ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com (Refer a Friend)

โปรแกรมแนะนำเพื่อนจะปิดตัวลงในวันที่ 15 ต.ค. 2019

หมายความว่าอย่างไร?

 • สมนาคุณทั้งหมดจากการแนะนำเพื่อนซึ่งผูกกับการจองที่จองก่อน 15 ต.ค. 2019 จะยังคงออกให้ตามปกติ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดยังมีผล
 • หากเพื่อนทำการจองผ่านลิงก์ของท่านก่อน 15 ต.ค. 2019 ทั้งท่านและเพื่อนก็จะได้รับสมนาคุณ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดยังมีผล
 • หากเพื่อนทำการจองผ่านลิงก์ของท่านในวันที่ 15 ต.ค. 2019 เวลา 00:00 หรือหลังจากนั้น การจองดังกล่าวจะยังมีผล แต่เพื่อนและท่านจะไม่ได้รับสมนาคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ภายใต้โปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com ลูกค้าของ Booking.com ที่ทำการจอง ("ผู้เชิญ") จะได้รับสิทธิ์รับโบนัสสมนาคุณเมื่อส่งคำเชิญให้ผู้ได้รับเชิญ (ตามคำอธิบายด้านล่าง) มาใช้บริการจองที่พักออนไลน์ของ Booking.com โปรดทราบว่าข้อกำหนดด้านล่างนี้เกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com มีผลบังคับใช้กับทั้งผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญ (รวมกันเรียกว่า "ผู้เข้าร่วม") ซึ่งเข้าร่วมโปรแกรมนี้

Booking.com มีสิทธิ์ระงับ ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและเงื่อนไขของข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ทั้งนี้ โบนัสสมนาคุณตามข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com ซึ่งท่านจะได้รับก่อนการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติดังกล่าวจะยังคงมีผล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับเชิญ:

เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com จะถือว่าผู้ได้รับเชิญรับทราบว่า Booking.com สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองเพื่อแบ่งปันข้อมูลของผู้ได้รับเชิญ (ชื่อต้น และสถานะของการจองที่มีคุณสมบัติรับโบนัสสมนาคุณ) โดยข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในบัญชีตั้งค่าของผู้เชิญ และแบ่งปันเพื่อแจ้งให้ผู้เชิญรับทราบเกี่ยวกับสถานะของโบนัสสมนาคุณที่จะได้รับ ทั้งนี้ Booking.com จะไม่แบ่งปันชื่อที่พัก วันที่เช็คอิน/เช็คเอาท์ แต่อย่างใด หากท่านไม่ประสงค์ให้ผู้เชิญรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โปรดอย่าดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์หลังคลิกลิงก์เชิญเพื่อนที่ได้รับจากผู้เชิญ ซึ่งจะหยุดยั้งท่านจากการเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมซึ่งหมายถึงผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ บุคคลที่เป็นพลเมืองของรัฐนิวเม็กซิโก แคลิฟอร์เนีย แคนซัส คอนเนตทิคัต เทนเนสซี และฮาวาย รวมถึงพนักงานของ Booking Holdings Inc. แอฟฟิลิเอตที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วม (รวมถึงตัวแทนและพนักงาน) โปรแกรมคู่ค้าแอฟฟิลิเอต Booking.com จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา

2. โบนัสสมนาคุณ

 • ผู้เข้าร่วมจะได้รับโบนัสสมนาคุณก็ต่อเมื่อเป็นไปตามด้านล่างนี้:
  • ผู้เชิญแบ่งปันลิงก์เชิญเพื่อนที่ได้รับจากเว็บไซต์ Booking.com ("ลิงก์เชิญเพื่อน") ทั้งนี้ ผู้เชิญไม่มีสิทธิ์ใช้ลิงก์เชิญเพื่อนร่วมกับโปรโมชั่นที่จ่ายเงิน รวมถึงนำไปใช้บนโฆษณาออนไลน์
  • บุคคลที่ได้รับลิงก์ ("ผู้ได้รับเชิญ") ดำเนินการจองที่ตรงตามคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ Booking.com โดยคลิกลิงก์เชิญเพื่อนที่ได้รับ
  • ที่พักยืนยันกับ Booking.com ว่าผู้ได้รับเชิญเข้าพักจริงในการจองที่ตรงตามคุณสมบัติ
  • ผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญต้องสร้างแอคเคาท์ของตนเองภายในเวลาที่สมควรหลังเข้าพัก และบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้การได้ในเมนูตั้งค่าแอคเคาท์ เพื่อใช้รับโบนัสสมนาคุณในกรณีที่เราโอนให้ทางบัตรเครดิต
  • ผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญจะต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันเสมอ
 • รายการจองจะได้รับสถานะ "ตรงตามคุณสมบัติ" ก็ต่อเมื่อเป็นการจองที่ผู้ได้รับเชิญดำเนินการโดยคลิกลิงก์เชิญเพื่อน และมียอดมูลค่าการจองบน Booking.com (ไม่รวมยอดอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเข้าพัก) มากกว่ามูลค่าการจองขั้นต่ำที่กำหนดไว้ว่าผู้ได้รับเชิญต้องจอง ทั้งนี้ การจองแบบ Booking.basic จะไม่ถือว่ามีคุณสมบัติรับสมนาคุณ Booking.com จะคำนวณโบนัสสมนาคุณจากการจองที่ตรงตามคุณสมบัติ 1 รายการเท่านั้นต่อผู้ได้รับเชิญ 1 ท่าน
 • ผู้เชิญสามารถรับโบนัสสมนาคุณได้สูงสุด 10 ครั้งเท่านั้น ผู้ได้รับเชิญแต่ละรายสามารถใช้ลิงก์เชิญเพื่อนเพื่อจองการจองที่มีคุณสมบัติรับสมนาคุณได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าผู้ได้รับเชิญจะได้รับหรือมีลิงก์เชิญเพื่อนที่ต่างกันจากผู้เชิญหลายรายก็ตาม ทั้งนี้ บัตรเครดิต 1 ใบ หรือ Wallet 1 รายการสามารถใช้รับโบนัสสมนาคุณได้สูงสุด 11 ครั้ง (1 ครั้งในฐานะผู้ได้รับเชิญ และ 10 ครั้งในฐานะผู้เชิญ)
 • โปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
 • เมื่อ Booking.com พิจารณาตามดุลยพินิจของตนเองแล้วพบว่าผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com อย่างครบถ้วน Booking.com จะมอบโบนัส (“โบนัสสมนาคุณ”) ให้แก่ผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญตามที่ได้อธิบายในคำเชิญให้เข้าโปรแกรม ผู้เข้าร่วมที่จะได้รับโบนัสสมนาคุณทางบัตรเครดิตที่บันทึกไว้ในแอคเคาท์ผู้ใช้เพื่อใช้สำหรับโปรแกรมแนะนำเพื่อนนั้นจะได้รับโบนัสสมนาคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ Booking.com อาจส่งอีเมลไปหาผู้เชิญและผู้ได้รับเชิญเพื่อแจ้งเตือนให้สร้างแอคเคาท์ผู้ใช้และบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้การได้ เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นในการรับโบนัสสมนาคุณ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมที่จะได้รับโบนัสสมนาคุณทาง "Wallet" ของ Booking.com นั้นจะได้รับโบนัสสมนาคุณโดยอัตโนมัติเช่นกัน
 • โบนัสสมนาคุณจะหมดอายุโดยอัตโนมัติหากไม่นำไปใช้ภายใน 14 เดือนหลังจากที่ Booking.com แจ้งว่า "กำลังดำเนินการ" โดยโบนัสสมนาคุณนั้นไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงิน หรือนำไปขายได้
 • ผู้เชิญจะได้รับโบนัสสมนาคุณในส่วนของผู้เชิญได้เพียง 10 ครั้งเท่านั้น
 • ผู้ได้รับเชิญสามารถใช้ลิงก์จากผู้เชิญแต่ละท่านได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นจากการรับและนำโบนัสสมนาคุณไปใช้
 • การคำนวณโบนัสสมนาคุณนั้นเป็นไปตามขั้นตอนอัตโนมัติ อิงจากการใช้ลิงก์เชิญเพื่อนและการดำเนินการจองที่ตรงคุณสมบัติผ่านบริการออนไลน์ของ Booking.com อย่างไรก็ตาม Booking.com ยังคงมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบภายใต้ดุลยพินิจของตนเองว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่

3. การเปิดเผยลิงก์เชิญเพื่อน

ผู้เชิญจะต้องไม่แบ่งปันหรือเผยแพร่ลิงก์เชิญเพื่อนในสถานการณ์ที่ผู้รับมิได้เป็นผู้เดินทางอย่างแท้จริง และต้องเคารพต่อขั้นตอนการเชิญผ่านลิงก์เชิญเพื่อน โดยไม่ละเมิดกฎหมายต่อต้านการสแปมที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้เชิญจะต้องชดเชยความเสียหายและรับผิดชอบต่อคำร้องเรียนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งต่อหรือแบ่งปันลิงก์เชิญเพื่อนอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ Booking.com อีกทั้งผู้อำนวยการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น ตัวแทน และผู้รับช่วงต่อของ Booking.com

4. การต่อต้านทุจริต

เมื่อแบ่งปันลิงก์เชิญเพื่อน หรือทำการจองที่ตรงตามคุณสมบัติ และเพื่อให้มีคุณสมบัติรับโบนัสสมนาคุณ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละท่านต้องยอมรับข้อกำหนดด้านต่อต้านการทุจริต กล่าวคือผู้เข้าร่วมจะต้องไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ โดย “เจ้าหน้าที่รัฐ” หมายถึง พนักงานของหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครตำแหน่งราชการ และพนักงานของบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม (ทั้งหมดหรือบางส่วน) องค์การมหาชนระหว่างประเทศ และพรรคการเมือง (ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานหรือตัวแทน) ท่านจึงต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธ์รับโบนัสสมนาคุณ เพื่อเคารพต่อ (หรือเป็นการชี้ขาดแก่) กิจกรรมแนะนำเพื่อน ท่านต้อง (i) ไม่ได้ดำเนินการต่อไปนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (a) ให้สัญญาแก่บุคคลที่สาม (รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐหรือพรรคการเมือง (เจ้าพนักงาน ตัวแทน และผู้สมัคร)) (b) แสวงหา ยินยอม รับปากที่จะทำตามสัญญาเพื่อบุคคลอื่น หรือเพื่อรับของขวัญ เงิน รางวัล การพิจาณา หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่สามารถก่อให้เกิดหรือเป็นการติดสินบน หรือการดำเนินการผิดกฎหมายหรือทุจริต (ii) ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ด้านต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (รวมถึง U.S. Foreign Corrupt Practices Act และ UK Anti-Bribery Act)

5. ข้อกำหนดอื่น ๆ

 • Booking.com มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบผู้เข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com ว่ามีการฉ้อโกงหรือไม่และจะดำเนินการเพื่อยุติการกระทำดังกล่าว โดยการดำเนินการนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Booking.com ซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิกการจองที่ตรงคุณสมบัติรับโบนัสสมนาคุณ โปรดทราบว่า โบนัสสมนาคุณที่ได้รับจากการฉ้อโกงหรือละเมิดข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com จะถือเป็นโมฆะ และ Booking.com อาจขอให้ผู้เข้าร่วมชำระคืน
 • Booking.com มีสิทธิ์ระงับ ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและเงื่อนไขของข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
 • ข้อกำหนดนี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และถูกแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ข้อมูลในฉบับแปลนี้เป็นข้อมูลอภินันทนาการและเป็นการแปลภายในสำนักงาน ผู้เข้าร่วมไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใด ๆ จากฉบับแปล หากท่านมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการตีความ หรือพบความไม่สอดคล้องกันของข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล เราจะยึดเนื้อหาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก เป็นบทสรุป และมีผลผูกมัด โดยจะใช้ต้นฉบับภาษาอังกฤษในกระบวนการทางกฎหมาย
 • หากกฏระเบียบของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอ ท่านยังคงอยู่ภายใต้กฏระเบียบอื่น ๆ ที่เราระบุไว้ สำหรับกรณีนี้ ข้อมูลที่ไม่มีผลบังคับใช้แล้วดังกล่าวจะยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่กฏหมายจะเอื้ออำนวย และผู้เข้าร่วมต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามมาจากกฏระเบียบที่ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอเหล่านี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com เหล่านี้ถูกควบคุมและดูแลให้เป็นไปตามกฏหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น ข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องส่งฟ้องไปยังศาลในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • โปรแกรมแนะนำเพื่อนของ Booking.com ดำเนินการโดย Booking.com B.V. จดทะเบียนที่อยู่ ณ Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands