Mine peamise sisu juurde
Prindi / Salvesta

2021-10-18 14:13:32

Reisi reeglid ja tingimused

Sisu

Hea tava koodeks

Meie missiooniks on mugavaimal viisil maailma parimate peatumispaikade, sihtkohtade ja huviväärsuste pakkumisega aidata inimestel maailma avastada. Selle eesmärgi täitmiseks lähtume järgnevatest headest tavadest:

Reeglite ja tingimuste tutvustus

Need reeglid ja tingimused, mida võidakse aeg-ajalt parandada, kehtivad kõikidele meie teenustele, mida pakutakse otse või kaudselt (partnerite kaudu) meie veebisaidi, mobiiliseadmete, e-posti või telefoni kaudu. Kui te vaatate, lehitsete või kasutate meie (mobiilset) veebisaiti või teisi meie pakutavaid rakendusi ükskõik millise platvormi kaudu (edaspidi ühiselt „platvorm“) ja/või teete broneeringu meie kaudu, siis kinnitate, et olete lugenud, aru saanud ja nõustunud alljärgnevate tingimustega (k.a privaatsust puudutavate reeglitega).

Need leheküljed, nende sisu ja infrastruktuur ning nendel lehekülgedel ja veebisaidil pakutav internetipõhine broneerimise süsteem (koos makseteenuse vahendamisega) kuuluvad ettevõttele Booking.com B.V., kes seda süsteemi haldab ja pakub. Pakutavad teenused on vaid personaalseks ja mittetulunduslikuks (B2C) kasutamiseks ning kasutamisel kehtivad alljärgnevad tingimused. Meie seotus reisipakkkujatega juhindub eraldiseisvatest reeglitest ja tingimustest, mis reguleerivad meie tulunduslikku (B2B) suhet nende reisipakkujatega. Iga reisipakkuja käitub oma toote ja/või teenuse Booking.com-i süsteemis või abiga saadavaks tegemisel Booking.com-i suhtes professionaalselt (seda nii ettevõtjatevahelises (B2B) kui ka ettevõtja-tarbija (B2C) suhtes). Palun pange tähele, et lisaks veebisaidil välja toodud reeglitele ja olulisele teabele on reisipakkujatel võimalik omada, paika panna ja/või nõuda oma (tarne/kohaletoimetamise/transpordi/kasutuse) reegleid ja tingimusi ning majareegleid (ja nendega nõustumist) seoses reisi kasutamise, ligipääsu ja lõpule viimisega (nende reeglite hulgas võib olla teatud vastutuse ja kohustuste välistamist).

Mõisted

„Booking.com“, „me“, „meie“ või „meid“ tähendab Booking.com B.V.-d, mis on Hollandi seadustele alluv piiratud vastutusega osaühing. Selle registreeritud aadress on Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Madalmaad. „Platvorm“ tähendab (mobiilset) veebisaiti ja rakendust, milles on reisiteenus saadavaks tehtud ning mida omab, kontrollib, haldab, peab üleval ja/või majutab Booking.com. „Reis“ tähendab mitmeid erinevaid reisitooteid ja -teenuseid, mida te saate reisipakkujalt tellida, hankida, soetada, osta, rentida, kinnitada, broneerida, kombineerida ja lõpule viia või, mille eest saate tasuda.

„Reisipakkuja“ tähendab majutusteenuse (nt hotell, motell, apartement, hommikusöögiga majutusasutus, nende omanik), huviväärsuste (nt (teema)pargid, muuseumid, turismiekskursioonid) ja transporditeenuse (nt aurorent, kruiisid, rongitransport, lennujaamatransport, bussiekskursioonid, transport) pakkujat, reisikorraldajaid, reisikindlustusi ja mis tahes muud reisimisega seotud toodet või teenust, mis aeg-ajalt (kas B2B või B2C) platvormil reisi broneerimiseks saadaval on.

„Reisiteenus“ tähendab veebipõhist ostu, tellimuse, (vahendatud) makse või broneerimise teenust, mida pakub või võimaldab Booking.com seoses mitmete toodete ja teenustega, mida reisipakkuja aeg-ajalt platvormil saadavaks teeb.

„Reisi broneerimine“ tähendab reisi ostmist, soetamist. broneerimist või selle eest tasumist.

1. Pakutavate teenuste ulatus ja olemus

Platvormiga pakuvad Booking.com B.V. ja selle (jaotus)partnerid internetipõhist platvormi, mille kaudu saavad reisipakkujad oma teenuseid reklaamida, turustada, edendada, ja/või pakkuda (kui kohaldatav), et neid teenuseid tellitaks, ostetaks, broneeritaks ja renditaks, ning mille kaudu saavad vastavad platvormi kasutajad sooritada otsinguid, võrdlusi, tellimusi, broneeringuid, oste ja makseid (nt reisiteenus). Reisiteenuse kasutamisel (nt reisi broneerimisel reisiteenuse kaudu) astute te otsesesse (juriidiliselt siduvasse) lepingulisse suhtesse reisipakkujaga, kellega teete reisi broneeringu või kellelt ostate teenust (kui kohaldatav). Reisi broneerimise hetkest alates oleme me vaid vahendajaks teie ja reisipakkuja vahel. Edastame teie broneeringu andmed vastava(te)le reisipakkuja(te)le ning teile saadame reisipakkuja nimel ja jaoks seda kinnitava e-kirja. Booking.com ise ei müü, rendi ega paku ühtegi (reisi)teenust.

