Idi na glavni sadržaj
Odštampaj / sačuvaj

2021-12-09 15:26:10

Uslovi i odredbe putovanja

Sadržaj

Kodeks dobrih praksi

Naša misija je da omogućimo ljudima da iskuse svet ponudom najboljih mesta za boravak na svetu, kao i odličnih mesta i atrakcija koje mogu da posete na najpogodniji način. Kako bismo ostvarili ovaj cilj, nastavićemo sa sledećim dobrim praksama:

Uvod u uslove i odredbe

Ovi uslovi i odredbe, sa svim potencijalnim izmenama, odnose se na sve naše usluge koje su direktno ili indirektno (putem distributera) na raspolaganju onlajn, putem bilo kog mobilnog uređaja, e-pošte ili telefona. Pristupom, pretraživanjem i korišćenjem našeg (mobilnog) veb sajta ili bilo koje od naših aplikacija putem bilo koje platforme (u daljem tekstu zajednički označeni kao "platforma") i/ili vršenjem rezervacije, potvrđujete i slažete se da ste pročitali, razumeli i složili se sa dolenavedenim uslovima i odredbama (uključujući izjavu o zaštiti privatnosti).

Ove stranice, njihov sadržaj i infrastruktura, kao i usluga onlajn rezervisanja (uključujući i podržavanje usluge plaćanja) koju pružamo na ovim stranicama i putem veb sajta u vlasništvu su i pod rukovodstvom kompanije Booking.com B.V. i na raspolaganju su samo za vašu ličnu, nekomercijalnu (B2C) upotrebu, u skladu sa dolenavedenim uslovima i odredbama. Na partnerstvo sa pružaocima putovanja primenjuju se drugi uslovi i odredbe, koji se odnose na poslovnu saradnju (B2B) sa svakim od pružalaca putovanja. Svaki pružalac putovanja se ponaša profesionalno prema kompaniji Booking.com kada čini proizvod ili uslugu dostupnom na Booking.com platformi ili putem iste (što važi i za odnos sa drugim kompanijama (B2B) i sa korisnicima (B2C)). Imajte na umu da pružaoci putovanja mogu da proglase primenljivim ili da zahtevaju (prihvatanje) sopstvenih uslova i odredbi (za dostavu/transport/prenos/upotrebu) kao i pravila objekta za upotrebu, pristup i obavljanje putovanja (koja mogu da uključuju izjave o odricanju od odgovornosti i ograničenja odgovornosti).

Definicije

"Booking.com", "mi" ili "naš" označava Booking.com B.V, društvo sa ograničenom odgovornošću, koje posluje u skladu sa holandskim zakonima, na adresi Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandija. "Platforma" podrazumeva (mobilne) veb sajtove i aplikaciju pomoću kojih se usluga putovanja pruža i koju poseduje, kontroliše, upravlja, održava i/ili hostuje kompanija Booking.com. "Putovanje" označava različite putne proizvode i usluge koje od pružaoca putovanja možete da poručite, nabavite, kupite, platite, iznajmite, obezbedite, rezervišete, kombinujete ili upotrebite.

"Pružalac putovanja" se odnosi na pružaoca smeštaja (npr. hotel, motel, apartman, pansion sa uslugom doručka, stanodavac), atrakcija (npr. (tematski) parkovi, muzeji, razgledanja), prevoza (npr. iznajmljivanje automobila, krstarenja, železnica, prevoz od/do aerodroma, ture autobusom, transferi), obilazaka, putnog osiguranja i bilo kog drugog vida proizvoda ili usluge u vezi sa putovanjem koji je s vremena na vreme dostupan za rezervisanje putovanja na platformi (bilo za druge kompanije (B2B) ili korisnike (B2C)).

"Usluga putovanja" podrazumeva pružanje usluge onlajn kupovine, poručivanja ili rezervisanja (uključujući i omogućavanje plaćanja) u skladu sa vremenom kada pružaoci putovanja obezbede različite proizvode i usluge na platformi.

"Rezervacija putovanja" označava poručivanje, kupovinu, plaćanje ili rezervisanje putovanja.

1. Opseg i vrste naših usluga

Putem Platforme, mi (kompanija Booking.com B.V. i njeni (distributivni) partneri) nudimo onlajn platformu na kojoj Pružaoci usluge putovanja mogu da oglašavaju, predstavljaju, prodaju, promovišu i/ili nude (ako je primenljivo) svoje proizvode i usluge u svrhe poručivanja, kupovine, rezervisanja, iznajmljivanja ili izdavanja i putem koje relevantni posetioci Platforme mogu da pronalaze, traže, upoređuju i poručuju, rezervišu, kupuju i plaćaju (npr. Uslugu putovanja). Korišćenjem Usluge putovanja (npr. tako što se napravi Rezervacija putovanja putem Usluge putovanja), ulazite u direktni (pravno obavezujući) ugovorni odnos sa Pružaocem usluge putovanja putem koga rezervišete ili kupujete proizvod ili uslugu (u skladu sa primenljivim uslovima). Od trenutka kada obavite Rezervaciju putovanja, mi funkcionišemo samo kao posrednik između vas i Pružaoca usluge putovanja. Prenosimo relevantne podatke vaše Rezervacije putovanja relevantnom Pružaocu (ili Pružaocima) usluge putovanja i šaljemo vam e-potvrdu Rezervacije putovanja umesto Pružaoca usluge putovanja i u njegovo ime. Kompanija Booking.com ne (pre)prodaje, izdaje ili nudi bilo koje (putne) proizvode ili usluge.

