Hoppa till innehållet
Skriv ut/Spara

2021-12-09 16:01:44

Resevillkor och -regler

Innehåll

Kod för god praxis

Vår vision är att göra det möjligt för alla att upptäcka världen genom att erbjuda de bästa boendena, ställena och sevärdheterna och göra det enkelt att besöka dem. För att nå det här målet ska vi uppfylla och följa god praxis enligt nedan:

Introduktion: Villkor och regler

Dessa villkor och regler, som kan komma att ändras från en tid till annan, gäller direkt eller indirekt (genom distributörer) för alla våra tjänster som finns tillgängliga online, via mobila enheter, e-post eller telefon. Genom att gå in på, läsa och använda vår (mobila) webbplats, eller någon av våra applikationer via någon plattform (hädanefter med samlingsnamnet "Plattformen") och/eller genomföra en bokning ger du ditt samtycke till att ha läst, förstått och godkänt de villkor och regler som står här nedan (inklusive våra sekretessregler).

Dessa sidor, inklusive sidornas innehåll och uppbyggnad, samt boendebokningstjänsten online (inklusive tjänst för underlättande av betalning) som erbjuds av oss på dessa sidor och via denna webbplats, ägs, drivs och erbjuds av Booking.com B.V. och erbjuds endast för ditt personliga, icke-kommersiella (B2C) bruk enligt nedanstående villkor och regler. Förhållandet till Reseleverantörerna regleras av separata villkor och regler som reglerar det (B2B) kommersiella förhållandet vi har med var och en av dessa Reseleverantörer. Varje Reseleverantör agerar på ett professionellt sätt i förhållande till Booking.com när de tillgängliggör dess produkter och/eller tjänster på eller via Booking.com (både vad gäller business-to-business-förhållanden ("B2B") och/eller business-to-consumer-förhållanden ("B2C")). Observera att Reseleverantörer kan ha, förklara tillämpliga och/eller kräva (godkännande av) – som tillägg till de villkor och det finstilta så som uppges på webbplatsen – deras egna (leverans-/frakt-/transport-/användar-) villkor och regler och husregler för användandet av, åtkomsten till och fullbordandet av Resan (som kan inkludera särskilda klausuler och begränsningar gällande ansvar).

Definitioner

"Booking.com", "oss", "vi" eller "vår" syftar på Booking.com B.V., som är ett privat företag med begränsat ansvar, så kallat Limited Liability Company (LLC). Företaget lyder under nederländsk lagstiftning och har sitt kontor på Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna. "Plattform" syftar på den (mobila) webbplats och applikation på vilken Resetjänsten görs tillgänglig, ägs, kontrolleras, hanteras, underhålls och/eller tillhandahålls av Booking.com. "Resa" syftar på de diverse olika reseprodukter och -tjänster som kan beställas, erhållas, köpas, inhandlas, betalas, hyras, reserveras, kombineras eller konsumeras av dig genom Reseleverantören.

"Reseleverantör" syftar på den som tillhandahåller boende (till exempel hotell, motell, lägenhet, bed & breakfast, hyresvärd), sevärdheter (t.ex. (nöjes)park, museum, sightseeing-tur), leverantör av transport (t.ex. biluthyrning, kryssning, järnväg, resa till flygplats, bussresa, transfer), researrangörer, reseförsäkringar, samt andra rese- och reserelaterade produkter eller tjänster som från tillfälle till tillfälle görs tillgängliga för Resebokning på Plattformen (B2B eller B2C).

"Resetjänst" syftar på köp, beställning, (underlättande av) betalning eller bokningstjänst online som erbjuds eller möjliggörs av Booking.com gällande diverse produkter och tjänster som från tillfälle till tillfälle görs tillgängliga av Tjänsteleverantörer på Plattformen.

"Resebokning" syftar på beställningen, inköpet, betalningen, bokningen eller reservationen av en Resa.

