lietotājiem, kas ir veikuši rezervējumu, (turpmāk tekstā 'Ieteicēji') tiek piedāvāts nopelnīt Ieteikuma bonusu, ja viņi aicina personas, kas saņem saiti (turpmāk tekstā 'Ieteikuma saņēmēji') izmantot vietnes Booking.com rezervēšanas pakalpojumus tiešsaistē. Tālāk redzamie vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumi attiecas uz Ieteicēju un Ieteikuma saņēmējiem (kas kopā tiek saukti par 'Dalībniekiem'), kuri piedalās vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmā.

Uzņēmums Booking.com var jebkurā laikā un bez noteikta iemesla norādīšanas apturēt vai pārtraukt vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumus vai mainīt programmas noteikumus un prasības. Ieteikuma bonuss, kas jau ir nopelnīts saskaņā ar vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumiem pirms šādu izmaiņu spēkā stāšanās vai programmas apturēšanas vai izbeigšanas, tiks ņemts vērā.

Informācija par Ieteikuma saņēmēju:

Piedaloties vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmā, Ieteikuma saņēmējs piekrīt, ka uzņēmums Booking.com var pēc saviem ieskatiem Ieteicēja lietotāja profila iestatījumos atklāt Ieteikuma saņēmēja vārdu un Derīgā rezervējuma statusu, lai informētu Ieteicēju par nopelnītā Ieteikuma bonusa statusu. Uzņēmums Booking.com neatklās naktsmītnes nosaukumu un noteikto reģistrēšanās un izrakstīšanās datumu. Ja jūs nevēlaties, lai Ieteicējs saņemtu informāciju par jums, lūdzu, ja esat noklikšķinājis uz Ieteikuma saites, nepabeidziet rezervējuma izpildi. Jūsu dalība vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmā tiks apturēta.

1. Atbilstības prasības

Dalībniekiem – Ieteicējam un Ieteikuma saņēmējam – ir jābūt vismaz 18 gadus veciem. Ņūmeksikas, Kalifornijas, Kanzasas, Konektikutas, Tenesī un Havaju štata iedzīvotājiem, uzņēmuma Booking Holdings Inc. un tā saistīto uzņēmumu darbiniekiem, kā arī uzņēmuma Booking.com saistīto uzņēmumu programmas dalībniekiem (tostarp to pārstāvjiem un darbiniekiem) nav atļauts piedalīties šajā programmā. Dalībniekiem ir jābūt fiziskām personām.

