Doties uz galveno saturu

Vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumi

Mūsu vietnes draugu piesaistīšanas programma tiks slēgta šajā datumā: 2019. gada 15. okt.

Ko tas nozīmē?

 • Visi ieteikuma ieguvumi par rezervējumiem, kas veikti līdz 2019. gada 15. okt., tiks izsniegti kā parasti. Spēkā ir visi noteikumi un nosacījumi.
 • Ja jūsu draugs veica rezervējumu līdz 2019. gada 15. okt., izmantojot jūsu ieteikuma saiti, jūs abi saņemsiet ieguvumu. Spēkā ir visi noteikumi un nosacījumi.
 • Ja jūsu draugs veiks rezervējumu 2019. gada 15. okt. plkst. 0:00 vai pēc tam, izmantojot jūsu ieteikuma saiti, viņa rezervējums būs derīgs, bet neviens no jums nesaņems ieguvumu.

Noteikumi un nosacījumi

Vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas ietvaros vietnes Booking.com lietotājiem, kas ir veikuši rezervējumu, (turpmāk tekstā 'Ieteicēji') tiek piedāvāts nopelnīt Ieteikuma bonusu, ja viņi aicina personas, kas saņem saiti (turpmāk tekstā 'Ieteikuma saņēmēji') izmantot vietnes Booking.com rezervēšanas pakalpojumus tiešsaistē. Tālāk redzamie vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumi attiecas uz Ieteicēju un Ieteikuma saņēmējiem (kas kopā tiek saukti par 'Dalībniekiem'), kuri piedalās vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmā.

Uzņēmums Booking.com var jebkurā laikā un bez noteikta iemesla norādīšanas apturēt vai pārtraukt vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumus vai mainīt programmas noteikumus un prasības. Ieteikuma bonuss, kas jau ir nopelnīts saskaņā ar vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumiem pirms šādu izmaiņu spēkā stāšanās vai programmas apturēšanas vai izbeigšanas, tiks ņemts vērā.

Informācija par Ieteikuma saņēmēju:

Piedaloties vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmā, Ieteikuma saņēmējs piekrīt, ka uzņēmums Booking.com var pēc saviem ieskatiem Ieteicēja lietotāja profila iestatījumos atklāt Ieteikuma saņēmēja vārdu un Derīgā rezervējuma statusu, lai informētu Ieteicēju par nopelnītā Ieteikuma bonusa statusu. Uzņēmums Booking.com neatklās naktsmītnes nosaukumu un noteikto reģistrēšanās un izrakstīšanās datumu. Ja jūs nevēlaties, lai Ieteicējs saņemtu informāciju par jums, lūdzu, ja esat noklikšķinājis uz Ieteikuma saites, nepabeidziet rezervējuma izpildi. Jūsu dalība vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmā tiks apturēta.

1. Atbilstības prasības

Dalībniekiem – Ieteicējam un Ieteikuma saņēmējam – ir jābūt vismaz 18 gadus veciem. Ņūmeksikas, Kalifornijas, Kanzasas, Konektikutas, Tenesī un Havaju štata iedzīvotājiem, uzņēmuma Booking Holdings Inc. un tā saistīto uzņēmumu darbiniekiem, kā arī uzņēmuma Booking.com saistīto uzņēmumu programmas dalībniekiem (tostarp to pārstāvjiem un darbiniekiem) nav atļauts piedalīties šajā programmā. Dalībniekiem ir jābūt fiziskām personām.

