Naktsmītņu partneru prasību risināšanas centrs

Svarīga informācija

Lai saņemtu papildinformāciju par to, kā mēs vietnē Booking.com apstrādājam sūdzības, lūdzu, skatiet šo naktsmītņu partneru palīdzības centra rakstu.

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Mēs ar jums sazināsimies, cik drīz vien iespējams, lai izrunātu šo jautājumu.

Ziņojums ir nosūtīts. Mēs drīzumā sazināsimies ar jums, lai pārrunātu šo jautājumu.

Lūdzu, pierakstiet vai citādi saglabājiet savu pieprasījuma ID numuru, jo jums tas vēlāk, iespējams, būs nepieciešams.

Jūsu ziņa netika nosūtīta. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.