ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พิมพ์ / บันทึก

2020-07-04 14:15:36

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับทริป

เนื้อหา

แนวทางเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดี

พันธกิจของเราคือการเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนได้ออกไปสัมผัสโลกกว้าง โดยนำเสนอบรรดาที่พักที่ดีที่สุดในโลก รวมถึงสถานที่และสิ่งที่น่าสนใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับไปเยือนในวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นี้ เราจะยึดถือหลักปฏิบัติที่ดีดังต่อไปนี้:

บทนำของข้อกำหนดและเงื่อนไข:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาและมีผลบังคับใช้กับบริการทั้งหมดของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม (ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย) ในระบบออนไลน์ ผ่านทางอุปกรณ์พกพา อีเมล หรือโทรศัพท์ เมื่อท่านเข้าใช้ เลือกดู หรือใช้งานเว็บไซต์ (รวมทั้งเวอร์ชั่นอุปกรณ์พกพา) หรือแอปพลิเคชั่นของเราผ่านแพลตฟอร์มใด ๆ (ในที่นี้จะเรียกรวมกันว่า "แพลตฟอร์ม") และ/หรือเมื่อท่านดำเนินการจองจนเสร็จเรียบร้อย จะเท่ากับว่าท่านได้รับทราบและยอมรับว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้แล้ว (รวมทั้งแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว)

หน้าเหล่านี้ เนื้อหา และโครงสร้างของหน้าเหล่านี้ ตลอดจนบริการจองออนไลน์ (รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านบริการชำระเงิน) ที่เราเป็นผู้เสนอบนหน้าเหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ซึ่ง Booking.com B.V. เป็นเจ้าของ ดำเนินการ และจัดสรร อีกทั้งให้บริการท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแต่อย่างใด (ฺB2C) และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ให้บริการทริปนั้นมีข้อกำหนดและเงื่อนไขระบุไว้แยกต่างหาก ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์เชิงการค้า (B2B) ระหว่างเรากับผู้ให้บริการทริปแต่ละราย โดยผู้ให้บริการทริปแต่ละรายดำเนินการอย่างมืออาชีพกับ Booking.com เมื่อเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของตนเองบนหรือผ่าน Booking.com (โดยใช้ความสัมพันธ์แบบธุรกิจกับธุรกิจ ("B2B") และ/หรือแบบธุรกิจกับผู้บริโภค ("B2C")) โปรดทราบว่าผู้ให้บริการทริปอาจมี ประกาศใช้ และ/หรือเรียกร้อง (ให้มีการยอมรับ) ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ในการให้บริการ / จัดส่งสินค้า / ขนส่งสินค้า / ใช้งาน) และกฎระเบียบของตนเองสำหรับการใช้งาน เข้าถึง และใช้บริการทริปจนเสร็จเรียบร้อย (ซึ่งอาจครอบคลุมถึงข้อปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบบางประการ) นอกเหนือไปจากนโยบายและข้อควรทราบที่แสดงบนเว็บไซต์

คำนิยาม

"Booking.com" หรือ "เรา" หรือ "พวกเรา" หรือ "ของเรา" นั้นต่างหมายถึง Booking.com B.V. บริษัทจำกัดความรับผิดที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีที่อยู่จดทะเบียนคึอ Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, the Netherlands "แพลตฟอร์ม" หมายถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น (สำหรับอุปกรณ์พกพา) ซึ่งมีบริการทริปและ Booking.com เป็นเจ้าของ ควบคุม จัดการ รักษา และ/หรือเป็นผู้ดูแล "ทริป" หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเดินทางหลากหลายประเภท ซึ่งท่านสามารถสั่งซื้อ รับ ซื้อ ซื้อหา ชำระเงิน เช่า รับการเสนอ จอง นำมารวมกัน หรือใช้บริการจนเสร็จเรียบร้อยได้จากผู้ให้บริการทริป

"ผู้ให้บริการทริป" หมายถึง ผู้ให้บริการที่พัก (เช่น โรงแรม โมเทล อพาร์ตเมนต์ เบดแอนด์เบรกฟาสต์ ผู้ให้เช่า) สิ่งที่น่าสนใจ (เช่น สวน (หรือสวนสนุก) พิพิธภัณฑ์ ทัวร์เที่ยวชม) ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง (เช่น รถยนต์เช่า เรือสำราญ รถไฟ รถรับส่งสนามบิน รถบัส รถรับส่ง) ผู้ให้บริการทัวร์ ประกันการเดินทาง และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ด้านการเดินทางหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดสรรสำหรับการจองทริปบนแพลตฟอร์มเป็นระยะ ๆ (ไม่ว่าจะแบบ B2B หรือ B2C)

"บริการทริป" หมายถึง การซื้อ สั่งซื้อ ชำระเงิน (ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวก) หรือบริการจองทางออนไลน์ซึ่ง Booking.com เป็นผู้เสนอหรือเปิดให้ดำเนินการได้ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปจัดให้มีเป็นระยะ ๆ บนแพลตฟอร์ม

"การจองทริป" หมายถึง การสั่งซื้อ ซื้อ ชำระเงิน จอง หรือสำรองทริป

1. ขอบเขตการให้บริการของเรา

เรา (Booking.com B.V. และคู่ค้าแอฟฟิลิเอต (ตัวแทนจำหน่าย) ของเรา) ให้บริการช่องทางออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ให้บริการทริปซึ่งดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ (ไม่ว่าจะแบบ B2C หรือ B2B) สามารถโฆษณา ทำการตลาด ขาย โปรโมต และ/หรือเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง (ถ้ามี) เพื่อการสั่งซื้อ ซื้อ จอง เช่า ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าชมแพลตฟอร์มสามารถพบ ค้นหา เปรียบเทียบ สั่งซื้อ จอง ซื้อ หรือชำระเงิน (ซึ่งก็คือ บริการทริป) ได้ เมื่อใช้หรือใช้ประโยชน์จากบริการทริป (เช่น ดำเนินการจองทริปผ่านการใช้บริการทริป) จะถือว่าท่านได้ทำสัญญา (ซึ่งมีผลทางกฏหมาย) โดยตรงกับผู้ให้บริการทริปที่ท่านใช้บริการเพื่อจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี) เมื่อท่านเริ่มดำเนินการจองทริป เราทำหน้าที่เฉพาะเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างท่านกับผู้ให้บริการทริป ส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการจองทริปของท่านไปยังผู้ให้บริการทริปที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อมูลยืนยันการจองทางอีเมลให้กับท่านสำหรับและในนามของผู้ให้บริการทริปนั้น ๆ ทั้งนี้ Booking.com จะไม่ขาย (หรือนำกลับมาขายใหม่) ให้เช่า หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ด้านการเดินทาง) ใด ๆ

