Директно към съдържанието
Разпечатване/Запазване

2021-10-21 18:10:59

Правила и условия за пътуване

Съдържание

Код Добри Практики

Нашата мисия е да дадем възможност на хората да опознаят света, като предлагаме най-добрите места за настаняване в света и най-добрите места и атракции за посещение, по най-подходящ начин. За да постигнем това, ние ще следваме следните добри практики:

Въведение правила и условия

Тези правила и условия, подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено (чрез дистрибуторите) до всички наши услуги. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез всякакви мобилни устройства, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки и използвайки нашия (мобилен) уеб сайт и/или някое от приложенията ни, независимо в коя платформа (наричани оттук нататък "платформа"), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу (включително изявлението за конфиденциалност).

Тези страници, тяхното съдържание и структура, както и онлайн услугата за резервации (включително улесняване на услугата за плащане), които предоставяме се притежават, управляват и поддържат от Booking.com B.V. и са предоставени единствено на вас за лична и некомерсиална (B2C) употреба, при спазване на правилата и условията, посочени по-долу. Отношенията, които имаме с доставчиците на пътувания са управлявани от отделни правила и условия, които управляват (B2B) търговските ни отношения с всеки от тези доставчици на пътувания. Всеки доставчик на пътувания се държи по професионален начин по отношение на Booking.com, когато предоставя своя продукт и/или услуга на или през Booking.com (за своите бизнес-към-бизнес ("B2B") и/или бизнес-към-клиент отношения). Моля, имайте предвид че доставчиците на пътувания може да имат, да декларират съответни и/или да изискват (приемане на) – в допълнение на политиките предоставени на уебсайта, техни отделни (доставка / превоз / използване) правила и условия и вътрешни правила за използване, достъп и консумация на пътуването (което може да включва конкретни отказ от отговорност и ограничение на отговорността).

Дефиниции

"Booking.com", "нас", "ние" или "нашето" означава Booking.com B.V., ООД, регистрирано съгласно холандското законодателство с адрес Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, the Netherlands. "Платформа" означава (мобилен) уебсайт и апликация, на които услугата за пътуване е достъпна, притежавана, контролирана, управлявана, поддържана и/или предоставена от Booking.com. "Пътуване" значи различните продукти и услуги за пътуване, които могат да бъдат поръчани, придобити, купени, платени, наети, предоставени, резервирани, комбинирани или консумирани от Вас от доставчика на пътувания.

"Доставчика на пътувания" означава доставчик на места за настаняване (като хотел, мотел, апартамент, пансион със закуска, хазяин), атракции (като (тематични) паркове, музеи, турове на забележителности), доставчик на транспорт (като наеми на кола, круизи, железопътен транспорт, превози на летище, турове с екскурзовод, трансфери), тур оператори, застраховнки при пътуване, и всеки друг или свързан с продукт или услуга за пътуване в някои случаи достъпен за резервация на платформата (независимо B2B или B2C).

"Услугата за пътуване" означава онлайн покупка, поръчка, (обработени) плащания или резервационна услуга, предложени или активирани от Booking.com във връзка с различни продукти и услуги, които в някои случаи са предоставени на от доставчиците на пътувания на Платформата.

"Резервация на пътуване" означава поръчката, покупката, плащането или резервацията на пътуване.

1. Сфера на предлаганите услуги

Посредством тази Платформа ние (Booking.com B.V. и (дистрибуционните) партньори) предоставяме онлайн платформа, чрез която Доставчиците на пътувания могат да рекламират, продават, промотират и/или предлагат (както е приложимо) своите продукти и услуги за поръчка, покупка, резервация, наем или отдаване под наем и чрез която посетителите на Платформата могат да намират, търсят, сравняват и да правят поръчка, резервация или плащане (Услуга за пътуване). Чрез използване на Услугата за пътуване (като чрез правене на Резервация за пътуване през Услугата за пътуване) вие влизате в директни (правно обвързващи) договорни отношения с Доставчика на услуга, чрез които правите резервация или от които купувате продукт или услуга (ако е приложимо). От момента, в който Резервацията за пътуване е направена, ние се явяваме единствено в ролята на посредник между вас и Доставчика на пътуване, препращайки съответните данни на вашата Резервация за пътуване към съответния Доставчик на пътуване и изпращайки ви имейл за потвърждение, който е от името на Доставчика на пътуване. Booking.com не (пре)продава, дава под наем, предлага който и да е (туристически) продукт или услуга.

За клиенти в Европейската икономическа зона („ЕИЗ”), Швейцария и Обединеното кралство се прилага следното. Въз основа на самодекларация изискваме от Доставчиците на пътувания в световен мащаб да ни посочат дали – в контекста на закона за защита на потребителите – действат като частни домакини (нетърговци) или като професионални домакини (търговци). Ако Доставчик на пътувания ни посочи, че действа като частен домакин (или не посочи изрично нищо друго, но не може да бъде класифициран ясно като професионален домакин въз основа на информацията, с която разполагаме), този Доставчик на пътувания ще бъде отбелязан в резултатите от търсене с етикет „управлява се от частен домакин” и ще бъде добавено следното пояснение:

„Това място за настаняване се управлява от частен домакин. Законът за защита на потребителите на ЕС, отнасящ се до професионалните домакини може да не бъде приложим. Домакини, които са регистрирани в Booking.com като частни домакини, са лица, които отдават мястото (местата) си за настаняване за цели, които не са свързани с тяхната търговска, стопанска или професионална дейност. Те официално не са професионални домакини (като например световните хотелски вериги) и затова може да не подлежат на същата защита на потребителите съгласно законодателството на ЕС. Но не се тревожете – Booking.com осигурява еднакво обслужване на клиентите, както при всеки престой. Това не означава, че вашият престой или изживяване ще бъде по-различно, отколкото при резервация с професионален домакин.”

Доставчиците на пътувания, които не са отбелязани с етикет за частни домакини на нашата платформа, действат – въз основа на информацията, с която раполагаме – като професионални домакини съгласно закона за защита на потребителите на ЕС. Категоризирането като „частен домакин” е от значение само в рамките на закона за защита на потеребителите на ЕС и не е от значение за данъчни цели, включително ДДС или други подобни косвени данъци, които са приложими за добавената стойност или продажбите и/или потреблението.

При предоставяне на нашата Услуга за пътуване, информацията, която е показана, се базира на съответната информация, предоставена ни от Доставчиците на пътуване. Като такива, Доставчиците на пътуване, които предлагат и рекламират тяхното Пътуване на нашата Платформа, имат достъп до нашата система и Екстранет и затова са изцяло отговорни за актуализирането на всички цени/такси, броя на свободните стаи, политиките и условията, както и друга значима информация, поместена на Платформата. Въпреки че полагаме особени усилия и грижи за постигане на високо качество на предлаганите от нас услуги, ние не проверяваме и не бихме могли да гарантираме, че цялата налична информация е точна, пълна и правилна, нито можем да бъдем подведени под отговорност за каквито и да било грешки (независимо дали са явни или печатни грешки), прекъсвания (независимо дали се дължат на временна и/или частична повреда, поправка, актуализиране или техническа поддръжка на нашата Платформа), неточна, подвеждаща, невярна или недоставена информация. Всеки Доставчик на пътуване носи отговорността за точността, целостта и истинността на информацията (включително цените/таксите, политиките и условията, и наличността), поместена на нашата Платформа. Нашата Платформа не представлява и не следва да се разглежда като препоръка или потвърждение на качеството, нивото на обслужване, квалификацията или (нивото на) рейтинга, типа място за настаняване, които всеки Доставчик на пътуване е обявил (или неговите удобства, местоположение, превозни средства, основни или допълнителни продукти и услуги), освен ако изрично не е посочено друго.

Нашата Услуга за пътувания е на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина не ви е разрешено да препродавате, да създавате deep-link („дълбока връзка” - пускане на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница), да копирате, наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате каквато и да била информация за съдържанието, софтуер, резервации, билети, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашата Платформа, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели.

2. Цени, „Ние връщаме разликата в цената“, програма Genius и оферти, обработвани от партньорска компания

Цените, както са предложени от Доставчиците на пътуване на нашата Платформа са силно конкурентни. Всички цени за Вашето пътуване са с включен ДДС и всички други данъци (подлежащи на промяна), освен ако не е посочено друго на нашата Платформа или в имейла с потвърждението на резервацията/билета. Цените на билетите са за човек или група и се предлагат в зависимост от наличността или валидността, както е посочено на билета (ако е приложимо). Доставчикът на пътуване може да приспадне приложимите такси и данъци (вкл. туристически данък) в случай на неявяване или в случай на дължима такса за анулиране на резервацията.

В някои случаи на нашата Платформа са показани по-ниски цени за определен престой, продукт или услуга. Въпреки това, за тези определени от Доставчика цени, могат да важат специални ограничения и условия, свързани с възможността за анулиране или относно начините за възстановяване на стойността на резервацията. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно описанието на съответния продукт или услуга и условията на резервацията.

Искаме да плащате възможно най-ниската цена за вашите продукти и услуги. Ако намерите избраното от вас място за настаняване, което сте резервирали през Платформата, със същите условия на Пътуване на по-ниска цена в интернет, ние ще възстановим разликата в цената в съответствие с правилата и условията на „Ние връщаме разликата в цената“. Нашето обещание за „Ние връщаме разликата в цената“ не важи за продукти и услуги, които не са свързани с настаняване.

Валутният калкулатор е само за информация, като той не е максимално прецизен и актуален. Действителните цени може да са различни.

Очевидни грешки (включително печатни) не са обвързващи.

Всички специални оферти са специално обозначени. Ако не са маркирани като такива, Вие не можете да извлечете права в случай на очевидни грешки.

Програма Genius

За участващите в програмата Genius места за настаняване има цена с отстъпка. Тя се предлага за определени типове стаи/места за настаняване.

Цената е валидна за членове на програмата Genius на Booking.com. Програмата Genius е отворена за всеки, който има профил в Платформата. Няма такси за членство и единственото необходимо условие, за да станете член, е да създадете свой профил в Booking.com. Членството и цените по програмата Genius са за конкретния потребител и не могат да се прехвърлят. Членството може да бъде свързано и с конкретни кампании или предимства, които Booking.com понякога стартира или за които уведомява по свое усмотрение.

