Przejdź do głównej treści

Warunki Programu Poleceń i Promocji Booking.com

 1. Zakres

  1. Niniejsze Warunki definiują i określają działania, w ramach których Booking.com („Platforma”) nagradza Użytkowników, aby zwiększyć liczbę rezerwacji na Platformie.
 2. Definicje

  1. „Użytkownik” lub „Gość” oznacza osobę odwiedzającą Platformę albo Klienta lub Gościa Obiektu.
  2. „Zakwaterowanie”, „Obiekt” lub „Partner” oznacza Użytkownika, który podpisał Umowę pomiędzy Platformą Booking.com a Obiektem („Umowa”) zgodnie z właściwymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi („Ogólne Warunki”). Użytkownik bezpośrednio sprawuje kontrolę nad rejestracją i udostępnianiem Obiektu na Platformie.
  3. Dwóch Użytkowników o różnych adresach e-mail, różnej informacji o Koncie Gościa lub innej formie identyfikacji traktuje się jako dwie różne osoby. Decyzja ta leży po stronie Booking.com.
  4. „Uczestnik” oznacza Użytkownika, który rozpoczął dokonywanie rezerwacji po otrzymaniu i wykorzystaniu (tj. kliknięciu, otwarciu) Linku Polecającego. Uczestnik dołącza do Programu Poleceń i Promocji w momencie wykorzystania (tj. kliknięcia, otwarcia w przeglądarce) Linku Polecającego – nie musi tej rezerwacji dokończyć. Aby Rezerwacja została uznana za Rezerwację Kwalifikującą się do Programu („Rezerwacja Kwalifikująca się) i, tym samym, potencjalnie kwalifikowała się do Nagrody, musi zostać sfinalizowana i zidentyfikowana w systemie w odniesieniu do właściwego Linku Polecającego. Uczestnicząc w Programie i/lub ubiegając się o Nagrodę, Uczestnicy stają się członkami Programu Poleceń i Promocji. W przypadku wystąpienia sporu Booking.com przysługuje prawo do jednoznacznego określenia wyniku tego sporu.
  5. „Oferta Polecająca” lub „Oferta Nagrody” oznacza ofertę otrzymaną za pomocą Materiałów Promocyjnych wyświetlanych na stronie Booking.com, w e-mailu od Booking.com, bezpośredniej korespondencji pocztowej od Booking.com, aplikacji Booking.com, dowolnej innej korespondencji Booking.com lub przez upoważnioną stronę trzecią.
  6. „Link Polecający” lub „Link do Nagrody” oznacza link, w tym link do udostępnienia lub kod promocyjny, który użytkownik otrzymuje w ramach Oferty Polecająca. Korzystając z linku (np. klikając, otwierając go), użytkownik dołącza do Programu Poleceń i Promocji i będzie otrzymywał odpowiednie informacje dotyczące Programu.
 3. Uwaga ogólna