เมื่อเราให้บริการทริป ข้อมูลที่เราเผยแพร่นั้นอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการทริป โดยผู้ให้บริการทริปซึ่งทำการตลาดและโปรโมตทริปของตนเองบนแพลตฟอร์มนั้นจะสามารถเข้าถึงระบบและเอกซ์ทราเน็ตของเราได้ และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการอัปเดตข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะใช้ทักษะและความใส่ใจที่เหมาะสมในการให้บริการทริปของเรา แต่เราจะไม่ยืนยันความถูกต้องและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดมีความเที่ยงตรง สมบูรณ์ และถูกต้อง อีกทั้งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ (รวมถึงข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดเจนและข้อผิดพลาดในการพิมพ์) ข้อขัดข้องใด ๆ (ทั้งที่เป็นผลจากการหยุดทำงานของระบบ การซ่อมแซม การอัปเกรด หรือการดูแลรักษาแพลตฟอร์มของเรา หรือใด ๆ ก็ตาม ทั้งที่เกิดขึ้นชั่วคราวและ/หรือเกิดในส่วนใดส่วนหนึ่ง) ตลอดจนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หรือไม่เป็นจริง หรือการไม่เผยแพร่ข้อมูล โดยผู้ให้บริการทริปแต่ละรายจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบเสมอต่อความเที่ยงตรง สมบูรณ์ และถูกต้องของข้อมูล (บรรยาย) (รวมถึงราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม นโยบายและเงื่อนไข และจำนวนที่ให้บริการ) ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ แพลตฟอร์มของเราไม่ได้ให้และไม่อาจถือเป็นคำแนะนำหรือการรับรองคุณภาพ ระดับบริการ การผ่านเกณฑ์หรือคะแนน (ระดับดาว) ประเภทที่พักของผู้ให้บริการทริปใด ๆ (หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ ยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (หลักหรือเสริม)) ที่มีให้บริการ เว้นแต่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนหรือระบุเป็นอื่น

บริการทริปของเราเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้า ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อ เชื่อมต่อลิงก์ในหน้าย่อย (Deep link) ใช้ ทำสำเนา ตรวจสอบ (เช่น spider, scrape) แสดง ดาวน์โหลด หรือนำเนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ตั๋ว ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีบนแพลตฟอร์มของเราไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อการแข่งขันอื่นใดก็ตาม

2. ราคาที่ขีดออก การรับประกันราคาถูกที่สุด และโปรแกรม Genius

ราคาซึ่งผู้ให้บริการทริปเสนอบนแพลตฟอร์มของเราเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว ราคาทริปทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)/ภาษีการค้า รวมถึงภาษีอื่น ๆ (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้) และค่าธรรมเนียมทั้งหมดไว้แล้ว นอกจากจะระบุเป็นอื่นบนแพลตฟอร์มหรือในอีเมล/ตั๋วยืนยันการจอง โดยราคาตั๋วจะระบุเป็นต่อท่านหรือต่อกลุ่ม และมีอายุการใช้งานหรือวันหมดอายุตามที่ระบุบนตั๋ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการทริปอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงภาษีท่องเที่ยว/ภาษีเมือง) ในกรณีที่ท่านยกเลิกหรือไม่เข้าใช้บริการ

บางครั้งแพลตฟอร์มของเราอาจเสนอราคาที่ถูกกว่าสำหรับการเข้าพัก ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โดยราคาที่ผู้ให้บริการทริปกำหนดนั้นอาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขพิเศษ เช่น ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่สามารถรับเงินคืนได้ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ บริการ และการจองโดยละเอียดก่อนดำเนินการจอง

ราคาห้องพักที่ถูกขีดออกอ้างอิงจากราคาล่าสุดซึ่งสูงเป็นอันดับที่สามในปัจจุบันของผู้ให้บริการทริปสำหรับทริปของท่าน โดยมีเงื่อนไขการจองหรือซื้อเหมือนกัน ภายในช่วงเวลา 15 วันก่อน และ 15 วันหลังวันเช็คอินหรือวันใช้บริการที่ท่านระบุ หากระยะเวลาจากวันนี้ถึงวันเช็คอินหรือวันใช้บริการน้อยกว่า 15 วัน เราจะนับจำนวนวันหลังจากวันเช็คอินหรือวันใช้บริการเพื่อให้ครบ 30 วัน

เราต้องการให้ท่านได้ชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านเลือกในราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังจากที่ท่านได้จองทริปผ่านเราเรียบร้อยแล้ว หากท่านพบที่พักที่ท่านเลือกจองผ่านแพลตฟอร์มในราคาที่ถูกกว่าของเรา บนอินเทอร์เน็ต โดยมีเงื่อนไขทริปแบบเดียวกัน เราจะจ่ายราคาส่วนต่างระหว่างราคาของเราและราคาที่ท่านพบว่าถูกกว่าให้ท่าน ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบาย "เราเทียบราคาให้เท่าเทียม" โดยนโยบาย "เราเทียบราคาให้เท่าเทียม" นี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่พัก

เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนี้เป็นเพียงการให้บริการข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่สามารถให้ความเที่ยงตรงแน่นอนกับท่านได้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินจะไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ความคลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดที่ชัดเจน (รวมทั้งการพิมพ์ผิด) ไม่มีผลผูกมัด

ข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตามที่ปรากฏ หากไม่ได้ระบุไว้เช่นนั้น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดที่ชัดเจน

โปรแกรม Genius

ราคา Genius เป็นราคาที่ถูกลดที่เสนอโดยที่พักที่เข้าร่วมสำหรับห้องพัก/ที่พักบางประเภท

ราคา Genius สำหรับสมาชิกของโปรแกรม ราคา Genius ของ Booking.com โปรแกรม Genius เปิดให้ทุกคนที่มีบัญชีบนแพลตฟอร์ม ไม่มีค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกและสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อที่จะเป็นสมาชิกนั้นสมบูรณ์เมื่อเข้าพักสอง (2) ครั้งภายในสอง (2) ปี ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกและราคา Genius สำหรับสมาชิกแต่ละคนนั้นและไม่สามารถโอนได้ การเป็นสมาชิกสามารถเชื่อมโยงกับแคมเปญหรือสิ่งจูงใจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งคราวหรือสื่อสารตามดุลยพินิจของ Booking.com แต่เพียงผู้เดียว

ขณะนี้โปรแกรม Genius เสนอระดับสมาชิกสอง (2) ระดับตามจำนวนการจองผ่านแพลตฟอร์มของ Booking.com โดยแต่ละระดับจะมีส่วนลดแตกต่างกันสำหรับที่พักที่เลือกและ/หรือตัวเลือกที่เลือก (10% ตามลำดับ 15%) ระดับสมาชิกอาจแตกต่างกันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ Booking.com แต่เพียงผู้เดียว

Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนและยกเลิกการเป็นสมาชิก Genius ของบุคคลใด ๆ ในกรณีที่มีการละเมิด เช่น การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือการใช้บัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้อง Booking.com ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในการเพิกถอนและยกเลิกการเป็นสมาชิก Genius ของบุคคลใด ๆ ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ความรุนแรง การคุกคาม การล่วงละเมิด การเลือกปฏิบัติ อนาจารหรือการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ Booking.com (หรือพนักงานและตัวแทน) และ/หรือที่พัก (หรือพนักงานและตัวแทน)

ราคา Genius ไม่สามารถรวมหรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ (เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากที่พักหรือระบุไว้เป็นอย่างอื่น) Booking.com อาจทำการเปลี่ยนแปลง (บางส่วน) จำกัด หรือแก้ไขโครงสร้างโปรแกรม Genius หรือคุณสมบัติอื่นใดของโปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (สถานะของ) ระดับ Genius นั้นสำหรับเหตุใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเป็นสมาชิก Genius นั้นเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณบน Booking.com และจะไม่หมดอายุหรือสิ้นสุดลงเว้นแต่คุณจะยกเลิก ปิด ลบหรือเพิกถอนบัญชีของคุณ Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการ "ยกเลิกการลงทะเบียน" หรือปิดการใช้งานบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน บัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน หมายถึง บัญชีที่ไม่ได้ทำการจองมานานกว่าห้า (5) ปี ในกรณีที่บัญชีของคุณถูกปิดการใช้งาน คุณจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ Genius อีกต่อไป คุณสามารถเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้งโดยทำการจองที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยใช้บัญชี Booking.com ของคุณ

3. ความเป็นส่วนตัว

Booking.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้บริโภค มีเพียงผู้ให้บริการทริปเท่านั้นที่ต้องชำระเงิน

บริการของเราไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้บริโภค (เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอื่น) เนื่องจากเราไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ จากท่านสำหรับการให้บริการทริปของเรา และไม่มีค่าธรรมเนียม (การจอง) เพิ่มเติมจากราคาที่ผู้ให้บริการทริปกำหนด ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ท่านจะต้องชำระเงินให้ผู้ให้บริการทริปตามจำนวนที่ระบุในการจองทริป (รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ยังไม่รวมอยู่ในราคา เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี))

ผู้ให้บริการทริปจ่ายคอมมิชชั่น (ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนเล็กน้อยจากราคาผลิตภัณฑ์ (เช่น ราคาห้องพัก)) ให้กับ Booking.com หลังจากที่ผู้ใช้ปลายทางใช้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการทริปเรียบร้อยแล้ว (เช่น หลังจากลูกค้าเข้าพัก (และชำระเงิน) ที่ที่พักแล้ว) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการทริปสามารถเพิ่มอันดับของตนเองให้ดีขึ้นได้ด้วยการเพิ่มค่าคอมมิชชั่น (เครื่องมือ Visibility Booster) การใช้เครื่องมือ Visibility Booster (โดยจ่ายคอมิชชั่นเพิ่มเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นอันดับที่ปรากฏในตำแหน่งที่ดีขึ้น) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการทริปแต่ละราย และอาจเลือกใช้ในบางเวลากับบางผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้บริการ อัลกอริทึมของระบบจัดอันดับจะนำการเพิ่มค่าคอมมิชชั่นมาพิจารณาในการกำหนดอันดับตั้งต้น (Default Ranking) ที่พักแนะนำจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูงกว่า จึงได้รับผลตอบแทนเป็นอันดับที่ปรากฏในตำแหน่งที่ดีกว่า

มีเพียงผู้ให้บริการทริปที่มีความสัมพันธ์เชิงการค้ากับ Booking.com (ผ่านทางข้อตกลง) ที่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์ม (สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในแบบ B2B และ/หรือ B2C) Booking.com ไม่ใช่แพลตฟอร์มเปิด (แบบ Amazon หรือ eBay) ที่ผู้ใช้ปลายทางสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ (ไม่ใช่แพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภคกับผู้บริโภค) Booking.com ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้ทำเป็นอาชีพเสนอหรือขายผลิตภัณฑ์บนหรือผ่านทาง Booking.com

5. บัตรเครดิตหรือการโอนผ่านธนาคาร

ในบางกรณี ผู้ให้บริการทริปบางรายอาจเปิดโอกาสให้ชำระเงิน (ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุในนโยบายการชำระเงินของผู้ให้บริการทริป) สำหรับการจองทริป โดยชำระให้กับผู้ให้บริการทริประหว่างที่ดำเนินการจองทริป ผ่านทางช่องทางการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย (ในขอบเขตที่ธนาคารของท่านให้บริการและให้ความช่วยเหลือ) สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ Booking.com จะอำนวยความสะดวก (ผ่านทางผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม) ด้านการชำระเงินของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งก็คือ บริการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงิน) แก่หรือให้ในนามของผู้ให้บริการทริป (Booking.com จะไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ค้าขายผลิตภัณฑ์และบริการนั้น) การชำระเงินจะดำเนินการอย่างปลอดภัยผ่านทางบัตรเครดิต/เดบิต หรือจากบัญชีธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการที่พักผ่านทางผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เมื่อชำระเงินใด ๆ ผ่านการอำนวยความสะดวกจากเรานี้ให้กับผู้ให้บริการทริป รวมถึงการทำในนามและโอนให้ผู้ให้บริการทริป เท่ากับว่าท่านได้ชำระเงิน (บางส่วน) ของยอดจองในแต่ละรายการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องในยอดสุดท้าย (bevrijdende betaling) ของราคา (บางส่วน) ตามเวลาที่กำหนด และท่านไม่สามารถขอรับเงินที่ชำระไปแล้วคืนได้