1. Beskrivning och omfattning av våra tjänster

Via Plattformen erbjuder vi (Booking.com B.V. och våra (distributions)samarbetspartners) en internetbaserad plattform där Reseleverantörer kan annonsera, marknadsföra, sälja, främja och/eller erbjuda (som tillämpligt) sina produkter och tjänster för beställning, inköp, bokning, hyra eller uthyrning och där aktuella besökare på Plattformen kan upptäcka, söka, jämföra och göra en beställning, en bokning, ett köp eller en betalning (d.v.s Resetjänsten). Genom att använda Resetjänsten (d.v.s. genom att göra en Resebokning genom Resetjänsten), ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med den Reseleverantör som du bokat hos eller köpt en produkt eller tjänst av (alltefter situationen). Från att du har genomfört din Resebokning agerar vi endast som mellanhand mellan dig och Reseleverantören. Vi överför relevanta uppgifter om din Resebokning till Reseleverantören i fråga och skickar dig å leverantörens vägnar en bekräftelse per e-post. Booking.com varken (återför)säljer, hyr ut eller erbjuder någon (rese)produkt eller -service.

För kunder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), Schweiz och Storbritannien gäller följande: Vi ber Reseleverantörer globalt att, enligt egen utsago, ange om de inom kontexten för EU:s och/eller nationell konsumentlagstiftning agerar som privat värd (ej näringsidkare), snarare än professionell värd (näringsidkare). Om en Reseleverantör anger att den agerar som privat värd (eller om den inte uttryckligen anger någonting angående detta, men baserat på informationen som är tillgänglig för oss, inte tydligt kan kategoriseras som en professionell värd), blir Reseleverantören markerad som "Hyrs ut av en privat värd" på sökresultatssidan och följande förklaring ges:

"Det här boendet hyrs ut av en privat värd. Bokningar hos privata värdar täcks inte alltid av EU:s och/eller nationell konsumentlagstiftning. Värdar som har registrerat sitt boende hos Booking.com som privat värd är aktörer som hyr ut sitt boende eller sina boenden i annat syfte än deras huvudsakliga verksamhet, sysselsättning eller yrke. De är officiellt sett inte en näringsidkare (till skillnad från exempelvis en internationell hotellkedja) och därför är det inte säkert att de lyder under EU:s och/eller nationell konsumentskyddslag. Du får ändå samma kundtjänstservice som vanligt hos Booking.com, så det behöver inte innebära att din vistelse eller upplevelse kommer skilja sig åt från en bokning med en professionell värd."

Reseleverantörer som inte är markerade som privata värdar på vår Plattform agerar – oss veterligen – som professionella värdar under EU:s och/eller nationell konsumentlagstiftning. Benämningen "privat värd" är endast relevant inom ramen för EU:s och/eller nationell konsumentlagstiftning och har ingen relevans för skatteändamål, inklusive moms eller andra liknande indirekta skatter som tas ut med hänvisning till mervärde eller försäljning och/eller konsumtion.

När vi utför våra Resetjänster är informationen som visas baserad på den information som Reseleverantörerna har delgett oss. De Reseleverantörer som marknadsför sin Resa på Plattformen har tillgång till våra system och vårt extranät där de själva är ansvariga för uppdatering av priser/avgifter, tillgängliga rum, villkor och regler och annan relevant information som visas på vår Plattform. Våra Resetjänster utförs med adekvat teknik och noggrannhet, dock kan vi inte garantera att all information är exakt, fullständig eller korrekt. Vi kan heller inte hållas ansvariga för eventuella fel (inklusive uppenbara och typografiska fel), avbrott (oavsett om det är på grund av (tillfälliga och/eller partiella) stopp, reparationer, uppgraderingar eller underhåll av plattformen, eller annat), inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven information. Varje Reseleverantör är i alla händelser ansvarig för att (den beskrivande) informationen (inklusive priser/avgifter, villkor och regler och tillgängliga rum) som visas på vår plattform är exakt, fullständig och korrekt. Vår plattform utgör inte en rekommendation eller bekräftelse gällande kvalitet, servicenivå, egenskaper, (stjärn)rankning eller typ av boende för någon Reseleverantör (eller dess faciliteter, lokaler, fordon, (sido- eller huvudsakliga) produkter eller tjänster) som görs tillgänglig, om inget annat tydligt anges.