2. Ieteikuma bonuss

 • Ieteikuma bonusu ir iespējams nopelnīt šādi:
  • Ieteicējs nosūta ieteikuma saiti, kas tiek nodrošināta vietnē Booking.com (turpmāk tekstā 'Ieteikuma saite'). Ieteicējam nav tiesību izmantot ieteikuma saiti apmaksātiem piedāvājumiem, tostarp reklāmai tiešsaistē;
  • Ieteikuma saņēmējs izveido Derīgu rezervējumu vietnē Booking.com, noklikšķinot uz Ieteikuma saites;
  • Naktsmītne, kurā Ieteikuma saņēmējs veica Derīgo rezervējumu, uzņēmumam Booking.com apstiprina, ka Ieteikuma saņēmējs tajā ir īstenojis šo rezervējumu;
  • Ieteicējs un Ieteikuma saņēmējs pieņemamā laika posmā pēc uzturēšanās ir izveidojuši lietotāja profilu un, ja Piesaistīšanas ieguvums ir jāpārskaita uz lietotāja maksājumu karti, profila iestatījumos saglabājuši derīgu maksājumu karti.
  • Ieteicējam un Ieteikuma saņēmējam vienmēr ir jābūt divām dažādām personām.
 • Rezervējums tiek uzskatīts par “Derīgu rezervējumu”, ja to ir veicis Ieteikuma saņēmējs, noklikšķinot uz Ieteikuma saites, un ja kopējā rezervējuma summa, veicot to vietnē Booking.com (neieskaitot jebkādas papildmaksas, kas radušās, viesim uzturoties tieši naktsmītnē), ir lielāka par minimālo rezervējuma vērtību, par ko ir informēts Ieteikuma saņēmējs. Booking.basic veida rezervējumi netiks uzskatīti par derīgiem. Uzņēmums Booking.com atļauj katram Ieteikuma saņēmējam veikt tikai vienu Derīgu rezervējumu Ieteikuma bonusa saņemšanai.
 • Ieteicējs kopumā var nopelnīt Ieteicēja bonusu tikai 10 reizes. Katrs Ieteikuma saņēmējs var tikai vienreiz izmantot Ieteikuma saiti, lai veiktu Derīgu rezervējumu neatkarīgi no tā, vai Ieteikuma saņēmējs ir saņēmis atšķirīgas Ieteikuma saites no dažādiem Ieteicējiem vai viņam ir bijusi piekļuve tām. Vienā maksājumu kartē vai vienā unikālā Maciņā var nopelnīt maksimāli 11 Ieteikuma bonusus (vienu kā Ieteikuma saņēmējs, 10 kā Ieteicējs).
 • Vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmu ir atļauts izmantot tikai personīgos, nekomerciālos nolūkos.
 • Ja uzņēmums Booking.com pēc saviem ieskatiem būs nolēmis, ka Ieteicējs un Ieteikuma saņēmējs ir ievērojuši un izpildījuši vietnes Booking.com Draugu piesaistīšanas programmas noteikumus, tad tas apstiprinās, ka Ieteicējs un Ieteikuma saņēmējs ir nopelnījuši bonusu (turpmāk tekstā “Ieteikuma bonuss”), kā tas ir aprakstīts ielūgumā piedalīties vietnes Booking.com Draugu piesaistīšanas programmā. Dalībnieki automātiski saņems Ieteikuma bonusu savā maksājumu kartē, kuras informācija ir saglabāta lietotāja profila iestatījumos ar mērķi izmantot to Draugu piesaistīšanas programmā. Uzņēmums Booking.com var nosūtīt e-pastu vai nu Ieteicējam, vai arī Ieteikuma saņēmējam, ja nepieciešams, lai atgādinātu, ka lietotāja profila izveidošana un derīgas maksājumu kartes pievienošana ir nepieciešama, lai saņemtu Ieteikuma bonusu. Dalībnieki, kuriem ir jāsaņem Ieteikuma bonuss kā Maciņa bonuss vietnē Booking.com, arī automātiski saņems savu Ieteikuma bonusu.
 • Ieteikuma bonuss, kas netiks izmantots 14 mēnešu laikā pēc tam, kad Booking.com būs paziņojis, ka ir uzsācis ieguvuma apstrādi, automātiski vairs nebūs derīgs. Ieteikuma bonusu nav atļauts pārskaitīt vai apmainīt pret jebkāda veida naudu, tostarp skaidru naudu, un pārdot.
 • Ieteicējs var nopelnīt Ieteicēja Ieteikuma bonusu kopumā ne vairāk kā 10 reizes.
 • Katram Ieteikuma saņēmējam ir atļauts izmantot Ieteikuma saiti tikai vienreiz, pat ja Ieteikuma saņēmējs ir saņēmis atsevišķas Ieteikuma saites no atšķirīgiem Ieteicējiem.
 • Dalībnieki būs atbildīgi par jebkādiem nodokļiem un maksām, kas varētu rasties Ieteikuma bonusa saņemšanas un izmaksāšanas dēļ.
 • Ieteikuma bonusa aprēķināšana ir automātiska procedūra, kas ir balstīta Ieteikuma saišu izmantošanā un Derīgu rezervējumu izveidē, izmantojot uzņēmuma Booking.com tiešsaistes rezervēšanas pakalpojumus. Uzņēmums Booking.com patur tiesības pēc saviem ieskatiem pārskatīt atbilstību vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumiem.

3. Ieteikuma saišu parādīšana

Ieteicējam nav atļauts nosūtīt vai publicēt Ieteikuma saites, ja vien nav pamatotu apsvērumu, ka tās saņēmēji ir īsti ceļotāji un novērtē ielūgumu, kas ir ietverts Ieteikuma saitē un kas nepārkāpj atbilstošos pretsurogātpasta likumus. Ieteicējam ir jānodrošina uzņēmuma Booking.com, tā direktoru, valdes locekļu, darbinieku, akcionāru, aģentu un pārņēmēju aizsardzība pret jebkādām prasībām, kas varētu rasties no pretlikumīgas Ieteikuma saites sūtīšanas vai pārsūtīšanas, un ar šādām prasībām saistīta atlīdzība.