  1. Aby wziąć udział w Programie Poleceń i Promocji oraz zakwalifikować się do odebrania Nagrody, każdy Uczestnik musi spełnić poniższe warunki:
   1. Osoba nie może być pracownikiem Booking.com (ani żadnej spółki afiliowanej należącej do Booking Holdings Inc.).
   2. Uczestnik nie może podpisać żadnej umowy ani żadnego zobowiązania ze stroną trzecią jako przedstawiciel lub w imieniu Booking.com.
   3. Uczestnik nie może opisać ani przedstawić siebie jako przedstawiciela lub jakiejkolwiek innej osoby działającej w imieniu Booking.com.
   4. Uczestnik w żaden sposób ani w żadnym celu nie może działać w imieniu ani reprezentować Booking.com.
   5. Uczestnik musi być osobą dorosłą (w wieku 18 lub więcej lat).
   6. Uczestnik musi działać w charakterze osoby prywatnej, chyba że stwierdzono inaczej, ale nigdy nie może działać w charakterze osoby publicznej / urzędnika państwowego.
  2. Booking.com w każdym momencie przysługuje prawo do zakończenia lub wstrzymania swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków dopóki nie zidentyfikuje i zweryfikuje odpowiedniego Uczestnika lub w sytuacji (domniemanych) działań niezgodnych z prawem wykonywanych przez Uczestnika, lub w przypadku innego wykorzystania Programu niezgodnie z jego celem.
  3. Booking.com także przysługuje prawo do zakończenia lub wstrzymania swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, jeśli Booking.com lub Uczestnik nie są w stanie przedstawić dowodu potwierdzającego możliwość zakwalifikowania się do Programu.
  4. Każda Nagroda już przyznana Uczestnikowi musi zostać zwrócona lub opłacona po pierwszym wniosku Booking.com, jeśli wystąpią okoliczności określone w pkt. <3.b i/lub 3.c>.
  5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za uiszczenie, nieuiszczenie, transfer i zgłoszenia dotyczące wszelkich ewentualnych podatków, obciążeń, opłat importowych, ceł, opłat i kwot zatrzymanych w ramach udziału w Programie (w tym podatek dochodowy od osób fizycznych lub firm, VAT, podatki handlowe oraz inne obowiązujące krajowe, rządowe, regionalne, państwowe, miejskie oraz lokalne podatki i obciążenia oraz związane z nimi odsetki od opóźnień w płatnościach, jak również kary naliczone przez dowolne instytucje za ich nieuiszczenie, niezatrzymanie lub niezgłoszenie).
  6. Booking.com zastrzega sobie prawo do (całościowego lub częściowego) wstrzymania, odrzucenia, modyfikowania, zawieszenia, odwołania, anulowania lub zablokowania korzyści lub korzystania z Programu (w tym kryteriów kwalifikacyjnych) w dowolnej chwili i z dowolnego powodu (bez wcześniejszego powiadomienia).
  7. Płatność może być zrealizowana na rzecz Uczestnika zgodnie z odpowiednimi Materiałami Promocyjnymi i niniejszymi Warunkami („Nagroda”).
  8. Jeśli Nagroda zostanie wypłacona, Uczestnik nie ma prawa wyboru, który rodzaj Nagrody będzie obowiązywać w jego przypadku. Zostanie to określone wyłącznie przez Booking.com zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danej kampanii.
  9. Jeśli nie określono inaczej, Nagroda jest przyznawana wtedy, kiedy Booking.com potwierdzi z Obiektem, że Uczestnik zrealizował rezerwację za pomocą odpowiedniego Linku Polecającego.
  10. Nagrody z różnych kampanii promocyjnych trwających w tym samym czasie nie łączą się. Na jednego Uczestnika przypada jedna Promocja. Rezerwacje Booking.basic nie kwalifikują się do uzyskania Nagrody.
  11. Jeśli nie określono inaczej, Uczestnicy nie mogą otrzymać tych środków za pomocą przelewu bankowego ani w gotówce.
 4. Linki Polecające

  1. W przypadku gdy Użytkownik otrzymuje Link Polecający lub kod promocyjny:
   1. Do każdej kampanii i każdego Uczestnika przypisane są specjalne Kody Promocyjne, które można wtedy wykorzystać.
   2. Booking.com zastrzega sobie prawo do ograniczenia ważności wszystkich Linków Polecających i kodów promocyjnych wydanych w ramach niniejszego programu w dowolnej chwili i z dowolnego powodu.
   3. Booking.com zastrzega sobie prawo do określenia grona odbiorców każdej kampanii z Linkami Polecającymi i kodami promocyjnymi.
   4. Jeśli nie określono inaczej, Link Polecający i kod promocyjny można wykorzystać tylko raz (tj. na poczet jednej rezerwacji).
  2. Gdy użytkownik otrzyma link do udostępnienia:
   1. Do każdej kampanii przypisane są specjalne Linki do Udostępnienia.
   2. Booking.com zastrzega sobie prawo do ograniczenia ważności wszystkich Linków do Udostępnienia i kodów promocyjnych wydanych w ramach niniejszego programu w dowolnej chwili i z dowolnego powodu.
   3. Booking.com zastrzega sobie prawo do określenia grona odbiorców każdej kampanii z Linkami do Udostępnienia i kodami promocyjnymi.
   4. Jeśli nie określono inaczej, Link do Udostępnienia i kod promocyjny można wykorzystać tylko raz (tj. na poczet jednej rezerwacji).
 5. Nagrody za rezerwacje

  1. W przypadku Ofert Promocyjnych uwzględniających rezerwacje z cashbackiem, Uczestnik otrzyma nagrodę, jeśli spełni następujące warunki:
   1. Uczestnik musi mieć ważne Konto Użytkownika na Booking.com, a jeśli Nagroda zostanie wypłacona na kartę kredytową, musi mieć dołączone aktualne i ważne dane karty kredytowej. Aktualnie karty American Express nie są obsługiwane. Jeśli Nagroda zostanie wypłacona do Portfela Booking.com, dołączenie danych karty nie jest wymagane.
   2. Pobyt będący rezultatem Kwalifikującej się Rezerwacji musi być potwierdzony przez zarezerwowany Obiekt na Booking.com
   3. Zgodnie z niniejszymi Warunkami po otrzymaniu Nagrody na ważną kartę kredytową lub do Portfela Booking.com zostanie przesłany zwrot środków (cashback).
   4. Zostanie przesłany cashback za określoną kwotę po zrealizowanym pobycie, o maksymalnej wartości do 1000 EUR [jeden tysiąc euro] (lub równowartość w lokalnej walucie), po tym jak Uczestnik otrzyma Nagrodę zgodnie z niniejszymi Warunkami. Ze względów podatkowych maksymalne wartości mogą się różnić w zależności od miejsca.
   5. Zwrot środków (cashback) zostanie przesłany bezpośrednio na zarejestrowaną Kartę Kredytową lub do Portfela Booking.com.
   6. Każdy gość może otrzymać maksymalnie 10 (dziesięć) oddzielnych Nagród.
   7. Nie można łączyć w jednej rezerwacji Nagród otrzymanych w ramach Programu Poleceń oraz Programu Poleceń i Promocji.
   8. Rezerwacja Kwalifikująca Się musi zostać zarezerwowana poprzez Platformę Booking.com, przy wykorzystaniu Konta Użytkownika, na które to konto przesłano Nagrodę. Nagrody nie można przekazywać na inne Konto Użytkownika.
   9. Niektóre Nagrody przysługują tylko niektórym użytkownikom (np. tym, którzy po raz pierwszy rezerwowali z Booking.com) lub niektórym rezerwacjom (np. tym, które dotyczą wybranych kierunków podróży), o czym decyduje wyłącznie Booking.com. Tam, gdzie będzie to konieczne, zasady zostaną uwzględnione w opisie oferty.
   10. W przypadku niektórych obiektów Nagroda może zostać przyznana Uczestnikowi w czasie dokonywania rezerwacji jako natychmiastowa zniżka zamiast zwrotu. W takim przypadku wartość Nagrody zostanie odjęta od całkowitej sumy rezerwacji, a Uczestnik zapłaci należną kwotę w momencie rezerwacji.
   11. Link Polecający może zostać wykorzystany tylko na rzecz jednej rezerwacji. Jeśli Rezerwacja Kwalifikująca Się zostanie odwołana bezpłatnie, zgodnie z warunkami rezerwacji zawartymi w potwierdzeniu, wtedy Link Polecający jest ponownie ważny na poczet nowej rezerwacji.
   12. Jeśli Link Polecający jest wykorzystany w ramach Oferty Bezzwrotnej lub jeśli Rezerwacja Kwalifikująca Się zostanie odwołana, bez możliwości opisanego wyżej bezpłatnego odwołania, to przyjmuje się, że zwrot (cashback) został wykonany, a link wygasa, niezależnie od tego, czy Użytkownik faktycznie zatrzymał się z zarezerwowanym Obiekcie, czy nie. Booking.com przyjmuje, że w takiej sytuacji spełnił obowiązki wynikające z przyznania Nagrody.
   13. Nagroda niewykorzystana w ciągu 14 miesięcy od daty poinformowania Gościa o jej „przetwarzaniu” przez Booking.com automatycznie wygasa.
   14. Jeśli Uczestnik nie sfinalizuje swojej rezerwacji zgodnie z Warunkami Programu Poleceń i Promocji Booking.com, zostanie usunięty z Programu.
 6. Wyświetlanie Linków Polecających

  1. Uczestnik nie będzie udostępniać ani przekazywać Linków Polecających odbiorcom, co do których nie istnieją racjonalne podstawy, by sądzić, że są szczerze zainteresowane podróżowaniem i docenią zaproszenie zawarte w Linku Polecającym przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa antyspamowego. Uczestnik zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Booking.com, jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników, akcjonariuszy, pośredników i następców z tytułu wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z niezgodnego z prawem udostępniania bądź przekazywania Linku Polecającego.
 7. Oświadczenie dotyczące zapobiegania łapówkarstwu

  1. Udostępniając Link Polecający lub tworząc odpowiednią Rezerwację Kwalifikującą się w celu odebraniu Nagrody, każdy z Uczestników wyraża zgodę i akceptuje następujące zasady dotyczące zapobiegania łapówkarstwu: dana osoba nie może być urzędnikiem państwowym. Urzędnicy państwowi to osoby zatrudnione przez rząd centralny; kandydaci na urząd publiczny; oraz pracownicy (częściowo lub całościowo) państwowych bądź kontrolowanych przez państwo spółek; międzynarodowych instytucji publicznych oraz partii politycznych (w tym ich członków lub reprezentantów). Urzędnicy państwowi nie kwalifikują się do otrzymania Nagrody. Należy nas bezzwłocznie poinformować w przypadku, gdy dana osoba jest urzędnikiem państwowym. W odniesieniu do czynności polecających (lub jako nagrodę za te czynności) (w tym poszukiwanie nowych użytkowników, obiektów i/lub promocja i marketing Booking.com) oraz Nagrody (i) nie wolno bezpośrednio ani pośrednio (a) oferować, obiecywać lub przyjmować obietnic dla siebie lub osób postronnych żadnych prezentów, nagród ani innych korzyści, które mogłyby zostać uznane za łapówkę lub praktyki nielegalne bądź korupcyjne; oraz (ii) należy przestrzegać stosownych przepisów dotyczących zapobiegania łapówkarstwu oraz praktykom korupcyjnym (w tym obowiązującej w USA ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych oraz obowiązującej w Wielkiej Brytanii ustawy o przeciwdziałaniu łapówkarstwu).
 8. Pozostałe ustalenia

  1. Oryginalna, angielska wersja niniejszych Warunków może być przetłumaczona na inne języki. Tłumaczenie angielskiej wersji Warunków zostało wykonane przez pracowników biura i Uczestnicy nie mogą dochodzić żadnych praw na podstawie tego tłumaczenia. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących treści i interpretacji niniejszych Warunków, a także w przypadku konfliktu, niejednoznaczności, nieścisłości lub rozbieżności pomiędzy angielską wersją i tłumaczeniem Warunków, za wersję obowiązującą i wiążącą uznaje się wersję angielską i postanowienia tej wersji mają zastosowanie. Wersja angielska będzie również wykorzystywana w postępowaniach prawnych. Jeśli którykolwiek z niniejszych zapisów jest lub będzie nieważny, niewykonalny lub niewiążący, pozostałe zapisy niniejszych Warunków są wiążące. W takim przypadku zapis ten powinien zostać wprowadzony w życie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo [lokalne], a każdy Uczestnik musi zaakceptować efekt podobny do nieważnego, niewykonalnego lub niewiążącego, biorąc pod uwagę treść i cel tych warunków.
  2. Booking.com przetwarza dane osobowe w ramach realizacji Programu Poleceń i Promocji zgodnie z Oświadczeniem prywatności Booking.com dostępnym tutaj.
  3. Zapisy niniejszych Warunków podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Amsterdamie w Holandii. Program (w tym Warunki) są oferowane przez Booking.com B.V. (spółka prywatna o ograniczonej odpowiedzialności) zawiązana na mocy prawa holenderskiego z siedzibą przy Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandia.
  4. W przypadku (rzekomego) oszustwa lub nadużycia Booking.com przysługuje prawo do natychmiastowego zawieszenia i/lub wstrzymania płatności lub zakończenia i/lub zawieszenie umowy z partnerem, którego dotyczy ta sytuacja.
 9. Więcej informacji

  1. Aby się z nami skontaktować, należy odwiedzić tę stronę.
  2. Niniejsze warunki mogą okresowo ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Należy regularnie sprawdzać niniejsze Warunki.