Vår Resetjänst är endast tillgänglig för personligt och icke-kommersiellt bruk. Därför får du inte sälja vidare, djuplänka, använda, kopiera, övervaka (med hjälp av till exempel sökrobotar eller scrape-teknik), visa, ladda ner eller reproducera innehåll eller information, mjukvara, bokningar, biljetter, produkter eller tjänster som är tillgängliga på vår webbplats, för någon form av kommersiella eller konkurrerande verksamheter eller syften.

2. Priser, Vi matchar priset, Genius-programmet och erbjudanden från samarbetspartners

Priserna som erbjuds av Reseleverantörerna på vår Plattform är mycket konkurrenskraftiga. Alla priser för din Resa visas inklusive moms och alla andra skatter (med förbehåll för eventuella skatteändringar) och avgifter, om inget annat framgår på plattformen eller i e-postbekräftelsen/på biljetten. Biljettpriser gäller per person eller grupp enligt giltighetstid eller utgångsdatum som står på biljetten, om tillämpligt. Tillämpliga avgifter och skatter (inklusive turist-/stadsskatt) kan komma att debiteras av Reseleverantören vid utebliven ankomst eller avbokning.

Lägre priser för specifika vistelser, produkter eller tjänster kan förekomma på vår plattform. Dessa priser bestäms av Reseleverantörerna själva och kan medföra särskilda förbehåll och villkor, till exempel icke-avbokningsbar eller icke-återbetalningsbar. Vänligen kontrollera noggrant relevanta villkor och uppgifter angående produkten, tjänsten eller bokningen innan du genomför din bokning.

Vi vill erbjuda dig lägsta möjliga pris för ditt val av produkter och tjänster. Skulle du efter genomförd bokning hitta ditt boende på internet med samma Resevillkor men till ett lägre pris, matchar vi skillnaden mellan vårt pris och det lägre priset enligt villkoren och reglerna för Vi matchar priset. Vårt löfte om "Vi matchar priset" gäller inte för andra, ej boenderelaterade, produkter och tjänster.

Valutaomvandlaren är endast vägledande och skall inte betraktas som exakt och dagsaktuell. De faktiska kurserna kan variera.

Uppenbara fel och misstag (inklusive skrivfel) är inte bindande.

Alla specialerbjudanden och kampanjer marknadsförs som sådana. Om de inte har sådan markering kan du inte utkräva några rättigheter i händelse av uppenbara fel eller misstag.

Genius-programmet

Genius-priset är ett rabatterat pris som erbjuds av deltagande fastigheter för särskilda rums-/boendetyper.

Genius-priset är för medlemmar i Booking.coms Genius-program. Genius-programmet är tillgängligt för alla som har ett konto på plattformen. Det finns inga medlemsavgifter och allt du behöver göra för att bli medlem är att skapa ett konto på Booking.com. Medlemskapet och Genius-priserna är för den enskilde medlemmen och kan ej överföras till någon annan. Medlemskapet kan också kopplas till specifika kampanjer eller incitament, som ibland startas eller kommuniceras enligt Booking.coms skönsmässiga bedömning.

Genius-programmet består av flera medlemskapsnivåer baserade på antal bokningar som gjorts via plattformen Booking.com, där varje nivå har olika rabattnivåer på utvalda boenden och/eller valda alternativ (https://www.booking.com/genius.html). Medlemskapsnivåer kan variera och kan komma att ändras enligt Booking.coms skönsmässiga bedömning.