2. Ieteikuma bonuss

 • Ieteikuma bonusu ir iespējams nopelnīt šādi:
  • Ieteicējs nosūta ieteikuma saiti, kas tiek nodrošināta vietnē Booking.com (turpmāk tekstā 'Ieteikuma saite'). Ieteicējam nav tiesību izmantot ieteikuma saiti apmaksātiem piedāvājumiem, tostarp reklāmai tiešsaistē;
  • Ieteikuma saņēmējs izveido Derīgu rezervējumu vietnē Booking.com, noklikšķinot uz Ieteikuma saites;
  • Naktsmītne, kurā Ieteikuma saņēmējs veica Derīgo rezervējumu, uzņēmumam Booking.com apstiprina, ka Ieteikuma saņēmējs tajā ir īstenojis šo rezervējumu;
  • Ieteicējs un Ieteikuma saņēmējs pieņemamā laika posmā pēc uzturēšanās ir izveidojuši lietotāja profilu un, ja Piesaistīšanas ieguvums ir jāpārskaita uz lietotāja maksājumu karti, profila iestatījumos saglabājuši derīgu maksājumu karti.
  • Ieteicējam un Ieteikuma saņēmējam vienmēr ir jābūt divām dažādām personām.
 • Rezervējums tiek uzskatīts par “Derīgu rezervējumu”, ja to ir veicis Ieteikuma saņēmējs, noklikšķinot uz Ieteikuma saites, un ja kopējā rezervējuma summa, veicot to vietnē Booking.com (neieskaitot jebkādas papildmaksas, kas radušās, viesim uzturoties tieši naktsmītnē), ir lielāka par minimālo rezervējuma vērtību, par ko ir informēts Ieteikuma saņēmējs. Booking.basic veida rezervējumi netiks uzskatīti par derīgiem. Uzņēmums Booking.com atļauj katram Ieteikuma saņēmējam veikt tikai vienu Derīgu rezervējumu Ieteikuma bonusa saņemšanai.
 • Ieteicējs kopumā var nopelnīt Ieteicēja bonusu tikai 10 reizes. Katrs Ieteikuma saņēmējs var tikai vienreiz izmantot Ieteikuma saiti, lai veiktu Derīgu rezervējumu neatkarīgi no tā, vai Ieteikuma saņēmējs ir saņēmis atšķirīgas Ieteikuma saites no dažādiem Ieteicējiem vai viņam ir bijusi piekļuve tām. Vienā maksājumu kartē vai vienā unikālā Maciņā var nopelnīt maksimāli 11 Ieteikuma bonusus (vienu kā Ieteikuma saņēmējs, 10 kā Ieteicējs).
 • Vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmu ir atļauts izmantot tikai personīgos, nekomerciālos nolūkos.
 • Ja uzņēmums Booking.com pēc saviem ieskatiem būs nolēmis, ka Ieteicējs un Ieteikuma saņēmējs ir ievērojuši un izpildījuši vietnes Booking.com Draugu piesaistīšanas programmas noteikumus, tad tas apstiprinās, ka Ieteicējs un Ieteikuma saņēmējs ir nopelnījuši bonusu (turpmāk tekstā “Ieteikuma bonuss”), kā tas ir aprakstīts ielūgumā piedalīties vietnes Booking.com Draugu piesaistīšanas programmā. Dalībnieki automātiski saņems Ieteikuma bonusu savā maksājumu kartē, kuras informācija ir saglabāta lietotāja profila iestatījumos ar mērķi izmantot to Draugu piesaistīšanas programmā. Uzņēmums Booking.com var nosūtīt e-pastu vai nu Ieteicējam, vai arī Ieteikuma saņēmējam, ja nepieciešams, lai atgādinātu, ka lietotāja profila izveidošana un derīgas maksājumu kartes pievienošana ir nepieciešama, lai saņemtu Ieteikuma bonusu. Dalībnieki, kuriem ir jāsaņem Ieteikuma bonuss kā Maciņa bonuss vietnē Booking.com, arī automātiski saņems savu Ieteikuma bonusu.
 • Ieteikuma bonuss, kas netiks izmantots 6 mēnešu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas no uzņēmuma Booking.com, automātiski vairs nebūs derīgs. Ieteikuma bonusu nav atļauts pārskaitīt vai apmainīt pret jebkāda veida naudu, tostarp skaidru naudu, un pārdot. Svarīgi: šis nosacījums attiecas uz visiem ieteikuma bonusiem, kas ir apstiprināti pēc 2018. gada 10. aprīļa. Visi ieteikuma bonusi, kas ir apstiprināti pirms šī datuma, automātiski vairs nebūs derīgi pēc 12 mēnešiem.
 • Ieteicējs var nopelnīt Ieteicēja Ieteikuma bonusu kopumā ne vairāk kā 10 reizes.
 • Katram Ieteikuma saņēmējam ir atļauts izmantot Ieteikuma saiti tikai vienreiz, pat ja Ieteikuma saņēmējs ir saņēmis atsevišķas Ieteikuma saites no atšķirīgiem Ieteicējiem.
 • Dalībnieki būs atbildīgi par jebkādiem nodokļiem un maksām, kas varētu rasties Ieteikuma bonusa saņemšanas un izmaksāšanas dēļ.
 • Ieteikuma bonusa aprēķināšana ir automātiska procedūra, kas ir balstīta Ieteikuma saišu izmantošanā un Derīgu rezervējumu izveidē, izmantojot uzņēmuma Booking.com tiešsaistes rezervēšanas pakalpojumus. Uzņēmums Booking.com patur tiesības pēc saviem ieskatiem pārskatīt atbilstību vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumiem.

3. Ieteikuma saišu parādīšana

Ieteicējam nav atļauts nosūtīt vai publicēt Ieteikuma saites, ja vien nav pamatotu apsvērumu, ka tās saņēmēji ir īsti ceļotāji un novērtē ielūgumu, kas ir ietverts Ieteikuma saitē un kas nepārkāpj atbilstošos pretsurogātpasta likumus. Ieteicējam ir jānodrošina uzņēmuma Booking.com, tā direktoru, valdes locekļu, darbinieku, akcionāru, aģentu un pārņēmēju aizsardzība pret jebkādām prasībām, kas varētu rasties no pretlikumīgas Ieteikuma saites sūtīšanas vai pārsūtīšanas, un ar šādām prasībām saistīta atlīdzība.

