Direct la pagina principală

Termenii Programului Booking.com Recomandați un prieten

Dacă ați primit link-ul de recomandare înainte de sau în luna septembrie 2016, atunci se aplică termenii și condițiile anterioare ale Programului Recomandați un prieten.

În cadrul Programului Booking.com Recomandați un prieten, clienții Booking.com care au făcut o rezervare ("Susținătorii") sunt invitați să câștige Bonusuri de recomandare prin invitarea Recomandaților (așa cum sunt aceștia descriși mai jos) să utilizeze serviciile de rezervare cazare online ale Booking.com. În ceea ce urmează, Termenii Programului Booking.com Recomandați un prieten se aplică Susținătorului și Recomandaților (împreună denumiți "Participanți") care participă la Programul Booking.com Recomandați un prieten.

Booking.com își rezervă dreptul de a suspenda, termina sau modifica termenii și cerințele Programului Booking.com Recomandați un prieten oricând și pentru orice motiv. Un Bonus de recomandare deja câștigat în conformitate cu Termenii programului Booking.com Recomandați un Prieten înainte de o astfel de modificare, suspendare sau reziliere va fi onorat.

Informații despre Recomandat:

Luând parte la Programul Booking.com Recomandați un prieten, Recomandatul recunoaște că Booking.com poate, așa cum dorește, să partajeze numele Recomandatului, fotografia de profil și statusul Rezervării Eligibile în setările contului de utilizator al Susținătorului pentru a informa Susținătorul în legătură cu situația Bonusului de recomandare câștigat. Booking.com nu va partaja numele unității de cazare sau datele de check-in sau check-out. Dacă nu doriți ca Susținătorul să primească informații despre dumneavoastră, vă rugăm să nu finalizați rezervarea după ce ați dat clic pe Link-ul de recomandare. În acest caz, participarea dumneavoastră la Programul Booking.com Recomandați un prieten va fi oprită.

1. Eligibilitate

Participanții, respectiv Susținătorul și Recomandatul, trebuie să aibă cel puțin 18 ani. Persoanele din statele New Mexico California, Kansas, Connecticut, Tennessee și Hawaii, precum și angajații Booking Holdings Inc. și ai afiliaţilor acestuia, precum şi participanţi (inclusiv reprezentaţii şi angajaţii lor) la Programul de Parteneri Afiliaţi al Booking.com nu pot participa. Participanții trebuie să fie persoane fizice.