Booking.com förbehåller sig rätten att återkalla och avbryta Genius-medlemskapet för vem som helst i händelse av missbruk, till exempel brott mot dessa villkor och/eller användning av ogiltiga kreditkort. Booking.com förbehåller sig dessutom rätten att återkalla och avbryta Genius-medlemskapet för vem som helst som uppträder med olämpligt beteende, såsom våld, hot, trakasserier, diskriminering, obscenitet eller bedrägeri gentemot Booking.com (eller dess anställda och ombud) och/eller boendet (eller dess anställda och ombud).

Genius-priset kan inte kombineras eller användas med andra rabatter (såvida det inte godkänns av boendet eller om annat anges). Booking.com kan efter egen skönsmässig bedömning (delvis) ändra, begränsa eller ändra Genius-programstrukturen eller någon annan funktion i programmet (inklusive men inte begränsat till (status för) ämnet Genius-nivå(er)), oavsett orsak, utan förvarning.

Genius-medlemskapet är kopplat till ditt konto på Booking.com och kommer inte att upphöra eller på annat sätt avslutas såvida du inte säger upp, stänger, tar bort eller på annat sätt återkallar ditt konto. Booking.com förbehåller sig också rätten att, utan förvarning, ”avregistrera” eller på annat sätt inaktivera ett konto som är inaktivt. Ett inaktivt konto definieras som ett konto som inte har gjort en bokning på mer än fem (5) år. Om ditt konto inaktiveras kommer du inte längre att vara berättigad till Genius-förmånerna. Du kan återaktivera ditt konto genom att genomföra en kvalificerande bokning med ditt konto på Booking.com.

Erbjudande från samarbetspartner

Booking.com kan visa erbjudanden som inte kommer direkt från reseleverantörer, utan från samarbetspartners till Booking.com, så som andra plattformar (Erbjudande från samarbetspartner). Dessa erbjudanden markeras tydligt och skiljer sig från vanliga erbjudanden som kommer direkt från reseleverantörer. Om inget annat uttryckligen nämns på vår plattform gäller dessa särskilda villkor:

3. Sekretess och cookies

Booking.com respekterar ditt privatliv. Titta gärna i vår policy avseende sekretess och cookies för ytterligare information.

4. Avgiftsfritt för konsumenter, bara Reseleverantörer betalar!

Om inget annat anges är vårt tjänst avgiftsfri för konsumenter eftersom vi, till skillnad från många andra aktörer, inte debiterar dig för att använda vår Resetjänst eller lägger till några ytterligare (boknings)avgifter på priset. Du betalar Reseleverantören det aktuella beloppet som indikeras i Resebokningen (plus – såvida det inte ingår i priset – aktuella, tillämpliga skatter och avgifter (om tillämpligt)).

Reseleverantörer betalar provision (en liten procent av produktens pris (till exempel rumspris)) till Booking.com efter att konsumenten har använt Reseleverantörens tjänst eller produkt (t.ex. efter att gästen har övernattat på (och betalat) boendet.) Reseleverantörer kan förbättra sin rankning genom att höja sin provision ("Öka din synlighet"). Användandet av "Öka din synlighet" (genom att höja provisionen i utbyte mot att få bättre position i rankningen) är upp till envar Reseleverantör att besluta om och kan användas från en tid till annan och från produkt till produkt som erbjuds. Rankningsalgoritmen tar höjningen av provisionen i beaktande när Standardrankningen bestäms. Rekommenderade samarbetspartners betalar en högre provision i utbyte mot en bättre position i rankningen.

Endast Reseleverantörer som har en affärsrelation med Booking.com (genom ett avtal) kommer att tillgängliggöras på Plattformen (i syfte av att marknadsföra deras B2B- och/eller B2C-produkt). Booking.com är inte en öppen plattform (likt Amazon eller eBay) där konsumenterna kan tillgängliggöra sina produkter (ingen C2C-plattform). Booking.com tillåter inga icke-yrkesmässiga parter att erbjuda eller sälja sina produkter på eller via Booking.com.