โปรดทราบว่าสำหรับบางราคา (แบบไม่สามารถขอรับเงินคืนได้) หรือข้อเสนอพิเศษนั้น ผู้ให้บริการทริปอาจกำหนดให้ต้องชำระเงินล่วงหน้าด้วยการโอนผ่านธนาคาร (หากมี) หรือด้วยบัตรเครดิต ดังนั้นจึงอาจมีการกันวงเงินหรือเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตของท่าน (บางครั้งก็ไม่มีตัวเลือกขอรับเงินคืน) ทันทีหลังดำเนินการจองทริปเรียบร้อย โปรดตรวจสอบข้อมูล (การจอง) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านอย่างละเอียดเพื่อดูเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการจองทริป ท่านจะไม่เรียกร้องให้ Booking.com รับผิดชอบหากมีการเรียกชำระเงินใด ๆ (ทั้งที่ได้รับอนุมัติ (ถูกกล่าวหาว่า) ไม่ได้อนุมัติ หรือผิดพลาด) จากผู้ให้บริการทริป และจะไม่ขอรับหรือเรียกคืนยอดเงินที่ถูกเรียกชำระโดยผู้ให้บริการทริปอย่างถูกต้องและที่ได้รับอนุมัติแล้ว (รวมถึงราคาที่ต้องชำระล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการไม่เข้าใช้บริการ และค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง) ผ่านบัตรเครดิตของท่าน

ในกรณีที่มีการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือมีบุคคลที่สามใช้บัตรเครดิตของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ธนาคารและบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตส่วนใหญ่จะแบกรับความเสี่ยงและจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการฉ้อโกงดังกล่าวหรือการใช้งานโดยมิชอบ โดยบางครั้งอาจมีการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก (โดยทั่วไปมักกำหนดไว้ที่ EUR 50 (หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน)) ในกรณีที่บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตหรือธนาคารของท่านเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกจากท่านอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมโดยมิชอบอันเป็นผลมาจากการจองผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา เราจะชำระค่าเสียหายส่วนแรกนี้ให้ท่าน โดยมียอดรวมสูงสุด EUR 50 (หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน) ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถจ่ายเงินชดเชยให้ท่านได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้แจ้งการฉ้อโกงนี้ให้ผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่านทราบ (โดยเป็นไปตามกฎและกระบวนการแจ้งของผู้ให้บริการ) และติดต่อเราทันที โปรดแนบหลักฐานการชำระค่าเสียหายส่วนแรกมาด้วย (เช่น นโยบายของบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิต) อนึ่ง การชดเชยนี้จะมีผลเฉพาะการจองด้วยบัตรเครดิตผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยของ Booking.com และการใช้บัตรเครดิตของท่านโดยมิชอบนั้นเกิดจากค่าตั้งต้นที่เรากำหนดหรือเป็นความประมาทเลินเล่อของเรา และไม่ใช่ความผิดของท่านระหว่างใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย

6. การชำระเงินล่วงหน้า การยกเลิกการจอง การไม่เข้าใช้บริการ และข้อมูลสำคัญ

เมื่อดำเนินการจองทริปกับผู้ให้บริการทริป ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการทริปรายนั้น รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข (การให้บริการ) เพิ่มเติมใด ๆ ของผู้ให้บริการทริปซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทริปของท่าน (รวมถึงข้อมูลสำคัญที่ผู้ให้บริการทริประบุบนแพลตฟอร์มของเรา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการทริป) รวมถึงบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปเสนอให้ โดยสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไข (ในการให้บริการ / ซื้อขาย / ใช้งาน / ขนส่ง) ของผู้ให้บริการทริปได้จากผู้ให้บริการทริปรายดังกล่าว นโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าใช้บริการโดยทั่วไปของผู้ให้บริการทริปแต่ละรายจะปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มของเราในหน้าข้อมูลผู้ให้บริการทริป ในระหว่างขั้นตอนการจองและในอีเมลยืนยันการจองหรือตั๋ว (หากมี) โปรดทราบว่าราคาและค่าธรรมเนียมบางรายการหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิก ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการทริปอาจเรียกชำระภาษีเมือง/ท่องเที่ยวแม้ว่าท่านจะไม่เข้าใช้บริการหรือได้ชำระค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูล (การจอง) ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านอย่างละเอียดว่ามีเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ก่อนดำเนินการจอง โปรดทราบว่าการจองทริปที่กำหนดให้วางเงินมัดจำหรือชำระเงินล่วงหน้า (ทั้งหมดหรือบางส่วน) อาจถูกยกเลิก (โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งเตือน) เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บยอด (ที่เหลือ) ทั้งหมดได้ในวันที่กำหนดโดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายการชำระเงินของของผู้ให้บริการทริปและของการจอง นโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกและชำระเงินล่วงหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของแต่ละทริป โปรดอ่านข้อมูลสำคัญอย่างละเอียด (ปรากฏอยู่ใต้ประเภททริปหรือที่ด้านล่างของหน้าข้อมูลผู้ให้บริการทริปแต่ละรายบนแพลตฟอร์มของเรา) รวมถึงอ่านข้อมูลสำคัญในข้อมูลยืนยันการจองของท่านเพื่อดูนโยบายเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการทริปที่อาจมีผลบังคับใช้ (เช่น กำหนดอายุผู้ใช้บริการ เงินประกันความเสียหาย ภาคผนวกเพิ่มเติม/ข้อกำหนดที่ไม่สามารถยกเลิกได้สำหรับการจองแบบกลุ่ม เตียงเสริม/ไม่มีอาหารเช้าฟรี อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพัก ประเภทบัตรที่รับชำระเงิน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการชำระเงินล่าช้า ข้อมูลธนาคารและบัตรเดบิตหรือเครดิตไม่ถูกต้อง บัตรเครดิต/เดบิตไม่สามารถใช้การได้ หรือมีจำนวนเงินไม่เพียงพอ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน และท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินส่วนที่ชำระไปแล้วคืน (สำหรับการจองแบบไม่สามารถขอรับเงินคืนได้) เว้นแต่ผู้ให้บริการทริปนั้น ๆ ยินยอมหรืออนุญาตเป็นอื่นโดยเป็นไปตามนโยบายการชำระเงิน (ล่วงหน้า) และนโบายยกเลิกการจอง

หากท่านต้องการตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการจองทริป โปรดดำเนินการตามคำแนะนำที่ปรากฏในอีเมลยืนยันการจอง โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายการจอง การชำระเงิน (ล่วงหน้า) และนโยบายการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการทริป หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินที่ชำระ (ล่วงหน้า) คืน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการยกเลิก การชำระเงิน (ล่วงหน้า) และการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการที่พักนั้น ๆ โดยละเอียดก่อนดำเนินการจอง และโปรดอย่าลืมชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดสำหรับการจองที่เกี่ยวข้อง

หากท่านเข้าใช้บริการล่าช้าหรือมาถึงในวันถัดจากวันที่เลือกใช้บริการ โปรดแจ้งให้ผู้ให้บริการทริปทราบ (โดยทันที) ว่าท่านจะมาใช้บริการเมื่อใด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ (การจอง) ทริปของท่านถูกยกเลิกหรือต้องชำระค่าธรรมเนียมไม่เข้าใช้บริการ โดยแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราสามารถช่วยแจ้งผู้ให้บริการทริปในนามของท่านได้ อย่างไรก็ตาม Booking.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าใช้บริการล่าช้า หรือหากการจองของท่านถูกยกเลิก หรือมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการทริปเรียกเก็บเมื่อลูกค้าไม่เข้าใช้บริการ

