Idi na glavni sadržaj

Uslovi Booking.com programa preporuke prijateljima

Naš program preporuke će biti obustavljen na datum: 15. okt. 2019.

Šta to znači?

 • Sve nagrade za preporuku koje se odnose na rezervacije napravljene pre datuma: 15. okt. 2019. će biti dodeljene na uobičajeni način. Svi uslovi i odredbe i dalje važe.
 • Ukoliko prijatelj rezerviše putem vašeg linka pre datuma: 15. okt. 2019. oboje ćete dobiti nagradu. Svi uslovi i odredbe i dalje važe.
 • Ukoliko prijatelj rezerviše putem vašeg linka na ili nakon datuma: 15. oktobar 2019, 00:00, njegova rezervacija će biti važeća, ali nagradu nećete dobiti ni vi, ni vaš prijatelj.

Uslovi i odredbe

U okviru Booking.com programa preporuke prijateljima, Booking.com korisnici koji su izvršili rezervaciju (u daljem tekstu "Promoter") mogu da ostvare Bonus za preporuku ako (u skladu s dole navedenim uslovima) pozovu Primaoca preporuke da koriste usluge onlajn rezervacije smeštaja na veb sajtu Booking.com. Navedeni uslovi programa preporuke prijateljima primenjuju se na Promotera i Primaoce preporuka (pod zajedničkim nazivom "Učesnici") koji učestvuju u Programu preporuke prijateljima.

Booking.com može u svakom trenutku i bez posebnog razloga da obustavi, otkaže ili izmeni odredbe i preduslove za učešće u Booking.com programu preporuke prijatelja. Iznos Bonusa za preporuku, koji je bio ostvaren u skladu sa odredbama Booking.com programa preporuke prijatelja pre navedene izmene, obustave ili otkazivanja, biće ispoštovan.

Informacije o Primaocu:

Učešćem u Booking.com programu preporuke prijatelja, Primalac preporuke se slaže da Booking.com prema sopstvenom nahođenju može da podeli ime Primaoca preporuke i status Važeće rezervacije u korisničkom nalogu Promotera kako bi istog obavestio o statusu ostvarenog Bonusa za preporuku. Booking.com neće deliti ime smeštajnog objekta ili tačne datume prijavljivanja/odjavljivanja. Ako ne želite da omogućite Promoteru da prima informacije o vama, molimo vas da ne dovršite rezervaciju ako ste prethodno kliknuli na Link za preporuku. Vaše učešće u Booking.com programu preporuke prijatelja će biti obustavljeno.

1. Pravo učešća

Učesnici, odnosno Promoter i Primalac preporuke, moraju da imaju najmanje 18 godina. Osobe iz saveznih država Novi Meksiko, Kalifornija, Kanzas, Konektikat, Tenesi i Havaji, zaposleni Booking Holdings Inc. grupe i njenih distributivnih partnera, kao i članovi Booking.com programa distributivnih partnera (uključujući njihove predstavnike i osoblje) nemaju pravo na učešće u programu. Učesnici moraju biti fizička lica.