5. Kreditkort eller banköverföring

Om tillämpligt och tillgängligt erbjuder vissa Reseleverantörer möjlighet att (helt eller delvis och i enlighet med Reseleverantörens betalningsregler) betala icke-återbetalningsbara Resebokningar direkt till Reseleverantören under Resebokningsprocessen genom säker onlinebetalning (i den omfattning som erbjuds och stöds av din bank). För vissa produkter och tjänster hanterar Booking.com (via utomstående betalningshanterare) betalningen av produkten eller tjänsten i fråga (d.v.s. betalningshanteringstjänsten) åt leverantören och å Reseleverantörens vägnar (Booking.com agerar eller fungerar aldrig som merchant of record). Betalningen hanteras på ett säkert sätt genom en tredje part och dras direkt från ditt kredit-/betalkort eller bankkonto till boendets bankkonto. Alla betalningar som hanteras av oss å leverantörens vägnar och förs över till Reseleverantören kommer utgöra en betalning av dig av (en del av) bokningspriset för produkten eller tjänsten i fråga enligt slutlig uppgörelse (bevrijdende betaling) av detta (del-) belopp som ska förfalla till betalning, och du kan inte återkräva detta belopp.

Observera att Reseleverantörer kan kräva att betalning görs i förskott för vissa (ej återbetalningsbara) priser eller specialerbjudanden, via elektronisk överföring (om tillgängligt) eller via kreditkort och att ditt kreditkort därför kan komma att förauktoriseras eller debiteras (ibland utan att möjlighet för återbetalning finns) när en Resebokning görs. Kontrollera noggrant vilka (boknings)uppgifter och villkor som gäller för ditt val av produkt eller tjänst innan du gör din Resebokning. Du kan inte hålla Booking.com ansvarig för några (auktoriserade, (påstått) icke-auktoriserade eller felaktiga) debiteringar som görs av Reseleverantören och inte heller (åter)kräva något belopp för en giltig eller auktoriserad debitering av ditt kort utförd av Reseleverantören (inklusive förskottsbetalda priser, uteblivna ankomster och debiterbara avbokningar).

I händelse av kreditkortsbedrägeri eller obehörigt bruk av ditt kreditkort av tredje part, tar de flesta banker och kreditkortsföretag på sig ansvaret och täcker de kostnader som uppkommer vid bedrägeri eller missbruk. Ibland tas en självrisk ut för detta (vanligtvis 50 EUR eller motsvarande belopp i lokal valuta). Om ditt kreditkortsföretag eller din bank kräver dig på självrisk till följd av obehöriga transaktioner efter en bokning som gjorts på vår Plattform, betalar vi självrisken upp till sammanlagt 50 EUR (eller motsvarande belopp i lokal valuta). Du ska rapportera detta bedrägeri till ditt kreditkortsföretag (i enlighet med företagets regler och riktlinjer) och omedelbart kontakta oss. Skicka bevis på att självrisk har debiterats (t.ex. utdrag ur ditt kreditkortsföretags regler och riktlinjer). Ersättning kan endast utbetalas för bokningar som gjorts med kreditkort på Booking.coms säkra server och då obehörigt bruk av ditt kreditkort uppkommer vid användande av den säkra servern till följd av fel eller försummelse från vår sida och utan din egen förskyllan.