Sledeće pravilo se primenjuje na korisnike iz Evropskog ekonomskog prostora ("EEP"), Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva. Na osnovu sopstvene izjave, tražimo od Pružalaca usluge putovanja širom sveta da nam navedu – u kontekstu zakona Evropske unije i/ili nacionalnih zakona o zaštiti potrošača – da li obavljaju delatnost kao domaćini (fizička lica) ili profesionalni domaćini (pravna lica). Ukoliko nam Pružalac usluge putovanja navede da obavlja delatnost kao domaćin (fizičko lice) – ili ako se uopšte ne izjasni o tome, ali na osnovu nama dostupnih informacija ne može biti jasno kategorisan kao profesionalni domaćin – takav Pružalac usluge putovanja se na stranici sa rezultatima pretrage obeležava oznakom "Objektom upravlja domaćin (fizičko lice)" i dodaje se sledeće objašnjenje:

"Ovim objektom upravlja domaćin (fizičko lice). Možda se ne primenjuju zakoni Evropske unije i/ili nacionalni zakoni o zaštiti potrošača koji se odnose na profesionalne domaćine. Domaćini koji su se registrovali na Booking.com veb sajtu kao fizička lica su osobe koje izdaju svoj objekat ili objekte u svrhu koja je izvan njihove profesije, struke ili poslovanja. Ovi pojedinci nisu zvanično pravna lica (poput globalnog lanca hotela) i stoga možda nemaju iste obaveze u skladu sa pravilima o zaštiti potrošača u okviru zakona Evropske unije i/ili nacionalnih zakona. Međutim, budite bez brige jer vam Booking.com pruža istu korisničku podršku kao i za svaku rezervaciju. Stoga, ne znači da će vaš boravak ili iskustvo biti drugačiji nego kada rezervišete smeštaj kojim upravlja profesionalni domaćin."

Pružaoci usluge putovanja koji na našoj Platformi nisu označeni kao domaćini (fizička lica) – koliko nam je poznato – obavljaju svoju delatnost kao profesionalni domaćini u okviru zakona Evropske unije i/ili nacionalnih zakona o zaštiti potrošača. Naziv “domaćin (fizičko lice)” je relevantan samo u svrhu zakona Evropske unije i/ili nacionalnih zakona o zaštiti potrošača i nije relevantan u poreske svrhe, uključujući PDV i bilo koji sličan indirektni porez koji se obračunava na dodatu vrednost ili prodaju i/ili potrošnju.

Informacije koje delimo prilikom pružanja usluga putovanja baziraju se na informacijama koje dobijamo od strane pružalaca usluge putovanja. U tom smislu, pružaoci usluge putovanja koji oglašavaju i promovišu svoje putovanje na platformi imaju pristup našim sistemima i ekstranetu gde imaju punu odgovornost za ažuriranje svih cena/naknada/troškova, raspoloživosti, pravila i uslova, kao i drugih relevantnih informacija koje se prikazuju na našoj platformi. Iako ulažemo znatan napor i veštinu u obavljanje svojih usluga putovanja, mi ne možemo potvrditi niti garantovati da su sve navedene informacije tačne, potpune i istinite, niti možemo biti odgovorni za bilo kakve greške (uključujući očigledne i slovne greške), prekide veze (bez obzira da li je u pitanju (privremeni i/ili delimični) kvar, popravka, unapređenje ili održavanje naše platforme ili nešto drugo), netačne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu, ili pak, nedostatak informacija. Svaki pojedinačni pružalac usluge putovanja je u svakom trenutku odgovoran za tačnost, potpunost i istinitost (opisnih) informacija (uključujući cene/naknade/troškove, raspoloživost, pravila i uslove) prikazanih na našoj platformi. Naša platforma nije i ne treba da se smatra preporukom niti potvrdom kvaliteta, nivoa usluge, kvalifikacije ili ocene (broja zvezdica), kao ni vrste smeštajnog objekta bilo kog dostupnog pružaoca usluge putovanja (ili njegovih sadržaja, mesta, vozila (glavnih ili dodatnih) proizvoda ili usluga), osim ako to nije izričito navedeno ili drugačije utvrđeno.

Naše usluge putovanja su na raspolaganju samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Stoga vam nije dozvoljeno da preprodajete, dubinski povezujete (deep-link), koristite, kopirate, pratite (npr. putem veb spajdera ili veb skrejpinga), prikazujete, preuzimate ili reprodukujete bilo koji sadržaj ili informacije, softver, proizvode ili usluge koje su na raspolaganju na našoj platformi u bilo kakve komercijalne ili konkurentske aktivnosti ili svrhe.

2. Cene, program "Vraćamo razliku u ceni", Genius program i ponude koje omogućava partnerska kompanija

Cene koje pružaoci putovanja nude na našoj platformi su veoma konkurentne. Sve prikazane cene vašeg putovanja uključuju PDV i sve druge takse (koje su podložne izmenama) i naknade, osim ukoliko nije drugačije naznačeno na našoj platformi ili u e-potvrdi rezervacije, odnosno na karti. Cene karata su po osobi ili grupi i važe do perioda naznačenog na karti, ukoliko je primenljivo. U slučaju otkazivanja ili nepojavljivanja, pružalac putovanja može da naplati primenljive takse i naknade (uključujući i boravišnu/turističku taksu).

Nekada su na našoj platformi na raspolaganju niže cene za određeni boravak, proizvod ili uslugu, ali te cene, koje formiraju pružaoci putovanja, mogu podrazumevati određena ograničenja i uslove, u pogledu, na primer, otkazivanja ili refundiranja. Molimo vas da pre rezervacije pažljivo proverite određeni proizvod, uslugu kao i uslove i podatke rezervacije kako biste bili upoznati sa takvim mogućnostima.

Želimo da vam omogućimo da platite najnižu moguću cenu za svoj izabrani proizvod ili uslugu. Ukoliko svoj izabrani objekat koji ste rezervisali na platformi, nakon rezervacije preko nas pronađete na internetu pod istim uslovima putovanja, a po nižoj ceni, mi ćemo vam nadoknaditi razliku između naše cene i niže cene, u skladu sa uslovima i odredbama programa Vraćanje razlike u ceni. Naše obećanje u okviru programa Vraćanje razlike u ceni se ne odnosi na proizvode i usluge koji nisu u vezi sa smeštajnim objektima.

Konvertor valuta je tu samo u informativne svrhe i na njega se ne treba oslanjati u smislu preciznosti i pravovremenosti. Stvarne cene mogu varirati.

Očigledne greške i neispravne informacije (uključujući štamparske greške) nisu obavezujuće.

Sve posebne ponude i promotivne akcije označene su kao takve. Ukoliko nisu označene kao takve, ne možete da zahtevate nikakva prava u slučaju očiglednih grešaka.