Klientidele Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP), Šveitsist ja Suurbritanniast kehtib järgmine. Palume reisipakkujatel üle maailma meile ise teada anda, kas nad on – Euroopa Liidu tarbijakaitseseaduse mõistes – eravõõrustajad (registreerimata ettevõtjad) või professionaalsed võõrustajad (registreeritud ettevõtjad). Kui reisipakkuja väidab meile, et on eravõõrustaja (või ei edastada meile ise sellekohast teavet, kuid meile kättesaadava teabe alusel ei saa teda kindlalt professionaalseks võõrustajaks liigitada), saab ta meie otsitulemuste lehel märgistuse kirjaga „Seda haldab eravõõrustaja“, millega kaasneb järgmine selgitus:

„Seda majutusasutust haldab eravõõrustaja. Professionaalseid võõrustajaid puudutav EL-i tarbijakaitseseadus ei pruugi kehtida. Võõrustajad, kes on Booking.com-is registreerunud kui eravõõrustajad, on oma majutusasutusi rentivad isikud, kes teevad seda väljaspool oma äri või eriala. Nad ei ole ametlikult juriidilised isikud (nagu ülemaailmsed hotelliketid), mistõttu ei pruugi neile kohalduda samasugused EL-i tarbijakaitseseadused. Kuid ära muretse, Booking.com pakub sulle samasugust kliendituge nagu iga peatumise korral. See ei tähenda, et sinu peatumine või kogemus erineb professionaalse võõrustaja juures broneeritust.“

Reisipakkujad, kes ei ole meie platvormil liigitatud kui eravõõrustajad, tegutsevad – meie teadmiste järgi – kui professionaalsed võõrustajad, kellele kohaldub EL-i tarbijakaitseseadus. Eravõõrustajana tegutsemine on oluline vaid EL-i tarbijakaitseseaduse mõistes ja sel pole maksusüsteemi puhul eeliseid, nt käibemaks või mõni teine sarnane kaudne maks, mis oleneb lisatud väärtusest, müügist ja/või tarbimisest.

Reisiteenuseid pakkudes avalikustame me teavet, mis põhineb reisipakkujatelt saadud teabel. Sellest tulenevalt on reisipakkujatel, kes oma reise platvormil turustavad ja edendavad, ligipääs meie süsteemidele ja ekstranetile, milles nad vastutavad hindade/tasude, saadavuse, reeglite ja tingimuste ning muu asjakohase teabe muutmise eest, mis on meie platvormil nähtaval. Kuigi me kasutame oma oskusi ja hoolt oma reisiteenuse pakkumisel, ei saa me kinnitada ega garanteerida kõigi andmete õigsust, täpsust ja täielikkust. Lisaks ei ole me vastutavad valeandmete (väliste ja kirjapilti puudutavate vigade), häirete (tulenevalt ajutistest ja/või osalistest riketest, parandustest, uuendus- või hooldustöödest meie platvormil või muudest asjaoludest), teabe mitteedastamise ning ebatäpse, eksitava või vale teabe eest. Kõik reisipakkujad on igal ajal vastutavad meie platvormil nähtava teabe täpsuse, täielikkuse ja õigsuse eest (see hõlmab ka kirjeldusi, hindu, tasusid, reegleid ja tingimusi ning saadavust). Meie platvormi ei tohiks pidada ühegi kindla reisipakkuja (või selle mugavuste, asukoha, sõidukite (põhi- või lisa)toodete või teenuste) kvaliteedi, pakutavate teenuste taseme, kvalifikatsiooni või hinnangute ja tärnide ning majutusasutuse tüübi toetajaks või soosijaks, kui pole just muud väidetud.

Meie reisiteenus on vaid personaalseks ja mittetulunduslikuks kasutamiseks. Sellest tulenevalt ei ole teil lubatud meie veebisaidi kaudu saadaval olevat sisu, teavet, tarkvara, broneeringuid, pileteid, tooteid või teenuseid kommerts- või konkureerimise eesmärgil edasi müüa, süvalinkida, kasutada, kopeerida, jälgida (nt ämblikud, scrape), kuvada, alla laadida või reprodutseerida.

2. Hinnad, nende vastavusse viimine, Genius-programm ja koostööpartnerite vahendatud pakkumised

Kõik reisipakkujate esitatud hinnad meie platvormil on äärmiselt konkurentsivõimelised. Kõik kuvatud reisi hinnad sisaldavad müügi- või käibemaksu ning kõiki teisi makse (võivad vastavalt nendele maksudele muutuda) või tasusid, välja arvatud juhul, kui see on meie platvormil või broneeringu kinnituses/piletil teisiti kirjas. Piletihinnad on inimese või grupi kohta ning kehtivad vastavalt piletil märgitule (kui kohaldatav). Reisipakkujal on õigus kohale mitteilmumise või tühistamise korral kohaldatavaid tasusid ja makse (sealhulgas turismi-/linnamaksu) võtta.

Mõnikord on meie platvormil saadaval tavapärasest odavamad hinnad mingi kindla peatumise, toote või teenuse jaoks. Need reisipakkujate poolt pakutavad hinnad võivad olla aga seotud kindlate piirangute või tingimustega (nt neid ei ole võimalik tühistada või nende eest saada raha tagasi). Palun kontrollige enne broneeringu tegemist selliste tingimuste leidmiseks põhjalikult vastava toote, teenuse või broneeringu tingimusi.

Soovime, et maksaksite soovitud toote ja teenuse eest võimalikult madalat hinda. Kui leiate pärast meie platvormi kaudu broneeringu tegemist internetis oma soovitud majutusasutuse samadel reisitingimustel, kuid madalama hinna eest, siis maksame kinni meie hinna ja madalama hinna vahel oleva hinnaerinevuse vastavalt hinnavahe hüvitamise tingimustele. Meie hinnavahe hüvitamise lubadus ei kehti toodetele ja teenustele, mis ei ole majutusega seotud.

Valuutakalkulaator on saadaval vaid teabe edastamise eesmärgil ning see ei pruugi olla täpne ning töötada reaalajas. Reaalsed valuutakursid võivad nähtavatest erineda.

Ilmselged eksimused ja vead (sh kirjavead) ei ole siduvad.

Kõik eripakkumised ja kampaaniad on vastavalt märgistatud. Kui vastav märgistus puudub, siis ei ole teil ilmselgete vigade või eksimuste korral võimalik tuletada mingeid õigusi.

Genius-programm

Genius-hind on soodushind, mida programmis osalevad majutusasutused teatud majutusüksuse või majutusasutuse tüüpide korral pakuvad.

Genius-hind kehtib Booking.com-i Genius-programmi liikmetele. Genius-programm on avatud kõigile, kellel on platvormil konto. Liikmetasu ei ole ja liikmeks saamiseks tuleb vaid Booking.com-is konto luua. Liikmesus ja Genius-hinnad kehtivad üksikliikmele ning need ei ole ülekantavad. Liikmesus võib olla seotud ka konkreetsete kampaaniate või stiimulitega, mida Booking.com oma äranägemise järgi aeg-ajalt algatab või edastab.

Genius-programm koosneb mitmest liikmesustasemest, mis põhinevad Booking.com-i platvormi kaudu tehtud broneeringute arvul. Igale neist kehtivad valitud majutusasutustelt ja/või majutusvalikutelt eri soodustused (https://www.booking.com/genius.html). Liikmesustasemed võivad varieeruda ja Booking.com võib neid oma äranägemise järgi muuta.

Kuritarvitamise korral (näiteks nende tingimuste rikkumine ja/või kehtetute krediitkaartide kasutamine) jätab Booking.com endale õiguse võtta tagasi ja tühistada mis tahes üksikisiku Genius-liikmesus. Samuti jätab Booking.com endale õiguse võtta tagasi ja tühistada mis tahes sellise üksikisiku Genius-liikmesus, kes on Booking.com-i (või selle töötajate ja esindajate) ja/või majutusasutuse (või selle töötajate ja esindajate) suhtes ilmutanud sobimatut käitumist, näiteks vägivalda, ähvardusi, ahistamist, diskrimineerimist, sündsusetust või petturlikkust.

Genius-hinda ei saa kombineerida ega kasutada koos teiste soodustustega (välja arvatud juhul, kui majutusasutus on selle heaks kiitnud või kui on märgitud teisiti). Booking.com võib Genius-programmi struktuuri või muud programmi omadust (muu hulgas Genius-tasemeid või nende olekut) oma äranägemise järgi mis tahes põhjusel ja ilma sellest ette teatamata (osaliselt) muuta, piirata või teisendada.

Genius-liikmesus on seotud teie Booking.com-i kontoga ja see ei aegu ega lõppe enne, kui te oma konto tühistate, sulgete, kustutate või muul viisil üles ütlete. Booking.com jätab endale õiguse mitteaktiivse konto registreerimine tühistada või see muul viisil blokeerida, ilma teile sellest ette teatamata. Mitteaktiivseks kontoks loetakse konto, mis ei ole teinud ühtki broneeringut rohkem kui viis (5) aastat. Kui teie konto blokeeritakse, ei kehti teie suhtes enam Genius-programmi eelised. Oma konto taasaktiveerimiseks tuleb teil teha nõuetekohane broneering, kasutades selleks oma Booking.com-i kontot.

Koostööpartneri pakkumine

Booking.com võib kuvada pakkumisi, mida ei tee reisipakkujad otse, vaid mida vahendavad Booking.com-i koostööpartnerid, näiteks teine platvorm (koostööpartneri pakkumine). Koostööpartneri pakkumised on selgelt eristatud tavapärastest reisipakkujate otse tehtud pakkumistest ja pakkumistele kehtivad järgmised eritingimused (kui just pole meie platvormil teisiti määratud).

3. Privaatsus ja küpsised

Booking.com austab teie privaatsust. Palun vaadake meie privaatsust ja küpsiseid puudutavat informatsiooni.

4. Tarbijatele tasuta, maksavad vaid reisipakkujad!

Kui ei ole teisiti sätestatud, siis on meie teenused tarbijale saadaval tasuta, sest erinevalt teistest ettevõtetest ei võta me teilt oma reisiteenuste eest tasu ega lisa täiendavaid (broneeringu)tasusid. Maksate reisipakkujale reisi broneerimise ajal kuvatud summa (kui vastavad kohalduvad maksud ja tasud ei ole hinna sisse arvestatud, siis lisanduvad ka need).

Reisipakkujad maksavad Booking.com-ile komisjonitasu (mis on väike protsent toote hinnast (nt toa hinnast)) pärast seda, kui kasutaja on reisipakkuja toodet või teenust kasutanud (nt kui külastaja on majutusasutuses peatunud (ja peatumise eest maksnud)). Reisipakkujad saavad oma nähtavust komisjonitasu tõstmisega suurendada (nähtavuse suurendaja). Nähtavuse suurendaja kasutamine (komisjonitasu suurendamine, et järjekorras paremal positsioonil esineda) toimub iga reisipakkuja parima äranägemise järgi ning seda võib kasutada aeg-ajalt ja vastavalt pakutud tootele. Järjestamise algoritm võtab suurendatud komisjonitasu arvesse vaikimisi järjestuse paika panemisel. Eelistatud partnerid maksavad parema positsiooni eest kõrgemat komisjonitasu.

Vaid (lepingu alusel) Booking.com-iga äriliselt seotud olevad reisipakkujad tehakse platvormil saadavaks (oma toote B2B ja/või B2C reklaamimiseks). Booking.com ei ole avatud platvorm (nagu Amazon või eBay), kus lõpptarbijad saavad oma toote saadavaks teha (C2C platvorm puudub); Booking.com ei võimalda mitteprofesionaalsetel osapooltel oma tooteid Booking.com-i kaudu pakkuda ega müüa.

5. Krediitkaart või pangaülekanne

Kui see on kohaldatav ja saadaval, võivad teatud reisipakkujad pakkuda võimalust maksta broneeringute eest broneeringuprotsessi käigus (olenevalt majutusasutuse maksereeglitest kas täismahus või osaliselt) turvalise veebimakse kaudu (mis peab olema teie panga poolt pakutud või toetatud). Teatud toodete ja teenuste (st makse vahendamise teenus) makseid vahendab reisipakkuja nimel Booking.com (kolmandatest osapooltest maksetöötlejate kaudu), seejuures Booking.com ei käitu ega tegutse kunagi panga ees makse eest vastutava organisatsioonina. Makse võetakse turvaliselt teie krediit- või deebetkaardilt või pangakontolt ning see saadetakse reisipakkuja pangakontole kolmandast osapoolest maksetöötleja poolt. Kõik sellisel viisil teie poolt reisipakkujale saadetud maksed on kõikidel puhkudel osa (või täissumma) broneeringu hinnast, sellega seotud toodete või teenuste lõpparvest (bevrijdende betaling), mis tuleb (osaliselt) maksta ning te ei saa selliseid makstud summasid tagasi nõuda.

