Pumunta na sa main content
I-print / i-save

2021-09-26 06:45:30

Mga tuntunin at kondisyon ng trip

Nilalaman

Code ng Mabubuting Pamamaraan

Ang aming mission ay tulungan ang mga tao na maranasan ang mundo, sa pamamagitan ng pag-alok ng pinakamagagandang accommodation sa mundo para mag-stay at mga pambihirang lugar at atraksyon na mabibisita sa pinakamadaling paraan. Para makamit ang layuning ito, gabay namin ang mga sumusunod na mabubuting pamamaraan:

Introduksyon sa Mga Tuntunin at Kondisyon

Ang mga tuntunin at kondisyong ito – na maaaring baguhin anumang oras – ay naaangkop sa lahat ng aming serbisyo tuwiran man o hindi tuwiran (sa pamamagitan ng mga distributor) na ginawang available online, sa kahit anong mobile device, gamit ang email o telepono. Sa pag-access, pag-browse at paggamit ng aming (mobile) website o ng kahit ano sa aming mga application, sa kahit anong platform (na kolektibong tinutukoy rito bilang “Platform”) at/o sa pamamagitan ng pagkumpleto ng reservation, tinatanggap mo at sumasang-ayon ka na nabasa, naintindihan at sinang-ayunan ang mga tuntunin at kondisyong nakalatag sa ibaba (kasama ang privacy statement).

Ang mga pahinang ito, kasama ang nilalaman at istruktura ng mga pahinang ito at ang online accommodation reservation service (kasama na ang pag-asikaso ng payment service) na ibinigay namin sa mga pahinang ito at sa pamamagitan ng website ay pagmamay-ari, nasa ilalim ng pangangasiwa at ipinapatupad ng Booking.com B.V. at ipinapatupad para sa iyong personal, di-komersyal (B2C) na paggamit lang na sumasailalim sa mga tuntunin at kondisyon na nakalatag sa ibaba. Ang relasyon na mayroon kami sa mga Trip Provider ay pinamamahalaan ng hiwalay na mga tuntunin at kondisyon na pinamamahalaan ng (B2B) komersyal na relasyon na mayroon kami sa bawat mga Trip Provider na ito. Bawat Trip Provider ay kikilos sa propesyunal na paraan kaugnay ng Booking.com kapag ginagawang available ang produkto at/o serbisyo nito sa o sa pamamagitan ng Booking.com (pareho para sa business-to-business ("B2B") at/o business-to-consumer ("B2C") na relasyon). Tandaan na ang mga Trip Provider ay maaaring, magdeklara ng naangkop at/o mag-require ng (pagtanggap ng) – bukod pa sa mga polisiya at fine print na inilagay sa website, ng kanilang sariling (delivery / shipping / carriage / usage) tuntunin at kondisyon pati na mga patakaran sa paggamit, pag-access at pagtupad ng Trip (na maaaring kasama ang ilang disclaimer at limitasyon ng pananagutan).

Mga Depinisyon

Ang "Booking.com," "kami," "namin" or "amin" ay patungkol sa Booking.com B.V., na isang pribadong kumpanyang may limitasyon sa pananagutan, na nasa ilalim ng batas ng Netherlands at may opisina sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands. Ang "Platform" ay nangangahulugang ang (mobile) website at app kung saan ang Trip Service ay ginawang available, pagmamay-ari, kinokontrol, pinapangasiwaan, pinapanatili at/o hino-host ng Booking.com. Ang ibig sabihin ng "Trip" means ay iba't ibang produkto at serbisyo sa pagta-travel na maaaring ma-order, makuha, mabili, binili, binayaran, nirentahan, ibinigay, na-reserve, pinagsama o kinumpleto mo mula sa Trip Provider.

Ang "Trip Provider" ay nangangahulugang ang provider ng accommodation (halimbawa: hotel, motel, apartment, bed & breakfast, landlord), mga atraksyon (halimbawa: mga (theme) park, museum, sightseeing tour), provider ng transportasyon (halimbawa: mga car rental, cruise, tren, sasakyan sa airport, coach tour, transfer), operator ng mga tour, mga travel insurance, at anumang iba pang may kaugnayan sa pagta-travel o katulad na produkto o serbisyo na paminsan-minsan ay available para sa Trip Reservation sa Platform (B2B o B2C man).

Ang ibig sabihin ng "Trip Service" ay online na pagbili, pag-order, (pag-asikaso ng) payment o reservation service na inalok o in-enable ng Booking.com kaugnay ng iba't ibang produkto at serbisyo na paminsan-minsan ay ginagawang available ng mga Trip Provider sa Platform.

Ang "Trip Reservation" ay nangangahulugan na pag-order, pagbili, pagbayad, pag-book o pag-reserve ng Trip.

1. Saklaw at katangian ng aming serbisyo

Sa pamamagitan ng Platform, kami (ang Booking.com B.V. at ang mga affiliate (distribution) partner nito) ay nagbibigay ng online platform kung saan, ang mga Trip Provider ay puwedeng mag-advertise, mag-market, magbenta, mag-promote at/o mag-alok (kung naaangkop) ng kanilang mga produkto at service para sa pag-order, pagbili, pag-reserve, pagrenta o pag-hire at kung saan ang mga nauugnay na bisita ng Platform ay puwedeng makatuklas, makapaghanap, makapagkumpara, at mag-order, magpa-reserve, bumili o magbayad (sa ibang salita, Trip Service). Sa paggamit o pag-utilize ng Trip Service (halimbawa: paggawa ng reservation gamit ang Trip Service), pumapasok ka sa direktang (umiiral nang legal na) kontraktwal na kasunduan, kung saan gumawa ka ng reservation o bumili ng produkto o service (kung ano ang naaangkop), sa Trip Provider. Mula sa panahong gumawa ka ng Trip Reservation, nagsisilbi lang kaming tagapamagitan mo at ng Trip Provider. Ipinapadala namin ang mga nauugnay na detalye ng iyong Trip Reservation sa kaukulang (mga) Trip Provider, at pinapadalhan ka ng confirmation email para at sa ngalan ng Trip Provider. Hindi (muling) nagbebenta, nagpaparenta, nag-aalok ng anumang produkto o service (sa pagta-travel) ang Booking.com.