Genius program

Genius cena je snižena cena koju smeštajni objekti koji učestvuju nude za određene vrste smeštajne jedinice/smeštaja.

Genius cena je namenjena članovima Genius programa kompanije Booking.com. Genius program je dostupan svima koji imaju nalog na Platformi. Naknade za članstvo ne postoje, a sve što treba da učinite da biste postali član je da kreirate nalog na Booking.com veb sajtu. Genius cene i članstvo su namenjeni određenom članu i ne mogu se preneti. Članstvo može biti povezano i sa određenim kampanjama ili podsticajima koje Booking.com povremeno pokreće ili o kojima šalje saopštenja prema sopstvenom nahođenju.

Genius program se sastoji od nekoliko nivoa članstva na osnovu broja rezervacija izvršenih putem Booking.com platforme, a svaki od njih ima različite nivoe popusta za izabrane smeštajne objekte i/ili odabrane opcije (https://www.booking.com/genius.html). Nivoi članstva mogu da se razlikuju i budu podložni promenama prema sopstvenom nahođenju kompanije Booking.com.

Booking.com zadržava pravo da opozove i otkaže Genius članstvo bilo kog pojedinca u slučaju zloupotrebe, poput kršenja ovih odredaba i/ili korišćenja nevažećih kreditnih kartica. Booking.com dodatno zadržava pravo da opozove i otkaže Genius članstvo bilo kog pojedinca koji je uključen u neprikladno ponašanje, poput nasilja, pretnje, maltretiranja, diskriminacije, razvrtnosti ili prevare u vezi sa kompanijom Booking.com (ili njenim zaposlenima i agentima) i/ili smeštajnim objektom (ili njegovim zaposlenima i agentima).

Genius cena ne može da se kombinuje ili koristi sa drugim popustima (osim ukoliko smeštajni objekat to nije odobrio ili drugačije odredio). Booking.com može, prema vlastitom nahođenju, (delimično) da promeni, ograniči ili izmeni strukturu Genius programa ili druge karakteristike programa (uključujući, ali ne ograničavajući se na (status) Genius nivo(a) iz bilo kog razloga, bez prethodne najave.

Genius članstvo je povezano sa vašim Booking.com nalogom i neće isteći ili na drugi način biti prekinuto, osim ukoliko vi ne prekinete, zatvorite, obrišete ili na drugi način opozovete nalog. Bez prethodne najave, Booking.com takođe zadržava pravo da „poništi registraciju“ ili na drugi način deaktivira neaktivni nalog. Neaktivni nalog označava nalog koji nije obavio rezervaciju duže od pet (5) godina. Ukoliko je vaš nalog deaktiviran, više nećete moći da koristite Genius pogodnosti. Možete ponovo da aktivirate svoj nalog tako što ćete obaviti rezervaciju za kvalifikovanje pomoću Booking.com naloga.

Ponuda partnera

Booking.com može da prikaže ponude koje Pružaoci usluge putovanja ne obezbeđuju direktno, već ih omogućava partner kompanije Booking.com, poput druge platforme (Ponuda partnera). Ponude partnera će biti jasno prikazane i odvojene od uobičajenih ponuda koje direktno omogućavaju Pružaoci usluge putovanja i za njih će važiti sledeći posebni uslovi (osim ukoliko nije drugačije navedeno na našoj Platformi):

3. Privatnost i kolačići

Booking.com poštuje vašu privatnost. Molimo vas pogledajte izjavu o zaštiti privatnosti i upotrebi kolačića za više informacija.

4. Besplatno za korisnike, plaćaju samo pružaoci putovanja!

Osim ukoliko je drugačije navedeno, naša usluga je besplatna za korisnike jer za razliku od mnogih drugih kompanija, mi vam nećemo naplatiti svoju uslugu putovanja, niti dodati troškove (rezervacije) na cenu. Platićete pružaocu putovanja odgovarajuću sumu navedenu u rezervaciji putovanja (i ukoliko nisu uključene u cenu - relevantne takse, davanja i naknade (ako je primenljivo)).

Pružaoci putovanja plaćaju proviziju (mali procenat cene proizvoda (npr. cene jedinice)) kompaniji Booking.com nakon što krajnji korisnik iskoristi uslugu ili proizvod pružaoca putovanja (npr. nakon što gost odsedne u smeštajnom objektu i plati boravak). Pružaoci putovanja mogu da unaprede svoj rang tako što će povećati iznos provizije (Sistem za povećanje vidljivosti). Upotreba Sistema za povećanje vidljivosti (povećanje provizije u zamenu za bolje rangiranje u rezultatima pretrage) zavisi od izbora svakog pružaoca putovanja, koji odlučuje kada i za koji proizvod će koristiti ovu opciju. Algoritam za rangiranje će uzeti povećanje provizije u obzir prilikom utvrđivanja automatskog rangiranja. Preporučeni partneri plaćaju višu proviziju u zamenu za bolji položaj u rezultatima.

Samo pružaoci putovanja koji imaju poslovnu saradnju sa kompanjom Booking.com (utemeljenu na ugovoru) biće dostupni na platformi (radi promovisanja svojih proizvoda kompanijama (B2C) i/ili korisnicima (B2B)). Booking.com nije otvorena platforma (kao Amazon ili eBay) na kojoj krajnji korisnici mogu da učine svoj proizvod dostupnim (za druge korisnike). Booking.com ne dozvoljava neprofesionalnim stranama da nude ili prodaju svoje proizvode na ili putem platforme Booking.com.

5. Kreditna kartica ili transfer putem bankovne doznake

U zavisnosti od uslova i raspoloživosti, neki pružaoci putovanja nude mogućnost plaćanja rezervacija putovanja (delom ili u celosti, a u skladu sa pravilima plaćanja pružaoca putovanja) direktno pružaocu putovanja tokom procesa rezervacije putovanja putem onlajn sistema za bezbedno plaćanje (u zavisnosti od ponude vaše banke). Za određene proizvode i usluge Booking.com omogućava (kroz sistem za naplatu treće strane) plaćanje relevantnog proizvoda ili usluge (tj. uslugu naplate) za i u ime pružaoca putovanja (Booking.com nikada ne postupa kao ovlašćeni trgovac). Plaćanje se bezbedno vrši kroz sistem za naplatu treće strane sa vaše kreditne/debitne kartice ili računa na račun pružaoca smeštaja. Svaka uplata koju mi omogućimo za i u ime pružaoca putovanja, a koja je prebačena na njegov račun, sadržaće vašu uplatu cene (ili dela cene) rezervacije odgovarajućeg proizvoda ili usluge u konačnom obračunu (bevrijdende betaling), tražene cene (ili dela cene), i vi ne ostvarujete pravo na povraćaj ove uplaćene sume.