Palun pange tähele, et mõningate eripakkumiste või kindlate (tagasimaksevõimaluseta) hindade korral võivad reisipakkujad küsida, et makse teostataks enne saabumist pangaülekandega (kui võimalik) või krediitkaardiga ning sellisel juhul võidakse pärast reisibroneeringu tegemist teie krediitkaardilt broneerida (eelautoriseerida) või (mõnikord tagasimaksevõimaluseta) maha võtta teatav summa. Palun kontrollige enne oma reisi broneeringu tegemist selliste tingimuste leidmiseks põhjalikult oma valitud toote või teenuse (broneeringu) üksikasju. Te ei saa Booking.com-i pidada vastutavaks reisipakkuja mis tahes (lubatud, (väidetavalt) omavolilise või vale) tasu võtmise eest ning (tagasi) küsida mis tahes reisipakkuja poolt krediitkaardilt õigustatud või lubatud raha mahavõtmist (sealhulgas ettemaksega hindu, kohale mitteilmumise eest võetud raha ning tühistamistasu).

Enamik pankasid ja krediitkaardifirmasid võtavad krediitkaardipettuse või kolmandate isikute poolt ilma loata krediitkaardi kasutamise korral riski enda kanda ning katavad kõik nõuded, mis on sellisest pettusest või väärkasutamisest tulenevad. Mõnikord võib sellega kaasneda ka teatav omavastutus (tavaliselt 50 eurot või vastav summa kohalikus vääringus). Kui krediitkaardifirma või pank nõuab teatava omavastutuse tasumist meie platvormil ilma loata tehtud tehingust tulenevalt, siis me maksame selle tasu teie eest kuni summas 50 eurot (või vastav summa teie kohalikus valuutas). Palun teatage tasu hüvitamiseks pettusest oma krediitkaardifirmale (vastavalt kehtivatele reeglitele ja protseduuridele) ning võtke meiega kohe ühendust. Palun esitage meile dokument, mis tõestab omavastutusega seotud tasu maksmist (nt krediitkaardifirma reeglid). Tasu hüvitamine on võimalik vaid siis, kui broneeringu tegemisel kasutati Booking.com-i turvalist serverit ning teie krediitkaardi väärkasutamine oli meie hooletusest või veast tulenev ning ei olnud teie enda põhjustatud.

6. Ettemakse, tühistamine, kohale mitteilmumine ja reeglid

Kui broneerite reisipakkuja juures reisi, siis aktsepteerite ja nõustute reisipakkuja vastavate reeglitega, mis kehtivad tühistamise ja mitteilmumise korral. Lisaks nõustute te täiendavate reisipakkuja (lepingu) tingimuste ja reeglitega (sealhulgas meie platvormil reisipakkuja poolt määratud reeglite ja reisipakkuja majareeglitega), mis võivad kehtida teie reisile ja reisipakkuja poolt pakutavatele teenustele või toodetele. Ülevaate reisipakkuja kehtivate teenuse/ostu/kasutuse/transpordi tingimuste ja reeglite kohta saate vastavalt reisipakkujalt. Iga reisipakkuja üldised mitteilmumisel ja tühistamisel kehtivad reeglid on saadaval meie platvormil reisipakkuja infoleheküljel ning lisaks on need nähtavad broneeringu tegemise ajal ja broneeringut kinnitavas e-kirjas või piletil (kui kohaldatav). Palun pange tähele, et osade hindade, tasude ja eripakkumiste puhul ei ole broneeringut võimalik tühistada või muuta ning nende eest ei saa raha tagasi. Reisipakkuja võib ka kohale mitteilmumise või tasulise tühistamise korral võtta kehtivat linna- või turismimaksu. Palun kontrollige enne broneeringu tegemist selliste tingimuste leidmiseks põhjalikult oma valitud toote või teenuse (broneeringu) üksikasju. Palun pange tähele, et reisibroneeringut, mille puhul tuleb teha sissemakse või (osaline või täielik) ettemakse, võidakse tühistada (ilma eelneva etteteatamiseta või hoiatuseta) seni kuni vastav(ad) (järele jäänud) summa(d) pole täielikult kätte saadud vastaval makse päeval või tähtajal vastavalt teenusepakkuja ja broneeringu maksetingimustele. Tühistamise ja ettemaksete reeglid võivad vastavalt iga reisi osale, tootele või teenusele varieeruda. Palun lugege hoolikalt reegleid (meie platvormil iga reisipakkuja lehe allosas reisitüüpide juures) ja oma broneeringu kinnituses toodud olulist informatsiooni teiste reeglite kohta, mis reisipakkuja on kehtestanud (nt vanusepiirang, tagatis, tühistamisreeglid/lisanõuded grupibroneeringutele, lisavoodid, tasuline hommikusöök, lemmikloomad, milliseid kaarte aktsepteeritakse). Hiline makse, valed panga, deebet- või krediitkaardi andmed, kehtetud krediit-/deebetkaardid või ebapiisav rahaliste vahendite olemasolu on teie omal vastutusel ja kulul ning teil pole õigust saada tagasi mingeid (tagasimaksevõimaluseta) ettemakstud summasid, välja arvatud juhul, kui reisipakkuja sellega nõustub või lubab seda oma (ette)makset ja tühistamist puudutavates reeglites.

Broneeringu vaatamiseks, muutmiseks või tühistamiseks vaadake reisi broneeringut kinnitavat e-kirja ning järgige seal olevaid juhiseid. Pange palun tähele, et tühistamise eest võidakse nõuda teatavat tasu vastavalt reisipakkuja reeglitele, mis kehtivad (ette)maksu, tühistamise ja mitteilmumise korral või tagasimakse õiguse kohta (ette)makstud summadele. Soovitame teile enne broneeringu tegemist reisipakkuja tühistamisreegleid põhjalikult lugeda ning meeles pidada õigel ajal maksete tegemist, nagu vastava broneeringu juures märgitud on.

