Ana içeriğe atla

Şimdilik Türkiye'de bulunan müşterilerimiz bizimle maalesef sadece yurt dışı tesisler için rezervasyon yapabiliyor. Size hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve Booking.com'la ilişkinizin devamını dileriz.

Booking.com Arkadaşına Öner Programı koşulları

Referans bağlantınızı Eylül 2016'da veya bu tarihten önce aldıysanız, önceki referans şartlarına tabi tutulacaksınız.

Booking.com Arkadaşına Öner Programı altında bir rezervasyon yapmış olan Booking.com müşterileri ("Öneri Yapan"), Öneri Alan'ı Booking.com online rezervasyon hizmetlerini kullanmaya davet ederek (aşağıda tanımlandığı şekliyle) Referans Bonusları kazanmaya davet edilirler. Aşağıdaki Booking.com Arkadaşına Öner Programı Koşulları, Booking.com Arkadaşına Öner Programına katılan Öneri Yapan ve Öneri Alanlar (birlikte "Katılımcılar" olarak anılacaktır) için geçerlidir.

Booking.com, herhangi bir zaman ve herhangi bir sebebe bağlı kalmaksızın Booking.com Arkadaşına Öner Programı Koşulları'nın şart ve koşullarını askıya alabilir, feshedebilir veya değiştirebilir. Bu tür bir değişiklik, askıya alma veya fesih öncesinde Booking.com Arkadaşına Öner Programı Koşulları doğrultusunda kazanılmış olan bir Referans Bonusu geçerliliğini korur.

Öneri Alan hakkındaki bilgiler:

Öneri Alan, Öneri Yapan'ı kazanılan Referans Bonusu'nun durumu hakkında bilgilendirmek amacıyla Booking.com'un kendi yegane takdirine bağlı olarak Öneri Alan'ın adını, Bonusa Uygun Rezervasyonun durumunu Öneri Yapan'ın kullanıcı hesap ayarlarında paylaşabileceğini, Booking.com Arkadaşına Öner Programında yer alarak kabul eder. Booking.com konaklama birimi adını veya belirli check-in/check-out tarihlerini paylaşmayacaktır. Öneri Yapan'ın hakkınızdaki bilgileri almasını istemiyorsanız lütfen Referans Bağlantısına tıkladıktan sonra rezervasyonu tamamlamayınız. Booking.com Arkadaşına Öner Programı'na olan katılımınız durdurulacaktır.

1. Uygunluk

Katılımcıların, yani Öneri Yapan'ın ve Öneri Alan'ın yaşlarının 18 veya daha yüksek olması gerekmektedir. New Mexico, California, Kansas, Connecticut, Tennessee ve Hawaii eyaletlerinde bulunan kişiler, Booking Holdings Inc.'nin ve bunun iştirak ortaklarının çalışanlarının yanı sıra Booking.com İştirak Ortaklığı Programı katılımcıları (temsilcileri ve çalışanları da dahil) bu programa katılamazlar. Katılımcılar gerçek kişiler olmalıdır.