7. การติดต่อและข่าวสาร (เพิ่มเติม)

เมื่อดำเนินการจองทริปจนเสร็จสมบูรณ์ จะถือว่าท่านตกลงที่จะรับ (i) อีเมลที่เราอาจส่งถึงท่านไม่นานก่อนถึงวันที่ท่านเข้าใช้บริการทริป เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายของท่านรวมทั้งข้อมูลบางอย่างและข้อเสนอต่าง ๆ (เช่น ข้อเสนอจากบุคคลที่สามในขอบเขตที่ท่านเลือกรับ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (การจอง) ทริปและจุดหมายของท่าน (ii) อีเมลเมื่อเข้าใช้บริการทริปเพื่อให้คะแนน (ประสบการณ์จาก) ผู้ให้บริการและบริการทริป (iii) อีเมลที่เราจะส่งให้ท่านทันทีหลังจากท่านกลับจากทริป เพื่อเชิญชวนให้ท่านเขียนรีวิวจากลูกค้า โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและคุกกี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราอาจติดต่อท่านอย่างไรบ้าง

Booking.com จะปฏิเสธการรับผิดชอบหรือการรับผิดใด ๆ อันเกิดจากการสื่อสารโดยหรือกับผู้ให้บริการทริปซึ่งใช้หรือผ่านแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการทริปเอง ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จากคำขอหรือการสื่อสารที่ท่านมีกับผู้ให้บริการทริป รวมถึงจากการรับทราบ (ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ) เกี่ยวกับการสื่อสารหรือคำขอที่เกิดขึ้น และ Booking.com จะไม่สามารถรับประกันว่า ทางผู้ให้บริการทริปจะได้รับ อ่าน ดำเนินการ หรือยอมรับ เกี่ยวกับคำขอหรือการสื่อสารดังกล่าว (ตามเวลาที่คาดไว้)

เพื่อที่จะดำเนินการจองทริปของท่านให้เสร็จสมบูรณ์และได้รับการประกันการจองตามเวลาที่คาดไว้ ท่านจะต้องใช้อีเมลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชย (และไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ) ในกรณีที่ข้อมูลอีเมลผิดพลาด หรือมีการสะกดผิด หรือหมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) หรือหมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง

หากมีคำร้องหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ต่อ Booking.com หรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทริปจะต้องดำเนินการส่งทันที หรือภายใน 30 วันหลังจากวันที่กำหนดว่าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเสร็จสิ้นแล้ว (เช่น วันที่เช็คเอาท์) โปรดทราบว่าคำร้องหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ซึ่งยื่นหลังผ่านช่วง 30 วันอาจถูกปฏิเสธ และจะถือว่าผู้เรียกร้องเสียสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชย (ความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย)

เนื่องจากราคาและจำนวนห้องว่างนั้นมีการอัปเดตและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ถ่ายภาพหน้าจอเมื่อดำเนินการจองเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงของท่านเอง (หากจำเป็นต้องใช้)

8. อันดับ โปรแกรมที่พักแนะนำ ระดับดาว และความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก

เรามีเป้าหมายที่จะแสดงผลการค้นหาซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าน โดยแสดงอันดับตั้งต้นของผู้ให้บริการทริปบนแพลตฟอร์มในแบบที่ปรับให้เหมาะกับท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถเลื่อนดูอันดับตั้งต้นนี้ ตลอดจนใช้เกณฑ์ค้นหาและจัดเรียงตามลำดับการจัดอันดับแบบอื่น ๆ เรียกได้ว่าสามารถปรับการแสดงของผลการค้นหาเพื่อให้ได้ลำดับการจัดอันดับอิงตามเกณฑ์อื่น ๆ โดยเราใช้หลาย ๆ อัลกอริทึมเพื่อสร้างผลการจัดอันดับตั้งต้น ซึ่งกระบวนการนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Booking.com ได้ระบุว่าตัวแปรที่จะเอ่ยถึงต่อจากนี้สัมพันธ์อย่างมากที่สุดกับการที่ท่านจะได้พบผู้ให้บริการทริปที่เหมาะสม ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับตัวแปรดังกล่าวในอัลกอริทึม (ตัวแปรหลัก) โดยมีดังต่อไปนี้ ประวัติการค้นหาส่วนตัว อัตรา "เห็นและคลิก" จากหน้าค้นหาไปยังหน้าผู้ให้บริการทริป ("อัตราที่เห็นและคลิก" หรือ "CTR") จำนวนของการจองที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เข้าชมหน้าผู้ให้บริการทริปบนแพลตฟอร์ม ("อัตราผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจอง") ยอดจองทั้งหมด (รวมที่มีการยกเลิก) และยอดจองสุทธิ (ไม่รวมที่มีการยกเลิก) ของผู้ให้บริการทริป ทั้งนี้ อัตราผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจองและอัตราที่เห็นและคลิกอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย (เดี่ยว) ซึ่งรวมถึงคะแนนรีวิว (ทั้งคะแนนรวมและส่วนประกอบ) จำนวนตัวเลือกว่างที่เปิดให้จอง นโยบาย ราคา (ที่แข่งขันได้) คุณภาพของเนื้อหา และคุณลักษณะบางอย่างของผู้ให้บริการทริป นอกจากนี้เปอร์เซ็นคอมมิชชั่นที่ผู้ให้บริการทริปจ่ายหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เราได้ (เช่น ผ่านการตกลงเชิงธรุกิจกับผู้ให้บริการทริปหรือพันธมิตรธุรกิจ) ก็อาจส่งผลต่ออันดับตั้งต้นได้อีกด้วย เช่นเดียวกับประวัติการชำระเงินตรงเวลาของผู้ให้บริการทริป โดยผู้ให้บริการทริปอาจสามารถทำให้อันดับของตนเองเปลี่ยนแปลงได้โดยเข้าร่วมโปรแกรมบางอย่าง (ซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว) เช่น โปรแกรม Genius ข้อเสนอ โปรแกรมที่พักแนะนำ และ Visibility Booster (โดยสองอย่างหลังเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ให้บริการทริปจ่ายคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นให้เรา)