Za određene cene ili specijalne ponude (bez mogućnosti povraćaja novca), imajte u vidu da pružaoci putovanja mogu da traže da uplata bude izvršena unapred elektronskim prenosom (ukoliko je primenljivo) ili putem kreditne kartice, te stoga vaša kreditna kartica može biti predautorizovana ili terećena (ponekad bez mogućnosti povraćaja novca) u trenutku pravljenja rezervacije putovanja. Molimo vas da detaljno proverite podatke o uslovima (rezervacije) svog izabranog proizvoda ili usluge pre nego što napravite rezervaciju putovanja. Booking.com ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu (ovlašćenu (navodno) neovlašćenu ili pogrešnu) naplatu koju izvrši pružalac putovanja i nećete moći da (ponovo) zatražite povraćaj novca za bilo koju validnu ili ovlašćenu naplatu od strane pružaoca putovanja (uključujući cene za plaćanje unapred, troškove nepojavljivanja ili otkazivanja) sa vaše kreditne kartice.

U slučaju prevare ili neovlašćene upotrebe vaše kreditne kartice od treće osobe, većina banaka i kompanija koje izdaju kreditne kartice snosi rizik i pokriva sve troškove koji su posledica prevare ili zloupotrebe, što ponekad može podrazumevati odštetu (obično u iznosu od 50 EUR (ili u ekvivalentnom iznosu u vašoj lokalnoj valuti)). U slučaju da vaš izdavalac kreditne kartice ili banka to naplati vama zbog neovlašćenih transakcija koje su izvršene prilikom pravljenja rezervacije na našoj Platformi, mi ćemo vam nadoknaditi iznos do 50 EUR (ili ekvivalentni iznos u vašoj lokalnoj valuti). Da bismo vam isplatili odštetu, molimo vas da prijavite prevaru kompaniji koja vam je izdala kreditnu karticu (u skladu sa njenim pravilima i procedurama) i odmah nas kontaktirate. Molimo vas da nam pošaljete dokaze o naplaćenoj naknadi (npr. pravila kompanije koja je izdala kreditnu karticu). Ovo obeštećenje se primenjuje samo na rezervacije napravljene kreditnom karticom putem sigurnog servera kompanije Booking.com i ako je neovlašćeno korišćenje vaše kreditne kartice rezultat uobičajenog funkcionisanja platforme ili našeg nemara, a nije nastalo vašom krivicom tokom korišćenja sigurnog servera.

6. Plaćanje unapred, otkazivanje, nepojavljivanje i sitna slova

Rezervisanjem putovanja kod pružaoca putovanja, vi prihvatate i slažete se sa relevantnim pravilima u vezi sa otkazivanjem i nepojavljivanjem tog pružaoca putovanja, kao i bilo kakvim dodatnim uslovima i odredbama (pružanja usluge) pružaoca putovanja, koji se mogu odnositi na vaše putovanje (uključujući i informacije u sekciji "sitna slova" koje je pružalac putovanja postavio na našoj platformi, kao i relevantni kućni red pružaoca putovanja), uključujući usluge i/ili proizvode koje pružalac putovanja nudi. Relevantni uslovi i odredbe pružaoca putovanja (u vezi sa pružanjem usluga/kupovinom/upotrebom/prenosom) mogu se dobiti od samog pružaoca putovanja. Opšta pravila svakog pružaoca putovanja koja se odnose na otkazivanje i nepojavljivanje na raspolaganju su na platformi, na stranici pružaoca putovanja, tokom postupka rezervacije i u e-potvrdi rezervacije ili karte (ako je primenljivo). Molimo vas da imate na umu da određene cene, naknade i specijalne ponude ne podležu otkazivanju, povraćaju novca ili izmeni. U slučaju nepojavljivanja ili ukoliko postoji naknada za otkazivanje, pružalac putovanja može da naplati primenljive gradske/turističke takse. Molimo vas da, u slučaju postojanja ovakvih uslova, pre rezervisanja detaljno proverite podatke o proizvodu ili usluzi. Imajte u vidu da rezervacija putovanja koja zahteva uplatu depozita ili plaćanje unapred (delimično ili u celosti) može biti otkazana (bez prethodnog obaveštenja ili upozorenja) ukoliko se relevantni (preostali) iznos(i) ne mogu u celosti naplatiti na predviđeni datum uplate, u skladu sa relevantnim uslovima plaćanja pružaoca putovanja i određene rezervacije. Pravila otkazivanja i plaćanja unapred mogu se razlikovati u zavisnosti od segmenta, proizvoda ili usluge svakog putovanja. Molimo vas da pažljivo pročitate sekciju "sitna slova" (koja se nalazi ispod vrsta putovanja ili na dnu stranice svakog pružaoca putovanja na našoj platformi) i važne informacije u potvrdi vaše rezervacije u vezi sa dodatnim pravilima koja pružalac putovanja može da odredi (npr. starosnim preduslovima, sigurnosnim depozitom, nemogućnošću otkazivanja/dodatnim troškovima za grupne rezervacije, dodatnim krevetima/doručkom koji se plaća, kućnim ljubimcima/prihvaćenim kreditnim karticama). Kašnjenje uplata, pogrešni bankovni ili podaci debitne/kreditne kartice, nevažeće kreditne/debitne kartice ili nedovoljna sredstva predstavljaju vaš rizik i odgovornost i ne ostvarujete pravo na naknadu bilo kog (nepovratnog) unapred uplaćenog iznosa, osim ako pružalac putovanja ne pristane na drugačije uslove ili to ne utvrdi u okviru svojih pravila o plaćanju (unapred) ili otkazivanju.