Kui teie saabumine on hiline või jääte hiljaks (sisseregistreerimise päeval) või saabute alles järgmisel päeval, võtke kindlasti (õigeaegselt/otsekohe) reisipakkujaga ühendust, et nad teaksid, mil teid oodata ja vältida, et teie reisibroneering tühistatakse või et teilt võetakse kohale mitteilmumise eest tasu. Meie klienditeenindus saab teid vajadusel aidata reisipakkuja informeerimisel. Booking.com ei võta mingit vastutust teie hilinemisest tingitud põhjustel reisipakkuja poolt tühistamistega ja kohale mitteilmumisega seotud tasude eest.

7. (Edasine) kirjavahetus ja suhtlus

Reisibroneeringu tegemisega nõustute te saama (i) e-kirja, mis võidakse teile saata vahetult enne teie saabumise kuupäeva ning mis sisaldab teavet teie sihtkoha kohta ning teie reisi (broneeringu) ja sihtkohaga seotud infot ja pakkumisi (ka kolmandate osapoolte pakkumisi ulatuses, mis te olete ise valinud), (ii) e-kirja pärast saabumist, et anda (enda kogemusest) hinnang reisikorraldajale ja reisiteenusele ning (iii) e-kirja, mis saadetakse teile pärast majutusasutuses peatumist ja kus palutakse teil täita ankeet arvustuse esitamiseks. Palun vaadake privaatsust ja küpsiseid puudutavat informatsiooni, et saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas me võime teiega ühendust võtta.

Booking.com ütleb lahti mistahes vastutusest ja kohustustest seoses igasuguse suhtlusega, mis sellel platvormil või platvormi vahendusel reisipakkujaga toimub. Te ei saa nõuda mistahes õigusi reisipakkujale saadetud erisoovide või sellega suhtlemise põhjal ega üheski vormis kinnituse põhjal, et reisipakkuja sai teie teate või erisoovi kätte. Booking.com ei saa tagada, et reisipakkuja saab kätte/loeb mis tahes erisoovi või suhtluse (õigeaegselt), seda arvesse võtab ja seda aktsepteerib.

Reisibroneeringu õigeaegseks lõpetamiseks ja tagamiseks peate kasutama oma kehtivat e-posti aadressi. Me ei ole vastutavad valede või kirjavigadega e-posti aadresside ega ebatäpsete või valede (mobiil)telefoninumbrite või krediitkaardi numbrite eest (ning meil puudub igasugune kohustus nende õigsust kontrollida).

Kõik nõuded või kaebused Booking.com-i suhtes või seoses reisiteenusega tuleb esitada kohe või kõige hiljem 30 päeva jooksul pärast toote või teenuse kasutamiseks määratud aega (nt väljaregistreerimiskuupäeva). Kõik nõuded või kaebused, mis on esitatud pärast 30 päeva möödumist, võidakse tagasi lükata ja nende esitaja jääb ilma oma õigusest kõikvõimalikule kompensatsioonile (kahjude või kulude eest).

Ppidevate hindade ja saadavuse uuenduste ja kohandamiste tõttu soovitame tungivalt broneeringu tegemise ajal teha kuvatõmmised, et vajadusel end kaitsta.

Tarbijatele (Euroopa Majanduspiirkonnas): soovitame võtta kõigepealt ühendust meie klienditeenindusega, et meile oma kaebustest teada anda. Kui te sel viisil oma kaebusele lahendust ei leia, saate oma kaebuse Euroopa komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise (ODR) platvormile üles laadida. Link sellele vaidluste lahendamise platvormile: http://ec.europa.eu/odr.

8. Järjestus, eelistatud programm, tärnid ja külastajate arvustused

Meie eesmärk on kuvada teie jaoks olulisi otsitulemusi, näidates oma platvormil reisipakkujate vaikimisi järjestust. Saate seda vaikimisi järjestust sirvida, mõne teise järjestuse alusel sorteerida või sellel filtreid kasutada – nii on teil võimalus otsitulemuste kuvamist mõjutada, et näha mõnel teisel alusel loodud järjestust. Kasutame vaikimisi järjestuse kuvamiseks eri algoritme ja see protsess areneb pidevalt.

Booking.com on leidnud, et järgmised parameetrid on sobiva reisipakkuja leidmisega kõige rohkem seotud ja seetõttu oleme need parameetrid algoritmides prioriseerinud (peamised parameetrid): teie isiklik otsinguajalugu, otsingu lehelt hotelli lehele klikkimise määr (nn CTR), reisipakkuja meie platvormi lehe külastuste arvuga seotud broneeringute arv (nn konversioon), reisipakkuja broneeringute brutohulk (kaasa arvatud tühistamised) ja netohulk (välja arvatud tühistamised). Konversiooni ja CTR-i võib mõjutada mitu (eraldiseisvat) tegurit, sealhulgas arvustuste keskmine hinne (nii koondhinne kui ka selle osad), saadavus, reeglid, (konkurentsivõimeline) hinnastamine, lehe sisu kvaliteet ja reisipakkuja teatud omadused. Samuti võib vaikimisi järjestust mõjutada komisjonitasu protsent või muud tasud, mida reisipakkuja meile (nt reisipakkuja või strateegiliste partneritega sõlmitud kaubanduskokkulepete alusel) tasub, ja nende tasude laekumine õigel ajal. Reisipakkuja võib järjestust mõjutada ka teatud programmides osalemisega, nt Genius-programm, pakkumised, eelistatud partnerite programm ja nähtavuse suurendaja (viimase kahe puhul peab reisipakkuja meile maksma kõrgemat komisjonitasu).

Booking.com-is kuvatavad majutusasutuse tärnid ei ole Booking.com-i poolt määratud. Tärnide arvu määrab kas majutusasutus ise või eraldiseisev (sõltumatu) osapool. Pakkumisi kuvatakse tärnide järgi (madalamast kõrgema suunas või vastupidi) vastavalt sellele, mis pakkujad Booking.com-ile edastavad. Vastavalt (kohalikele) määrustele ja võimalustele määratakse tärnidega hinnang, kas (sõltumatu) kolmanda osapoole (nt ametliku hotelle hindava organisatsiooni) poolt või vastavalt majutuse pakkujate arvamusele, objektiivsetest kriteeriumitest hoolimata. Booking.com ei ole kehtestanud ametlikke nõudmisi tärnidele ega kontrolli neid. Üldiselt peegeldab reiting tärnide järgi seda, kuidas majutusasutus vastab õiguslikele nõudmistele (kui on kohaldatav) või ettekirjutiste puudumisel sektoris paikapandud hinda, saadalolevaid mugavusi ja teenuseid puudutavatele standarditele (need nõuded ja standardid võivad riigiti ja organisatsiooniti erineda).