2. Bonus za preporuke

 • Bonus za preporuke može biti ostvaren na sledeći način:
  • Promoter šalje link za preporuku koji je naveden na Booking.com veb sajtu ("Link za preporuku"). Promoter nije ovlašćen da koristi Link za preporuku u okviru plaćene promocije, uključujući i onlajn oglašavanje;
  • Osoba koja prima link ("Primilac") vrši Važeću rezervaciju putem veb sajta Booking.com klikom na Link preporuke; i
  • Smeštajni objekat u kojem je Primalac preporuke izvršio Važeću rezervaciju potvrđuje boravak kompaniji Booking.com; i
  • Promoter i Primalac preporuke u razumnom roku nakon boravka kreiraju korisnički nalog i u slučaju da Nagrada za preporuku treba da se isplati na kreditnu karticu korisnika, sačuvaju podatke važeće kreditne kartice u okviru podešavanja naloga.
  • Promoter i Primilac uvek moraju da budu dve različite osobe.
 • Rezervacija se smatra "Važećom rezervacijom" kada je Primalac preporuke izvrši klikom na Link preporuke i ako je ukupni iznos rezervacije napravljene putem Booking.com veb sajta (ne uključujući troškove nastale direktno u smeštajnom objektu tokom boravka) veći od minimalnog utrošenog iznosa o kome je Primalac preporuke obavešten. Booking.basic rezervacije se ne smatraju važećim. Booking.com za Bonus za preporuku prihvata samo jednu Važeću rezervaciju po Primaocu preporuke.
 • Promoter može da ostvari Bonus za preporuku ukupno 10 puta. Svaki Primalac preporuke može samo jednom da iskoristi Link za preporuku kako bi napravio Važeću rezervaciju, bez obzira na to da li je Primalac preporuke primio ili imao pristup zasebnim Linkovima za preporuku različitih Promotera. Po kreditnoj kartici ili po jedinstvenom Novčaniku, je moguće ostvariti maksimalno 11 Bonusa za preporuku (1 kao Primalac preporuke, a 10 kao Promoter).
 • Booking.com program preporuke prijatelja može biti upotrebljen samo u lične, nekomercijalne svrhe.
 • Booking.com će, ako prema sopstvenom nahođenju utvrdi da su Promoter i Primalac preporuke ispunili uslove Booking.com programa preporuke prijatelja, potvrditi Promoteru i Primaocu preporuke ostvareni bonus ("Bonus za preporuku") kako je navedeno u pozivu za učešće u Programu preporuke prijatelja kompanije Booking.com. Učesnici koji treba da dobiju Bonus za preporuku u vidu bonusa na kreditnoj kartici koja je sačuvana u podešavanjima korisničkog naloga za svrhe programa "Preporuči prijatelja", će primiti bonus automatski. Ako je potrebno, Booking.com može poslati e-poruku Promoteru ili Primaocu preporuke kako bi ih podsetio da je za dobijanje Bonusa za preporuku neophodno kreirati korisnički nalog i sačuvati podatke važeće kreditne kartice. Učesnici koji treba da dobiju Bonus za preporuku u vidu bonusa u Booking.com Novčaniku će takođe primiti Bonus za preporuku automatski.
 • Bonus za preporuku će automatski isteći ako se ne iskoristi u roku od 14 meseci nakon što vas Booking.com obavesti da je bonus "u obradi". Bonus za preporuku se ne može prenositi, prodati, niti zameniti za gotovinu ili novac.
 • Promoter može da ostvari bonus za slanje preporuke ukupno 10 puta.
 • Svaki Primalac preporuke može samo jednom da iskoristi link za preporuku, a isto važi i ako je Primalac preporuke primio ili imao pristup različitim Linkovima za preporuku od različitih Promotera.
 • Učesnici su odgovorni za plaćanje svih poreza ili naknada koji proizlaze iz prikupljanja i isplate Bonusa za preporuku.
 • Obračunavanje Bonusa za preporuku je automatski postupak koji se zasniva na upotrebi Linkova preporuke i kreiranju Važećih rezervacija putem usluge onlajn rezervacija kompanije Booking.com. Booking.com zadržava pravo da prema sopstvenom nahođenju proveri usklađenost sa uslovima Programa preporuke prijatelju.

3. Prikazivanje Linkova preporuke

Promoter neće deliti ili objavljivati Linkove preporuke osim ako ne postoji razumno uverenje da su primaoci stvarni putnici i da su zahvalni za preporuku koju su primili. Takođe, neophodno je pridržavati se svih odredbi u vezi sa sprečavanjem primanja neželjene pošte (spam). Promoter će obeštetiti Booking.com, njegove direktore, službenike, zaposlenike, deoničare, ovlašćena lica i naslednike i osloboditi ih svake odgovornosti koja proizlazi iz nezakonitog prosleđivanja ili deljenja Linkova preporuke.