Програмата Genius предлага няколко нива на членство въз основа на броя направени резервации посредством платформата на Booking.com, за всяко от които има различни нива на отстъпка за определени места за настаняване и/или определени опции (https://www.booking.com/genius.html). Нивата на членство може да варират и да бъдат променени по усмотрение на Booking.com.

Booking.com си запазва правото да отмени или анулира членството в програмата Genius на което и да е лице при злоупотреба, като например нарушаване на настоящите Правила и условия и/или използване на невалидни кредитни карти. Освен това Booking.com си запазва правото да отмени или анулира членството в Genius на което и да е лице, което извършва неуместни действия, като например насилие, заплахи, тормоз, дискриминация, неприлични думи или измама по отношение на Booking.com (или неговите служители и агенти) и/или мястото за настаняване (или неговите служители и агенти).

Цената по програмата Genius не може да се комбинира, нито да се използва с други отстъпки (освен ако това не е одобрено от мястото за настаняване или посочено другаде). Booking.com има право по свое усмотрение (частично) да променя, ограничава или изменя структурата на програмата Genius или други нейни функции (включително, без изброяването да е изчерпателно, (състоянието на) нивото на Genius на съответния субект) поради каквато и да е причина без предизвестие.

Членството в Genius е свързано с профила ви в Booking.com и няма да изтече, нито да бъде преустановено по друг начин, освен ако не прекратите, закриете, изтриете или анулирате профила си по друг начин. Също така Booking.com си запазва правото без предизвестие да „отмени регистрацията“ или да деактивира по друг начин даден профил, който е неактивен. По определение неактивен профил е профил, с който не е правена резервация повече от пет (5) години. В случай че профилът ви бъде деактивиран, вече няма да отговаряте на условията за предимствата на Genius. Може да активирате отново профила си в Booking.com, като направите отговаряща на критериите резервация с него.

Оферта от партньор

Booking.com може да показва оферти, които не идват директно от Доставчиците на пътувания, но се обработват от партньорски компании на Booking.com, като друга платформа (Оферта от партньор). Офертите от партньори ще бъдат ясно показвани и ще могат да бъдат различавани от обикновените оферти, предлагани директно от Доставчиците на пътувания, и за тях се прилагат следните специални условия, освен ако не е посочено друго в нашата платформа:

3. Конфиденциалност и

Booking.com уважава личното ви пространство. Моля, прочетете нашите изявление за конфиденциалност и "бисквитки" (cookies) за повече информация.

4. Безплатно за потребители, само Доставчиците на пътувания плащат!

Освен ако не е изрично споменато нещо друго, нашата Услугата за пътувания е безплатна за потребителите, тъй като за разлика от много други компании, ние не ви таксуваме за нашата Услугата за пътувания и не добавяме никакви допълнителни (резервационни) такси към цената. Вие ще платите на Доставчиците на пътувания съответната сума, упомената в Резервацията на пътуване (плюс - доколкото не са включени в цената - съответните приложими данъци и такси (ако са приложими)).

Доставчиците на пътувания заплащат комисионна (в размер на малък процент от цената на продукта (например цената на стаята)) на Booking.com, след като крайният потребител е използвал услугата или продукта на Доставчика на пътувания (например след като гостът е завършил престоя си (и е платил) в мястото за настаняване).Доставчиците на пътувания могат да подобрят подреждането си като увеличат комисионната си (Подобрител на видимостта). Използването на Подобрител на видимостта (чрез увеличаване на комисионната в замяна на по-добра позиция в подреждането) е според желанието на всеки Доставчик на пътувания и може да бъде използвано от време на време, както и за предлагането на определени продукти. Алгоритъмът за подреждане ще вземе предвид увеличената комисионна при съставянето на Базовото подреждане. Предпочитаните партньори плащат по-висока комисионна в замяна на по-добра позиция в подреждането.

Само Доставчиците на пътувания, които имат търговски взаимоотношения с Booking.com (чрез договор), ще бъдат публикувани на Платформата (за промотиране на техните B2B и/или B2C продукти). Booking.com не е отворена платформа (като Amazon или eBay), където крайните потребители публикуват продуктите си (не е C2C (потребител към потребител) платформа); Booking.com не позволява на непрофесионални организации да предлагат или продават продуктите си на или чрез Booking.com.

5. Кредитна карта или банков превод

Ако е приложима и налична, някои Доставчиците на пътувания предлагат възможност за плащане на Резервациите за пътуване (напълно или частично и според изискванията на политиката за плащания на Доставчика на пътувания) към Доставчика на пътувания по време на процес на Резервация за пътуване чрез сигурно онлайн плащане (в зависимост от това дали вашата банка предлага и поддържа такова). За определени продукти и услуги, Booking.com подпомага (чрез трети страни, които обработват плащания) плащането за съответния продукт или услуга (т.е. помощната услуга за плащане) за и от името на Доставчика на пътувания (Booking.com никога не действа и не оперира като търговец, отговорен за плащания). Плащането се таксува по безопасен начин от вашата кредитна/дебитна карта или банкова сметка към банковата сметка на мястото за настаняване чрез трета страна, която обработва плащания. Всяко плащане, подпомогнато от нас в полза и от името на, и преведено към Доставчика на пътувания, във всички случаи ще представлява плащане на (част от) цената на резервирацията от вас за услуга или продукт при крайното уреждане (bevrijdende betaling) на тази (частично) дължима и платима цена, и вие не можете да изискате обратно тези платени средства.