Para sa mga customer na nasa European Economic Area ("EEA"), Switzerland, at United Kingdom, maga-apply ang sumusunod. Batay sa self-declaration, hinihiling namin sa mga Trip Provider sa buong mundo na sabihin kung sila ay – sa context ng EU consumer law – kumikilos bilang private host (non-trader) sa halip na professional host (trader). Kung ipahiwatig ng Trip Provider sa amin na kumikilos ito bilang private host (o hindi hayagang nagsabi sa amin kaugnay nito pero batay sa impormasyong available sa amin ay hindi malinaw na maka-categorize bilang professional host), lalagyan ng label ang naturang Trip Provider sa search results page bilang "Mina-manage ng private host" at isasama ang sumusunod na paliwanag:

"Mina-manage ang property na ito ng private host. Maaaring hindi mag-apply ang EU consumer law kaugnay ng mga professional host. Mga host na nag-register sa Booking.com bilang mga private host ang mga party na nagpaparenta ng kanilang property o mga property para sa mga layunin na nasa labas ng kanilang trade, business, o profession. Hindi sila opisyal na traders (katulad ng global hotel chain) at maaaring hindi nakapailalim sa parehong consumer protection rules ng EU law. Pero huwag mag-alala, bibigyan ka ng Booking.com ng parehong customer service katulad nang inilalaan namin sa anumang stay. Hindi ito nangangahulugan na magiging iba ang iyong stay o experience sa booking sa professional host."

Ang mga Trip Provider na hindi naka-label bilang mga private host sa aming Platform ay kumikilos, sa aming pagkakaalam, bilang professional host sa ilalim ng EU consumer law. Ang qualification bilang "private host" ay nauugnay lang sa layunin ng EU consumer law at walang anumang kaugnayan sa tax purposes, kabilang ang VAT o anumang katulad na indirect tax na ipinataw nang may pagkaka-ugnay sa added value, o sales at/o consumption.

Sa pagbibigay ng aming Trip Service, ang impormasyong ipinamahagi namin ay nakabatay sa impormasyong ibinigay sa amin ng mga Trip Provider. Gaya ng nabanggit, ang mga Trip Provider na nagma-market at nagpo-promote ng kanilang Trip sa aming Platform, ay binibigyang access sa aming mga system at extranet kung saan sila ay magiging ganap na responsable sa pag-update ng lahat ng rate/fee/presyo, availability, mga policy at iba pang impormasyon na makikita sa aming Platform. Kahit na gumagamit kami ng makatwirang pamamaraan at pag-iingat sa pagsasagawa ng aming Trip Service, hindi namin mapapatunayan at matitiyak na ang lahat ng impormasyon ay eksakto, kumpleto, o tama at hindi rin kami puwedeng sisihin sa anumang mga pagkakamali (kasama na ang manifest at typographical errors), pagka-antala (maaaring sanhi ng kahit anong (pansamantala at/o bahagi) na pagkasira, pagsasaayos, pag-upgrade o pagpapanatili ng aming Platform o iba pa), 'di wasto, nakalilito o walang katotohanang o 'di naihahatid na impormasyon. Ang bawat Trip Provider ay mananatiling responsable sa lahat ng oras tungkol sa pagkaeksakto, pagkakumpleto at pagkawasto ng (inilarawang) impormasyon (kasama na ang rates/fee/presyo, mga policy at mga kondisyon at availability) na makikita sa aming Platform. Ang aming Platform ay hindi kumakatawan at hindi dapat ituring na rekomendasyon o endorso ng kalidad, antas ng serbisyo, qualification o (star) rating, uri ng accommodation ng anumang Trip Provider (o ng mga pasilidad nito, lugar, mga sasakyan (pangunahin o dagdag), mga produkto o serbisyo) na ginawang available, maliban na lang kung lantaran itong sinabi o ipinapahiwatig.

Ang aming Trip Service ay para lang sa personal at di-komersyal na paggamit. Sa makatuwid, hindi ka maaaring magbenta muli, mag-deep link, manggamit, mangopya, mag-monitor (halimbawa: spider, scrape), mag-display, mag-download o mag-reproduce ng kahit anong nilalaman o impormasyon, software, reservation, tiket, produkto o mga available na serbisyo sa aming Platform para sa kahit anong dahilang komersyal o pakikipagkumpitensya o layunin.

2. Mga presyo, May Price Match Kami, Genius program, at mga offer na inaasikaso ng partner company

Ang mga presyo na inaalok ng aming mga Trip Provider na nasa aming Platform ay highly competitive. Ang lahat ng presyo ng mga kuwarto para sa iyong Trip kasama na ang VAT/sales tax at iba pang mga tax (maaaring sumailalim sa pagbabago ang mga tax na ito), maliban na lang kung iba ang pagkakasabi sa aming Platform o sa confirmation email/tiket. Ang mga presyo ng tiket ay para sa bawat tao o grupo at depende sa validity na makikita sa tiket, kung applicable. Ang mga applicable fee at tax (kasama na ang tourist/city tax) ay maaaring singilin ng Trip Provider sa kaso ng no-show o cancellation fee.

Minsan, available ang mas mabababang rate sa aming Platform para sa isang partikular na paglagi, produkto o serbisyo. Ngunit ang mga rate na ito na ginawa ng mga Trip Provider ay maaaring may espesyal na limitasyon at kondisyon, halimbawa ay ang mga non-cancellable at non-refundable. Mangyaring tingnang mabuti ang produkto, serbisyo at mga kondisyon ng reservation at mga detalye nito para sa anumang kondisyon bago gawin ang iyong reservation.

Gusto ka naming magbayad hangga't maaari ng pinakamababang rate para sa mga produkto at serbisyong pinili mo. Kung makita mo man ang iyong piniling accommodation na na-book sa pamamagitan ng Platform, na may parehong kondisyon ng Trip, sa mas mababang rate sa Internet pagkatapos mong gumawa ng reservation sa amin, itutugma namin ang pagkakaiba sa pagitan ng aming rate at ng mas mababang rate sa ilalim ng mga tuntunin at kondisyon ng May Price Match Kami. Hindi sakop ang mga non-accommodation na produkto at serbisyo sa pangako ng aming May Price Match Kami.

Para lamang sa mga layuning pang-impormasyon ang currency converter at hindi dapat asahan bilang eksakto at totoo; maaaring magbago ang mga tunay na rate.

Hindi papanagutan ang malinaw na mga maling impormasyon.

Mamarkahan ang lahat ng mga special offer at mga promotion bilang nabanggit. Kung hindi man mai-label tulad ng nabanggit, wala kang makukuhang anumang karapatan sa pagkakataon ng mga lantarang error o pagkakamali.

Genius program

Ang Genius Rate ay isang may discount na Rate na inaalok ng mga kalahok na Property para sa mga partikular na uri ng kuwarto/Accommodation.

Ang Genius rate ay para sa mga member ng Genius program ng Booking.com. Bukas ang Genius program para sa sinumang may account sa Platform. Walang membership fee at kailangan mo lang gumawa ng account para maging member. Ang membership at mga Genius rate ay para sa nabanggit na individual member at hindi ito naililipat sa ibang tao. Maaari ding i-link ang membership sa mga partikular na campaign o incentive, na paminsan-minsang inilulunsad o ipinapaalam ayon sa sariling pagpapasya ng Booking.com.

Kasalukuyang nag-aalok ang Genius program ng multiple membership levels batay sa bilang ng mga reservation na ginawa sa platform ng Booking.com, at ang bawat isa ay may magkakaibang level ng discount sa mga piling property at/o piling option (https://www.booking.com/genius.html). Maaaring magkakaiba ang mga level ng membership at maaari itong magbago, sa sariling pagpapasya ng Booking.com.

Inirereserba ng Booking.com ang karapatang bawiin at kanselahin ang membership sa Genius ng sinumang indibidwal sa kaso ng pang-aabuso, tulad ng paglabag sa terms at conditions, at/o paggamit ng mga hindi gumaganang Credit card. Dagdag dito, inirereserba ng Booking.com ang karapatang bawiin at kanselahin ang Genius membership ng sinumang indibidwal na may hindi angkop na pag-uugali, tulad ng karahasan, pagbabanta, panliligalig, diskriminasyon, kalaswaan, o panloloko na nauugnay sa Booking.com (o mga empleyado at Agents nito) at/o ng Accommodation (o mga empleyado at Agents nito).

Hindi maaaring isama ang Genius Rate o gamitin ito kasabay ng mga ibang discount (maliban kung inaprubahan ng Accommodation o iba ang nakasaad). Sa pagpapasiya nito, maaaring (bahagyang) baguhin, limitahan, o i-modify ng Booking.com ang estruktura ng Genius program o anumang iba pang tampok ng program (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, (katayuan ng) saklaw na (mga) antas ng Genius), para sa anumang dahilan, nang walang paunang abiso.

Naka-link ang Genius membership sa iyong Account sa Booking.com at hindi ito mawawalan ng bisa o mahihinto maliban na lamang kung ihihinto, isasara, o tatanggalin mo o maliban kung binawi ang iyong Account. Nang walang abiso sa iyo, inirereserba din ng Booking.com ang karapatang “i-unregister” o i-disable ang Account na hindi aktibo. Ang ibig sabihin ng hindi aktibong Account ay isang Account na hindi gumawa ng Reservation nang higit sa limang (5) taon. Sa pangyayaring ma-disable ang iyong Account, hindi ka na kwalipikado para sa mga benepisyo ng Genius. Maaari mong muling i-activate ang iyong Account sa pamamagitan ng paggawa ng kwalipikadong Reservation gamit ang Account mo sa Booking.com.

Partner offer

Maaaring magpakita ang Booking.com ng mga offer na hindi direktang kinuha mula sa Trip Providers, pero inaasikaso ng Booking.com partner company tulad ng ibang platform (Partner offer). Malinaw na ipapakita at ipapakilala ang mga partner offer mula sa mga regular offer na direktang kinukuha mula sa Trip Providers at mayroong sumusunod na special conditions, maliban na lang kung hindi binanggit sa aming Platform:

3. Privacy at mga cookie

Nirerespeto ng Booking.com ang iyong privacy. Mangyaring tingnan ang aming privacy at mga cookie policy para sa iba pang impormasyon.

4. Libre sa mga consumer, Trip Providers lang ang magbabayad!

Maliban na lang kung sinabi, libre ang serbisyo namin para sa aming mga consumer dahil, hindi tulad ng ibang party, hindi ka namin sisingilin para sa aming Trip Service o magdadagdag ng anumang karagdagang (reservation) fee sa rate. Babayaran mo ang Trip Provider ng relevant amount na nakalagay sa Trip Reservation (kasama ang - basta hindi kasama sa presyo - relevant na mga applicable tax, levy, at fee (kung applicable))

Nagbabayad ang mga Trip Provider ng commission (maliit na percentage ng presyo ng produkto (halimbawa: presyo ng kuwarto) sa Booking.com pagkatapos na gamitin ng end user ang serbisyo o produkto ng Trip Provider (halimbawa: pagkatapos na mag-stay ang guest sa (at bayaran ang) accommodation). Puwede pang pagandahin ng mga Trip Provider ang kanilang ranking sa pamamagitan ng pagpapataas ng kanilang commission (Visibility Booster). Ang paggamit ng Visibility Booster (ang kapalit ng pagpapataas ng commission para sa mas magandang posisyon sa ranking) ay nasa pagpapasya ng bawat Trip Provider at puwedeng gamitin sa iba't ibang panahon at iba't ibang produkto na inaalok. Gagamitin ang pagtaas ng commission sa algorithm ng ranking kapag inaalam ang Default Ranking. Mas mataas ang binabayarang commission ng mga preferred partner para sa mas magandang ranking position.

Ang mga Trip Provider lang na may commercial relationship sa Booking.com (sa pamamagitan ng kasunduan) ang gagawing available sa Platform (para sa kanilang B2B at/o B2C promotion ng kanilang produkto). Hindi open platform ang Booking.com (tulad ng Amazon o eBay) na kung saan ang mga end user ay maaaring gawing available ang kanilang produkto (walang C2C platform); hindi pinapayagan ng Booking.com ang mga hindi professional na party na mag-alok o magbenta ng kanilang mga produkto sa o gamit ang Booking.com.