6. Förskottsbetalning, avbokning, utebliven ankomst och det finstilta

När du gör en Resebokning accepterar och godkänner du även Reseleverantörens regler för avbokning och utebliven ankomst, samt även andra (leverans-)villkor och regler som Reseleverantören har gällande din Resa (inklusive Reseleverantörens finstilta information som finns tillgängligt på vår Plattform samt Reseleverantörens relevanta husregler), inklusive tjänster och/eller varor som erbjuds av Reseleverantören (en Reseleverantörs leverans-/köp-/användar-/transportvillkor och regler kan erhållas direkt från Reseleverantören i fråga). Varje Reseleverantörs allmänna avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst finns att läsa på Reseleverantörens egna sidor på vår Plattform, under bokningsprocessen och i e-postbekräftelsen eller på biljetten (om tillämpligt). Observera att vissa priser, avgifter och erbjudanden inte kan avbokas, återbetalas eller ändras. Tillämplig turistskatt och/eller lokalt skattetillägg kan fortfarande komma att debiteras av Reseleverantören i händelse av utebliven ankomst eller debiterad avbokning. Kontrollera noggrant (boknings)uppgifterna för din valda produkt eller tjänst, för att se om dylika villkor tillämpas, innan du genomför din bokning. Observera att en Resebokning som kräver handpenning eller (fullständig eller delvis) förskottsbetalning kan annulleras (utan förvarning eller föregående meddelande om annullering) då aktuellt (kvarvarande) belopp inte kan debiteras i sin helhet på den aktuella förfallo- eller betalningsdagen i enlighet med relevanta betalningsregler för Reseleverantören och bokningen. Regler för avbokning och förskottsbetalning kan variera beroende på segment, produkt eller tjänst för envar Resa. Läs det finstilta (under Resetypen eller längst ned på varje Reseleverantörs sida på vår plattform) och viktig information i din bokningsbekräftelse noggrant för att se övriga regler som kan komma att tillämpas av Reseleverantören (t.ex. angående ålderskrav, säkerhetsdeposition, icke-avbokningsbara/extra tillägg för gruppbokningar, extrasängar/ingen gratis frukost, tillåtna husdjur/betalkort). Sen betalning, felaktiga bankuppgifter eller bank- eller kreditkortsuppgifter, ogiltiga kredit-/betalkort eller otillräckliga medel ligger under ditt eget ansvar, och du har inte rätt till någon återbetalning av förskottsbetald summa (utan återbetalning), såvida inte Reseleverantören samtycker eller tillåter något annat under sina regler för (förskotts-)betalning och avbokning.

Om du vill granska, ändra eller avboka din Resebokning följer du instruktionerna som står i e-postbekräftelsen. Observera att du kan komma att debiteras för en avbokning i enlighet med Reseleverantörens regler gällande avbokning, (förskotts-)betalning och utebliven ankomst, eller inte ha rätt till återbetalning av eventuellt (förskotts-)betalt belopp. Vi rekommenderar att du läser igenom boendets regler gällande avbokning, (förskotts-)betalning och utebliven ankomst noggrant innan du genomför din bokning, och att du kommer ihåg att göra ytterligare betalningar i tid för bokningen ifråga.

Om du ankommer sent eller senare än planerat på incheckningsdagen, eller om du ankommer först dagen därpå, ska du så snart som möjligt lämna besked till Reseleverantören om förväntad ankomsttid för att på så sätt undvika risken att din bokning eller din Resa (Resebokning) avbokas eller att du måste betala en avgift för utebliven ankomst. Vår kundtjänst kan hjälpa dig att komma i kontakt med Reseleverantören. Booking.com ansvarar ej för de eventuella konsekvenser som kan uppstå till följd av din försenade ankomst, eller för den eventuella avgiften för utebliven ankomst som Reseleverantören kan komma att kräva.

7. (Vidare) korrespondens och kontakt

Genom att fullfölja en Resebokning accepterar du mottagandet av (i) ett mejl som vi skickar till dig strax före ditt ankomstdatum i vilket du hittar information om ditt resmål liksom annan information och erbjudanden (inklusive erbjudanden från tredje part i den mån som du aktivt har valt att ta emot information av detta slag) relevanta för din Resebokning och ditt resmål, (ii) ett mejl som vi skickar till dig efter din ankomst i vilket vi ber dig att betygsätta (din upplevelse av) Reseleverantören och Resetjänsten, och (iii) ett mejl som skickas till dig direkt efter din vistelse i vilket du ombeds att fylla i en gästrecension. Se vår policy avseende sekretess och cookies för mer information om hur vi kan komma att kontakta dig.

Booking.com frånskriver sig allt ansvar från den kommunikation som sker med eller från Reseleverantören på eller via dennes plattform. Du erhåller inga rättigheter från önskemål till eller kommunikation med Reseleverantören, eller (någon form av) bekräftelse på mottagen kommunikation eller önskning. Booking.com kan inte garantera att önskemål eller annan typ av kommunikation blir mottagen/läst, uppfylld, utförd eller godkänd (i tid) av Reseleverantören.