Ukoliko želite da pregledate, izmenite ili otkažete rezervaciju putovanja, uputstva za to možete pronaći u e-poruci sa potvrdom rezervacije. Imajte na umu da vam može biti naplaćena naknada za otkazivanje u skladu sa pravilima pružaoca putovanja koja se odnose na otkazivanje, plaćanje (unapred) i nepojavljivanje ili da nećete imati pravo na bilo kakav povraćaj (unapred) plaćenog iznosa. Predlažemo vam da pre rezervisanja pažljivo pročitate pravila pružaoca smeštaja koja se tiču otkazivanja, plaćanja (unapred) i nepojavljivanja. Takođe, vodite računa da plaćanje predstojećih rata izvršite na vreme, u skladu sa uslovima relevantne rezervacije.

Ukoliko kasnite na planirani dan prijavljivanja ili dolazite tek sledećeg dana, obavezno to (blagovremeno/što pre) javite pružaocu putovanja, kako bi znali kada mogu da vas očekuju i da biste izbegli da vaša rezervacija putovanja bude otkazana ili vam bude naplaćen određeni iznos za nepojavljivanje. Naš korisnički servis može da vam pomogne da obavestite pružaoca putovanja ako je potrebno. Booking.com ne snosi nikakvu odgovornost za posledice vašeg kašnjenja ili otkazivanja, kao ni za odluku pružaoca putovanja da naplati nadoknadu zbog nepojavljivanja.

7. (Dalja) prepiska i komunikacija

Po obavljenoj rezervaciji putovanja pristajete da primite (i) e-poruku koju vam možemo poslati neposredno pre datuma dolaska i koja sadrži podatke o vašoj destinaciji kao i određene druge informacije i ponude (uključujući i ponude treće strane pod uslovom da ste odabrali ovu opciju) vezane za vaše putovanje (rezervaciju) i destinaciju, (ii) e-poruku nakon dolaska u smeštajni objekat kako biste ocenili pružaoca usluge putovanja i uslugu putovanja (na osnovu vašeg iskustva), kao i (iii) e-poruku koju vam možemo poslati ubrzo nakon vašeg boravka u smeštajnom objektu, u kojoj vas pozivamo da ispunite formular za recenziju. Molimo vas da pogledate našu izjavu o zaštiti privatnosti i kolačićima za više informacija o tome kako možemo da vas kontaktiramo.

Booking.com ne snosi niti priznaje bilo kakvu odgovornost za bilo koju komunikaciju sa pružaocima putovanja na ili putem svoje platforme. Nikakva prava ne proizilaze iz zahteva ili komunikacije sa pružaocem putovanja niti iz (bilo kojeg oblika) potvrde prijema bilo kakve komunikacije ili zahteva. Booking.com ne može garantovati da će pružalac putovanja (na vreme) primiti/pročitati, ispuniti, izvršiti ili prihvatiti bilo koji zahtev ili komunikaciju.

Kako bi vaša rezervacija putovanja bila kompletirana i osigurana, morate da koristite svoju tačnu adresu e-pošte. Ne priznajemo i ne snosimo bilo kakvu odgovornost (i nismo u obavezi da proverimo) bilo kakve pogrešne ili netačno napisane adrese e-pošte i pogrešne ili netačno napisane brojeve (mobilnih) telefona ili kreditnih kartica.

Potrebno je što pre poslati bilo koju žalbu ili zahtev za potraživanje od kompanije Booking.com u vezi sa uslugom putovanja, ali u svakom slučaju u roku od 30 dana od datuma korišćenja proizvoda ili usluge (npr. datuma odjavljivanja). Svi zahtevi za potraživanje i žalbe predate po isteku perioda od 30 dana mogu biti odbijene i podnosilac odustaje od svog prava na bilo kakvo obeštećenje (nadoknadu štete ili troškova).

Usled konstantnog ažuriranja i prilagođavanja cena i raspoloživosti, savetujemo da napravite snimke ekrana kada pravite rezervaciju kako biste podržali svoju poziciju (ukoliko je potrebno).

8. Rangiranje, preporučeni partneri, zvezdice i ocena gostiju

Cilj nam je da pružimo rezultate pretrage koji su relevantni za vas tako što prikazujemo personalizovano automatsko rangiranje Pružalaca usluge putovanja na svojoj Platformi. Možete da skrolujete kroz ovo automatsko rangiranje, koristite filtere i sortirate prema alternativnim redosledima rangiranja i na taj način utičete na prikazivanje rezultata pretrage kako biste dobili rangiranje na osnovu drugih kriterijuma. Koristimo više algoritama za kreiranje automatskih rezultata rangiranja i ovaj proces se stalno razvija.

Booking.com je identifikovao sledeće parametre koji najviše utiču na pronalaženje odgovarajućeg Pružaoca usluge putovanja za vas i stoga daje prioritet takvim parametrima u algoritmima (glavni parametri): vaša lična istorija pretrage, stopa klikova na stranici za pretragu ka stranici hotela ("CTR"), broj rezervacija u odnosu na broj poseta stranici Pružaoca usluge putovanja na Platformi ("Konverzija"), bruto (uključujući otkazivanja) i neto (bez otkazivanja) rezervacije Pružaoca usluge putovanja. Na Konverziju i CTR mogu da utiču brojni (nezavisni) faktori poput ocena gostiju (zbirne i pojedinačne ocene), raspoloživosti, pravila, (konkurentnih) cena, kvaliteta sadržaja i određenih karakteristika Pružaoca usluge putovanja. Procenat provizije ili druge pogodnosti koje Pružalac usluge putovanja plaća nama (npr. putem poslovnih dogovora sa Pružaocem usluge putovanja ili strateškim partnerima) takođe mogu uticati na automatski rang, kao i na evidenciju o blagovremenom plaćanju Pružaoca usluge putovanja. Pružalac usluge putovanja takođe može da utiče na svoje rangiranje učešćem u određenim programima – koji se povremeno mogu ažurirati – kao što su Genius program, ponude, Program preporučenih partnera i sistem za povećanje vidljivosti (poslednja dva podrazumevaju da Pružalac usluge putovanja nama plaća veću proviziju).