5. Credit card o bank transfer

Kung applicable at available, nag-aalok ang ilang mga Trip Provider ng oportunidad para mabayaran (nang buo o paunti-unti at kung kinakailangan sa ilalim ng payment policy ng Trip Provider) sa Trip Provider sa panahon ng pagpoproseso ng Trip Reservation sa pamamagitan ng secure online payment (lahat ay naaayon sa iniaalok at sinusuportahan ng iyong bangko). Para sa ilang mga produkto o serbisyo, ang Booking.com ang maniningil ng bayad (sa pamamagitan ng mga third-party payment processor) ang pagbabayad ng relevant na produkto o serbisyo (halimbawa: ang pag-aasikaso ng payment service) para sa at sa ngalan ng Trip Provider (hindi kikilos o gagalaw ang Booking.com bilang merchant of record). Ligtas na ipoproseso ang pagbabayad mula sa iyong credit/debit card o bank account sa bank account ng accommodation provider sa pamamagitan ng isang third party payment processor. Anumang pagsingil na ginamit para sa amin at sa ngalan ng, at inilipat sa Trip Provider ay bubuo sa bawat bayad sa (o bahagi ng) presyo ng booking na ginawa mo para sa relevant na produkto o serbisyo sa final settlement (bevrijdende betaling) para sa (bahagyang) kailangang bayaran at dapat bayaran na presyo at hindi mo na puwedeng bawiin ang mga nabayaran mo na.

Para sa ilang (hindi refundable) rates o special offers, pakitandaan na maaaring mangailangan agad ng bayad gamit ang wire transfer ang mga Trip Provider (kung available) o sa pamamagitan ng credit card, at dahil dito maaaring i-pre-authorize o i-charge ang iyong credit card (paminsan-minsan walang anumang option para sa refund) pagkaraan pa lang gawin ang Trip Reservation. Paki-check nang maige ang (reservation) details ng gusto mong produkto o serbisyo na para sa anumang kondisyon bago gawin ang iyong Trip Reservation. Walang pananagutan o responsibilidad ang Booking.com para sa anumang (authorized, (hinihinalang) hindi authorized o maling) charge ng Trip Provider at walang babawiin na anumang amount para sa anumang valid o authorized na charge ng Trip Provider (kasama ang pre-paid rates, no-show, at chargeable cancellation) ng iyong credit card.

Sa pagkakataon na magkaroon ng credit card fraud o hindi authorized na paggamit ng iyong credit card ng mga third party, karamihan sa mga bangko at credit card company ang bahala sa risk at ang sasagot sa lahat ng charge na dulot ng mga panloloko o maling paggamit, na maaaring paminsan-minsan ay mapasailalim sa bayarin na (kadalasang nasa EUR 50 (o katumbas sa iyong local currency)). Sa pagkakataon na i-charge ng iyong credit card company o bank ang bayarin sa iyo dahil sa hindi authorized na mga transaction na nagresulta mula sa isang reservation na ginawa mula sa aming Platform, babayaran namin sa iyo ang bayarin na ito, na aabot hanggang sa pinagsama-samang halaga na EUR 50 (o sa katumbas ng iyong local currency). Para mabayaran ka namin, pakisigurado na ire-report mo ang panloloko na ito sa iyong credit card provider (na naaayon sa reporting rules at procedures) at makipag-ugnayan agad sa amin. Bigyan kami ng katibayan ng na-charge na bayarin (halimbawa: policy ng credit card company). Pupuwede lang ang pagbabayad na ito sa mga credit card reservation na ginawa gamit ang Booking.com secure server at ang hindi authorized na paggamit ng iyong credit card na nagresulta dahil sa aming kakulangan o pagpapabaya at talagang hindi mo kasalanan habang ginagamit ang secure server.

6. Prepayment, cancellation, no-show at fine print

Sa paggawa ng Trip Reservation sa Trip Provider, tinatanggap mo at sumasang-ayon ka sa relevant na cancellation at no-show policy ng Trip Provider, at sa anumang karagdagang (delivery) terms at conditions ng Trip Provider na maaaring mag-apply sa iyong Trip (kasama ang fine print ng Trip Provider na ginawang available sa aming Platform at ang relevant na house rules ng Trip Provider), kasama na ang mga serbisyo na ginawa at/o mga produkto na inaalok ng Trip Provider. Ang relevant (delivery/pagbili/paggamit/pagdadala) ng terms and conditions ng isang Trip Provider ay maaaring makuha gamit ang relevant na Trip Provider. Ang general cancellation at no-show policy ng bawat Trip Provider ay ginawang available sa aming Platform sa mga information page ng Trip Provider, habang nasa reservation procedure, at sa confirmation email o ticket (kung applicable). Tandaan na ang ilang rate, fee, at special offer ay hindi eligible sa cancellation, refund, o pagbabago. Maaaring singilin pa rin ang applicable city/tourist tax ng Trip Provider sakaling mag-no show o charged cancellation. Pakitingnan nang mabuti ang mga detalye ng reservation ng produkto o serbisyong napili para sa kahit anong mga kondisyon bago gumawa ng iyong reservation. Pakitandaan na ang Trip Reservation na humihingi ng downpayment o (buo o bahagi man) na prepayment ay maaaring i-cancel nang (walang paunang abiso o babala) basta ang relevant (na natitirang) (mga) amount ay hindi makokolekta nang buo sa relevant na due o payment date na may kinalaman sa relevant payment policy ng Trip Provider at ng reservation. Maaaring magkakaiba ang mga cancellation at prepayment policy kada segment, produkto, o serbisyo ng bawat Trip... Pakibasa nang mabuti ang fine print (sa ilalim ng mga Trip type o sa ilalim ng bawat Trip Provider page sa aming Platform) at mahalagang impormasyon sa iyong reservation confirmation para sa mga karagdagang policy na maaaring i-apply ng Trip Provider (halimbawa: patungkol sa age requirement, security deposit, non-cancellation/mga karagdagang supplement para sa mga group booking, dagdag na kama/walang almusal, alagang hayop/at mga tinatanggap na card). Ang late payment, maling bank, debit o credit card details, mga invalid credit/debit card, hindi sapat na fund ay para sa sarili mong risk at account at wala kang habol sa anumang refund ng anumang (hindi refundable) na prepaid amount bukod na lang kung ang Trip Provider ay sumang-ayon o payagan ang iba na nasa ilalim ng (pre)payment at cancellation policy nito.

Kung nais mong i-review, i-adjust, o i-cancel ang iyong Trip Reservation, pakitingnan ang confirmation email at sundin ang mga instruction doon. Pakitandaan na maaari kang singilin para sa iyong cancellation na batay sa cancellation, (pre)payment, at no-show policy ng Trip Provider, o hindi rin makakakuha ng anumang repayment ng anumang (pre)paid amount. Pinapayuhan ka naming basahing mabuti ang cancellation, (pre)payment, at no-show policy ng accommodation provider bago gumawa ng reservation at tandaan na magbayad sa oras na kinakailangan para sa relevant na reservation.