4. Anti-korupcija

Podelom Linka preporuke, vršenjem Važeće rezervacije i kako bi ostvario pravo na Bonus za preporuku, svaki Učesnik prihvata i slaže se sa sledećim uslovima o sprečavanju mita: Vi niste vladin službenik. "Vladini službenici" uključuju sve zaposlene u vladi; kandidate javnih službi; i bilo kojeg zaposlenog (na puno ili na pola radnog vremena) u kompaniji u vlasništvu ili pod upravom vlade, javnih međunarodnih organizacija i političkih stranaka (uključujući i sve službenike ili predstavnike istih). Ako ste vladin službenik, dužni ste da nas odmah o tome obavestite. U okviru (ili kao nagradu) preporuke usluge prijatelju (uključujući promovisanje novih korisnika, smeštajnih objekata i/ili reklame i marketing kompanije Booking.com) i Bonusa za preporuku, nećete (i) direktno ili indirektno (a) nuditi, obećavati ili davati trećim stranama (uključujući vladine službenike ili službenike, predstavnike ili kandidate političkih stranaka)) ili (b) tražiti, prihvatiti ili primiti obećanje za sebe ili neku treću stranu, bilo koji poklon, uplatu, nagradu ili pogodnosti bilo koje vrste ako bi se to moglo smatrati podmićivanjem ili nelegalnom i korumpiranom praksom i (ii) pridržavaćete se svih primenljivih zakona u vezi sa sprečavanjem mita i korupcije i aktivnosti (uključujući američki zakon o sprečavanju korupcije (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) i britanski zakon o sprečavanju mita (UK Anti-Bribery Act).

5. Razno

 • Booking.com zadržava pravo provere učešća u Booking.com programu preporuke prijateljima s obzirom na sve aktivnosti prevare, i može da preuzme sve odgovarajuće mere kako bi prevaru zaustavio. Jedna od takvih mera može da bude i ta da Booking.com prema sopstvenom nahođenju otkaže Važeću rezervaciju. Bonus za preporuku ostvaren lažnim aktivnostima ili aktivnostima kojima se krše uslovi i odredbe Programa preporuke prijateljima smatraće se nevažećim i ništavnim.
 • Booking.com može da suspenduje, ukine ili izmeni odredbe i preduslove Booking.com programa preporuke prijatelja u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.
 • Izvorna engleska verzija ovih uslova možda je prevedena na druge jezike. Prevedena verzija je isključivo neslužbeni prevod i iz nje ne proizlaze nikakva prava za Učesnika. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja uslova i odredbi ovog Ugovora ili u slučaju nedoslednosti ili neslaganja između engleske verzije i verzije ovog Ugovora na bilo kojem drugom jeziku, primjenjuje se engleska verzija, te je ista konačna i obvezujuća. Engleska verzija se takođe koristi u svim pravnim postupcima.
 • U slučaju da bilo koja odredba ovih uslova postane nevažeća, nesprovodiva ili neobvezujuća, ostale odredbe u okviru ovog ugovora ostaju važeće. U tom slučaju, takve nevažeće odredbe biće sprovedene u onoj meri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, a učesnici pristaju na to da nevažeće, nesprovodive ili neobvezujuće odredbe zamene odredbe koje bi, uzimajući u obzir sadržaj i svrhu ovih uslova i odredbi, imale sličan efekat.
 • U okviru zakonskih odredbi, ovi uslovi Programa preporuke prijateljima, podležu isključivo zakonima Holandije. Za sve sporove koji proizilaze iz ovih uslova ili su u vezi sa njima, nadležan je odgovarajući sud u Amsterdamu, u Holandiji.
 • Program preporuke prijateljima organizuje Booking.com B.V., sa sedištem na adresi Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandija.