Κέντρο επίλυσης διαφωνιών για συνεργάτες

Σημαντικές πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τα παράπονα στην Booking.com, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το άρθρο στη βοήθεια συνεργατών.

Το μήνυμά σας εστάλη. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να συζητήσουμε το ζήτημα.

Το μήνυμα εστάλη. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να συζητήσουμε το θέμα.

Παρακαλούμε σημειώστε ή αποθηκεύστε τον κωδικό αιτήματος υποστήριξης γιατί μπορεί να τον χρειαστείτε αργότερα.

Το μήνυμά σας δεν εστάλη. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά.