Dispute resolution center

Mahalagang impormasyon

Pinapayuhan ka naming ipaalam muna sa amin ang anumang reklamo sa pamamagitan ng pagkontak sa aming Customer Service. Kung hindi nito masolusyunan ang issue, puwede mong i-upload ang iyong reklamo sa ODR platform ng European Commission. Mahahanap ang platform na ito para sa online dispute resolution sa: http://ec.europa.eu/odr .

Ang detalye mo

Masaya kang tutulungan ng aming customer service team - pero mukhang mas mabilis at mas madali mong magagamit ang self-service tools para sagutin ang mga pangkaraniwang tanong.

Ginagawa pa namin ang page na ito para magkaroon ka na ng lugar na mapaglalagyan ng anumang issue at reklamo sa lalong madaling panahon.

Naipadala na ang message mo. Kokontakin ka namin sa lalong madaling panahon para pag-usapan ang issue.

Hindi naipadala ang message mo. Subukang muli.