Kukuļošanas apkarošana

Katrs Dalībnieks, nosūtot Ieteikuma saiti un/vai veicot Derīgu rezervējumu, kā arī lai būtu tiesīgs uz Ieteikuma bonusu, piekrīt šiem kukuļošanas apkarošanas noteikumiem: jūs neesat valdības amatpersona. 'Valdības amatpersona' ietver jebkuru valdības darbinieku, valsts amata kandidātu un (pilnībā vai daļēji) valdības īpašumā vai pārvaldībā esoša uzņēmuma vai publiskas starptautiskas organizācijas darbinieku un politiskās partijas biedru (tostarp jebkuru tās amatpersonu un pārstāvi). Valdības amatpersonām nav tiesību saņemt ieteikuma bonusu. Ja jūs esat valdības amatpersona, jums mūs par to ir nekavējoties jāinformē. Saistībā ar vietnes ieteikšanas darbībām vai kā atlīdzību par tām (tostarp jaunu lietotāju vai naktsmītņu piesaistīšanu un/vai uzņēmuma Booking.com reklamēšanu vai mārketingu) un ar Ieteikuma bonusu, jums (i) nav atļauts ne tiešā, ne netiešā veidā (a) piedāvāt, piesolīt vai piešķirt jebkurai trešajai pusei (tostarp jebkurai valdības amatpersonai vai politiskajai partijai (vai tās amatpersonai, pārstāvim vai kandidātam)) un (b) meklēt, pieņemt vai saņemt solījumu pašam vai citai trešajai pusei jebkāda veida dāvanu, maksājumu, ieguvumu, kompensāciju un labumu, un (ii) jums ir jāievēro visi atbilstošie likumi, kuros tiek reglamentēta kukuļošanas apkarošana un neatļautas dāvanas un darbības (tostarp ASV Ārvalstu korupcijas likums un Apvienotās Karalistes Kukuļošanas apkarošanas likums).

5. Dažādi noteikumi

 • Uzņēmums Booking.com saglabā tiesības veikt izmeklēšanu saistībā ar dalību Booking.com vietnes ieteikšanas draugiem programmā, lai apzinātu krāpnieciskas darbības un veiktu jebkādus pasākumus to izbeigšanai. Uzņēmums Booking.com šo pasākumu ietvaros pēc saviem ieskatiem var atcelt Derīgu rezervējumu. Ieteikuma bonuss, kas ir nopelnīts, veicot krāpnieciskas darbības vai darbības, ar kurām tiek pārkāpti vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumi, kļūst nederīgs un tiek anulēts, un uzņēmums Booking.com var pieprasīt tā atmaksu.
 • Uzņēmums Booking.com var apturēt, izbeigt vai mainīt vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumus un prasības jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ.
 • Šī Līguma oriģinālā angļu valodas versija var tikt tulkota citās valodās. Angļu valodas Līguma versijas tulkojums ir tikai jūsu zināšanai un biroja tulkojums, pret ko Dalībnieki nevar pieteikt nekādas tiesības. Ja par šī Līguma noteikumu un nosacījumu saturu vai interpretāciju rodas strīds vai gadījumā ja starp angļu valodas versiju un jebkuras citas valodas versiju pastāv konflikts, nekonsekvence vai pretrunas, tad angļu valodas versija ir noteicošā, tā tiek piemērota un ir saistoša un izšķiroša. Tiesvedībā ir jāizmanto angļu valodas versija.
 • Ja kāds no šiem noteikumiem ir vai kļūst nederīgs, neizpildāms vai nesaistošs, jums ir jāturpina ievērot visus pārējos šeit minētos nosacījumus. Šādā gadījumā nederīgie noteikumi tomēr tiek stingri piemēroti, ciktāl to atļauj normatīvie tiesību akti, un katrs dalībnieks piekrīt vismaz līdzīgai nederīgo, neizpildāmo vai nesaistošo noteikumu ietekmei saistībā ar šo noteikumu un nosacījumu saturu.
 • Ciktāl tas ir atļauts normatīvajos tiesību aktos, šie vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumi tiek pārraudzīti un sastādīti tikai saskaņā ar Nīderlandes likumiem. Jebkādi strīdi, kas ir radušies šo noteikumu dēļ vai saistībā ar tiem, ir jāiesniedz un jārisina tikai un vienīgi atbildīgajā tiesā Amsterdamā, Nīderlandē.
 • Booking.com vietnes ieteikšanas draugiem programmu organizē uzņēmums Booking.com B.V., kas atrodas Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdamā, Nīderlandē.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Ja jūs saņēmāt ieteikuma saiti 2016. gada oktobrī vai pēc 2016. gada oktobra, uz jums attiecas pašreizējie ieteikumu izmantot vietni noteikumi un nosacījumi.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.