ระดับดาวของที่พักที่แสดงบน Booking.com นั้นไม่ได้กำหนดโดย Booking.com แต่ที่พักเป็นผู้กำหนดระดับดาวด้วยตนเอง หรืออาจได้รับการกำหนดโดยผู้ให้บริการอิสระด้านการจัดระดับดาว (อย่างเป็นกลาง) ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ข้อเสนอจะแสดงโดยเรียงตามระดับดาว (น้อยไปมาก หรือมากไปน้อย) ซึ่งผู้ให้บริการแจ้งต่อ Booking.com ทั้งนี้ การจัดระดับดาวจะได้รับการกำหนดโดยบุคคลที่สาม (ซึ่งทำงานอย่างอิสระ) เช่น องค์กรจัดระดับโรงแรม (อย่างเป็นทางการ) หรือจะเป็นไปตามความเห็นของผู้ให้บริการที่พักเอง โดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเป็นกลาง โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด (ในท้องถิ่น) Booking.com ไม่ได้กำหนดให้มีข้อบังคับทางการเกี่ยวกับระดับดาว รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบระดับดาว โดยรวมแล้ว การจัดระดับดาวเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ที่พักเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับข้อกำหนดทางกฎหมาย (หากมี) หรือเมื่อเทียบกับมาตรฐานของหมวดธุรกิจหรืออุตสาหกรรม (ตามปกติ) หากไม่ได้มีการกำหนดไว้ โดยเทียบในด้านราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่มี (ข้อกำหนดและมาตรฐานอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศและองค์กร)

เพื่อให้ลูกค้าค้นหาตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการด้านการเดินทางได้ง่ายขึ้น Booking.com จึงอาจนำระดับคุณภาพมาใช้ โดยระดับนี้จัดโดย Booking.com และแสดงเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองไว้กับที่พักบางแห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถทำการเปรียบเทียบได้ ระดับคุณภาพจะอิงจากคุณลักษณะมากมาย (400 อย่างขึ้นไป) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ (i) สิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก/สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก/บริการที่เสนอโดยที่พักบน Booking.com (ii) ข้อมูลของที่พัก เช่น ขนาดของยูนิต จำนวนห้องพักและจำนวนที่เข้าพักได้ (iii) จำนวนและคุณภาพของภาพถ่ายซึ่งอัปโหลดโดยที่พัก (iv) คะแนนรีวิวโดยเฉลี่ยจากผู้เข้าพัก ตลอดจนรายละเอียดย่อยด้านคะแนนบางอย่าง เช่น ความสะอาด เนื่องจากคะแนนเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างยิ่งในการประเมินคุณภาพของที่พักบางแห่ง และ (v) ข้อมูลประวัติการจองแบบรวบยอดและไม่ระบุตัวตนลูกค้า (ตัวอย่างเช่น เพื่อประเมินระดับดาวของที่พักที่จองไป) เราใช้คุณลักษณะมากมายเหล่านี้เพื่อสร้างรูปแบบเชิงสถิติ จากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ด้วยระบบ Machine Learning โดยอิงจากข้อมูลที่ได้มาเหล่านี้ เกิดเป็นระดับคุณภาพ (ระดับจะอยู่ที่ 1-5 และแสดงโดยใช้สี่เหลี่ยมสีเหลืองจำนวน 1-5 ถัดจากชื่อของที่พัก) ซึ่งจะคำนวณโดยอัตโนมัติและมอบให้กับที่พัก

มีเพียงลูกค้าที่ได้เข้าพักในที่พักแล้วเท่านั้นที่จะได้รับคำเชิญจาก Booking.com ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าพัก ณ ที่พักดังกล่าว ตลอดจนให้คะแนนในด้านต่าง ๆ หรืออาจได้รับคำขอให้ส่งคะแนนระหว่างเข้าพัก โดยรีวิวจากผู้เข้าพักที่สมบูรณ์ (รวมถึงรีวิวที่ส่งคะแนนระหว่างเข้าพัก) อาจ (a) ถูกอัปโหลดบนหน้าข้อมูลผู้ให้บริการทริปที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มของเรา โดยมีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้า (ในอนาคต) รับทราบเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ (ระดับ) บริการและคุณภาพของผู้ให้บริการทริป และ (b) ให้ Booking.com นำรีวิว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้และเผยแพร่ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว (เช่น เพื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการปรับปรุงบริการของเรา) บนแพลตฟอร์มของเรา หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว การส่งเสริมการขายพิเศษ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นใดที่ Booking.com และคู่ค้าธุรกิจของเราเป็นผู้ครอบครอง ดูแล ใช้ หรือควบคุม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถให้บริการและแสดงรีวิวที่เพิ่งได้รับมาไม่นาน (ซึ่งทำให้เนื้อหามีความเกี่ยวข้องอยู่) ผู้เข้าพักจะสามารถส่งรีวิวได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด (3 เดือน) หลังจากการเข้าพัก และรีวิวแต่ละรายการจะแสดงในระยะเวลาที่จำกัด (24 เดือน) หลังจากโพสต์ออนไลน์แล้ว โดยการจัดอันดับรีวิวตามค่าตั้งต้นจะเรียงตามวันที่ส่งรีวิว ร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมเล็กน้อย (เช่น ภาษา รีวิวที่มีข้อความ) ส่วนรีวิวจากลูกค้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดและครอบคลุม [อยู่เสมอ] (หรือที่เรียกว่า "ผู้สำรวจที่พักตัวจริง") อาจปรากฏในอันดับต้น ๆ ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกการจัดอันดับและการจัดเรียงรีวิวได้ในหลากหลายรูปแบบ (เช่น เรียงตามผู้เข้าพัก วันที่ ภาษา คะแนน) Booking.com จะอนุญาตให้ผู้บริการทริปสามารถตอบกลับรีวิวจากลูกค้าได้ ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวขัดแย้งกับนโยบายเกี่ยวกับรีวิวของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบรีวิว โดยอาศัยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ Booking.com จะไม่มีการชดเชยหรือมอบสมนาคุณใด ๆ สำหรับลูกค้าที่ส่งรีวิว และแบบฟอร์มรีวิวของผู้เข้าพักถือเป็นแบบสำรวจความคิดเห็น และต้องไม่มีข้อเสนอ การเชิญชวน หรือรางวัลใด ๆ ก็ตาม (ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเป็นพิเศษ) Booking.com รับรองว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตรวจสอบและลบรีวิวที่มีคำหยาบคาย หรืออ้างถึงชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเอ่ยถึงทรัพย์สินที่ถูกขโมย

Booking.com จะไม่ยอมรับรีวิวที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

Booking.com และผู้ให้บริการทริปต่างสามารถยุติความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงกรณีที่มีการละเมิดสัญญาหรือ (การฟ้องร้อง) ล้มละลาย) โดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบตามระยะเวลาที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน

9. ขอบเขตความรับผิดชอบ

สำหรับข้อจำกัดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรารวมถึงตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงใด ๆ ที่ท่านได้รับหรือต้องชดใช้ซึ่งเกิดจากการที่เราไม่สามารถให้บริการได้ตามข้อกำหนด และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินตามจำนวนทั้งหมดของการจองของท่านตามที่ระบุในอีเมลยืนยันการจองทริป (ไม่ว่าจะสำหรับกรณีเดียวหรือหลาย ๆ กรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน)

อย่างไรก็ตาม ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เรา หรือเจ้าหน้าที่ของเรา รวมทั้งผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า (จัดจำหน่ายสินค้า) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ตัวแทน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดทำเว็บไซต์และให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบ (i) ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรืออันเป็นผลกระทบตามมา การสูญเสียด้านการผลิต การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียสัญญาข้อตกลง การสูญเสียหรือความเสียหายด้านชื่อเสียง การสูญเสียสิทธิ์เรียกร้อง (ii) ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมถึงราคา จำนวนห้องว่าง และการจัดอันดับ) ของผู้ให้บริการทริปที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา (iii) บริการหรือสินค้าใด ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นเสนอให้ (iv) ความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ ไม่สามารถใช้ หรือความล่าช้าของแพลตฟอร์มของเรา หรือ (v) การบาดเจ็บ (ส่วนตัว) ความตาย ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดกับท่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด การล่วงละเมิด (ทางกฏหมาย) ความประมาท การจงใจกระทำผิด การละเลย การไม่ปฏิบัติ การจัดแสดงที่ไม่ถูกต้อง การฝ่าฝืนโดยหรืออันเนื่องมาจากผู้บริการทริปหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นใด ๆ ของเรา (รวมถึงพนักงาน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ เอเย่นต์ ตัวแทน ผู้รับช่วงสัญญา หรือบริษัทคู่ค้าของทั้งสอง) ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการมีผล นำเสนอ หรือโปรโมตบนหรือผ่านแพลตฟอร์ม (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) รวมทั้งการยกเลิกการจองห้องพัก (บางส่วน) การรับจองห้องพักเกินจำนวนห้องที่มีว่าง การประท้วง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

Booking.com จะไม่รับผิดชอบ (หรือรับผิดในกรณีใด ๆ) สำหรับการใช้งาน ความถูกต้อง คุณภาพ ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และการเปิดเผยเกี่ยวกับทริป และจะไม่มีการดำเนินการแทน การรับประกัน หรือเงื่อนไข ใด ๆ ก็ตามในลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยนัย โดยกฎหมาย หรืออื่น ๆ ซึ่งรวมทั้งการรับประกันโดยนัยในการซื้อขาย ชื่อ เพื่อจุดประสงค์ซึ่งไม่ละเมิดสิทธิ หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ ที่เกี่ยวกับสาระสำคัญดังกล่าว ท่านรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการทริปที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และสันนิษฐานเองได้ว่าการรับผิดชอบและรับผิดทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับทริป (รวมถึงการรับประกันและการเป็นตัวแทนใด ๆ ที่ผู้ให้บริการทริปเป็นผู้มอบให้) โดย Booking.com จะไม่ขายทริป (อีกครั้ง) ทั้งนี้ หากมีการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับทริป (ทั้งที่เกี่ยวกับราคา (พิเศษ/โปรโมชั่น) นโยบาย หรือคำขอพิเศษจากลูกค้า) ผู้ให้บริการทริปจะเป็นผู้จัดการ โดย Booking.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการร้องเรียน และการรับผิดชอบ (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์)

ไม่ว่าผู้ให้บริการทริปได้เรียกเก็บค่าทริปจากท่าน หรือหากเราได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินหรือค่าธรรมเนียม (สำหรับทริป) จะถือว่าท่านยอมรับและรับทราบว่าผู้ให้บริการทริปมีหน้าที่รับผิดชอบเสมอในการเรียกชำระ ระงับ จ่ายโอน และชำระค่าภาษีใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ตามยอดเงินทั้งหมดของราคาหรือค่าธรรมเนียม (สำหรับทริป) ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษี Booking.com ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบในการจ่ายโอน เรียกชำระ ระงับ หรือชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินทั้งหมดของราคาหรือค่าธรรมเนียม (สำหรับทริป) ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษี นอกจากนี้ Booking.com ก็ไม่ได้เป็นผู้ค้าขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่มีจัดสรรบนแพลตฟอร์มแต่อย่างใด

เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายสู่ระบบของเรา (เช่น ใช้ประกอบแสดงความคิดเห็น) ท่านรับรองและยอมรับว่าท่านถือลิขสิทธ์ของภาพ/ภาพถ่าย รวมถึงอนุญาตให้ Booking.com ใช้ภาพ/ภาพถ่ายที่อัปโหลดบนเว็บไซต์ (มือถือ) และแอปพลิเคชัน อีกทั้งใช้กับเอกสารโฆษณาและสิ่งตีพิมพ์ (ทั้งออนไลน์/ออฟไลน์) ตามแต่ Booking.com เห็นสมควร ท่านให้สิทธิ์และอนุญาต Booking.com อย่างทั่วไป ตามหลักสากล ไม่เพิกถอน ไม่มีเงื่อนไข อย่างต่อเนื่องสำหรับใช้ ทำสำเนา แสดง ได้ทำสำเนา เผยแพร่ สิทธิ์ย่อย สื่อสารและใช้ประโยชน์จากภาพ/ภาพถ่ายตามแต่ Booking.com เห็นสมควร เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายเหล่านี้ บุคคลซึ่งดำเนินการอัปโหลดยอมรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบด้านกฎหมายและศีลธรรมจากข้อเรียกร้องทางกฎหมายทั้งหมดโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงเจ้าของที่พักโดยไม่จำกัดเพียงบุคคลนี้) อันเนื่องมาจาก Booking.com เผยแพร่และใช้ภาพ/ภาพถ่ายดังกล่าว Booking.com มิได้เป็นเจ้าของหรือลงนามภาพ/ภาพถ่ายที่ถูกอัปโหลด ความถูกต้องเป็นจริงและสิทธิ์ใช้ภาพ/ภาพถ่ายทั้งหมดนั้นโดยนัยแล้วเป็นของผู้อัปโหลด รวมถึงมิได้อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของ Booking.com Booking.com จะไม่รับผิดชอบและรับผิดใด ๆ จากภาพที่ถูกโพสต์ ผู้อัปโหลดภาพต้องรับรองว่าภาพ/ภาพถ่ายไม่มีไวรัส โทรจัน หรือติดข้อบกพร่อง และไม่ได้เป็นภาพที่มีเนื้อหาอนาจาร ผิดกฎหมาย ดูหมิ่น ไม่น่าพอใจ หรือไม่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม (ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือความเป็นส่วนตัว) ภาพ/ภาพถ่ายใด ๆ ซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ถูกโพสต์และ/หรือสามารถลบโดย Booking.com ได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับการบริการของเราหรือใช้โดยแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา (และลิขสิทธิ์) ของเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารใด ๆ ที่ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา เป็นของ Booking.com B.V. รวมทั้งของซัพพลายเออร์ หรือของผู้ให้บริการ เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