Broj zvezdica smeštajnog objekta prikazan na Booking.com veb sajtu ne određuje kompanija Booking.com. Njega određuje sam objekat ili treća strana - nezavisni pružalac usluga (objektivne) klasifikacije po broju zvezdica. Ponude se prikazuju u skladu sa brojem zvezdica koje pružaoci usluga ponude kompaniji Booking.com (od manjeg broja ka većem ili od većeg ka manjem). U zavisnosti od (lokalnih) propisa i mogućnosti, broj zvezdica dodeljuje (nezavisna) treća strana (poput (zvanične) organizacije za klasifikaciju hotela) ili se on zasniva na proceni samih pružalaca usluge smeštaja, nezavisno od objektivnih kriterijuma. Booking.com ne propisuje formalne zahteve u vezi sa brojem zvezdica i ne proverava ih. Uopšteno, broj zvezdica ukazuje na to kako se objekat kotira u poređenju sa zakonom propisanim kriterijumima (ukoliko je to primenljivo) ili, ukoliko ne postoje propisi, sa (uobičajenim) standardima industrije ili branše kada je reč o ceni, kao i dostupnim sadržajima i uslugama (ovi kriterijumi i standardi mogu da se razlikuju u zavisnosti od države ili organizacije).

Kako bi pomogao korisnicima da pronađu pravu opciju u skladu sa svojim putnim preferencijama, Booking.com može da dodeli ocenu kvaliteta koju određuje kompanija Booking.com i koja se prikazuje u vidu žutih kvadratića za pojedine smeštajne objekte. Kako bi se utvrdila grupa za poređenje, ocena kvaliteta se zasniva na brojnim odlikama (više od 400) koje se mogu podeliti u 5 glavnih kategorija: (i) sadržaji objekta/sadržaji jedinica/usluge koje smeštajni objekat nudi na Booking.com veb sajtu, (ii) pregled objekta, poput površine, kapaciteta i broja jedinica, (iii) broj i kvalitet fotografija koje je smeštajni objekat dodao, (iv) prosečna ocena gostiju i pojedine ocene po kategorijama (npr. čistoća), jer se pokazalo da su one od izuzetnog značaja korisnicima prilikom procene kvaliteta određenih smeštajnih objekata i (v) anonimni i zbirni podaci o prošlim rezervacijama (na primer, kako bi se procenio broj zvezdica rezervisanih smeštaja). Koristimo sve ove faktore kako bismo izveli statističke obrasce. Na osnovu ovih podataka se sprovodi analiza zasnovana na mašinskom učenju čiji je rezultat ocena kvaliteta (između 1 i 5, prikazuje se uz pomoć 1 – 5 žutih kvadratića pored naziva objekta) koja se automatski računa i dodeljuje smeštajnom objektu.

Booking.com će samo od gostiju koji su boravili u relevantnom smeštajnom objektu tražiti da daju komentare o svom boravku i ocene određene aspekte svog boravka ili će im tokom boravka u objektu poslati zahtev da daju ocenu. Dovršena recenzija (uključujući i ocene date tokom boravka) može biti (a) dodata na stranicu sa podacima o relevantnom pružaocu putovanja na našoj platformi, isključivo u svrhu informisanja (budućih) korisnika o vašem mišljenju u vezi sa nivoom usluge i kvalitetom pružaoca putovanja i (b) korišćena i objavljena (delom ili u potpunosti) od strane i po sopstvenom nahođenju kompanije Booking.com (npr. u svrhe marketinga, oglašavanja ili poboljšanja usluge) na našoj platformi ili na platformama društvenih mreža, u elektronskim biltenima, posebnim marketinškim kampanjama, aplikacijama ili putem drugih kanala koje kompanija Booking.com poseduje, hostuje, koristi ili nadzire. Kako bi se ponudile i zadržale aktuelne (i prema tome relevantne) recenzije, recenzije je moguće poslati samo tokom ograničenog vremenskog perioda (3 meseca) nakon boravka i svaka recenzija će biti dostupna samo tokom ograničenog vremenskog perioda (do 36 meseci) po objavljivanju. Prema automatskim podešavanjima, recenzije se rangiraju prema datumu slanja uz još neke dodatne kriterijume (kao što su jezik, recenzije sa komentarima), pri čemu se recenzija gosta koji [uvek] šalje opsežne i detaljne recenzije (takozvani "Izviđač") može rangirati na vrhu. Imate opciju izbora različitih načina rangiranja i filtriranja (npr. prema korisnicima, datumu, jeziku, oceni). Booking.com dozvoljava pružaocima putovanja da odgovore na recenziju. Zadržavamo pravo da uredimo, odbijemo ili uklonimo recenzije prema vlastitom nahođenju, ukoliko one krše naša pravila za objavu recenzija. Booking.com ne daje kompenzaciju ili neku drugu vrstu nagrade korisnicima za slanje recenzije. Formular za recenzije gostiju treba smatrati anketom koja ne uključuje nikakve (dalje komercijalne) ponude, pozive ili podsticaje. Booking.com ulaže najveće napore u nadzor i uklanjanje recenzija koje uključuju neprikladne sadržaje ili se u njima spominju imena osoba ili ukradene stvari.

Booking.com neće prihvatati recenzije koje sadrže sledeće:

I kompanija Booking.com i pružalac putovanja imaju pravo da raskinu odnos iz bilo kog razloga (što uključuje kršenje ugovora, bankrot ili prijavljivanje istog), poštujući relevantni period za najavu raskida oko koga su se obe strane složile.

9. Disklejmer

U skladu sa ograničenjima navedenim u ovim uslovima i odredbama i u skladu sa zakonom, mi ćemo biti materijalno odgovorni samo za direktne štete koje ste pretrpeli, platili ili izazvali usled našeg neispunjavanja obaveza u pogledu usluga, i to do visine ukupnog iznosa vaše celokupne rezervacije navedenog u e-potvrdi rezervacije putovanja (bilo za jedan slučaj ili niz povezanih slučajeva).