Kung darating ng late o delayed sa check-in date o darating lang sa susunod na araw, tiyaking (agad na) makipag-ugnayan sa Trip Provider ang tungkol dito para alam nila kung kailan ka darating at hindi ma-cancel ang iyong Trip (Reservation) o masingil ng no-show fee. Puwede kang matulungan ng aming customer service department kung kailangan mo ng tulong sa pagpapaalam sa Trip Provider. Hindi aakuin ng Booking.com ang responsibilidad sa ibubunga ng iyong huling pagdating o para sa anumang cancellation o pagsingil ng no-show fee ng Trip Provider.

7. (Iba pang) pakikipag-ugnayan at komunikasyon

Sa pagkumpleto ng isang Trip Reservation, sumasang-ayon ka na makatanggap ng (i) isang email na maaari naming ipadala sa 'yo ilang sandali bago ang pagdating mo, na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iyong destinasyon pati na ng ilang impormasyon at mga alok (kasama na rito ang mga alok mula sa mga third-party sa hangganan na aktibo mong piniling makatanggap ng ganitong impormasyon) na kaugnay ng iyong Trip (Reservation) at destinasyon, (ii) isang email pagkatapos ng pagdating para i-rate ang (experience sa iyong) Trip Provider at sa Trip Service, at (iii) isang email na maaari naming ipadala agad matapos ang stay mo na inaanyayahan kang kumpletuhin ang aming guest review form. Tingnan ang aming privacy at mga cookie para sa karagdagang impormasyon kung paano kami maaaring makipag-ugnayan sa 'yo.

Hindi inaako ng Booking.com ang anumang pananagutan at responsibilidad sa anumang pakikipag-ugnayan ng o sa Trip Provider o paggamit ng platform nito. Hindi ka maaaring makakuha ng anumang karapatan mula sa mga request para, o pakikipag-usap sa Trip Provider o (anumang uri ng) pagkilala sa pagtanggap ng anumang pakikipag-ugnayan o request. Hindi masisiguro ng Booking.com na ang anumang request o pakikipag-ugnayan ay (nararapat at nasa oras) matatangap/mababasa ng, masusunod, gagawin o tatanggapin ng Trip Provider.

Para siguradong makumpleto at ma-secure ang Trip Reservation mo, kailangan mong gamitin ang tamang email address. Hindi kami mananagot o magiging responsable sa (at wala kaming obligasyon na i-verify) ang anumang mali o misspelled na email address o hindi tugma o maling (mobile) phone number o credit card number.

Anumang claim o reklamo laban sa Booking.com o may kinalaman sa Trip Service ay dapat tama ang pagpasa, pero sa anumang pagkakataon sa loob ng 30 araw pagkatapos ng naka-schedule na araw ng dapat na paggamit ng produkto o serbisyo (halimbawa: petsa ng check out). Anumang claim o reklamo na pinasa pagkaraan ng 30 araw na period ay puwedeng tanggihan at ang taong humihingi nito ay mawawalan na ng karapatan na humingi ng anumang (damage o cost) compensation.

Dahil sa patuloy na pag-update at pagbabago ng mga rate at availability, iminumungkahi namin na kumuha ka ng screenshot kapag gumagawa ng reservation para masuportahan ang posisyon mo (kung kinakailangan).

8. Ranking, preferred program, stars at mga guest review

Layunin naming ipakita ang search results na naaangkop sa iyo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng personalized default ranking ng mga Trip Provider sa aming Platform. Maaari kang mag-scroll sa default ranking na ito, gumamit ng filters, at ayusin ito ayon sa alternative ranking orders at magkaroon ng pagkakataong maimpluwensiyahan ang ipinapakita ng search results at makakuha ng ranking order na batay sa ibang criteria. Gumagamit kami ng iba't ibang algorithm para makalikha ng default ranking results, at patuloy na nagbabago ang prosesong ito.

Natukoy ng Booking.com ang sumusunod na parameters bilang pinakakonektado sa 'yo para makahanap ng nababagay na Trip Provider at upang unahin ang mga naturang parameter sa algorithms (main parameters): ang personal search history mo, ang "click-through" rate mula sa search page papunta sa hotel page ("CTR"), ang bilang ng bookings na kaugnay ng bilang ng pagbisita sa page ng Trip Provider sa Platform ("Conversion"), gross (kasama ang cancellations) at net (hindi kasama ang cancellations) bookings ng Trip Provider. Puwedeng maapektuhan ang Conversion at CTR ng ilang (stand-alone) factors kabilang ang review scores (parehong aggregated scores at components), availability, policies, (competitive) pricing, kalidad ng content at partikular na features ng Trip Provider. Ang commission percentage na binayaran ng Trip Provider o iba pang benefit sa amin (halimbawa: sa pamamagitan ng commercial arrangements sa Trip Provider o mga strategic partner) ay maaari ding makaapekto sa default ranking, pati na ang record ng Trip Provider sa pagbabayad sa oras. Puwede ring maimpluwensiyahan ng Trip Provider ang ranking nito sa pagsali sa ilang program – na maaaring ma-update paminsan-minsan – katulad ng Genius program, deals, Preferred Partner Program, at visibility booster (sa dalawang huling nabanggit, nagbabayad ng mas mataas na commission ang Trip Provider sa amin).

Hindi Booking.com ang nagde-determine ng star rating ng accommodation na naka-display sa Booking.com. Ang accommodation ang mismong tumutukoy ng kanilang star rating o maaaring nagmula ito sa isang independent third-party na nagbibigay ng (objective) star ratings. Ipinapakita ang mga deal batay sa bilang ng stars (mababa pataas o mataas pababa) na ibinigay ng providers sa Booking.com. Depende sa mga (local na) regulasyon at posibilidad, ang star classifications ay maaaring ma-assign ng (independent) third-party, halimbawa isang (official) hotel rating organization o batay sa opinyon mismo ng accommodation providers, anuman ang objective criteria. Hindi iginigiit ng Booking.com ang mga pormal na obligasyon sa star ratings at hindi nire-review ang mga ito. Sa kabuuan, ang star classification ay pagsasalarawan kung paano maikukumpara ang accommodation sa legal requirements (kung naangkop) o, kung hindi regulated, ang sector o (customary) industry standards kaugnay ng presyo, facilities, at available na services (ang mga requirement at standard na ito ay puwedeng iba-iba depende sa bansa at organisasyon).

