Ana içeriğe atla

Şimdilik Türkiye'de bulunan müşterilerimiz bizimle maalesef sadece yurt dışı tesisler için rezervasyon yapabiliyor. Size hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve Booking.com'la ilişkinizin devamını dileriz.

Booking.com Arkadaşına Öner Programı koşulları

Referans programımız 15 Eki 2019 tarihinde kapanacak

Bu ne anlama geliyor?

 • 15 Eki 2019 tarihinden önce yapılmış rezervasyonlara ilişkin tüm referans ödülleri her zamanki gibi işleme alınacaktır. Tüm şartlar ve koşullar geçerlidir.
 • Arkadaşınız 15 Eki 2019 tarihinden önce bağlantınızla bir rezervasyon yaptıysa hem siz hem arkadaşınız ödül alacak. Tüm şartlar ve koşullar geçerlidir.
 • Arkadaşınız 15 Eki 2019, 00:00 tarihinde veya sonrasında bağlantınızla bir rezervasyon yaparsa bu rezervasyon geçerli olacak ancak sizin ya da arkadaşınız için ödül düzenlenmeyecek.

Şartlar ve koşullar

Booking.com Arkadaşına Öner Programı altında bir rezervasyon yapmış olan Booking.com müşterileri ("Öneri Yapan"), Öneri Alan'ı Booking.com online rezervasyon hizmetlerini kullanmaya davet ederek (aşağıda tanımlandığı şekliyle) Referans Bonusları kazanmaya davet edilirler. Aşağıdaki Booking.com Arkadaşına Öner Programı Koşulları, Booking.com Arkadaşına Öner Programına katılan Öneri Yapan ve Öneri Alanlar (birlikte "Katılımcılar" olarak anılacaktır) için geçerlidir.

Booking.com, herhangi bir zaman ve herhangi bir sebebe bağlı kalmaksızın Booking.com Arkadaşına Öner Programı Koşulları'nın şart ve koşullarını askıya alabilir, feshedebilir veya değiştirebilir. Bu tür bir değişiklik, askıya alma veya fesih öncesinde Booking.com Arkadaşına Öner Programı Koşulları doğrultusunda kazanılmış olan bir Referans Bonusu geçerliliğini korur.

Öneri Alan hakkındaki bilgiler:

Öneri Alan, Öneri Yapan'ı kazanılan Referans Bonusu'nun durumu hakkında bilgilendirmek amacıyla Booking.com'un kendi yegane takdirine bağlı olarak Öneri Alan'ın adını, Bonusa Uygun Rezervasyonun durumunu Öneri Yapan'ın kullanıcı hesap ayarlarında paylaşabileceğini, Booking.com Arkadaşına Öner Programında yer alarak kabul eder. Booking.com konaklama birimi adını veya belirli check-in/check-out tarihlerini paylaşmayacaktır. Öneri Yapan'ın hakkınızdaki bilgileri almasını istemiyorsanız lütfen Referans Bağlantısına tıkladıktan sonra rezervasyonu tamamlamayınız. Booking.com Arkadaşına Öner Programı'na olan katılımınız durdurulacaktır.

1. Uygunluk

Katılımcıların, yani Öneri Yapan'ın ve Öneri Alan'ın yaşlarının 18 veya daha yüksek olması gerekmektedir. New Mexico, California, Kansas, Connecticut, Tennessee ve Hawaii eyaletlerinde bulunan kişiler, Booking Holdings Inc.'nin ve bunun iştirak ortaklarının çalışanlarının yanı sıra Booking.com İştirak Ortaklığı Programı katılımcıları (temsilcileri ve çalışanları da dahil) bu programa katılamazlar. Katılımcılar gerçek kişiler olmalıdır.