Booking.com มีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้สิทธิ์ ความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหาทั้งหมด) (รูปลักษณ์และการใช้งาน (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน)) ของแพลตฟอร์มซึ่งมีการให้บริการ (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพักและเนื้อหาที่ผ่านการแปล) และท่านไม่มีสิทธิ์คัดลอก ปรับแต่ง ทำไฮเปอร์ลิงก์หรือดีปลิงก์ เผยแพร่ ส่งเสริม ทำการตลาด ผสาน ได้รับใช้ประโยชน์ หรือนำเนื้อหา (รวมถึงข้อมูลแปลและความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือแบรนด์ของเราไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Booking.com ในกรณีที่ท่านต้องการใช้หรือผสาน (บางส่วนหรือทั้งหมด) เนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) ของเรา (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือต้องการถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) หรือความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก โดยนัยนี้ท่านจะต้องมอบหมาย ถ่ายโอน และจัดเตรียมสิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทั้งหมดให้แก่ Booking.com การนำไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในฐานข้อมูล)

11. กฎหมาย เขตอำนาจศาล และการระงับข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงบทบัญญัติของบริการของเราเหล่านี้อยู่ภายใต้และต้องตีความตามกฏหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามบุคคลที่ใช้บริการใด ๆ ของเราโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือประกอบอาชีพ (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ผู้บริโภค") สามารถอาศัยบทบัญญัติบังคับของกฎหมายของประเทศที่ปกติแล้วบุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดด้านการเลือกใช้กฎหมายข้างต้น (นั่นก็คือ บทบัญญัติซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่ประเทศดังกล่าวเลือกบังคับใช้ จะต้องมีผลไม่ว่าข้อกำหนดของกฎหมายที่เลือกใช้จะระบุไว้อย่างไรก็ตาม โดยหลังจากนี้จะเรียกว่า "บทบัญญัติบังคับใช้") ทั้งนี้ ข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป รวมถึงบริการของเราจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น และแม้ว่าจะมีข้อกำหนดด้านเขตอำนาจศาลข้างต้น แต่ผู้บริโภคสามารถส่งเรื่องให้ศาลในประเทศที่อาศัยอยู่ถาวรพิจารณาคดีได้เช่นกัน โดยต้องเป็นไปตามการบังคับใช้ของบทบัญญัติบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินคดีต่อผู้บริโภคจะสามารถส่งให้ศาลในประเทศที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่ถาวรได้เท่านั้น สำหรับผู้บริโภค (ในเขตเศรษฐกิจยุโรป): หากมีข้อร้องเรียนใด ๆ เราขอแนะนำให้ท่านแจ้งให้เราทราบก่อน โดยติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา หากติดต่อแล้วแต่ข้อร้องเรียนของท่านยังไม่ได้รับการแก้ไข ท่านสามารถอัปโหลดข้อร้องเรียนของท่านผ่านแพลตฟอร์ม ODR ของคณะกรรมาธิการยุโรปได้ โดยเข้าใช้งานแพลตฟอร์มแก้ไขข้อโต้แย้งออนไลน์นี้ได้ที่นี่: http://ec.europa.eu/odr

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และถูกแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ข้อมูลในฉบับแปลนี้เป็นข้อมูลอภินันทนาการและเป็นการแปลภายในสำนักงาน ท่านไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใด ๆ จากฉบับแปล หากท่านมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการตีความ หรือพบความไม่สอดคล้องกันของข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะยึดเนื้อหาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักและเป็นบทสรุป ท่านสามารถอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษได้บนแพลตฟอร์มของเรา (โดยคลิกเลือกภาษาอังกฤษ) หรือเราสามารถส่งไปให้ท่านได้หากท่านแจ้งความประสงค์เข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร

หากกฏระเบียบของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอ ท่านยังคงอยู่ภายใต้กฏระเบียบอื่น ๆ ที่เราระบุไว้ สำหรับกรณีนี้ ข้อมูลที่ไม่มีผลบังคับใช้แล้วดังกล่าวจะยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่กฏหมายจะเอื้ออำนวย และท่านต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามมาจากกฏระเบียบที่ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอเหล่านี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

12. เกี่ยวกับ Booking.com และบริษัทสนับสนุน

บริการทริปให้บริการโดย Booking.com B.V. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนทุนจำกัดที่ดำเนินงานภายใต้กฏหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands จดทะเบียนการค้ากับหอการค้ากรุงอัมสเตอร์ดัม (Chamber of Commerce in Amsterdam) โดยมีหมายเลขทะเบียน 31047344 ส่วนหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือ NL805734958B01

Booking.com มีสำนักงานใหญ่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีกลุ่มบริษัทสาขาอยู่ทั่วโลก ("บริษัทสนับสนุน") บริษัทสนับสนุนทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานภายในบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของ Booking.com เท่านั้น และมีบริษัทสนับสนุนบางแห่งเท่านั้นที่ได้รับมอบหมายให้สามารถให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างจำกัด (ผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) นอกจากนี้ บริษัทสาขานั้นไม่มีแพลตฟอร์มแต่อย่างใด (และไม่ได้ควบคุม จัดการ รักษา หรือดูแลแพลตฟอร์ม) อีกทั้งไม่มีอำนาจหรือสิทธิ์ในการให้บริการทริป เป็นตัวแทนเพื่อเสนอบริการของ Booking.com หรือลงนามสัญญาแทนหรือในนามของ Booking.com ท่านไม่ได้มีพันธะ (เชิงกฎหมายหรือสัญญา) กับบริษัทสนับสนุนแต่อย่างใด บริษัทสนับสนุนจะไม่ดำเนินการหรือไม่มีอำนาจในการปฏิบัติในฐานะตัวแทนปฏิบัติการหรือให้บริการของ Booking.com อนึ่ง Booking.com ไม่ยอมรับหรือครอบครองอาคารในสถานที่ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือสำนักงานใด ๆ ในโลก (รวมถึงสำนักงานของบริษัทสนับสนุน) เว้นแต่สำนักงานจดทะเบียนในกรุงอัมสเตอร์ดัม