2. Bonus de recomandare

 • Bonusul de recomandare poate fi câștigat după cum urmează:
  • Susținătorul partajează link-ul de recomandare, așa cum este acesta furnizat pe website-ul Booking.com ("Link de recomandare"). Susţinătorul nu are dreptul să folosească Link-ul de recomandare în sau pentru promoţii plătite, inclusiv pentru reclame online;
  • O altă persoană, care primește link-ul ("Recomandatul"), efectuează o Rezervare Eligibilă prin website-ul Booking.com, dând clic pe Link-ul de recomandare; și
  • Sejurul Recomandatului ca urmare a Rezervării Eligibile este confirmat de unitatea de cazare rezervată la Booking.com; și
  • Susținătorul și Recomandatul au creat, la o perioadă de timp rezonabilă după sejur, un cont de utilizator și, dacă Recompensa de recomandare se transmite pe cardul de credit al utilizatorului, au salvat un card de credit valid în setările contului.
  • Susținătorul și Recomandatul trebuie să fie întotdeauna persoane diferite.
 • O rezervare este considerată a fi "Rezervare Eligibilă" dacă a fost efectuată de Recomandat prin accesarea Linkului de recomandare, iar costul total al rezervării făcute prin Booking.com (exclusiv costurile suplimentare din timpul sejurului, plătite direct către unitatea de cazare) este mai mare decât suma minimă comunicată Recomandatului. Rezervările Booking.basic nu vor fi considerate eligibile. Booking.com va recunoaște doar 1 Rezervare Eligibilă per Recomandat în scopul de a se califica pentru Bonus de recomandare.
 • Susținătorul poate câștiga de maximum 10 ori Bonusul de recomandare. Fiecare Recomandat poate utiliza doar o singură dată Linkul de recomandare pentru a crea o Rezervare eligibilă, indiferent dacă Recomandatul a primit sau a avut acces la Linkuri de recomandare separate de la diferiți Susținători. Per card de credit sau per Portofel unic, pot fi câștigate maxim 11 Bonusuri de recomandare (unul ca Recomandat, 10 ca Susținător).
 • Programul Booking.com Recomandați un prieten poate fi utilizat doar în scop personal, non-comercial.
 • Booking.com, în condițiile în care a decis la propria sa discreție că Susținătorul și Recomandatul au îndeplinit condițiile stipulate în Termenii Programului Recomandați unui prieten, va confirma că Susținătorul și Recomandatul au câștigat bonusul (denumit "Bonus de recomandare"), așa cum este descris în invitația de participare la Programul Booking.com Recomandați unui prieten. Participanții care primesc Bonusul de recomandare prin creditarea cardului de credit pe care aceștia l-au salvat în setările contului de utilizator pentru programul Recomandați unui prieten îl vor primi în mod automat. Booking.com poate trimite un e-mail atât Susținătorului, cât și Recomandatului, dacă este necesar să le reamintească că este nevoie de crearea unui cont de utilizator și de stocarea unui card de credit valid pentru a obține Bonusul de recomandare. Participanții care primesc Bonusul de recomandare sub formă de credit în "Portofelul" Booking.com vor primi, de asemenea, Bonusul de recomandare în mod automat.
 • Un Bonus de recomandare nerăscumpărat în termen de 6 luni de la confirmarea sa de Booking.com va expira automat. Bonusul de recomandare nu poate fi transferat, oferit la schimb pentru bani sau vândut. Important: acesta este valabil pentru toate Bonusurile de recomandare care au fost confirmare după 10 aprilie 2018. Toate Bonusurile de recomandare care au fost confirmate înainte de această dată vor expira automat după 12 luni.
 • Susținătorul poate obține de maximum 10 ori Bonusul de recomandare acordat Susținătorilor.
 • Fiecare Recomandat poate utiliza o singură dată Link-ul de recomandare, chiar și în condițiile în care Recomandatul a primit sau a avut acces la Link-uri de recomandare diferite de la Susținători diferiți.
 • Participanții vor fi responsabili de taxele și impozitele ce pot fi aplicate prin încasarea câștigurilor și plăților aferente Bonusului de recomandare.
 • Calculul Bonusului de recomandare este o procedură automatizată bazată pe utilizarea Link-ului de recomandare și efectuarea de Rezervări Eligibile utilizând serviciile de rezervare online de la Booking.com. Booking.com își rezervă dreptul de a, conform propriei sale voințe, revizui respectarea termenilor Programul Booking.com Recomandați un prieten.

3. Afișarea Link-urilor de recomandare

Susținătorul nu va distribui sau publica Link-uri de recomandare dacă nu are suficiente motive să creadă că cei care le receptează sunt călători veritabili și că aceștia apreciază invitația din Link-ul de recomandare, fără să violeze regulamentele anti-spam în vigoare. Susținătorul va despăgubi Booking.com, directorii, funcționarii, angajații, acționarii, agenții și succesorii acesteia, și nu va transfera asupra acestora nicio pretenție care poate apărea din orice redirecționare sau distribuire ilegală a Link-ului de recomandare.