2. Referans bonusu

 • Referans Bonusu şu şekilde kazanılabilir:
  • Öneri Yapan, Booking.com web sitesinde sağlanan referans bağlantısını ("Referans Bağlantısı") paylaşır. Öneri Yapan Referans Bağlantısı'nı online reklam dahil olmak üzere ödenmiş promosyonlarda veya bu promosyonlar için kullanma yetkisine sahip değildir;
  • Bağlantıyı alan kişi ("Öneri Alan"), Referans Bağlantısına tıklayarak Booking.com web sitesi aracılığıyla Bonusa Uygun Rezervasyon oluşturur.
  • Öneri Alan'ın Bonusa Uygun Rezervasyonun bir parçası olarak yapacağı konaklama, rezervasyonu yapılan konaklama birimi tarafından Booking.com'a onaylanır.
  • Öneri Yapan ve Öneri Alan, konaklamadan sonraki makul bir süre içerisinde bir kullanıcı hesabı oluşturmuş ve Referans Ödülünün kullanıcı kredi kartına ödenmesi gerektiği durumda hesap ayarlarında geçerli bir kredi kartı sağlamıştır.
  • Öneri Yapanlar ve Öneri Alanlar her ne olursa olsun farklı kişiler olmalıdır.
 • Bir rezervasyonun Öneri Alan tarafından Referans Bağlantısına tıklanarak yapılmış olması ve rezervasyonun Booking.com'daki toplam ücretinin (konaklama birimindeki doğrudan konaklama sırasında ek olarak meydana gelen tüm ücretler hariç) Öneri Alan'a söylenen minimum harcama tutarından daha yüksek olması durumunda, ilgili rezervasyon "Bonusa Uygun Rezervasyon" olarak kabul edilir. Booking.basic rezervasyonları bonusa uygun olarak sayılmayacaktır. Booking.com, Öneri Alan başına bir Referans Bonusu için sadece bir adet Uygun Rezervasyon tanıyacaktır.
 • Öneri Yapan, Öneri Yapanın Referans Bonusunu toplamda sadece 10 kez kazanabilir. Öneri Alanın farklı Öneri Yapanlardan gelen ayrı Referans Bağlantılarına erişimi olması veya bunları almış olması fark etmeksizin her Öneri Alan, Uygun Rezervasyon oluşturmak için bir Referans Bağlantısından bir kere faydalanabilir. Kredi kartı veya özgün Cüzdan başına en fazla 11 Referans Bonusu kazanılabilir (biri Öneri Alan olarak, 10'u Öneri Yapan olarak).
 • Booking.com Arkadaşına Öner Programı sadece kişisel olan ve ticari olmayan amaçlar için kullanılabilir.
 • Booking.com, kendi takdirine bağlı olarak, Öneri Yapan ve Öneri Alan'ın Booking.com Arkadaşına Öner Programı Koşullarına uymuş ve bu koşulları yerine getirmiş olduğu kanısına varırsa, Booking.com Arkadaşına Öner Programı'nda yer alma davetinde tanımlandığı haliyle Öneri Yapan ve Öneri Alan'ın bonus ("Referans Bonusu") kazandığıni onaylayacaktır. Kredi olarak Referans Bonusu'nu hesap ayarlarında Arkadaşına Öner Programı amaçlarına yönelik olarak kaydedilmiş olan kredi kartına alacak katılımcılar Bonusu otomatik olarak alacaklardır. Booking.com, kullanıcı hesabının oluşturulmasının ve geçerli bir kredi kartının sağlanmasının Referans Bonusu almak için gerekli olduğunu hatırlatmak amacıyla gerekli gördüğü şekilde Öneri Yapan'a veya Öneri Alan'a bir e-posta gönderebilir. Referans Bonusunu bir Booking.com "Cüzdanı" kredisi olarak alacak katılımcılar da Referans Bonuslarını otomatik olarak alacaklardır.
 • Booking.com tarafından "işlenmeye başlanmış" olduğu belirtildikten sonraki 14 ay içerisinde kullanılmayan Referans Bonusu kendiliğinden geçerliliğini yitirir. Referans Bonusu devredilemez, para karşılığı takas edilemez veya satılamaz.
 • Öneri Yapan, kendi Referans Bonusu'nu toplamda sadece 10 kere kazanabilir.
 • Öneri Alan, farklı Öneri Verenlerden ayrı Referans Bağlantıları almış veya bu Bağlantılara erişimi olsa dahi her Öneri Alan, bir Referans Bağlantısından sadece bir kere faydalanabilir.
 • Katılımcılar, Referans Bonusu'nun kazanılmasından veya ödenmesinden doğan tüm vergi ve harçlar için sorumlu olacaktır.
 • Referans Bonusu'nun hesaplanması, Booking.com online rezervasyon hizmetleri aracılığıyla Uygun Rezervasyonların oluşturulması ve Referans Bağlantılarının kullanılmasına dayanan otomatik bir prosedürdür. Booking.com, kendi yegane takdirine bağlı olarak Arkadaşına Öner Programı koşullarına olan uygunluğu gözden geçirme hakkına sahiptir.

3. Referans Bağlantılarının Gösterilmesi

Öneri Yapan Referans Bağlantılarını, alıcıların gerçek gezginler olduklarına ve Referans Bağlantısı aracılığıyla belirtilen daveti takdir edeceklerine ve yürürlükteki istenmeyen e-posta engelleyicisi mevzuatlarını ihlal etmeyeceğine dair makul bir dayanağı olmaması halinde paylaşmayacak ve yayınlamayacaktır. Öneri Yapan bunun zararını ödeyecek ve Referans Bağlantısını kanunsuz paylaşma ve iletmeden doğabilecek tüm iddialardan ve iddialara karşı Booking.com'u ve Booking.com'un yöneticileri, yetkilileri, çalışanları, şirket ortakları, temsilcileri ve varislerinin zarar görmesini engelleyecektir.