Para mapadali para sa mga customer na mahanap ang babagay sa kanilang mga travel preference, maaaring mag-assign ang Booking.com ng quality rating, na na-determine ng Booking.com at ipinapakita bilang dilaw na tiles, sa ilang partikular na accommodation. Para matukoy ang set ng pagkukumpara, nakabatay ang quality rating sa maraming (400+) features na nahahati sa mahigit limang pangunahing category: (i) facilities/amenities/services na inaalok ng accommodation sa Booking.com, (ii) property configuration katulad ng sukat ng unit, bilang ng kuwarto, at occupancy, (iii) bilang at quality ng photos na na-upload ng accommodation, (iv) average guest review score pati na ilang subscore (halimbawa: kalinisan) dahil napatunayang nakakatulong ang mga iyon sa mga customer sa pag-assess ng quality ng mga partikular na accommodation at (v) anonymous at aggregated na historical booking data (halimbawa: para i-asses ang star rating ng na-book na mga accommodation). Gumagamit kami ng multiple features para makakuha ng statistical patterns. Batay sa mga input na ito, magsasagawa ng machine-learning based analysis na magreresulta sa automatic na pag-calculate at pagbibigay ng quality rating (nasa pagitan ng 1–5 at ipinapakita gamit ang 1–5 dilaw na tiles sa tabi ng pangalan ng property) sa accommodation.

Mga customer lang na nag-stay sa Accommodation ang iimbitahan ng Booking.com na mag-comment tungkol sa kanilang stay sa nasabing accommodation at magbigay ng score sa ilang aspeto ng stay o maaaring makatanggap ng rating request sa panahon ng stay. Ang nakumpletong guest review (kasama ang naipasang rating sa panahon ng stay) ay maaaring (a) i-upload sa nauugnay na information page ng Trip Provider sa aming Platform para maipaalam sa mga (paparating na) customer ang opinyon mo sa (antas ng) serbisyo at kalidad ng Trip Provider, at (b) (buo o hindi buong) gamitin at ilagay ng Booking.com sa sarili nitong pagpapasya (halimbawa: para sa marketing, promotion, o pagpapabuti ng aming serbisyo) sa aming Platform o katulad na social media platforms, newsletters, special promotions, apps, o iba pang channel na pagmamay-ari, pinangangasiwaan, ginagamit, o kinokontrol ng Booking.com at aming mga business partner. Para maialok at mapanatili ang mga bago (at nauugnay) na review, puwede lang ipadala ang mga review sa loob ng limitadong panahon (3 buwan) pagkatapos ng stay at makikita lang ang bawat review sa loob ng limitadong panahon (hanggang 36 buwan) pagkatapos ma-post. Ang default ranking ng mga review ay sa date ng pagpapadala, na nakadepende sa ilang karagdagang criteria (katulad ng wika, review na may mga comment), kung saan ang review ng customer na [laging] nagpapasa ng mga komprehensibo at detalyadong review (kilala rin bilang "Property Scout") ay puwedeng sa itaas mailagay. Mayroon kang option na pumili ng iba't ibang paraan ng ranking at filter (halimbawa: ayon sa audience, date, wika, at score). Pinapayagan ng Booking.com ang Trip Provider na sumagot sa review. Ang Booking.com ang may karapatan sa pag-adjust, pagtanggi, o pagtanggal ng mga review sa sarili nitong pagpapasya kung ito ay lumalabag sa aming review policy. Hindi binabayaran o binibigyan ng anumang reward ng Booking.com ang customer sa paggawa ng review. Dapat ipagpalagay na ang guest review form ay isang uri ng survey at walang kasamang kahit anong (iba pang commercial) offer, imbitasyon, o kung ano pa mang insentibo. Ginagawa ng Booking.com ang lahat para ma-monitor o matanggal ang mga review na naglalaman ng kalaswaan, o bumabanggit sa pangalan ng indibidwal, o nauugnay sa nanakaw na kagamitan.

Hindi tatanggapin ng Booking.com ang mga review na may:

May karapatan ang Booking.com at ang Trip Provider na tapusin ang kanilang relasyon para sa anumang dahilan (kasama ang sakaling breach of contract o (pag-file ng) bankruptcy) basta may sapat na notice period tulad ng napagkasunduan ng dalawang party.

9. Disclaimer

Alinsunod sa mga limitasyong makikita sa mga tuntunin at kondisyong ito at maging sa pagpapahintulot ng batas, pananagutan lamang namin ang mismong pinsalang dinanas, binayaran o natamo dahil sa mga pagkukulang ng aming obligasyon bilang respeto sa aming serbisyo hanggang sa pinagsama-samang halaga ng iyong reservation na makikita sa Trip Reservation confirmation email (maaaring para sa isang kaganapan o iba pang magkakaugnay na kaganapan).

Gayunman at hanggang sa ipinapahintulot ng batas, hindi kami o sinuman sa aming mga opisyal, direktor, empleyado, kinatawan, subsidiary, affiliated company, distributor, affiliate (distribution) partner, licensee, ahente o iba pang may kinalaman sa paglikha, pag-sponsor, pag-promote o sa anumang paraan ng pagsasadyang gawing available ang website at ang mga nilalaman nito ay mananagot sa (i) parusa, espesyal, 'di direkta o pagkawala o pinsala o kahit anong pagkaantala ng produksyon, pagkawala ng kita o revenue, pagkawala ng kontrata, pinsala sa reputasyon o goodwill, pagkawala ng claim, (ii) 'di wastong (deskripsyong) dala ng impormasyon (kasama ang rate, availability at rating) ng Trip Provider na sinadyang gawing available sa aming Platform (iii) mga serbisyong inilaan o mga produktong inalok ng Trip Provider o iba pang business partner, (iv) kahit anong (direkta, 'di direkta, espesyal, kinalabasan o parusang batay sa maling gawa) pagkasira, pagkawala, natamo o nakuhang gastos na iyong binayaran, alinsunod sa o sa mga kadahilanang may kinalaman sa paggamit, kawalan ng kakayahang gumamit o pagkaantala ng aming Platform, o (v) sa kahit anong (personal) pinsala, pagkamatay, pinsala sa ari-arian, o iba pang (direkta, 'di direkta, espesyal, kinahinatnan o kaparusahang batay sa maling gawa) pinsala, pagkawala o tinamong gastos na iyong binayaran na maaaring dahil sa (legal) edikto, pagkakamali, paglabag, (malaki) pagbabalewala, sinasadyang pagkakamali, omisyon, 'di pagtatrabaho, kasinungalingan, pinsala, pananagutan o (buo o bahagi) na maaaring ibunton sa Trip Provider o alinman sa aming business partner (kabilang na ang kanilang mga empleyado, direktor, officer, ahente, kinatawan, subcontractor, o mga naka-affiliate na company), na ang mga produkto o serbisyo ay (direkta o 'di direktang) ginawang available, inialok, o na-promote sa o sa pamamagitan ng Platform, kasama na ang kahit anong (parsyal) na cancellation, overbooking, strike, force majeure o kahit anong kaganapang wala sa aming kontrol.

Hindi responsibilidad ng Booking.com (at tinanggihan ang anumang pananagutan) sa paggamit, bisa, pagiging angkop, kalidad, at pagbubunyag ng Trip at hindi gumagawa ng mga representasyon, garantiya o mga kondisyon ng anumang uri, kabilang ang anumang ipinahiwatig na mga garantiya ng merchantability, pamagat, 'di paglabag o kaangkupan para sa isang partikular na layunin. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang naturang Trip Provider ay ang tanging responsable at ipinapalagay ang lahat ng pananagutan kaugnay ng Trip (kasama ang anumang mga garantiya at representasyon na ginawa ng Trip Provider). Ang Booking.com ay hindi nagbebenta (o muling nagbebenta) ng Trip. Ang mga reklamo o claim kaugnay ng Trip (kabilang ang may kaugnayan sa iniaalok na (espesyal/promo) na presyo, patakaran o partikular na mga kahilingan na ginawa ng mga Customer) ay dapat tugunan ng Trip Provider. Ang Booking.com ay hindi mananagot at tinatanggihan ang anumang pananagutan kaugnay ng naturang mga reklamo, claim at pananagutan (sa produkto).

Singilin ka man o hindi ng Trip Provider para sa iyong Trip, o kami ang kukuha ng iyong payment para sa Trip, pumapayag ka at kinikilalang ang Trip Provider ang may responsibilidad sa pagkolekta, paghawak, pag-remit at pagtanggap ng bayad sa karampatang buwis sa kabuuang halaga ng Trip sa mga otoridad. Walang pananagutan o responsibilidad ang Booking.com sa pag-remit, pagkolekta, paghawak o pagbayad ng karampatang buwis batay sa halaga ng Trip sa mga otoridad. Hindi ituturing na merchant of record ang Booking.com para sa anumang produkto o serbisyo na ginawang available sa Platform.

Sa pag-upload sa mga larawan sa aming system (halimbawa sa pagsusulat ng review), sumasang-ayon ka at pinatutunayan mo na ikaw ang nagmamay-ari ng copyright sa mga nasabing larawan at pumapayag ka na maaari itong i-upload ng Booking.com sa (mobile) website at app nito, at sa mga (online/offline) promotional materials at mga publication, kapag nakita ng Booking.com ang pangangailangan upang gawin ito. Pinapayagan mo ang Booking.com na magkaroon ng non-exclusive, worldwide, irrevocable, unconditional, at perpetual right at lisensyang gamitin, ipakita, i-reproduce, i-distribute, i-sublicense, i-communicate at gawing available ang mga larawan, kapag nakita ng Booking.com ang pangangailangan upang gawin ito. Sa pag-upload sa mga larawan, nasa taong nag-uplad ng larawan ang buong legal at moral na responsibilidad hinggil sa anumang legal claim ng sinumang third party (kabilang pero hindi limitado sa mga may-ari ng accommodation) dulot ng pag-publish at paggamit ng Booking.com sa mga larawang ito. Hindi pagmamay-ari o iniendorso ng Booking.com ang mga larawang nai-upload. Ang katototohanan at karapatan sa paggamit ay inaako ng taong nag-upload ng larawan, at hindi ito responsibilidad ng Booking.com. Hindi inaako ng Booking.com ang lahat ng responsibilidad at liability sa mga larawang nai-upload. Pinapatunayan ng taong nag-upload ng mga larawan na hindi ito naglalaman ng anumang virus, Trojan horse, o infected file at hindi ito naglalaman ng anumang pornograpiko, ilegal, malaswa, nakakainsulto o hindi nararapat na materyal at hindi lumalabag sa mga karapatan (intellectual property right, copyright, o privacy) ng sinumang third party. Anumang larawan na hindi papasok sa mga nabanggit na criteria ay hindi ilalagay o tatanggalin/buburahin ng Booking.com anumang oras nang walang paunang pasabi.

May karapatan ang Booking.com, na may agarang epekto, na tanggihan at limitahan ang access sa aming Platform, aming (customer) service at/o iyong Booking.com account, at/o i-cancel ang confirmed reservation, at/o pigilan kang gawin ang reservation sa pagkakataong may anumang binabanggit o makatuwirang paghihinala (i) sa anyo ng panloloko o abuso, (ii) hindi pagsunod sa mga naaangkop na batas at/o regulasyon, (iii) hindi pagsunod sa values at guidelines ng Booking.com, (iv) hindi wasto o lumalabag sa batas na pag-asal, kasama na pero hindi limitado sa sumusunod: karahasan, pagbabanta, pananakot, diskriminasyon, hate speech, kapahamakan, paglabag sa privacy, human trafficking, pananamantala ng mga bata, at kalaswaan na patungkol sa Booking.com (o sa mga empleyado o agent nito), sa Trip Provider (o sa mga empleyado at agent nito), at/o mga third party, o (v) iba pang pangyayaring – sa sariling pagpapasya ng Booking.com – makatuwirang bigyan ang Booking.com na gawin ang anuman sa mga hakbang na nabanggit.

10. Mga karapatan sa pagmamay-aring intelektuwal

Hangga't walang binabanggit, ang kinakailangang software para sa aming serbisyo o ginamit ng aming Platform at ng intelektwal na karapatan sa pagmamay-ari (kasama na ang copyright) ng mga nilalaman at impormasyon sa at materyal na makikita sa aming Platform ay pag-aari ng Booking.com B.V., ng mga Trip Provider o ng mga tagapamahagi nito.

Eksklusibong pinapanatili ng Booking.com ang pagmamay-ari ng lahat ng mga karapatan, titulo at interes sa at tungo (sa lahat ng karapatan sa pagmamay-aring intelektuwal ng) (hitsura at pakiramdam (kabilang ang infrastructure) ng) Platform kung saan ginagawang available ang serbisyo (kabilang ang mga guest review at mga content na sinalin sa ibang wika) at wala kang karapatang kopyahin, i-scrape, mag-(hyper/deep) link, ilathala, i-promote, i-market, i-integrate, gamitin, pagsamahin, o kung hindi man ay gamitin ang content (kabilang ang mga pagsasalin nito sa ibang wika at mga guest review) o ang aming tatak (brand) nang wala ang aming ipinahayag na pasulat na pahintulot. Ang anumang paggamit o pagsasama (ng kalahatan o bahagi) ng aming content (na sinalin sa ibang wika) o kung may pagmamay-ari ka ng anumang karapatan sa pagmamay-aring intelektuwal sa Platform o sa alinmang content (na sinalin sa ibang wika) o guest review, itinatalaga mo, inililipat at ipinapaubaya ang lahat ng iyong karapatan sa pagmamay-aring intelektuwal sa Booking.com. Ang anumang labag sa batas na paggamit o paggawa ng mga nabanggit na mga aksyon at asal ay bumubuo ng isang paglabag ng aming karapatan sa pagmamay-aring intekeltuwal (kabilang na ang karapatan sa copyright at database)

11. Mga naaangkop na batas, jurisdiction, at dispute resolution

Ang terms at conditions at pagbibigay ng aming mga service ay pamamahalaan at bibigyang-kahulugan ayon sa batas ng Netherlands. Sa kabila ng nabanggit na napiling batas, sinumang tao na gumagamit sa anuman sa aming mga service para sa isang layunin na ituturing na nasa labas ng kanilang trade o propesyon (tutukuyin mula ngayon bilang ang "consumer") ay maaaring gamitin ang mga mandatory provision ng batas ng bansa kung saan siya pangkaraniwang naninirahan (ibig sabihin, mga provision na, ayon sa mga napiling batas ng nabanggit na bansa, ay kailangang gamitin anuman ang napiling clause; mula ngayon: "Mandatory Provisions"). Anumang pagtatalo na magaganap sa general terms at conditions at sa aming mga service ay eksklusibong ibibigay sa mga korteng may kakayahang dinggin ang kaso sa Amsterdam, Netherlands. Sa kabila ng nabanggit na jurisdiction clause, puwede ring dalhin ng consumer ang kaso na patungkol sa pagpapatupad ng nauugnay at naaangkop na Mandatory Provisions sa mga korte sa bansa kung saan siya naninirahan, at ang mga kaso na isasampa laban sa isang consumer ay puwede lang dinggin sa mga korte sa bansa kung saan siya naninirahan. Para sa mga consumer (sa European Economic Area): Pinapayuhan ka naming ipaalam muna sa amin ang anumang reklamo sa pamamagitan ng pagkontak sa aming Customer Service. Kung hindi nito masolusyunan ang reklamo mo, puwede mong i-upload ang iyong reklamo sa ODR platform ng European Commission. Mahahanap dito ang platform na ito para sa online dispute resolution: http://ec.europa.eu/odr.

Ang orihinal na bersyong Ingles ng mga tuntunin at kondisyon ay maaaring isinalin sa ibang wika. Ang isinaling bersyon ay kortesiya at salin na gamit para sa opisina lamang at hindi maaaring paghanguan ng kahit anong karapatang galing sa isinaling bersyon. Sa oras na magkaroon ng sigalot tungkol sa nilalaman o interpretasyon ng mga tuntunin at kondisyong ito o di pagkakatugma sa pagitan ng bersyong Ingles at ng kahit anong bersyon ng wika ng mga tuntunin at kondisyong ito, ang bersyon ng wikang Ingles, sa pagpapahintulot ng batas, ang mananaig at magiging konklusibo. Ang bersyong Ingles ay makikita sa aming Platform (sa pamamagitan ng pagpili sa wikang Ingles) o ipadadala sa iyo sa oras na gumawa ka ng written request.

Kung alinman sa mga probisyon ng mga tuntunin at kondisyong ito ay naging di makatotohanan, imposibleng ipatupad o 'di pinairal, mananatili ka sa ilalim ng lahat ng uri ng probisyon. Sa ganitong kaganapan, ang mga walang katotohanang probisyon ay sasailalim sa kabuuang puwersa ng umiiral na batas at sa kahit anong paraan ay kailangan mong sang-ayunan ang pagtanggap sa kaparehong epekto ng di makatotohanan, imposibleng ipatupad o di pinaiiral na probisyon batay sa nilalaman at layunin ng mga tuntunin at kondisyon noon.

12. Tungkol sa Booking.com at mga support company

Ang Trip Service ay isinasagawa ng Booking.com B.V., na isang pribadong kumpanyang may limitasyon sa pananagutan, na nasa ilalim ng batas ng Netherlands at may opisina sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands at nakarehistro sa trade register ng Konseho ng Kalakalan (Chamber of Commerce) sa Amsterdam sa ilalim ng registration number 31047344. Ang aming VAT registration number ay NL805734958B01.

Ang Booking.com ay may headquarters sa Amsterdam, Netherlands at sinusuportahan ng iba't-ibang affiliated group company (ang mga "support company") sa buong mundo. Ang mga support company ay nagbibigay lamang ng internal support para sa ikabubuti ng Booking.com. Ang ilang designated support company ay nagsasagawa lamang ng limitadong customer care support service (sa pamamagitan lamang ng telepono). Ang mga support company ay walang Platform (at sa anumang paraan ay hindi kumukontrol, nangangasiwa, o nagpapanatili sa Platform). Ang mga support company ay walang kapangyarihan o kakayahang magbigay ng Trip Service ikatawan ang Booking.com, o pumasok sa kahit anong kontrata sa ngalan o gamit ang pangalan ng Booking.com. Wala kang anumang (legal o kontraktuwal) na relasyon sa mga support company. Ang mga support company ay hindi namamahala at hindi otorisadong gumanap bilang process o service agent ng Booking.com. Hindi tinatanggap at kinikilala ng Booking.com ang anumang domicile sa kahit anong lugar, lokasyon o opisina sa buong mundo (hindi rin maging ang mga opisina ng mga support company nito), bukod sa rehistradong opisina nito sa Amsterdam.