Pumunta na sa main content

Partner dispute: Resolution center

Mahalagang impormasyon

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa pag-asikaso namin ng mga reklamo sa Booking.com, basahin ang Partner Help article na ito.

Naipadala na ang message mo. Kokontakin ka namin sa lalong madaling panahon para pag-usapan ang issue.

Naipadala na ang message. Kokontakin ka namin sa lalong madaling panahon para pag-usapan ang issue.

Tandaan o i-save ang iyong support request ID dahil maaaring kailanganin mo ito sa susunod.

Hindi naipadala ang message mo. Subukang muli.