2. Referans bonusu

 • Referans Bonusu şu şekilde kazanılabilir:
  • Öneri Yapan, Booking.com web sitesinde sağlanan referans bağlantısını ("Referans Bağlantısı") paylaşır. Öneri Yapan Referans Bağlantısı'nı online reklam dahil olmak üzere ödenmiş promosyonlarda veya bu promosyonlar için kullanma yetkisine sahip değildir;
  • Bağlantıyı alan kişi ("Öneri Alan"), Referans Bağlantısına tıklayarak Booking.com web sitesi aracılığıyla Bonusa Uygun Rezervasyon oluşturur.
  • Öneri Alan'ın Bonusa Uygun Rezervasyonun bir parçası olarak yapacağı konaklama, rezervasyonu yapılan konaklama birimi tarafından Booking.com'a onaylanır.
  • Öneri Yapan ve Öneri Alan, konaklamadan sonraki makul bir süre içerisinde bir kullanıcı hesabı oluşturmuş ve Referans Ödülünün kullanıcı kredi kartına ödenmesi gerektiği durumda hesap ayarlarında geçerli bir kredi kartı sağlamıştır.
  • Öneri Yapanlar ve Öneri Alanlar her ne olursa olsun farklı kişiler olmalıdır.
 • Bir rezervasyonun Öneri Alan tarafından Referans Bağlantısına tıklanarak yapılmış olması ve rezervasyonun Booking.com'daki toplam ücretinin (konaklama birimindeki doğrudan konaklama sırasında ek olarak meydana gelen tüm ücretler hariç) Öneri Alan'a söylenen minimum harcama tutarından daha yüksek olması durumunda, ilgili rezervasyon "Bonusa Uygun Rezervasyon" olarak kabul edilir. Booking.basic rezervasyonları bonusa uygun olarak sayılmayacaktır. Booking.com, Öneri Alan başına bir Referans Bonusu için sadece bir adet Uygun Rezervasyon tanıyacaktır.
 • Öneri Yapan, Öneri Yapanın Referans Bonusunu toplamda sadece 10 kez kazanabilir. Öneri Alanın farklı Öneri Yapanlardan gelen ayrı Referans Bağlantılarına erişimi olması veya bunları almış olması fark etmeksizin her Öneri Alan, Uygun Rezervasyon oluşturmak için bir Referans Bağlantısından bir kere faydalanabilir. Kredi kartı veya özgün Cüzdan başına en fazla 11 Referans Bonusu kazanılabilir (biri Öneri Alan olarak, 10'u Öneri Yapan olarak).
 • Booking.com Arkadaşına Öner Programı sadece kişisel olan ve ticari olmayan amaçlar için kullanılabilir.
 • Booking.com, kendi takdirine bağlı olarak, Öneri Yapan ve Öneri Alan'ın Booking.com Arkadaşına Öner Programı Koşullarına uymuş ve bu koşulları yerine getirmiş olduğu kanısına varırsa, Booking.com Arkadaşına Öner Programı'nda yer alma davetinde tanımlandığı haliyle Öneri Yapan ve Öneri Alan'ın bonus ("Referans Bonusu") kazandığıni onaylayacaktır. Kredi olarak Referans Bonusu'nu hesap ayarlarında Arkadaşına Öner Programı amaçlarına yönelik olarak kaydedilmiş olan kredi kartına alacak katılımcılar Bonusu otomatik olarak alacaklardır. Booking.com, kullanıcı hesabının oluşturulmasının ve geçerli bir kredi kartının sağlanmasının Referans Bonusu almak için gerekli olduğunu hatırlatmak amacıyla gerekli gördüğü şekilde Öneri Yapan'a veya Öneri Alan'a bir e-posta gönderebilir. Referans Bonusunu bir Booking.com "Cüzdanı" kredisi olarak alacak katılımcılar da Referans Bonuslarını otomatik olarak alacaklardır.
 • Booking.com tarafından onaylanmasını takip eden 6 ay içerisinde kullanılmayan Referans Bonusu kendiliğinden geçerliliğini yitirir. Referans Bonusu devredilemez, para karşılığı takas edilemez veya satılamaz. Not: Bu sadece 10 Nisan 2018 tarihinden sonra onaylanan Referans Bonusları için geçerlidir. Bu tarihten önce onaylanan tüm Referans Bonusları 12 ay sonrasında geçerliliğini yitirecektir.
 • Öneri Yapan, kendi Referans Bonusu'nu toplamda sadece 10 kere kazanabilir.
 • Öneri Alan, farklı Öneri Verenlerden ayrı Referans Bağlantıları almış veya bu Bağlantılara erişimi olsa dahi her Öneri Alan, bir Referans Bağlantısından sadece bir kere faydalanabilir.
 • Katılımcılar, Referans Bonusu'nun kazanılmasından veya ödenmesinden doğan tüm vergi ve harçlar için sorumlu olacaktır.
 • Referans Bonusu'nun hesaplanması, Booking.com online rezervasyon hizmetleri aracılığıyla Uygun Rezervasyonların oluşturulması ve Referans Bağlantılarının kullanılmasına dayanan otomatik bir prosedürdür. Booking.com, kendi yegane takdirine bağlı olarak Arkadaşına Öner Programı koşullarına olan uygunluğu gözden geçirme hakkına sahiptir.

3. Referans Bağlantılarının Gösterilmesi

Öneri Yapan Referans Bağlantılarını, alıcıların gerçek gezginler olduklarına ve Referans Bağlantısı aracılığıyla belirtilen daveti takdir edeceklerine ve yürürlükteki istenmeyen e-posta engelleyicisi mevzuatlarını ihlal etmeyeceğine dair makul bir dayanağı olmaması halinde paylaşmayacak ve yayınlamayacaktır. Öneri Yapan bunun zararını ödeyecek ve Referans Bağlantısını kanunsuz paylaşma ve iletmeden doğabilecek tüm iddialardan ve iddialara karşı Booking.com'u ve Booking.com'un yöneticileri, yetkilileri, çalışanları, şirket ortakları, temsilcileri ve varislerinin zarar görmesini engelleyecektir.