4. Rüşvetle Mücadele

Tüm Katılımcılar Referans Bağlantısını paylaşarak, Bonusa Uygun bir Rezervasyon oluşturma ve Referans Bonusu'na uygunluk için aşağıdaki rüşvetle mücadele şartlarını teslim ve tasdik etmektedir: Bir devlet memuru değilsiniz. "Devlet memuru" tüm devlet çalışanları; devlet idaresi adayı ve (tamamen veya kısmen) devlete bağlı ve devlet kontrolü altındaki herhangi bir şirketin çalışanı, uluslararası kamu örgütleri ve siyasi partilerin (bunlara bağlı resmi görevli veya temsilciler dahil) çalışanlarını kapsamaktadır. Devlet memurları referans bonusu almaya uygun değildir. Devlet memuru iseniz bizi hemen bilgilendirmeniz gerekmektedir. Referans faaliyetleri ve Referans Bonusu ile ilgili olarak (veya bunların ödülü olarak) (yeni kullanıcılar ve konaklama birimlerinden istemde bulunmak ve/veya Booking.com'un promosyonunu veya pazarlamasını yapmak dahil olmak üzere) ve (i) doğrudan veya dolaylı olarak (a) herhangi bir üçüncü tarafa (hükümet yetkilileri veya siyasi parti yetkilileri, temsilcileri veya adayları dahil) rüşvet veya kanun dışı bir uygulama ya da yolsuzluk olarak addedilebilecek herhangi bir hediye, ödeme, ödül veya herhangi bir tür bedel ya da menfaati önermeyecek, vadetmeyecek veya vermeyecek ya da (b) kendisi için veya başka bir taraf adına rüşvet veya kanun dışı bir uygulama ya da yolsuzluk olarak addedilebilecek herhangi bir hediye, ödeme, ödül veya herhangi bir tür bedeli ya da menfaati veya bunların vaadini talep veya kabul etmeyecek, (ii) yürürlükteki rüşvet, yolsuzluk ve suistimalle mücadeleyi düzenleyen tüm kanunlara (ABD Uluslararası Yolsuzluk Kanunu ve Birleşik Krallık Rüşvetle Mücadele Kanunu dahil) uyacaktır.

5. Muhtelif

 • Booking.com, Booking.com Arkadaşına Öner Programı'na katılımdaki tüm dolandırıcılık faaliyetlerini araştırma ve bunları sonlandırmak için tüm önlemleri alma hakkını tesis eder. Bu, Booking.com'un Bonusa Uygun bir Rezervasyonu iptal etmesi gibi önlemleri içerebilir. Dolandırıclık faaliyetleri veya Booking.com Arkadaşına Öner Programı şartlarını ihlal eden faaliyetler aracılığıyla kazanılan Referans Bonusu hükümsüz sayılacaktır ve geri ödeme Booking.com tarafından talep edilebilir.
 • Booking.com, herhangi bir zaman ve herhangi bir sebebe bağlı kalmaksızın Booking.com Arkadaşına Öner Programı Koşulları'nın şart ve koşullarını askıya alabilir, feshedebilir veya değiştirebilir.
 • Bu Sözleşme'nin özgün İngilizce versiyonu diğer dillere çevrilmiş olabilir. Bu Sözleşme'nin çevrilmiş versiyonu yalnızca nezaketen bir ofis çevirisidir ve Katılımcılar çevrilmiş versiyonundan herhangi bir hak sağlamaya çalışamazlar. Bu Sözleşme'nin şartlar ve koşullarının içeriği veya yorumlanmasında bir ihtilaf olması durumunda veya İngilizce versiyonu ve diğer dillerdeki versiyonu arasında anlaşmazlık, anlam belirsizliği, tutarsızlık veya uyuşmazlık olması halinde, İngilizce dilindeki versiyonu uygulanacak ve geçerli, nihai ve bağlayıcı olacaktır. Yasal muamelelerde İngilizce versiyonu kullanılacaktır.
 • Bu şartların hükümlerinden herhangi biri geçersiz ve yürürlüğe konamaz ise veya bağlayıcı değilse ya da bu durumlardan birinin gerçekleşmesi durumunda, buradaki diğer tüm hükümlere bağlı kalacaksınız. Böyle bir durumda, geçersiz olan hüküm ilgili yasa tarafından her şeye rağmen bütünüyle mecburi kılınacaktır ve bu şartlar ve koşulların amacı ve içeriği göz önünde bulundurularak katılımcıların her biri asgari olarak geçersiz, yürürlüğe konamaz veya bağlayıcı olmayan hükümlere benzer etkileri kabul edecektir.
 • Yasaların izin verdiği ölçüde, Booking.com Arkadaşına Öner Programı Şartları yalnızca Hollanda yasalarına uygun olarak yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu şartlardan doğacak veya bu şartlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf sadece Amsterdam, Hollanda'daki yetkili mahkemelere gönderilecek ve bu mahkemeler tarafından ele alınacaktır.
 • Booking.com Arkadaşına Öner Programı, Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Hollanda tarafından düzenlenmektedir.