ศูนย์แก้ไขข้อร้องเรียน

ข้อมูลของท่าน

ข้อมูลสำคัญ

หากมีข้อร้องเรียนใด ๆ เราขอแนะนำให้ท่านแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราก่อน หากติดต่อแล้วแต่ข้อร้องเรียนของท่านยังไม่ได้รับการแก้ไข ท่านสามารถอัปโหลดข้อร้องเรียนของท่านผ่านแพลตฟอร์ม ODR ของคณะกรรมาธิการยุโรปได้ โดยเข้าใช้งานแพลตฟอร์มแก้ไขข้อร้องเรียนออนไลน์นี้ได้ที่นี่: http://ec.europa.eu/odr

เรากำลังพัฒนาหน้านี้เพื่อให้ท่านสามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนได้ที่นี่ในไม่ช้า

ระบบได้ส่งข้อความของท่านเรียบร้อยแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

โปรดจดหรือบันทึก ID คำขอรับความช่วยเหลือของท่านไว้เนื่องจากท่านอาจต้องใช้ในภายหลัง

ระบบไม่สามารถส่งข้อความของท่านได้ โปรดลองใหม่อีกครั้ง