За определени (с невъзвръщаема стойност) цени или специални оферти, моля, имайте предвид, че Доставчиците на пътувания могат да изискат предварително плащане чрез банков трансфер (при наличност) или кредитна карта, и съответно вашата кредитна карта може де бъде преоторизирана или таксувана (понякога без възможност за възстановяване на средствата) в момента на направата на Резервация за пътуване. Моля, проверете (резервацията) детайлите за вашия избран продукт или услуга изцяло за такива условия преди да направите вашата Резервация за пътуване. Няма да държите Booking.com отговорен за каквато и да е (оправомощена, (предполагаема) неоправомощена или грешна) такса от Доставчика на пътувания и няма да искате сума за която и да е валидна или оправомощена такса от Доставчика на пътувания на вашата кредитна карта (включително за предплатени цени, неявяване и таксувана анулация).

В случай на измама или неоторизирано използване на вашата кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба, което понякога може да е предмет на приспадане (обикновено в размер на 50 Евро или в равностойността в местна валута). Ако компанията или банката, издала вашата кредитна карта, удържи тези средства от вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашата Платформа, то ние ще ви платим сумата по това приспадане, възлизаща на обща сума до 50 Евро (или равностойността в местна валута). За да ви обезщетим, моля, съобщете за тази злоупотреба на компанията издалата вашата карта (в съответствие със съответните правила и процедури) и се свържете незабавно с нас чрез имейл. Моля, предоставете ни с доказателство за таксуваната сума (напр. политика на компанията на кредитната карта). Това обезщетение е приложимо само за резервации с кредитна карта, направени през сървъра на Booking.com и неоторизираното използване на вашата кредитна карта е резултат от нашето неизпълнение или небрежност и не по ваша вина, докато използвате сигурния сървър.

6. Предплащане, анулиране, неявяване и дребен шрифт

Чрез направата на Резервация на пътуване с Доставчика на пътувания, вие приемате и се съгласявате със съответните правила за анулиране и неявяване на съответния Доставчик на пътуване, и с всички допълнителни правила и условия (на доставка) на Доставчика на пътувания, които биха могли да се отнасят към вашето Пътуване (включително дребния шрифт на Доставчика на пътувания, публикуван на нашата Платформа и съответните правила за настаняване на Доставчика на пътувания), включително за предоставени услуги и/или предложени продукти от Доставчика на пътувания. Конкретните правила и условия (за доставка/покупка/използване/превозване) на даден Доставчик на пътувания могат да бъдат получени от съответния Доставчик на пътувания. Общите правила за анулиране и неявяване на всеки Доставчик на пътувания са публикувани на нашата Платформа, на страниците за информация относно Доставчика на пътувания, по време на направата на резервацията и във имейла за потвърждение или на билета (ако има такъв). Моля, имайте предвид, че определени цени, такси или специални оферти не подлежат на анулиране, възстановяване на средства или промяна. Приложимите градски/туристически такси могат да бъдат начислени от Доставчика на пътувания дори в случай на неявяване или на таксувано анулиране. Моля проверете подробностите за (резервацията на) вашия продукт или услуга внимателно за всякакви подобни условия преди да направите резервация. Моля, обърнете внимание, че Резервация за пътуване, която изисква депозит или (частично или пълно) предлащане може да бъде анулирана (без предварително уведомление или предупреждение) ако съответната (оставаща) сума не може да бъде таксувана напълно на съответната дължима или платежна дата, в съответствие с конкретната политика за плащания на Доставчика на пътувания и резервацията. Политиките за анулиране и предплащане могат да варират според сегмента, продукта или услугата на всяко Пътуване. Моля, прочетете внимателно дребния шрифт (под видовете Пътувания или в долния край на страницата на Доставчика на пътувания на нашата Платформа) и важната информация, съдържаща се в имейла с потвърждението, за допълнителните политики, които могат да бъдат приложени от Доставчика на пътувания (като например изисквания за възраст, депозит за щети, такси за друго освен анулиране или допълнения за групови резервации, допълнителни легла/платени закуски, видове кредитни карти, които се приемат, домашни любимци и т.н.). Закъсняло плащане, сгрешена банка, сгрешени данни за кредитна или дебитна карта, невалидни такива или недостатъчна наличност по сметка съставляват рискове за ваша сметка и няма да имате право да си възстановите каквито и да е суми от предварително платени (невъзвъщаеми) такива, освен ако Доставчика на пътувания не се съгласи или не разреши това по друг начин според своята политика за (пред)плащане и анулиране.

Ако искате да прегледате, промените или анулирате вашата Резервация за пътуване, моля отворете имейла за потвърждение и следвайте инструкциите в него. Моля, обърнете внимание, че можете да бъдете таксувани за вашата анулация в съответствие с правилата за анулиране, (пред)плащане и неявяване на Доставчика на пътувания, или да нямате право на възстановяване на каквито и да е (пред)платени суми. Препоръчваме ви да прочетете внимателно правилата за анулация, (пред)плащане и неявяване на осигуряващия настаняването преди да направите вашата резервация и помнете да правите всички последващи плащания навреме, както може да се изисква за конкретната резервация.