Et klientidel oleks oma reisieelistustele vastava majutuskoha leidmine lihtsam, võib Booking.com anda teatud majutuskohtadele kvaliteedihinde. See hinne on Booking.com-i enda määratud ja see kuvatakse kollaste ruutudena. Selleks et majutuskohad oleksid adekvaatselt võrreldavad, põhineb kvaliteedihinne paljudel (enam kui 400-l) omadustel, mis jagatakse viide suuremasse kategooriasse: 1) Booking.com-is kuvatava majutuskoha mugavused/teenused; 2) majutusasutuse konfiguratsioon (nt majutusüksuste hulk, suurus ja mahutavus); 3) majutuskoha pakkuja üles laaditud fotode hulk ja kvaliteet; 4) külastajate arvustuste keskmine hinne, aga ka arvustuste üksikasjad (nt puhtus), sest need on olnud külastajatele majutuskohtade hindamisel eriti kasulikud; 5) anonüümne ja kokkuvõtlik broneeringute ajalugu (nt broneeritud majutuskohtadele tärnide määramine). Kasutame neid paljusid kategooriaid, et tekiksid statistilised mustrid. Nende andmete alusel luuakse masinõppel põhinev analüüs, mille tulemusel arvutatakse kvaliteedihinne (majutusasutuse nime kõrval kuvatakse olenevalt hindest 1–5 kollast ruutu) automaatselt ja antakse majutuskohtadele.

Vaid majutusasutuses peatunud külastajatelt soovib Booking.com vastava majutusasutuse arvustust ja hindeid nende peatumise kindlatele aspektidele või tagasisidet nende peatumise ajal. Teie esitatud arvustust (sealhulgas ka peatumise ajal antud hinnangut) võidakse (a) kasutada vastava reisipakkuja infolehel meie platvormil, kuid vaid selleks, et informeerida (tulevasi) kliente teie arvamusest reisipakkuja pakutavate teenuste ja kvaliteedi kohta, ning (b) (täielikult või osaliselt) oma äranägemise järgi Booking.com-i jaoks kasutada (nt turunduseks, reklaamimiseks või meie teenuste parandamiseks) meie platvormil või sotsiaalmeediakanalites, uudiskirjades, eripakkumistes, rakendustes või muudes kanalites, mida omab, kasutab või haldab Booking.com või mõni meie äripartneritest. Et pakkuda ja hoida uusimaid (ja seetõttu asjakohasemaid) arvustusi, saab arvustusi lisada vaid kindla aja jooksul (3 kuud pärast peatumist) ning iga arvustus on nähtaval kindlal ajavahemikul (36 kuud pärast lisamist). Arvustuste vaikimisi järjestamine toimub lisamise kuupäeva alusel, võttes arvesse ka teisi kriteeriumeid (nt keel ja kommentaari olemasolu), seejuures võib selle külastaja, kes kirjutab (alati) põhjalikke ja detailseid arvustusi (Kullipilguga Külastaja), arvustus esineda esimeste seas. Teil on võimalik valida, mille alusel arvustusi järjestatakse ja filtreeritakse (nt sihtrühm, kuupäev, keel, hinne). Booking.com võimaldab reisipakkujal arvustusele vastata. Jätame endale õiguse arvustusi oma parima äranägemise järgi kohandada, mitte vastu võtta või eemaldada (juhul kui see ei ühildu meie arvustuste reeglitega). Booking.com ei paku kliendile arvustuse kirjutamise eest tasu ega premeeri teda muul moel. Arvustust tuleks näha küsitlusena ning see ei sisalda (täiendavaid ärilisi) pakkumisi, kutseid või ajendeid. Booking.com tagab, et annab endast parima, et jälgida ja eemaldada arvustusi, mille sisu on ebasünnis, sisaldab inimese nime või viitab varastatud esemetele.

Booking.com ei aktsepteeri arvustusi, mis sisaldavad:

Booking.com-il ja reisipakkujal on kummalgi õigus lõpetada omavaheline suhe ükskõik millisel põhjusel (kaasa arvatud lepingu rikkumine või pankrot (või pankrotiavalduse sisseandmine)), pidades kinni osapoolte vahel kokku lepitud etteteatamise ajast.

9. Vastutusest loobumine

Vastavalt meie reeglites ja tingimustes nimetatud piirangutele ja seaduses lubatud ulatusele oleme vastutavad vaid otsese kahju eest, mis on reaalselt toimunud ja välja makstud ning tekkinud seoses puudujääkidega meie teenuse pakkumisel. Sellisel juhul hüvitame me kogusumma selles ulatuses, mis on kooskõlas reisibroneeringut kinnitavas e-kirjas oleva broneeringu kogusummaga (kas siis ühe juhtumi või mitme järjestikuse juhtumi eest).

