Dispute resolution center

Ang detalye mo

Mahalagang impormasyon

Pinapayuhan ka naming ipaalam muna sa amin ang anumang reklamo sa pamamagitan ng pagkontak sa aming Customer Service. Kung hindi nito masolusyunan ang issue, puwede mong i-upload ang iyong reklamo sa ODR platform ng European Commission. Mahahanap ang platform na ito para sa online dispute resolution sa: http://ec.europa.eu/odr .

Ginagawa pa namin ang page na ito para magkaroon ka na ng lugar na mapaglalagyan ng anumang issue at reklamo sa lalong madaling panahon.

Naipadala na ang message mo. Kokontakin ka namin sa lalong madaling panahon para pag-usapan ang issue.

Naipadala na ang message. Kokontakin ka namin sa lalong madaling panahon para pag-usapan ang issue.

Tandaan o i-save ang iyong support request ID dahil maaaring kailanganin mo ito sa susunod.

Hindi naipadala ang message mo. Subukang muli.

Pumili ng petsa ng pag-check in
Pumili ng petsa ng pag-check out
Pakihintay