Ако пристигате късно или бъдете забавени в деня на настаняване, или пристигате на следващия ден, уверете се че сте комуникирали това (навреме/при първа възможност) с Доставчика на пътувания, така че да знаят кога да ви очакват и да избегнете анулация на вашето пътуване (Резервация) или такса за неявяване. Нашият отдел за обслужване на клиенти може да ви помогне при нужда, като информира Доставчика на пътувания. Booking.com не поема отговорност или задължение за последствията от вашето ненавременно пристигане или за анулация или за начисляване на такса за неявяване от страна на Доставчика на пътувания.

7. (Допълнителна) кореспонденция и комуникация

Със завършване на Резервация на пътуване, вие се съгласявате да получите (i) имейл, който може да ви изпратим малко преди вашата дата на пристигане и с който ви предоставяме информация за вашата дестинация, както и определена друга информация и оферти (включително оферти от трети страни, в случай че сте избрали сами получаването на такава информация), които са свързани с вашето пътуване (Резервация) и дестинация, (ii) имейл след пристигането за оценяване на (опита с вашия) Доставчика на пътуване и Услугата за пътуване, и (iii) имейл, който може да ви изпратим веднага след вашия престой, с който ви приканваме да попълните нашия формуляр за отзиви от гости. Вижте нашите политики за поверителност и бисквитки за повече информация относно начините, по които може да се свързваме с вас.

Booking.com не поема задължения и не носи отговорност за каквато и да е комуникация от или с Доставчика на пътувания чрез или на своя сайт. Не можете да придобивате каквито и да е права от каквато и да е комуникация с или искане към Доставчика на пътувания, или от (каквото и да е) потвърждение за получаване на каквато и да е комуникация или искане. Booking.com не може да гарантира че дадено искане или комуникация ще бъде (правилно и навреме) получено или прочетено от, спазвано от, изпълнено или прието от осигуряващия пътуването.

За да завършите коректно и да осигурите вашата Резервация за пътуване, трябва да използвате вашия верен имейл адрес. Не носим отговорност за (и нямаме задължението да проверяваме) грешни или некоректно въведени имейл адреси или грешни или некоректни (мобилни) телефонни номера или номера на кредитни карти.

Всеки иск или оплакване срещу Booking.com или по отношение на Услугата за пътувания трябва да бъде навременно подаден, но във всички случаи в рамките на 30 дни след планираният ден на консумиране на продукта или услугата (напр. датата на напускане). Всеки иск или оплакване, подадени след този 30-дневен период, може да бъдат отхвърлени и искателят да загуби правото си на каквато и да е компенсация (за разходи или нанесени щети).

Поради непрекъснатото обновяване и коригиране на цените и наличност,ите, ние Ви препоръчваме да направите снимки на екрана, когато правите резервация за подкрепите искането си (ако е приложимо).

За потребители (в Европейската икономическа зона): Съветваме ви първо да ни осведомите за евентуални жалби, като се свържете с нашия отдел „Обслужване на клиенти“. Ако това не разреши вашия проблем, можете да качите оплакването си в платформата за онлайн разрешаване на спорове на Европейската комисия. Тази платформа за онлайн разрешаване на спорове може да бъде намерена тук: http://ec.europa.eu/odr

8. Рейтинг, Програма за предпочитани партньори, категорицазия и отзиви от гости

Имаме за цел да показваме подходящи за вас резултати от търсене, като ви предоставяме персонализирано класиране по подразбиране на Доставчици на пътувания в нашата Платформа. Можете да преглеждате класирането по подразбиране, да използвате филтри и да сортирате по друг ред на класиране, като по този начин имате възможността да влияете на представянето на резултатите от търсене, за да получите ред на класиране на базата на други критерии. Използваме няколко алгоритъма за извеждане на резултатите от класирането по подразбиране и непрекъснато усъвършенстваме този процес.

Booking.com определя следните параметри като най-тясно свързани с това да намирате подходящ Доставчик на пътувания и затова приоритизира тези параметри в алгоритмите (главни параметри): личната ви история на търсене, процент на кликванията от страницата за търсене към страницата с хотели (CTR), брой резервации, свързани с броя посещения на страницата на Доставчика на пътувания в Платформата („Конверсия“), брутните резервации (включително анулираните такива) и нетните резервации (без анулираните такива) на Доставчик на пътувания. Конверсията и CTR може да се повлияят от различни (отделни) фактори, включително оценки от отзиви (обобщени оценки и техни компоненти), наличност, политики, (конкурентно) ценообразуване, качество на съдържанието и определени характеристики на Доставчика на пътувания. Процентът на комисиона или други облаги, които получаваме от Доставчика на пътувания (напр. чрез търговски договорености с Доставчика на пътувания или стратегически партньори), също може да повлияе на класирането по подразбиране, както и историята на навременни плащания от Доставчика на пътувания. Доставчикът на пътувания също може да повлияе на класирането си, като участва в определени програми – които могат да бъдат периодично актуализирани – като програмата Genius, оферти, Програмата за предпочитани партньори и подобрителя на видимостта (при последните две Доставчикът на пътувания ни плаща по-голяма комисиона).

Категоризацията на местата за настаняване, показвана в Booking.com, не се определя от Booking.com. Мястото за за настаняване определя своята категория звезди самостоятелно или от трета страна, предлагаща (обективна) категоризация със звезди. Офертите се показват на база брой звезди (от ниска към висока и от висока към ниска), която доставчиците предоставят на Booking.com. В зависимост от (местните) закони и възможности, категоризациите със звезди се издават от (независима) трета страна, например, (официална) организация за оценка на хотели, или са базирани на мнението на самите места за настаняване, независимо от обективни критерии. Booking.com не налага официални задължения за категоризация със звезди и не ги преразглежда. Като цяло, категоризацията със звезди представя как мястото за настаняване се сравнява с правните изисквания (ако е приложимо) или, ако не е регламентирано, със сектора или (обичайните) стандартни на бизнеса по отношение на цена, удобства и налични услуги (тези изисквания и стандарти могат да варират в различните държави и организации).

С цел да улесни клиентите да намерят точното съответствие на техните предпочитания за пътуване, Booking.com може да припише оценка за качество, която е определяна от Booking.com и показвана като жълти квадратчета за определени места за настаняване. За да служи като инструмент за сравнение, оценката за качество се основава на много (над 400) характеристики, които могат да бъдат разделени в 5 главни категории: (i) удобства/услуги, предлагани от мястото за настаняване в Booking.com; (ii) конфигурация на мястото за настаняване, като размер на помещенията, брой на стаите и заетост; (iii) брой и качество на качените от мястото за настаняване снимки; (iv) средна оценка от отзиви от гости, както и някои подкатегории, например чистота, доколкото е доказано, че те са особено полезни за клиентите що се отнася до качеството на определени места за настаняване и (v) анонимни и обобщени данни за резервации (например за оценка със звезди на резервираните места за настаняване). Ние използваме всички тези характеристики, за да извличаме статистически модели. Въз основа на тази информация се провеждат анализи на базата на машинно обучение, чиито резултати за оценка на качество (между 1 и 5, показвана чрез 1 до 5 жълти квадратчета до името на мястото за настаняване) се изчисляват и дават автоматично на мястото за настаняване.

Само клиенти, които са осъществили престой в Мястото за настаняване, ще бъдат поканени от Booking.com да коментират своя престой в съответното място за настаняване и да дадат своята оценка за определени аспекти на престоя или може да получат молба за оценяване по време на престоя си. Завършеният отзив на госта (включително изпратената оценка по време на престоя ви) може да бъде (а) качен на информационната страница на съответния Доставчик на пътувания на нашата Платформа с единствената цел да се осигури информация на (бъдещи) клиенти относно вашето мнение за (нивото на) услугата и качеството на Доставчика на пътувания, и (b) да бъде (изцяло или частично) използвана или поставена от Booking.com по изцяло собствено усмотрение (например за рекламиране, промотиране или подобряване на нашата услуга) на нашата Платформа или на такива платформи на социални медии, бюлетини с новини, специални промоции, приложения или други канали, притежавани, базирани, използвани или контролирани от Booking.com и нашите бизнес партньори. За да можем да предлагаме и поддържаме скорошни (и по този начин актуални) отзиви, тези отзиви могат да бъдат изпращани само в ограничен период от време (3 месеца) след престоя, и всяко мнение може да бъде видяно само за ограничен период от време (до 36 месеца) след неговото публикуване. Базовото подреждане на отзивите е по дата на публикуване, но е свързано и с няколко допълнителни критерия (като език и отзиви с коментари), докато отзив на клиент, който [винаги] изпраща цялостни и подробни мнения (т.нар. Property Scout), би могло да бъде показано най-напред. Имате възможността да изберете различни начини на подреждане и филтриране (например по потребители, дата, език, оценка). Booking.com позволява на Доставчика на пътувания да отговори на отзив. Запазваме си правото да коригираме, откажем или премахнем отзиви по наше усмотрение, дотолкова доколкото те нарушават нашата политика за отзиви. Booking.com не компенсира или награждава по някакъв начин клиентите за споделяне на отзив. Формулярът за отзив на клиенти трябва да бъде разглеждан като анкета и не включва никакви (по-нататъшни търговски) оферти, покани или поощрения, по какъвто и да е начин. Booking.com обещава да използва всички усилия, за да наблюдава и отстранява отзиви, които включват нецензурни думи, споменават лични имена или се отнасят за откраднати вещи.

Booking.com няма да приеме отзиви, които съдържат:

Booking.com и Доставчика на пътувания имат еднакви права относно прекратяването на техните отношения поради каквато и да е причина (включително в случаи на нарушаване на договора или (подаване на искане за) фалит), като се придържат към съответните срокове за уведомление, уговорени между страните.

9. Ограничена отговорност

Съобразно ограниченията, описани в тези правила и условия, и до степента, предвидена в закона, ние носим отговорност само за директни щети, платени или понесени от вас поради ясно относими недостатъци в нашите задължения по отношение на нашите услуги, до обща максимална стойност, равна на общата стойност на вашата резервация, както е описана в имейла с потвърждението на резервацията (без значение дали става дума за едно събитие или серия от свързани събития).