Sellest hoolimata ja vastavalt seaduses lubatud ulatusele ei saa meie ametnikud, juhid, töötajad, esindajad, tütarettevõtted, jaotuspartnerid, levitajad, partnerettevõtted, tegevusloa omanikud, agendid ja teised selle veebisaidi ja selle sisu loomise, sponsimise, promomise ja muudel viisidel levitamisega seotud isikud ja ettevõtted olla vastutavad: (i) mis tahes karistatavate, eriliste, kaudsete või sellest tulenevate kaotuste ja või kahjude eest, tootmise vähenemise, kasumi, tulu, lepingu, reputatsiooni ja hea nime kaotuse või kahjustamise eest; (ii) mis tahes ebatäpse reisipakkuja kohta esitatud info (hinnad, saadavus, hinnangud) eest, mis on meie platvormil saadaval; (iii) mis tahes teenuste ja toodete eest, mida pakub reisipakkuja või teised äripartnerid; (iv) mis tahes (otseste, kaudsete, tegevusest tulenevate) kahjutasude, kaotuste või kulude eest, mis tulenevad või on seotud platvormi kasutamisega, selle viivitustega või suutmatusega seda kasutada; (v) teiste (isiklike) vigastuste, surma, varakahju ning teiste (otseste, kaudsete, tegevusest tulenevate) kahjutasude, kaotuste või kulude eest, mis tekkisid või mille pidite maksma tulenevalt (juriidilistest) sätetest, seadustest, vigadest, rikkumistest, (raskest) hooletusest, sihilikust väärkäitumisest, eiramisest, mittetäitmisest, vääriti esitusest, lepingu rikkumisest või otsesest vastutusest, mille eest on (otseselt või kaudselt) vastutav reisipakkuja või meie teised äripartnerid (selle töötajad, juhid, ametnikud, agendid, esindajad, alltöövõtjad või partnerettevõtted), kelle tooted või teenused on (osaliselt või täielikult) platvormil või selle kaudu saadavaks tehtud, pakutud või reklaamitud, sisaldades ka kõiki (osalisi) tühistamisi, ülebroneerimisi, streike, vääramatut jõudu (force majeure) ning teisi sündmusi, mida me ei saa kontrollida.

Booking.com ei vastuta reisi kasutamise, tõelevastavuse, kvaliteedi, sobivuse, kohasuse, ega ajakohase avalikustamise eest (ja loobub täielikult kõigist kohustustest) ning ei anna ühtegi sellega seotud lubadust, garantiid ega sea tingimusi (sinna hulka kuuluvad ka kõik kaudsed garantiid, mis on seotud kaubanduse, nimetuste, mitterikkumiste või kindlaks tarbeks sobivusega). Seda ei kaudselt, seadusjärgselt ega muul moel. Kinnitate ja nõustute, et reisipakkuja vastutab ainuisikuliselt reisi eest ning võtab enda kanda kõik sellega seotud kohustused ja vastutuse (sealhulgas kõik reisipakkuja poolsed garantiid ja lubadused). Booking.com ei ole reisi (edasi)müüja. Reisiga seotud kaebuste ja nõuetega tegeleb reisipakkuja. Booking.com ei vastuta ning loobub täielikult igasugustest kohustustest, mis tulenevad taolistest kaebustest, nõuetest ja (toote) kohustustest.

Olenemata sellest, kas reisipakkuja on võtnud teie reisi eest raha, või vahendame reisi hinna makset meie, nõustute ja kinnitate, et reisipakkuja vastutab alati vastavalt kohalikele maksuseadustele ning kohaliku maksuameti ettekirjutustele reisi koguhinnale või tasule kehtivate maksude kogumise, kinni pidamise, maksmise ning nende deklareerimise eest. Booking.com ei ole kohustatud ega ei ole vastutav vastavale maksuametile reisi hinnale või tasule kehtivate maksude kogumise, kinnipidamise, maksmise ja deklareerimise eest. Booking.com ei ole ühegi platvormil saadaval oleva toote või teenuse müüja.

Laadides meie süsteemi fotosid/pilte (näiteks arvustusele lisaks), tõendate, garanteerite ja nõustute, et teil on fotode/piltide autoriõigus ning nõustute, et Booking.com võib üleslaaditud fotosid/pilte kasutada oma (mobiili)veebisaidil ja rakenduses ning (online/offline) reklaammaterjalides ja väljaannetes Booking.com‘i äranägemise järgi. Annate Booking.com‘ile ülemaailmse, tühistamatu, tingimusteta, tähtajatu õiguse ja lihtlitsentsi fotosid/pilte kasutada, taasesitada, kuvada, lasta taasesitada, levitada, all-litsentsida, avaldada, teha kättesaadavaks Booking.com äranägemise järgi. Nende fotode/piltide üleslaadimesel võtab pildid üleslaadinud isik täieliku juriidilise ja moraalse vastutuse ükskõik milliste ja kõikide kolmandate osapoolte nõudeõiguste ees (sealhulgas, kuid mitte ainult, majutusasutuste omanike ees), mis tekivad sellest, et Booking.com avaldab ja kasutab neid fotosd/pilte. Booking.com ei oma ega kiida heaks üleslaaditud fotosid/pilte. Kõikide fotode/piltide ehtsus, kehtivus ja kasutusõigus eeldatakse olevat foto üleslaadinud isiku vastutusel ning ei ole Booking.com‘i vastutada. Booking.com loobub igasugusest vastutusest postitatud piltide osas. Isik, kes laadis foto üles, garanteerib, et fotod/kujutised ei sisalda viiruseid, Trooja hobuseid või nakatunud faile ega ei sisalda pornograafilist, ebaseaduslikku, ebasündsat, solvavat, pahaks pandavat või sobimatut materjali ja ei riku kolmandate isikute (intellektuaalomandi-, autori- või privaatsus-) õigusi. Iga foto/pilt, mis ei vasta eespool nimetatud kriteeriumitele, jääb postitamata ja/või neid võib Booking.com igal ajal ilma eelneva hoiatuseta eemaldada/kustutada.

Booking.com-il on õigus viivitamatult keelduda ligipääsu andmisest meie platvormile, (kliendi)teenindusele ja/või teie Booking.com-i kontole ja/või kinnitatud broneeringu tühistamisele või seda ligipääsu piirata ja/või ennetada teiepoolset broneeringu tegemist väidetava või õigusega kahtlustatava (i) pettuse või väärkohtlemise, (ii) kohalduvatele seadustele ja/või määrustele mittevastamise, (iii) Booking.com-i väärtustele ja suunistele mittevastamise, (iv) sobimatu või seadusevastase käitumise korral, mille hulka kuulub muu hulgas vägivallatsemine, ähvardamine, ahistamine, diskrimineerimine, vihakõne, ohtuseadmine, privaatsuse rikkumine, inimkaubandus, laste väärkohtlemine ja sõim Booking.com-i (või selle töötajate ja teenindajate) ja/või kolmandate osaliste suhtes, või (v) muude olukordade puhul, mis Booking.com-i äranägemisel õigustavad Booking.com-i eelmainitud meetmete võtmist.

