Preskoči do glavne vsebine

Pogoji Booking.com programa za priporočilo prijateljev

Če ste povezavo za priporočilo prejeli pred ali v septembru 2016, potem za vas veljajo prejšnja pravila in pogoji o priporočilih.

V okviru Booking.com programa za priporočilo prijateljev so stranke Booking.com-a, ki opravijo rezervacijo ("Podpornik"), pozvane, da si prislužijo Bonus za priporočilo tako, da povabijo Napotene (kot je opisano spodaj), da uporabijo Booking.com-ove storitve spletnih rezervacij. Za Podpornike in Napotene, ki sodelujejo v Booking.com-ovem programu za priporočilo prijateljev, veljajo sledeči Pogoji Booking.com-ovega programa za priporočilo prijateljev (skupaj naslovljeni kot "Sodelujoči").

Booking.com lahko kadarkoli in zaradi kakršnega koli razloga (začasno) prekine ali spremeni pogoje in zahteve Pogojev Booking.com-ovega programa za priporočilo prijatelja. Bonus za priporočilo, ki je bil prislužen v skladu s pravili Booking.com programa za priporočilo prijatelja pred zadevno spremembo oz. (začasno) prekinitvijo, ostane veljaven.

Podatki o Napotenih:

S sodelovanjem v Booking.com-ovem programu za priporočilo prijateljev se Napoteni strinja, da lahko Booking.com na lastno presojo deli ime in status kvalificirane rezervacije Napotenega v nastavitvah uporabniškega računa Podpornika, da Podpornika obvesti o statusu zasluženega bonusa za priporočilo. Booking.com ne bo delil imena nastanitve ali datumov prijave/odjave. Če želite, da Podpornik ne prejema vaših podatkov, vas prosimo, da ne dokončate rezervacije po kliku na Povezavo za priporočilo. Vaše sodelovanje v Booking.com-ovem programu za priporočilo prijateljev bo prekinjeno.

1. Pogoji za sodelovanje

Sodelujoči, s čimer so mišljeni Podporniki in Napoteni, morajo biti stari vsaj 18 let. Osebe iz zveznih držav Nova Mehika, Kalifornija, Kansas, Connecticut, Tennessee in Havaji, zaposleni pri Booking Holdings Inc. in njenih partnerjih in sodelujoči pri Programu pridruženih partnerjev Booking.com (vključno z njihovimi predstavniki in zaposlenimi) so izključeni iz sodelovanja. Sodelujoči morajo biti fizične osebe.

2. Bonus za priporočilo

 • Bonus za priporočilo si lahko prislužite na sledeč način:
  • Podpornik deli povezavo za priporočilo, ki je na voljo na spletni strani Booking.com ("Povezava za priporočilo"). Podpornik te povezave ne sme uporabiti v okviru oz. za plačane promocije, vključno s spletnim oglaševanjem;
  • Oseba, ki povezavo prejme ("Napoteni") prek spletne strani Booking.com ustvari Kvalificirano rezervacijo s tem, da klikne na Povezavo za priporočilo; in
  • Bivanje Napotenega v okvirju Kvalificirane rezervacije Booking.com-u potrdi rezervirana nastanitev; in
  • Podpornik in Napoteni sta v razumnem časovnem obdobju po končanem bivanju ustvarila uporabniški račun in, če naj bi bila Nagrada za priporočilo izplačana na uporabnikovo kreditno kartico, v nastavitvah svojih računov shranila veljavno kreditno kartico, na katero bo nagrada izplačana.
  • Podpornik in Napoteni morata vedno biti različni osebi.
 • Rezervacija je "Kvalificirana rezervacija", če jo je Napoteni opravil s klikom na Povezavo za priporočilo in je skupni strošek rezervacije, opravljene prek Booking.com (brez dodatnih stroškov, ki so nastali med bivanjem v nastanitvi), večji kot minimalni znesek, ki je bil sporočen Napotenemu. Booking.basic rezervacije ne bodo Kvalificirane rezervacije. Booking.com bo Napotenemu za Bonus za priporočilo priznal samo eno Kvalificirano rezervacijo.
 • Podpornik lahko prejme Bonus podpornika za priporočilo največ 10-krat. Vsak Napoteni lahko le enkrat uporabi povezavo za priporočilo, s katero opravi upravičeno rezervacijo, ne glede na to, če je prejel oz. imel dostop do različnih povezav za priporočilo od različnih Podpornikov. Na posamezno kreditno kartico oz. v posamezno Denarnico je možno prejeti največ 11 bonusov za priporočila (enega kot Napoteni in deset kot Podpornik).
 • Booking.com program za priporočilo prijatelja se lahko uporablja le za osebne, nekomercialne namene.
 • Če je Booking.com na lastno presojo ugotovil, da sta Podpornik in Napoteni izpolnila Pogoje Booking.com programa za priporočilo prijatelja, bo Booking.com Podporniku in Napotenemu potrdil in dodelil bonus ("Bonus za priporočilo"), kakor je opisano v povabilu k sodelovanju v Booking.com Programu za priporočilo prijateljev. Sodelujoči, ki naj bi prejeli Bonus za priporočilo kot znesek na kreditno kartico, shranjeno v nastavitvah uporabniškega računa za potrebe Programa za priporočilo prijatelja, bodo Bonus prejeli samodejno. Booking.com lahko Podporniku ali Napotenemu pošlje elektronsko sporočilo, če je potrebno, kot opomnik da je za prejem Bonusa za priporočilo potrebno ustvariti uporabniški račun in shraniti veljavno kreditno kartico. Tudi sodelujoči, ki naj bi prejeli Bonus za priporočilo v obliki dobroimetja v Denarnico Booking.com, bodo Bonus prejeli samodejno.
 • Veljavnost bonusa za priporočilo avtomatsko poteče, če bonus ni unovčen v 6 mesecih po potrditvi s strani Booking.com. Bonusa za priporočilo ni mogoče prenesti, zamenjati za gotovino oz. denarno valuto ali ga prodati. Opomba: to velja za vse bonuse za priporočila, ki so bili potrjeni po 10. aprilu 2018. Bonusi za priporočila, ki so bili potrjeni pred tem datumom, bodo samodejno potekli po 12 mesecih.
 • Podpornik lahko Podpornikov bonus za priporočilo skupno zasluži samo desetkrat.
 • Vsak Napoteni lahko Povezavo za priporočilo uporabi samo enkrat, tudi če je Napoteni prejel ali imel dostop do različnih Povezav za priporočilo različnih Podpornikov.
 • Sodelujoči so odgovorni za vse davke ali stroške, ki lahko nastanejo zaradi zaslužka in izplačila Bonusa za priporočilo.
 • Izračun Bonusa za priporočilo je avtomatski postopek, ki temelji na uporabi Povezav za priporočilo in ustvarjanju Kvalificiranih rezervacij prek Booking.com-ovih spletnih storitev za rezervacije. Booking.com si pridržuje pravico da na lastno presojo preveri skladnost s pogoji z Booking.com-ovim programom za priporočilo prijateljev.

3. Prikazovanje Povezav za priporočilo

Podpornik Povezav za priporočilo ne bo delil ali objavil, kjer ne obstaja razumna osnova za predvidevanje, da so prejemniki resnični popotniki, ki bodo cenili povabilo do Povezave za priporočilo, in tega ne bo storil v nasprotju z veljavnimi zakoni proti pošiljanju neželene pošte. Podpornik bo poravnal škodo Booking.com-u, njegovim direktorjem, zaposlenim, delničarjem, agentom in naslednikom in jih odvezal odgovornosti do in od zahtevkov, ki so lahko posledica nezakonskega posredovanja ali delitve Povezave za priporočilo.