Kukuļošanas apkarošana

Katrs Dalībnieks, nosūtot Ieteikuma saiti un/vai veicot Derīgu rezervējumu, kā arī lai būtu tiesīgs uz Ieteikuma bonusu, piekrīt šiem kukuļošanas apkarošanas noteikumiem: jūs neesat valdības amatpersona. 'Valdības amatpersona' ietver jebkuru valdības darbinieku, valsts amata kandidātu un (pilnībā vai daļēji) valdības īpašumā vai pārvaldībā esoša uzņēmuma vai publiskas starptautiskas organizācijas darbinieku un politiskās partijas biedru (tostarp jebkuru tās amatpersonu un pārstāvi). Valdības amatpersonām nav tiesību saņemt ieteikuma bonusu. Ja jūs esat valdības amatpersona, jums mūs par to ir nekavējoties jāinformē. Saistībā ar vietnes ieteikšanas darbībām vai kā atlīdzību par tām (tostarp jaunu lietotāju vai naktsmītņu piesaistīšanu un/vai uzņēmuma Booking.com reklamēšanu vai mārketingu) un ar Ieteikuma bonusu, jums (i) nav atļauts ne tiešā, ne netiešā veidā (a) piedāvāt, piesolīt vai piešķirt jebkurai trešajai pusei (tostarp jebkurai valdības amatpersonai vai politiskajai partijai (vai tās amatpersonai, pārstāvim vai kandidātam)) un (b) meklēt, pieņemt vai saņemt solījumu pašam vai citai trešajai pusei jebkāda veida dāvanu, maksājumu, ieguvumu, kompensāciju un labumu, un (ii) jums ir jāievēro visi atbilstošie likumi, kuros tiek reglamentēta kukuļošanas apkarošana un neatļautas dāvanas un darbības (tostarp ASV Ārvalstu korupcijas likums un Apvienotās Karalistes Kukuļošanas apkarošanas likums).

5. Dažādi noteikumi

 • Uzņēmums Booking.com saglabā tiesības veikt izmeklēšanu saistībā ar dalību Booking.com vietnes ieteikšanas draugiem programmā, lai apzinātu krāpnieciskas darbības un veiktu jebkādus pasākumus to izbeigšanai. Uzņēmums Booking.com šo pasākumu ietvaros pēc saviem ieskatiem var atcelt Derīgu rezervējumu. Ieteikuma bonuss, kas ir nopelnīts, veicot krāpnieciskas darbības vai darbības, ar kurām tiek pārkāpti vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumi, kļūst nederīgs un tiek anulēts, un uzņēmums Booking.com var pieprasīt tā atmaksu.
 • Uzņēmums Booking.com var apturēt, izbeigt vai mainīt vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumus un prasības jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ.
 • Šī Līguma oriģinālā angļu valodas versija var tikt tulkota citās valodās. Angļu valodas Līguma versijas tulkojums ir tikai jūsu zināšanai un biroja tulkojums, pret ko Dalībnieki nevar pieteikt nekādas tiesības. Ja par šī Līguma noteikumu un nosacījumu saturu vai interpretāciju rodas strīds vai gadījumā ja starp angļu valodas versiju un jebkuras citas valodas versiju pastāv konflikts, nekonsekvence vai pretrunas, tad angļu valodas versija ir noteicošā, tā tiek piemērota un ir saistoša un izšķiroša. Tiesvedībā ir jāizmanto angļu valodas versija.
 • Ja kāds no šiem noteikumiem ir vai kļūst nederīgs, neizpildāms vai nesaistošs, jums ir jāturpina ievērot visus pārējos šeit minētos nosacījumus. Šādā gadījumā nederīgie noteikumi tomēr tiek stingri piemēroti, ciktāl to atļauj normatīvie tiesību akti, un katrs dalībnieks piekrīt vismaz līdzīgai nederīgo, neizpildāmo vai nesaistošo noteikumu ietekmei saistībā ar šo noteikumu un nosacījumu saturu.
 • Ciktāl tas ir atļauts normatīvajos tiesību aktos, šie vietnes Booking.com ieteikšanas draugiem programmas noteikumi tiek pārraudzīti un sastādīti tikai saskaņā ar Nīderlandes likumiem. Jebkādi strīdi, kas ir radušies šo noteikumu dēļ vai saistībā ar tiem, ir jāiesniedz un jārisina tikai un vienīgi atbildīgajā tiesā Amsterdamā, Nīderlandē.
 • Booking.com vietnes ieteikšanas draugiem programmu organizē uzņēmums Booking.com B.V., kas atrodas Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdamā, Nīderlandē.