10. Intellektuaalomandi õigused

Meie teenuste pakkumiseks vajalik tarkvara ning meie platvormil saadaval või selle poolt kasutatav tarkvara ning intellektuaalomandi õigused (k.a autoriõigus) meie platvormi sisu, seal leitava info ja materjalide üle kuuluvad ettevõttele Booking.com B.V. ning selle reisipakkujatele või varustajatele välja arvatud siis, kui see on teisiti kirjas.

Booking.com jääb ainsana kõikide õiguste, pealkirja, ning kõikide huvide (kõikide intellektuaalomandi õiguste) omanikuks, mis on seotud selle teenust pakkuva platvormiga (ka selle ilme ja välimus (ning infrastruktuur)(kaasa arvatud arvustused ja tõlked) ega teil ei ole õigust kopeerida, osaliselt kasutada, (hüper-/süva)linkida, avaldada, turundada, reklaamida, integreerida, rakendada, enda hüvanguks kasutada, kombineerida, jagada ega muul moel kasutada meie veebisaidi sisu (kaasa arvatud ükskõik milliseid tõlkeid ega arvustusi) ega meie firmamärki ilma meie eelneva kirjaliku loata. Niivõrd kui kasutaksite (täielikult või osaliselt) või kombineeriksite meie (tõlgitud) veebisaidi sisu (kaasa arvatud arvustused) või omaksite ükskõik milliseid intellektuaalomandi õiguseid platvormil või ükskõik millise (tõlgitud) sisu või arvustuse suhtes, siis käesolevaga annate üle ja määrate kõik intellektuaalomandi õigused Booking.com-ile. Igasugune ebaseaduslik kasutamine või mis tahes eespool nimetatu tegemine või käitumine tähendab meie intellektuaalomandi õiguste (sealhulgas autoriõiguse ja andmebaasi õiguse) rikkumist.

11. Kohalduvad seadused, õigusruum ja kaebuste lahendamine

Neid reegleid ja tingimusi ning meie teenuste lepingutingimusi hallatakse ja tõlgendatakse vastavalt Madalmaade seadustele. Hoolimata eelmainitud seadusest saab füüsiline isik (edaspidi „tarbija“), kes kasutab meie teenuseid oma ametisse mitte puutuval eesmärgil, toetuda kohustuslikele õigusnormidele, mis kehtivad riigis, kus on tema alaline elukoht (st õigusnormidele, mis vastava riigi kollisiooninormidele vastavalt peavad kehtima olenemata sellest kollisiooninormi sättest; edaspidi „kohustuslikud sätted“). Kõikide üldiste tingimuste ja meie pakutavate teenustega seotud vaidlusasjadega tegelevad vastavad kohtud Amsterdamis (Hollandis). Hoolimata eelnimetatud pädevusklauslist võib tarbija esitada asjakohase kohustusliku sätte jõustamisega seotud hagi ka oma alalise elukohariigi kohtusse ning tarbijavastased hagid võib esitada vaid tarbija alalise elukohariigi kohtusse. Tarbijatele (Euroopa Majanduspiirkonnas): soovitame võtta kõigepealt ühendust meie klienditeenindusega, et meile oma kaebustest teada anda. Kui te sel viisil oma kaebusele lahendust ei leia, saate oma kaebuse Euroopa komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise (ODR) platvormile üles laadida. Link sellele vaidluste lahendamise platvormile: http://ec.europa.eu/odr.

Tingimuste algupärane ingliskeelne versioon võib olla tõlgitud teistesse keeltesse. Tõlgitud versioon on siin vaid teie abistamiseks ning tõlgitud ettevõtte töötajate poolt. Tõlgitud versiooni alusel ei saa te endale mingeid õigusi nõuda. Kui nende tingimuste sisu arusaamisel või tõlgendamisel tekib lahkarvamusi või kui lepingu ingliskeelse ja teiste keeleversioonide vahel on vastuolud või lahknevused, siis juhindutakse ingliskeelsest versioonist, mis on seaduses lubatud ulatuses määrava tähtsusega. Ingliskeelne versioon on saadaval meie platvormil (valige inglise keel) või see saadetakse teile kirjaliku taotluse korral.

Kui mõni käesolevatest tingimustest muutub kehtetuks, jõustamatuks või ei ole enam siduv, siis kehtivad teile siiski kõik teised sätted. Sellisel juhul jõustuvad sellised kehtetud sätted täies ulatuses vastavalt kehtivale seadusele ning te peate nõustuma vähemalt nendest kehtetutest, jõustamatutest või mittesiduvatest sätetest tulenevate sarnaste tagajärgedega, mis on kooskõlas vastavate tingimuste sisu ja eesmärgiga.

12. Ettevõttest Booking.com ja selle tugiettevõtetest

Reisiteenust osutab ettevõte Booking.com B.V., mis on Madalmaade seadustele alluv piiratud vastutusega osaühing. Kontori aadress on Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Madalmaad. Ettevõte on registreeritud Amsterdamis kaubanduskojas ning registrinumber on 31047344. Meie käibemaksu registreerimise number on NL805734958B01.

Booking.com-i peakontor on Amsterdamis, Madalmaades ning seda toetavad erinevad tütarettevõtted („tugiettevõtted“) terves maailmas. Nendel tugiettevõtetel on Booking.com-i eesmärke silmas pidades vaid toetav ja abistav roll. Teatud kindlaksmääratud tugiettevõtted osutavad vaid klienditeenindusteenuseid (ainult telefoni teel). Tugiettevõtetel ei ole platvormi (ja nad ei kontrolli, halda, hoolda ega valda platvormi). Nendel tugiettevõtetel ei ole mingeid volitusi või seaduslikke õigusi reisiteenuste pakkumiseks, Booking.com-i esindamiseks või Booking.com-i eest või nimel lepingute sõlmimiseks. Te ei ole (seaduslikult ega lepinguliselt) tugiettevõtetega seotud. Tugiettevõtted ei tegutse ja ei ole volitatud tegutsema kui Booking.com-i teenuste või mistahes protsesside vahendajad. Booking.com ei aktsepteeri ega tunnista oma ettevõtte asukohana ühtki muud maailma paika ega kontorit (ka mitte oma tugiettevõtete kontoreid), kui ainult selle registrijärgne asukoht Amsterdamis.