Ipak, i u skladu sa zakonom, ni mi ni naši službenici, direktori, zaposleni, predstavnici, filijale, partnerske kompanije, distributeri, (distributivni) partneri, licencirani predstavnici, agenti ili druga lica koja učestvuju u stvaranju, sponzorisanju, promociji ili koja na drugi način čine platformu i sadržaj dostupnim, nismo materijalno odgovorni za (i) bilo kakve kaznene, posebne, indirektne ili posledične štete ili gubitke, gubitak proizvodnje, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak ugovora, štetu ili gubitak ugleda i reputacije, gubitak prava na odštetu, (ii) netačnost (opisnih) podataka (uključujući cene, raspoloživost i rejting) o pružaocima putovanja prikazanih na platformi, (iii) usluge obavljene i proizvode ponuđene od strane pružalaca putovanja ili drugih poslovnih partnera, (iv) bilo kakve (direktne, indirektne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili u skladu sa, usled ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili kašnjenjem platforme, ili (v) za bilo kakvu (ličnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili, bilo usled (zakonskih) akata, grešaka, kršenja, (grubog) nehata, hotimičnih prekršaja, skrivanja informacija, nečinjenja, lažnog predstavljanja, krivičnog dela ili prekršaja koji se (delimično ili u celosti) mogu pripisati tom pružaocu putovanja ili bilo kom od ostalih poslovnih partnera (njegovim zaposlenima, direktorima, službenicima, predstavnicima ili partnerskim kompanijama), čiji su proizvodi ili usluge (direktno ili indirektno) dostupni ili se nude i promovišu na platformi, uključujući i bilo kakvo (delimično) otkazivanje, prebukiranje, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van naše kontrole.

Booking.com nije odgovoran (i ne snosi nikakvu odgovornost) za korišćenje, ispravnost, kvalitet, prikladnost, formu i objavu putovanja i ne daje nikakve izjave, garancije ili uslove sa tim u vezi, bilo da su podrazumevani, statutarni ili neke druge vrste, uključujući i sve podrazumevane garancije tržišnog potencijala, naslova, nekršenja prava ili prikladnosti za određenu namenu. Priznajete i prihvatate da je relevantni pružalac putovanja isključivo odgovoran i da preuzima svu odgovornost vezanu za putovanje (uključujući sve garancije i izjave koje daje pružalac putovanja). Booking.com nije (pre)prodavac putovanja. Žalbe ili pritužbe vezane za putovanje (uključujući i ono u vezi sa ponuđenom (posebnom/promotivnom) cenom, pravilima ili posebnim zahtevima koje zatraže korisnici) rešavaće se sa pružaocem putovanja. Booking.com nije odgovoran i ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa takvim pritužbama, zahtevima i odgovornošću (za proizvod).

Bilo da vam je pružalac putovanja naplatio cenu putovanja, ili da mi posredujemo u procesu naplate (putovanja) ili naknade, vi ste saglasni sa tim da je pružalac putovanja u svakom trenutku odgovoran za sakupljanje, odbijanje, povraćaj i plaćanje svih primenljivih poreza na ukupan iznos cene (putovanja) odgovarajućoj poreskoj upravi. Booking.com nije odgovoran ni obavezan za odbijanje, sakupljanje, povraćaj ili plaćanje relevatnih poreza na cenu (putovanja) odgovarajućoj poreskoj upravi. Booking.com ne postupa kao trgovac vaših proizvoda ili usluga koje su dostupne na platformi.

Dodavanjem fotografija/slika na naš sistem (npr. kao dodatak recenziji) potvrđujete, garantujete i saglasni ste da posedujete autorska prava na fotografije/slike i da se slažete da kompanija Booking.com može koristiti dodate fotografije/slike na svom (mobilnom) veb sajtu i aplikaciji, i na (onlajn/oflajn) promotivnim materijalima i publikacijama kako kompanija Booking.com smatra primerenim. Vi dajete kompaniji Booking.com neekskluzivno, globalno, nepovratno, bezuslovno, neograničeno pravo i dozvolu da koristi, reprodukuje, prikazuje, distribuira, sublicencira, komunicira ili čini dostupnim fotografije/slike kako kompanija Booking.com nađe za primereno. Dodavanjem fotografija/slika osoba koja ih dodaje preuzima punu pravnu i moralnu odgovornost za sve zahteve trećih strana (ukljućujući ali bez ograničenja vlasnike smeštaja) koji proizilaze iz korišćenja ovih fotografija/slika od strane kompanije Booking.com. Kompanija Booking.com ne poseduje i ne preporučuje fotografije/slike koje su dodate. Verodostojnost, tačnost i pravo na korišćenje ovih fotografija poseduje osoba koja ih je dodala i nisu odgovornost kompanije Booking.com. Kompanija Booking.com se odriče bilo kakve odgovornosti i obaveza u vezi sa fotografijama koje su dodate. Osoba koja je objavila fotografije garantuje da fotografije/slike ne sadrže viruse, trojance, da nisu u pitanju inficirani dokumenti i da neće sadržati pornografski, ilegalni, nepristojni, uvredljivi, nedozvoljen ili neprikladni materijal i da ne krše prava (prava intelektualne svojine, autorska prava ili prava na privatnost) trećih strana. Svaka fotografija koje ne ispunjava navedene kriterijume neće biti objavljena i/ili je kompanija može izbrisati/ukloniti u svakom trenutku i bez najave.

Booking.com ima pravo da odmah uskrati ili ograniči pristup svojoj Platformi, svojoj usluzi korisničkog servisa i drugim uslugama i/ili vašem Booking.com nalogu i/ili otkaže potvrđenu rezervaciju i/ili vas spreči da napravite rezervaciju u slučaju navodne ili osnovane sumnje na (i) bilo koji oblik prevare ili zloupotrebe, (ii) nepoštovanje primenljivih zakona i/ili odredbi, (iii) nepoštovanje vrednosti i smernica kompanije Booking.com, (iv) neprimereno ili nezakonito ponašanje koje uključuje, ali nije ograničeno na sledeće: nasilje, pretnje, uznemiravanje, diskriminaciju, govor mržnje, ugrožavanje, narušavanje privatnosti, trgovinu ljudima, zloupotrebu dece i opscenost prema kompaniji Booking.com (ili njenim zaposlenima i agentima), Pružaocu usluge putovanja (ili njegovim zaposlenima i agentima) i/ili trećim stranama, ili (v) druge okolnosti koje – prema sopstvenom nahođenju kompanije Booking.com – osnovano opravdavaju Booking.com u preduzimanju bilo koje od gorenavedenih mera.

10. Prava na intelektualnu svojinu

Ukoliko nije drugačije naznačeno, softver koji je neophodan za obavljanje naših usluga ili koji je na raspolaganju na našoj platformi, odnosno koji se koristi za nju, kao i prava intelektualne svojine (uključujući autorska prava) koja se odnose na sadržaj i informacije o kao i materijal na platformi u vlasništvu su kompanije Booking.com B.V., njenih pružalaca putovanja ili snabdevača.

Kompanija Booking.com zadržava ekskluzivno vlasništvo nad svim pravima, titulama i interesom u odnosu na (prava na intelektualnu svojinu) (izgled i stil (uključujući infrastrukturu)) platforma na koje nudi svoje usluge (uključujući recenzije gostiju i prevedeni sadržaj) i vi nemate pravo da kopirate ili delimično preuzimate, postavljate hiper linkove i linkove po dubini platforme, objavljujete, promovišete, reklamirate, integrišete, kombinujete ili na neki drugi način koristite sadržaj (kao i prevode istog i recenzije gostiju) ili naš brend bez naše izričite pismene dozvole. Ovim kompaniji Booking.com dodeljujete, prenosite i dajete sva prava na intelektualnu svojinu koja možda posedujete ili biste koristili da (u celosti ili delimično) koristite ili kombinujete (prevedeni) sadržaj (uključujući recenzije gostiju) sa platforme kompanije Booking.com. Bilo kakvo nezakonito korišćenje ili prethodno pomenuta radnja odnosno ponašanje smatraće se materijalnom povredom naših prava na intelektualnu svojinu (uključujući autorska i prava na bazu podataka).

11. Primenljivi zakoni, nadležnosti i rešavanje sporova

Ovi uslovi i odredbe, kao i pružanje naših usluga, podležu i u saglasnosti su sa zakonima Holandije. Bez obzira na prethodni izbor merodavnog prava, fizičko lice koje koristi bilo koju od naših usluga u svrhu koja se ne može smatrati delom njene profesije ili struke (u daljem tekstu "korisnik"), može da se pozove na obavezne odredbe zakona države u kojoj ima prebivalište (kao što su npr. odredbe čija je primena obavezna bez obzira na ovu klauzulu o izboru merodavnog prava, a u skladu sa propisima o izboru merodavnog prava odgovarajuće države – u daljem tekstu "Obavezne odredbe"). Za svaki spor koji proistekne iz ovih opštih uslova i odredbi, kao i naših usluga, biće nadležan isključivo odgovarajući sud u Amsterdamu, Holandija. Bez obzira na gorenavedenu klauzulu o nadležnosti, korisnik takođe može da pokrene spor u vezi sa sprovođenjem odgovarajućih primenljivih Obaveznih odredbi u nekom od sudova države u kojoj boravi, a spor protiv korisnika može da se pokrene samo u sudovima države u kojoj on boravi. Za korisnike (u Evropskom ekonomskom prostoru): savetujemo vam da nas prvo obavestite o bilo kakvim žalbama tako što ćete kontaktirati naš Korisnički servis. Ukoliko to ne dovede do rešenja problema, možete da dodate svoju žalbu putem platforme za onlajn rešavanje sporova Evropske komisije (ODR). Platformi za onlajn rešavanje sporova možete da pristupite ovde: http://ec.europa.eu/odr.

Originalna engleska verzija ovih uslova i odredbi je prevedena na druge jezike. Prevedena verzija je samo nezvaničan prevod i iz nje ne proizilaze nikakva prava. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja ovih uslova i odredbi ili nedoslednosti i neslaganja između engleske i bilo koje druge verzije ovih uslova i odredbi, u skladu sa zakonom se primenjuje engleska verzija, koja je finalna. Engleska verzija je na raspolaganju na platformi (ako izaberete engleski jezik) ili će vam biti poslata na pismeni zahtev.

Ukoliko je bilo koja stavka ovih uslova i odredbi sada ili ubuduće nevažeća, neprimenljiva ili neobavezujuća, i dalje će važiti sve ostale stavke. U tom slučaju, takva nevažeća odredba će i dalje biti primenljiva koliko to zakon dozvoljava a vi ćete morati da pristanete na uslove slične onima koje propisuje nevažeća, nesprovodiva ili neobavezujuća odredba, u smislu sadržaja i namene ovih uslova i odredbi.

12. O kompaniji Booking.com i pridruženim kompanijama

Uslugu putovanja pruža Booking.com B.V., privatna kompanija s ograničenom odgovornošću, registrovana po zakonima Kraljevine Holandije, sa sedištem na adresi Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandija, i registrovana kod Privredne komore u Amsterdamu pod registarskim brojem 31047344. Naš PDV registracioni broj je NL805734958B01.

Kompanija Booking.com ima sedište u Amsterdamu, Holandija i podržana je od strane raznih partnerskih grupa kompanija ("podružnica") širom sveta. Podružnice obezbeđuju samo internu podršku kompaniji Booking.com i u njenu korist. Određene podružnice pružaju ograničenu uslugu korisničkog servisa (isključivo putem telefona). Podružnice nemaju svoju platformu (i ni na koji način ne kontrolišu, upravljaju, održavaju platformu ili pružaju usluge veb hostinga). Podružnice nemaju moć niti ovlašćenje da pružaju uslugu putovanja, predstavljaju Booking.com ili da sklapaju ugovore za ili u ime kompanije Booking.com. Vi nemate nikakav (pravni ni ugovorni) odnos sa podružnicama. Podružnice ne vrše niti su ovlašćene da vrše bilo koji oblik procesa ili da nastupaju kao agent kompanije Booking.com. Kompanija Booking.com ne prihvata niti smatra svojim ni jedno drugo prebivalište, ni na jednom drugom mestu, lokaciji ili predstavništvu u svetu (takođe ni u predstavništvima svojih podružnica), osim svoje registrovane kancelarije u Amsterdamu.