Въпреки това, и до степента, позволена от закона, нито ние, нито нашите служители, мениджъри, директори, представители, дъщерни компании, партньорски компании, дистрибутори, (дистрибуционни) партньори, лицензианти, агенти или други, участващи в създаването, спонсорирането, промотирането, или по някакъв друг начин в поддържането на нашия сайт и неговото съдържание, могат да носят отговорност за (i) каквито и да е наказателни, специални, индиректни или последващи загуби или щети, загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на приходи, загуба на договор, загуба на или щети, нанесени на репутацията или доброто име, загуба на претенции, (ii) неточности, свързани с (описателната) информация (включително цени, наличности и оценки) на Доставчиците на пътувания, публикувани на нашата платформа, (iii) извършените услуги или предложените продукти от страна на Доставчиците на пътувания или други бизнес пратньори, (iv) каквито и да е (директни, индиректни, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, понесени, нанесени или платени от вас, в следствие на, поради или във връзка с използването, неспособността да ползвате или забавянето на нашата Платформа, или (v) каквито и да е (персонални) наранявания, смърт, щети по собствеността или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, понесени, нанесени или платени от вас, без значение дали се дължат на (законови) постановления, грешки, нарушения, (груба) небрежност, умишлени нарушения, пропуски, бездействие, укриване на факти, закононарушения или стриктна отговорност от страна на или (напълно или частично) относими към Доставчицика на пътувания или към който и да е от нашите бизнес партньори (включително някой от техните служители, директори, мениджъри, агенти, представители, подизпълнители или партньорски компании), чиито продукти или услуги са (директно или индиректно) налични, предлагани или промотирани на или чрез Платформата, включително каквито и да е (частични) анулации, дублажи, стачки, форс мажорни или всякакви други събития извън нашия контрол.

Booking.com не носи отговорност (и не поема никакви задължения) за използването, валидността, качеството, уместността, годността и надлежното информиране относно Пътуването, и не прави никакви уверения, гаранции или условия от какъвто и да е вид в тази връзка, без значение дали се подразбират, или са задължителни, или от друг вид, включително каквито и да е подразбиращи се гаранции за продаваемост, собственост, липса на нарушения или уместност за определена цел. Вие разбирате и се съгласявате, че съответният Доставчик на пътувания е единствено отговорен и поема всички отоговрности и задължения във връзка с Пътуването (включително всички гаранции и уверения, направени от Доставчика на пътувания). Booking.com не е (пре)продавач на Пътуването. Оплаквания или искове във връзка с Пътуването (включително такива, свързани с предложената (специална/промоционална) цена, политика или специални заявки, направени от Клиентите), следва да бъдат разрешавани от Доставчика на пътувания. Booking.com не носи отговорност за и не поема никакви задължения във връзка с подобни оплаквания, искове и (продуктови) пасиви.

Без значение дали Доставчика на пътувания ви е таксувал за вашето Пътуване, или ние сме съдействали за плащането на цената или таксата за (Пътуване), вие разбирате и се съгласявате, че Доставчика на пътувания е отговорен през цялото време за събирането, задържането, изпращането и плащането на приложимите данъци, които се дължат върху цялата стойност на (Пътуването) към съответните данъчни власти. Booking.com не е отговорен за изпращането, събирането, задържането или плащането на приложимите данъци, които се дължат върху стойността на (Пътуването) към съответните данъчни власти. Booking.com не e търговеца, отговорен за който и да било продукт или услуга, налични на платформата.

Качвайки снимки / изображения в нашата система (например в допълнение към отзив) Вие удостоверявате, гарантирате и се съгласявате, че притежавате авторските права за снимките / изображенията и се съгласявате, че Booking.com може да използвате качените снимки / изображения на своя (мобилен) уеб сайт и приложения, както и в (онлайн / офлайн) рекламни материали и публикации и както Booking.com по своя преценка намери за добре. Вие давате на Booking.com неизключително, неотменимо, безусловно, постоянно, валидно в целия свят право и лиценз да използва, възпроизвежда, показва, разпространява, преотстъпва, споделя и да предоставя снимките / изображения както Booking.com по свое усмотрение намери за добре. С качването на тези снимки / изображения лицето, което качва снимката/снимките приема цялата юридическа и морална отговорност за всички съдебни искове, които са направени от трети лица (включително, но не само притежателите на място за настаняване), дължащи се на публикуването и употребата на тези снимки / изображения от страна на Booking.com. Booking.com не притежава или препоръчва качените снимки/ изображения. Истинността, валидността и правото да се използват всички снимки / изображения се поема от лицето, което е качило снимката, и не е отговорност на Booking.com. Booking.com отрича всякаква отговорност и задължения за публикуваните снимки. Лицето, качило снимка гарантира, че снимките / изображения не съдържат вируси, троянски коне или заразени файлове или каквито и да било порнографски, незаконни, неприлични, обидни, неприятни или неподходящи материали и не засягат което и да било трето лице (неговото право на интелектуална собственост, авторско право или правото на неприкосновеност на личния живот). Всички снимки / изображения, които не отговарят на горепосочените критерии няма да бъдат публикувани и / или могат да бъдат отстранени / изтрити от Booking.com по всяко време и без предизвестие.