4. Anti mită

Prin partajarea Link-ului de recomandare și efectuarea de Rezervări Eligibile pentru Bonusul de recomandare, fiecare Participant recunoaște și aderă la următorii termeni anti mită: Nu sunt reprezentanți ai unui guvern. "Reprezentații unui guvern" sunt toți angajații guvernamentali; candidați la funcții publice și oricare alt angajat al companiilor controlate sau deținute (total sau parțial) de un guvern, organizații publice internaționale și partide politice (inclusiv conducători sau reprezentanți ai acestora). Reprezentanții de guverne nu sunt eligibili pentru bonusuri de recomandare. Ne veți contacta de îndată pentru a ne informa că sunteți reprezentant al unui guvern. În ceea ce privește activitățile de recomandare (sau recompensele aferente), acestea incluzând solicitarea de noi utilizatori, unități de cazare și/sau promovarea și activități de marketing ale Booking.com, precum și Bonusul de recomandare, (i) în mod direct sau indirect, nu veți (a) oferi, promite sau da unei terțe părți (inclusiv reprezentanți ai guvernelor sau ai partidelor politice(conducător, oficial sau candidat)) sau (b) căuta, primi sau accepta promisiunea pentru sine sau o terță parte, niciun cadou, plată, recompensă, atenție sau beneficiu de niciun fel care ar putea fi considerate drept mită sau practică ilegală sau coruptă și (ii) vă veți conforma tuturor legilor aplicabile din domeniul anti mită și practici de corupție și cadouri nejustificate (inclusiv legea americană U.S. Foreign Corrupt Practices Act și cea britanică UK Anti-Bribery Act).

5. Diverse

 • Booking.com își rezervă dreptul de a investiga participarea la Programul Booking.com Recomandați un prieten pentru orice activitate frauduloasă și să întreprindă orice măsură pentru a o stopa. Aceste măsuri sunt la latitudinea Booking.com, și pot merge inclusiv până la anularea Rezervării Eligibile. Bonusurile de recomandare câștigate prin activități frauduloase sau alte activități care violează termenii Programului Booking.com Recomandați un prieten vor fi considerate nule și lipsite de temei, iar Booking.com poate solicita restituirea lor.
 • Booking.com își rezervă dreptul de a suspenda, termina sau modifica termenii și cerințele Programului Booking.com Recomandați un prieten oricând și pentru orice motiv.
 • Este posibil ca versiunea originală în limba engleză a acestui Contract să fie tradusă în alte limbi. Versiunea tradusă a acestui contract este oferită ca o amabilitate, fiind o traducere de birou, iar Participanții nu pot reclama niciun drept din versiunea tradusă. În situația unei dispute legale despre conținutul și modul de interpretare pentru termenii și condițiile acestui Contract sau în eventualitatea unui conflict, ambiguitate, inadvertență sau discrepanță între versiunea engleză și versiunea în oricare altă limbă a acestui Contract, versiunea în limba engleză este cea aplicabilă și va prima, fiind cea care are valoare legală. Versiunea în limba engleză va fi utilizată în cadrul procedurilor judiciare.
 • În cazul în care orice prevedere a acestor termeni este sau devine nulă, neaplicabilă sau fără caracter obligatoriu, vor rămâne valabile toate celelalte dispoziții din prezentul titlu. Într-un asemenea caz, o astfel de prevedere nulă va fi totuși aplicată în măsura maximă permisă de legea în vigoare, iar fiecare participant va fi de acord să accepte un efect similar cu prevederea invalidă, inaplicabilă sau fără caracter obligatoriu, având în vedere conținutul și scopul acestor termeni și condiții.
 • În măsura permisă de lege, acești Termeni ai Programului Booking.com Recomandați un prieten vor fi guvernați în mod exclusiv și interpretați în conformitate cu legile din Țările de Jos. Orice dispută care decurge din sau în legătură cu acești termeni este exclusiv înaintată și tratată de către instanța competentă din Amsterdam, Țările de Jos.
 • Programul Booking.com Recomandați un prieten este organizat de Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Țările de Jos.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Dacă ați primit link-ul de recomandare în luna octombrie 2016 sau mai târziu, atunci se aplică termenii și condițiile actuale ale Programului Recomandați un prieten.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.