Bỏ qua và đến nội dung chính

Tranh chấp đối tác: Trung tâm giải quyết

Thông tin quan trọng

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý các phàn nàn tại Booking.com, vui lòng đọc bài viết trợ giúp đối tác này.

Tin nhắn đã được gửi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sớm nhất có thể để trao đổi về vấn đề này.

Tin nhắn đã được gửi đi. Chúng tôi sẽ liên hệ Quý vị sớm nhất có thể để trao đổi về sự việc.

Vui lòng ghi lại hoặc lưu ID yêu cầu hỗ trợ vì Quý vị sẽ cần đến nó.

Tin nhắn chưa được gửi. Vui lòng thử lại.