4. Preprečevanje korupcije

Z delitvijo Povezave za priporočila, ustvarjanjem Kvalificirane rezervacije in za izpolnjevanje pogojev za pridobitev Bonusa za priporočilo se vsak Sodelujoči strinja s in sprejema sledeče pogoje za preprečevanje korupcije: Sodelujoči ni vladni uslužbenec. "Vladni uslužbenec" je vsak uslužbenec vlade, kandidat za javno funkcijo in vsak zaposleni v podjetju, ki ga (v celoti ali delno) nadzira vlada ali ga ima v lasti, v javnih mednarodnih organizacijah in političnih strankah (vključno z vsakim uradnikom ali predstavnikom le-teh). Vladni uslužbenci niso upravičeni do Bonusa za priporočilo. Če ste vladni uslužbenec, nas boste o tem nemudoma obvestili. V povezavi z (ali kot nagrado za) dejavnosti priporočanja (vključno z vabilom novih uporabnikov, nastanitev in/ali promocijo in marketingom Booking.com-a) in v povezavi z Bonusom za priporočilo, (i) ne boste posredno ali neposredno (a) tretji stranki (vključno z vladnimi uslužbenci ali uradniki, predstavniki ali kandidati političnih strank) ponujali, obljubljali ali podarjali, ali (b) od njih zahtevali, sprejemali ali prejeli obljubo zase ali za drugo stranko kakršno koli darilo, plačilo, nagrado, uslugo ali kakršnokoli ugodnost, ki je ali bi lahko bila podkupnina ali nelegalna oziroma koruptivna dejavnost, in (ii) boste delovali v skladu z vso veljavno zakonodajo glede preprečevanja korupcije in korupcijskih daril in dejavnosti (vključno z zakoni U.S. Foreign Corrupt Practices Act in UK Anti-Bribery Act).

5. Razno

 • Booking.com si pridržuje pravico do raziskave sodelovanja v Booking.com-ovem programu za priporočilo prijateljev za kakršnekoli goljufive dejavnosti in do ukrepanja zoper njih. Ti ukrepi lahko vsebujejo, da Booking.com na lastno presojo odpove Kvalificirano rezervacijo. Bonus za priporočilo, ki ga zaslužite prek goljufive dejavnosti ali dejavnosti, ki ne izpolnjujejo pogojev Booking.com-ovega programa za priporočilo prijateljev bo ničen in neveljaven, Booking.com pa lahko zahteva povračilo plačila.
 • Booking.com lahko kadarkoli in zaradi kakršnega koli razloga (začasno) prekine ali spremeni pogoje in zahteve Pogojev Booking.com programa za priporočilo prijatelja.
 • Izvorna angleška različica tega Sporazuma je lahko prevedena v druge jezike. Prevedena različica tega Sporazuma je vljudnostna in pisarniški prevod, Sodelujoči pa iz prevedenih različic ne more izpeljati nobenih pravic. V primeru spora glede vsebine ali interpretacije teh pogojev in pravil tega Sporazuma ali v primeru konflikta, nejasnosti, nekonsistence ali razhajanj med angleško in katero koli prevedeno različico tega Sporazuma, bo obveljala, bila dokončna in zavezujoča angleška različica. Angleška različica bo uporabljena v vseh pravnih postopkih.
 • Če katerakoli določba teh pravil postane ali je neveljavna, neizvedljiva ali neobvezujoča, vas bodo še vedno zavezovale preostale določbe. V tem primeru se taka neveljavna določba kljub temu izvrši v največjem obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja, vsak sodelujoči pa se bo strinjal najmanj s sprejetjem podobnih učinkov kot neveljavnih, neizvršljivih ali neobvezujočih določb, glede na vsebino in namen teh pravil in pogojev.
 • Pogoji Booking.com-ovega programa za priporočilo prijateljev se, v zakonsko določenem obsegu, urejajo in razlagajo v skladu z nizozemsko zakonodajo. Vsi spori, ki izhajajo iz omenjenih pogojev, bodo obravnavani izključno na pristojnih sodiščih v Amsterdamu na Nizozemskem.
 • Booking.com-ov program za priporočilo prijateljev organizira Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemska.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Če ste povezavo za priporočilo prejeli v ali po oktobru 2016, potem za vas veljajo najnovejša pravila in pogoji o priporočilih.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.