Booking.com има право – и това влиза в сила незабавно – да отказва или ограничава достъпа до нашата Платформа, нашето обслужване (на клиенти) и/или вашия профил в Booking.com, и/или да анулира потвърдена резервация, и/или да ви попречи да направите резервация в случай на предполагаема или основателно подозирана (i) форма на измама или злоупотреба, (ii) неспазване на приложими закони и/или разпоредби, (iii) неспазване на ценностите и насоките на Booking.com, (iv) неуместно или незаконно поведение, което включва, но не се ограничава до следното: насилие, заплаха, тормоз, дискриминация, език на омразата, застрашаване, нарушаване на поверителността, трафик на хора, експлоатация на деца и непристойност във връзка с Booking.com (или нейните служители и агенти), Доставчика на пътувания (или неговите служители и агенти), и/или трети лица, или (v) други обстоятелства, които – по преценка на Booking.com – оправдават по основателен начин предприемането на която и да е от гореспоменатите мерки от страна на Booking.com.

10. Права върху интелектуалната собственост

Освен ако не е упоменато нещо друго, софтуерът, необходим за нашите услуги, наличен на или използван от нашата Платформа, както и интелектуалните права (включително авторските такива) върху съдържанието, информацията и материалите на нашата Платформа, са собственост на Booking.com B.V., нейните Доставчици на пътувания или доставчици.

Booking.com притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на ) интерфейса (вкл. инфраструктурата) на ) Платформата , на която е предоставена услугата (включително Оценките от гостите и превода на съдържанието) и вие нямате право да копирате, ( hyper-/deep ) препращате , публикувате , насърчавате ,продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието (включително преводите на съдържанието и оценките от гостите ) или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.До степен, в която бихте (изцяло или частично) използвали или комбинирали нашето (преведено) съдържание (включително отзиви от гости) или в друг случай бихте притежавали права върху интелектуална собственост в рамките на Платформата или каквото и да било (преведено) съдържание или отзиви от гости, Вие възлагате, прехвърляте и предоставяте всички интелектуални права на Booking.com. Всяко неправомерно използване или нарушение на някоя от посочените по-горе действия или поведение ще представлява съществено нарушение на нашите права върху интелектуалната собственост (включително авторското право и правата върху базата данни).

11. Приложимо право, юрисдикция и разрешаване на спорове

Настоящите правила и условия, както и предоставянето на нашите услуги, се регулират и се тълкуват в съответствие с холандското законодателство. Независимо от предходното избиране на закон, физическото лице, използващо нашите услуги за цел, за която може да се сметне, че е извън неговата търговска дейност или професия (наричано накратко „потребител“), може да се позовава на задължителните законови разпоредби на страната, където то има постоянен адрес (т.е. разпоредби, които, в съответствие с правилника за избиране на закон на посочената страна, трябва да се прилагат независимо от настоящата клауза за избиране на закон; наричани накратко „Повелителни разпоредби“). Всеки спор, произтичащ от настоящите общи правила и условия и нашите услуги, се представя изключително пред компетентните съдилища в Амстердам, Холандия. Независимо от гореспоменатата клауза за юрисдикция, потребителят може да заведе дело по отношение на прилагането на съответните приложими „Повелителни разпоредби“ и в съдилищата на страната по местожителство, докато дела срещу потребителя могат да бъдат заведени само в съдилищата на страната по местожителство. За потребители (в Европейската икономическа зона): Съветваме ви първо да ни осведомите за евентуални жалби, като се свържете с нашия отдел „Обслужване на клиенти“. Ако това не разреши вашия проблем, можете да качите оплакването си в платформата за онлайн разрешаване на спорове на Европейската комисия. Тази платформа за онлайн разрешаване на спорове може да бъде намерена тук: http://ec.europa.eu/odr

Оригиналната английска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между английската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана английската версия, която има надмощие и е решаваща. Английската версия е достъпна на нашата Платформа (като изберете английски език) или може да Ви бъде изпратена след писмена заявка.

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза следва да бъде изпълнявана в максимална степен, позволена от закона, а Вие се съгласявате да приемете подобен ефект, като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, с оглед на съдържанието и целите на тези правила и условия.

12. За Booking.com и подпомагащите компании

Услугата за пътувания се осигурява от Booking.com B.V., което е частно дружество с ограничена отговорност, създадено според законите на Холандия, с адрес Herengracht 597, 1017 CE Амстердам, Холандия, и регистрирано в търговския регистър на Търговската палата в Амстердам под номер 31047344. Нашият ДДС номер е NL805734958B01.

Централата на Booking.com се намира в Амстердам, Холандия, и дейността му се подпомага от партньорски компании ("компании за поддръжка") по целия свят. Компаниите за поддръжка осигуряват само вътрешна поддръжка на и в полза на Booking.com. Някои изрично посочени компании за поддръжка осигуряват ограничен брой услуги по обслужване на клиентите (само по телефон). Компаниите за поддръжка не разполагат с каквато и да е платформа (и не контролират, управляват, поддържат или съхраняват по никакъв начин Платформата). Компаниите за поддръжка нямат никакви права или правомощия да осигуряват услугата по пътуването, да представляват Booking.com или да влизат в договорни отношения от името на, за или вместо Booking.com. Вие нямате (законови или договорни) отношения с компаниите за поддръжка. Компаниите за поддръжка не работят като и не са оторизирани да действат под каквато и да е форма като агенти на Booking.com, за да осигуряват процеси или услуги. Booking.com не приема и не поддържа седалище в което и да е място, местоположение или офис по света (нито в офисите на своите компании за поддръжка), различно от своя регистриран офис в Амстердам.