4. Rüşvetle Mücadele

Tüm Katılımcılar Referans Bağlantısını paylaşarak, Bonusa Uygun bir Rezervasyon oluşturma ve Referans Bonusu'na uygunluk için aşağıdaki rüşvetle mücadele şartlarını teslim ve tasdik etmektedir: Bir devlet memuru değilsiniz. "Devlet memuru" tüm devlet çalışanları; devlet idaresi adayı ve (tamamen veya kısmen) devlete bağlı ve devlet kontrolü altındaki herhangi bir şirketin çalışanı, uluslararası kamu örgütleri ve siyasi partilerin (bunlara bağlı resmi görevli veya temsilciler dahil) çalışanlarını kapsamaktadır. Devlet memurları referans bonusu almaya uygun değildir. Devlet memuru iseniz bizi hemen bilgilendirmeniz gerekmektedir. Referans faaliyetleri ve Referans Bonusu ile ilgili olarak (veya bunların ödülü olarak) (yeni kullanıcılar ve konaklama birimlerinden istemde bulunmak ve/veya Booking.com'un promosyonunu veya pazarlamasını yapmak dahil olmak üzere) ve (i) doğrudan veya dolaylı olarak (a) herhangi bir üçüncü tarafa (hükümet yetkilileri veya siyasi parti yetkilileri, temsilcileri veya adayları dahil) rüşvet veya kanun dışı bir uygulama ya da yolsuzluk olarak addedilebilecek herhangi bir hediye, ödeme, ödül veya herhangi bir tür bedel ya da menfaati önermeyecek, vadetmeyecek veya vermeyecek ya da (b) kendisi için veya başka bir taraf adına rüşvet veya kanun dışı bir uygulama ya da yolsuzluk olarak addedilebilecek herhangi bir hediye, ödeme, ödül veya herhangi bir tür bedeli ya da menfaati veya bunların vaadini talep veya kabul etmeyecek, (ii) yürürlükteki rüşvet, yolsuzluk ve suistimalle mücadeleyi düzenleyen tüm kanunlara (ABD Uluslararası Yolsuzluk Kanunu ve Birleşik Krallık Rüşvetle Mücadele Kanunu dahil) uyacaktır.

5. Muhtelif

 • Booking.com, Booking.com Arkadaşına Öner Programı'na katılımdaki tüm dolandırıcılık faaliyetlerini araştırma ve bunları sonlandırmak için tüm önlemleri alma hakkını tesis eder. Bu, Booking.com'un Bonusa Uygun bir Rezervasyonu iptal etmesi gibi önlemleri içerebilir. Dolandırıclık faaliyetleri veya Booking.com Arkadaşına Öner Programı şartlarını ihlal eden faaliyetler aracılığıyla kazanılan Referans Bonusu hükümsüz sayılacaktır ve geri ödeme Booking.com tarafından talep edilebilir.
 • Booking.com, herhangi bir zaman ve herhangi bir sebebe bağlı kalmaksızın Booking.com Arkadaşına Öner Programı Koşulları'nın şart ve koşullarını askıya alabilir, feshedebilir veya değiştirebilir.
 • Bu Sözleşme'nin özgün İngilizce versiyonu diğer dillere çevrilmiş olabilir. Bu Sözleşme'nin çevrilmiş versiyonu yalnızca nezaketen bir ofis çevirisidir ve Katılımcılar çevrilmiş versiyonundan herhangi bir hak sağlamaya çalışamazlar. Bu Sözleşme'nin şartlar ve koşullarının içeriği veya yorumlanmasında bir ihtilaf olması durumunda veya İngilizce versiyonu ve diğer dillerdeki versiyonu arasında anlaşmazlık, anlam belirsizliği, tutarsızlık veya uyuşmazlık olması halinde, İngilizce dilindeki versiyonu uygulanacak ve geçerli, nihai ve bağlayıcı olacaktır. Yasal muamelelerde İngilizce versiyonu kullanılacaktır.
 • Bu şartların hükümlerinden herhangi biri geçersiz ve yürürlüğe konamaz ise veya bağlayıcı değilse ya da bu durumlardan birinin gerçekleşmesi durumunda, buradaki diğer tüm hükümlere bağlı kalacaksınız. Böyle bir durumda, geçersiz olan hüküm ilgili yasa tarafından her şeye rağmen bütünüyle mecburi kılınacaktır ve bu şartlar ve koşulların amacı ve içeriği göz önünde bulundurularak katılımcıların her biri asgari olarak geçersiz, yürürlüğe konamaz veya bağlayıcı olmayan hükümlere benzer etkileri kabul edecektir.
 • Yasaların izin verdiği ölçüde, Booking.com Arkadaşına Öner Programı Şartları yalnızca Hollanda yasalarına uygun olarak yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu şartlardan doğacak veya bu şartlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf sadece Amsterdam, Hollanda'daki yetkili mahkemelere gönderilecek ve bu mahkemeler tarafından ele alınacaktır.
 • Booking.com Arkadaşına Öner Programı, Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Hollanda tarafından düzenlenmektedir.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Referans bağlantınızı Ekim 2016'da veya bu tarihten sonra aldıysanız, güncel referans şartları ve koşullarına tabi tutulacaksınız.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.