För att du ska kunna genomföra och säkra din Resebokning behöver du ange din korrekta e-postadress. Vi ansvarar ej för (och har heller ingen skyldighet att bekräfta) felaktiga e-postadresser, stavfel i e-postadresser eller fel (mobil-)telefonnummer eller kreditkortsnummer.

En fordran eller ett klagomål gentemot Booking.com eller med avseende på Resetjänsten måste tillhandahållas snarast, och alltid inom 30 dagar efter den dag då produkten eller tjänsten var planerad att konsumeras (t.ex. utcheckningsdatum). En fordran eller ett klagomål som tillhandahålles efter denna 30 dagars period kan avslås och fordringsägaren avsäger sig rätten till all (skade- eller utgifts-) kompensation.

På grund av pågående uppdateringar och justeringar av priser och tillgänglighet rekommenderar vi starkt att du skapar skärmdumpar till stöd för din ståndpunkt (om nödvändigt) när du genomför din bokning.

För konsumenter (inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet): Vi råder dig att först meddela oss om klagomål genom att kontakta vår Kundtjänst. Om detta inte löser problemet kan du skicka in klagomålet via Europeiska kommissionens ODR-plattform. Plattformen för tvistlösning på nätet hittar du här:http://ec.europa.eu/odr.

8. Rankning, program för rekommenderade boenden, stjärnklassificering och gästrecensioner

Vi strävar efter att ge dig ett relevant sökresultat genom att tillhandahålla en personlig standardranking av Reseleverantörer på vår Plattform. Du kan bläddra igenom denna standardrankning, använda sökfilter och sortera efter alternativa rankningar. På så sätt har du möjlighet att påverka visningen av sökresultaten för att se en rankning baserad på andra kriterier. Vi använder olika algoritmer för att ta fram sökresultaten, och processen utvecklas ständigt.

Booking.com har identifierat att följande parametrar är viktigast för att hitta en passande Reseleverantör, och har därför prioriterat de parametrarna i algoritmerna (huvudsakliga parametrar): din personliga sökhistorik, hur ofta du klickar på en Reseleverantörs sida från sökresultaten ("Klickfrekvens"), andelen bokningar relaterat till antalet besök på Reseleverantörens sida på Plattformen ("Konvertering"), bruttobokningar (inklusive avbokningar) och nettobokningar (exklusive avbokningar) för en Reseleverantör. Konvertering och Klickfrekvens kan påverkas av olika (oberoende av varandra) faktorer, däribland gästbetyg (både aggregerade betyg och komponenter), tillgänglighet, villkor, (konkurrenskraftig) prissättning, kvalitet på innehåll och vissa av Reseleverantörens egenskaper. Provisionssatsen som betalas av Reseleverantören eller andra förmåner som ges till Booking.com (t.ex. genom kommersiella arrangemang med Reseleverantören eller strategiska samarbetspartners) kan också påverka standardrankningen. Även Reseleverantörens betalningshistorik kan påverka detta. Reseleverantören kan också påverka rankningen genom att delta i vissa program – som kan uppdateras emellanåt – som till exempel Genius-programmet, erbjudanden, programmet för rekommenderade samarbetspartners och Öka din synlighet (de två senare innebär att Reseleverantören betalar en högre provision till oss).

Boendenas stjärnklassificering som visas på Booking.com fastställs inte av Booking.com. Antingen fastställer boendet själv antalet stjärnor, eller så fastställs de (objektivt) av en tredjepartsleverantör. Erbjudanden sorteras efter antal stjärnor (lågt till högt eller högt till lågt) som leverantörer tillhandahåller till Booking.com. Beroende på (lokala) regler bestäms stjärnbetygen antingen av en (oberoende) tredje part, till exempel en (officiell) hotellklassificeringsorganisation, eller av boendena själva utefter egna bedömningar oberoende av objektiva kriterier. Booking.com ställer inte formella skyldigheter på stjärnbetyg och granskar dem inte. Sammanfattningsvis är stjärnklassificeringen en representation av hur boendet förhåller sig till de rättsliga kraven (om tillämpligt) eller, om inte reglerad, sektor- eller (sedvanliga) industristandarder när det gäller pris, faciliteter och tillgängliga tjänster (dessa krav och standarder kan variera mellan olika länder och organisationer).

För att göra det enklare för kunder att hitta ett boende som matchar deras resepreferenser kan Booking.com ge ett kvalitetsbetyg till vissa boenden. Betyget tilldelas av Booking.com och visas som gula fyrkantiga ikoner. För att fastställa jämförelseunderlaget baseras kvalitetsbetyget på många egenskaper (över 400) som kan delas upp i 5 större kategorier: (i) faciliteter/bekvämligheter/tjänster som erbjuds av boendet på Booking.com, (ii) boendeenheternas storlek, antal rum och antal gäster som det finns plats för, (iii) antal bilder som laddats upp av boendet och bildernas kvalitet, (iv) genomsnittligt gästbetyg samt vissa underbetyg, till exempel för städning, eftersom dessa har visat sig vara särskilt viktiga för gäster vid utvärdering av boendets generella kvalitet, samt (v) anonym, historisk bokningsdata (för att till exempel utvärdera stjärnbetyget för bokade boenden). Vi använder alla dessa egenskaper för att ta fram statistiska mönster. Baserat på dessa data utförs en maskininlärningsanalys som resulterar i ett kvalitetsbetyg (mellan 1 och 5, som visas med 1–5 gula ikoner bredvid boendets namn) som beräknas automatiskt och tilldelas boendet.

Endast gäster som har bott på Boendet kommer att bjudas in att kommentera sin vistelse på det berörda boendet och betygsätta vissa aspekter av vistelsen eller få en betygssättningsförfrågan under vistelsen. Den ifyllda gästrecensionen (inklusive betygen som har skickats in under vistelsen) (a) läggs upp på den relevanta Reseleverantörens informationssida på vår plattform endast för att informera (framtida) kunder om din uppfattning om Reseleverantörens servicenivå och kvalitet, och (b) används (i helhet eller i vissa delar) enligt Booking.coms godtycke (t.ex. för marknadsföring, i reklamsyfte eller förbättring av vår service) på vår plattform eller i sociala medier, i nyhetsbrev, specialkampanjer, appar eller andra kanaler som ägs, används eller kontrolleras av Booking.com eller våra samarbetspartners. För att erbjuda och upprätthålla nya (och därmed relevanta) recensioner kan recensioner endast lämnas in inom en begränsad tid (3 månader) efter en vistelse, och recensioner kommer endast att finnas tillgängliga under en begränsad tid (36 månader) efter att de har lagts ut. Standardrankningen av recensionerna sker efter inlämningsdatum relativt till ett antal ytterligare kriterier (såsom språk, recension med kommentarer), medan en recension från en kund som [alltid] lämnar in uttömmande och detaljerade recensioner (en så kallad "Boendereporter") kan topprankas. Du kan välja mellan flera olika former av rankning och filter (t.ex. mottagare, datum, språk, betyg). Booking.com tillåter att Reseleverantören svarar på en recension. Vi förbehåller oss rätten att justera, neka eller ta bort recensioner enligt eget omdöme om den strider mot våra recensionsregler. Booking.com varken ersätter eller på något sätt belönar en kund för att de slutfört en recension. Gästrecensionen bör betraktas som en enkät och inkluderar inga (ytterligare kommersiella) erbjudanden eller inbjudningar överhuvudtaget. Booking.com åtar sig att efter bästa förmåga kontrollera och ta bort recensioner som innehåller obsceniteter, nämner ett personnamn eller hänvisar till stulna varor.

Booking.com accepterar inte recensioner som: