ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com (Refer a Friend)

หากท่านได้รับลิงก์คำเชิญในช่วงก่อนหรือระหว่างเดือนกันยายน 2016 การจองของท่านจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมแนะนำก่อนหน้านี้

ภายใต้โปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com ลูกค้าของ Booking.com ที่ทำการจอง ("ผู้เชิญ") จะได้รับสิทธิ์รับโบนัสสมนาคุณเมื่อส่งคำเชิญให้ผู้ได้รับเชิญ (ตามคำอธิบายด้านล่าง) มาใช้บริการจองที่พักออนไลน์ของ Booking.com โปรดทราบว่าข้อกำหนดด้านล่างนี้เกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com มีผลบังคับใช้กับทั้งผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญ (รวมกันเรียกว่า "ผู้เข้าร่วม") ซึ่งเข้าร่วมโปรแกรมนี้

Booking.com มีสิทธิ์ระงับ ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและเงื่อนไขของข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ทั้งนี้ โบนัสสมนาคุณตามข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com ซึ่งท่านจะได้รับก่อนการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติดังกล่าวจะยังคงมีผล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับเชิญ:

เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com จะถือว่าผู้ได้รับเชิญรับทราบว่า Booking.com สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองเพื่อแบ่งปันข้อมูลของผู้ได้รับเชิญ (ชื่อต้น และสถานะของการจองที่มีคุณสมบัติรับโบนัสสมนาคุณ) โดยข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในบัญชีตั้งค่าของผู้เชิญ และแบ่งปันเพื่อแจ้งให้ผู้เชิญรับทราบเกี่ยวกับสถานะของโบนัสสมนาคุณที่จะได้รับ ทั้งนี้ Booking.com จะไม่แบ่งปันชื่อที่พัก วันที่เช็คอิน/เช็คเอาท์ แต่อย่างใด หากท่านไม่ประสงค์ให้ผู้เชิญรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โปรดอย่าดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์หลังคลิกลิงก์เชิญเพื่อนที่ได้รับจากผู้เชิญ ซึ่งจะหยุดยั้งท่านจากการเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมซึ่งหมายถึงผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ บุคคลที่เป็นพลเมืองของรัฐนิวเม็กซิโก แคลิฟอร์เนีย แคนซัส คอนเนตทิคัต เทนเนสซี และฮาวาย รวมถึงพนักงานของ Booking Holdings Inc. แอฟฟิลิเอตที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วม (รวมถึงตัวแทนและพนักงาน) โปรแกรมคู่ค้าแอฟฟิลิเอต Booking.com จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา

2. โบนัสสมนาคุณ

 • ผู้เข้าร่วมจะได้รับโบนัสสมนาคุณก็ต่อเมื่อเป็นไปตามด้านล่างนี้:
  • ผู้เชิญแบ่งปันลิงก์เชิญเพื่อนที่ได้รับจากเว็บไซต์ Booking.com ("ลิงก์เชิญเพื่อน") ทั้งนี้ ผู้เชิญไม่มีสิทธิ์ใช้ลิงก์เชิญเพื่อนร่วมกับโปรโมชั่นที่จ่ายเงิน รวมถึงนำไปใช้บนโฆษณาออนไลน์
  • บุคคลที่ได้รับลิงก์ ("ผู้ได้รับเชิญ") ดำเนินการจองที่ตรงตามคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ Booking.com โดยคลิกลิงก์เชิญเพื่อนที่ได้รับ
  • ที่พักยืนยันกับ Booking.com ว่าผู้ได้รับเชิญเข้าพักจริงในการจองที่ตรงตามคุณสมบัติ
  • ผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญต้องสร้างแอคเคาท์ของตนเองภายในเวลาที่สมควรหลังเข้าพัก และบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้การได้ในเมนูตั้งค่าแอคเคาท์ เพื่อใช้รับโบนัสสมนาคุณในกรณีที่เราโอนให้ทางบัตรเครดิต
  • ผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญจะต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันเสมอ
 • รายการจองจะได้รับสถานะ "ตรงตามคุณสมบัติ" ก็ต่อเมื่อเป็นการจองที่ผู้ได้รับเชิญดำเนินการโดยคลิกลิงก์เชิญเพื่อน และมียอดมูลค่าการจองบน Booking.com (ไม่รวมยอดอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเข้าพัก) มากกว่ามูลค่าการจองขั้นต่ำที่กำหนดไว้ว่าผู้ได้รับเชิญต้องจอง ทั้งนี้ การจองแบบ Booking.basic จะไม่ถือว่ามีคุณสมบัติรับสมนาคุณ Booking.com จะคำนวณโบนัสสมนาคุณจากการจองที่ตรงตามคุณสมบัติ 1 รายการเท่านั้นต่อผู้ได้รับเชิญ 1 ท่าน
 • ผู้เชิญสามารถรับโบนัสสมนาคุณได้สูงสุด 10 ครั้งเท่านั้น ผู้ได้รับเชิญแต่ละรายสามารถใช้ลิงก์เชิญเพื่อนเพื่อจองการจองที่มีคุณสมบัติรับสมนาคุณได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าผู้ได้รับเชิญจะได้รับหรือมีลิงก์เชิญเพื่อนที่ต่างกันจากผู้เชิญหลายรายก็ตาม ทั้งนี้ บัตรเครดิต 1 ใบ หรือ Wallet 1 รายการสามารถใช้รับโบนัสสมนาคุณได้สูงสุด 11 ครั้ง (1 ครั้งในฐานะผู้ได้รับเชิญ และ 10 ครั้งในฐานะผู้เชิญ)
 • โปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
 • เมื่อ Booking.com พิจารณาตามดุลยพินิจของตนเองแล้วพบว่าผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com อย่างครบถ้วน Booking.com จะมอบโบนัส (“โบนัสสมนาคุณ”) ให้แก่ผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญตามที่ได้อธิบายในคำเชิญให้เข้าโปรแกรม ผู้เข้าร่วมที่จะได้รับโบนัสสมนาคุณทางบัตรเครดิตที่บันทึกไว้ในแอคเคาท์ผู้ใช้เพื่อใช้สำหรับโปรแกรมแนะนำเพื่อนนั้นจะได้รับโบนัสสมนาคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ Booking.com อาจส่งอีเมลไปหาผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญเพื่อแจ้งเตือนให้สร้างแอคเคาท์ผู้ใช้และบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้การได้ เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นในการรับโบนัสสมนาคุณ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมที่จะได้รับโบนัสสมนาคุณทาง "Wallet" ของ Booking.com นั้นจะได้รับโบนัสสมนาคุณโดยอัตโนมัติเช่นกัน
 • โบนัสสมนาคุณจะหมดอายุโดยอัตโนมัติหากไม่นำไปใช้ภายใน 6 เดือนหลังจากที่ Booking.com ยืนยันว่าใช้งานได้ ทั้งนี้ โบนัสสมนาคุณนั้นไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงิน หรือนำไปขาย หมายเหตุ: ข้อกำหนดนี้มีผลกับโบนัสสมนาคุณทั้งหมดที่ได้รับการยืนยันหลังวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2018 เป็นต้นไป ส่วนโบนัสสมนาคุณซึ่งได้รับการยืนยันก่อนหน้าวันที่ดังกล่าวจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ 12 เดือนหลังการยืนยัน
 • ผู้เชิญจะได้รับโบนัสสมนาคุณในส่วนของผู้เชิญได้เพียง 10 ครั้งเท่านั้น
 • ผู้ได้รับเชิญสามารถใช้ลิงก์จากผู้เชิญแต่ละท่านได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นจากการรับและนำโบนัสสมนาคุณไปใช้
 • การคำนวณโบนัสสมนาคุณนั้นเป็นไปตามขั้นตอนอัตโนมัติ อิงจากการใช้ลิงก์เชิญเพื่อนและการดำเนินการจองที่ตรงคุณสมบัติผ่านบริการออนไลน์ของ Booking.com อย่างไรก็ตาม Booking.com ยังคงมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบภายใต้ดุลยพินิจของตนเองว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่

3. การเปิดเผยลิงก์เชิญเพื่อน

ผู้เชิญจะต้องไม่แบ่งปันหรือเผยแพร่ลิงก์เชิญเพื่อนในสถานการณ์ที่ผู้รับมิได้เป็นผู้เดินทางอย่างแท้จริง และต้องเคารพต่อขั้นตอนการเชิญผ่านลิงก์เชิญเพื่อน โดยไม่ละเมิดกฎหมายต่อต้านการสแปมที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้เชิญจะต้องชดเชยความเสียหายและรับผิดชอบต่อคำร้องเรียนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งต่อหรือแบ่งปันลิงก์เชิญเพื่อนอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ Booking.com อีกทั้งผู้อำนวยการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น ตัวแทน และผู้รับช่วงต่อของ Booking.com

4. การต่อต้านทุจริต

เมื่อแบ่งปันลิงก์เชิญเพื่อน หรือทำการจองที่ตรงตามคุณสมบัติ และเพื่อให้มีคุณสมบัติรับโบนัสสมนาคุณ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละท่านต้องยอมรับข้อกำหนดด้านต่อต้านการทุจริต กล่าวคือผู้เข้าร่วมจะต้องไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ โดย “เจ้าหน้าที่รัฐ” หมายถึง พนักงานของหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครตำแหน่งราชการ และพนักงานของบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม (ทั้งหมดหรือบางส่วน) องค์การมหาชนระหว่างประเทศ และพรรคการเมือง (ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานหรือตัวแทน) ท่านจึงต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธ์รับโบนัสสมนาคุณ เพื่อเคารพต่อ (หรือเป็นการชี้ขาดแก่) กิจกรรมแนะนำเพื่อน ท่านต้อง (i) ไม่ได้ดำเนินการต่อไปนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (a) ให้สัญญาแก่บุคคลที่สาม (รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐหรือพรรคการเมือง (เจ้าพนักงาน ตัวแทน และผู้สมัคร)) (b) แสวงหา ยินยอม รับปากที่จะทำตามสัญญาเพื่อบุคคลอื่น หรือเพื่อรับของขวัญ เงิน รางวัล การพิจาณา หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่สามารถก่อให้เกิดหรือเป็นการติดสินบน หรือการดำเนินการผิดกฎหมายหรือทุจริต (ii) ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ด้านต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (รวมถึง U.S. Foreign Corrupt Practices Act และ UK Anti-Bribery Act)

5. ข้อกำหนดอื่น ๆ

 • Booking.com มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบผู้เข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com ว่ามีการฉ้อโกงหรือไม่และจะดำเนินการเพื่อยุติการกระทำดังกล่าว โดยการดำเนินการนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Booking.com ซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิกการจองที่ตรงคุณสมบัติรับโบนัสสมนาคุณ โปรดทราบว่า โบนัสสมนาคุณที่ได้รับจากการฉ้อโกงหรือละเมิดข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com จะถือเป็นโมฆะ และ Booking.com อาจขอให้ผู้เข้าร่วมชำระคืน
 • Booking.com มีสิทธิ์ระงับ ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและเงื่อนไขของข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
 • ข้อกำหนดนี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และถูกแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ข้อมูลในฉบับแปลนี้เป็นข้อมูลอภินันทนาการและเป็นการแปลภายในสำนักงาน ผู้เข้าร่วมไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใด ๆ จากฉบับแปล หากท่านมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการตีความ หรือพบความไม่สอดคล้องกันของข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล เราจะยึดเนื้อหาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก เป็นบทสรุป และมีผลผูกมัด โดยจะใช้ต้นฉบับภาษาอังกฤษในกระบวนการทางกฎหมาย
 • หากกฏระเบียบของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอ ท่านยังคงอยู่ภายใต้กฏระเบียบอื่น ๆ ที่เราระบุไว้ สำหรับกรณีนี้ ข้อมูลที่ไม่มีผลบังคับใช้แล้วดังกล่าวจะยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่กฏหมายจะเอื้ออำนวย และผู้เข้าร่วมต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามมาจากกฏระเบียบที่ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอเหล่านี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com เหล่านี้ถูกควบคุมและดูแลให้เป็นไปตามกฏหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น ข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องส่งฟ้องไปยังศาลในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • โปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com ดำเนินการโดย Booking.com B.V. จดทะเบียนที่อยู่ ณ Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

หากท่านได้รับลิงก์คำเชิญในช่วงเดือนตุลาคม 2016 เป็นต้นไป การจองของท่านจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมแนะนำปัจจุบัน

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.