Pumunta na sa main content
Booking.com: Mga Karaniwang Tanong. Mag-book na ng hotel!

Mga Kategorya

Mga Karaniwang Tanong

Mga cancellation

Puwede ko bang i-cancel ang booking ko?
Oo, ang cancellation fee ay itinakda ng accommodation at makikita sa cancellation policy mo. Babayaran mo ang kahit anong dagdag na cost sa accommodation.
Kung kailangan kong i-cancel ang booking ko, magbabayad ba ako ng fee?
Kung ang booking mo ay may libreng cancellation, hindi ka na magbabayad ng cancellation fee. Kung hindi na libre ang pag-cancel ng booking mo o ito ay non-refundable, puwedeng may cancellation fee ito. Ang cancellation fee ay itinakda ng accommodation. Babayaran mo ang kahit anong dagdag na cost sa accommodation.
Puwede ko bang i-cancel o baguhin ang dates ng isang non-refundable booking?
Hindi puwedeng baguhin ang dates ng non-refundable bookings. Kapag pinili mong i-cancel ang booking mo, puwede kang i-charge. Ang cancellation fee ay itinakda ng accommodation. Babayaran mo ang kahit anong dagdag na cost sa accommodation.
Saan ko makikita ang cancellation policy ng accommodation?
Makikita mo ito sa booking confirmation mo.
Paano ko malalaman kung na-cancel ang booking ko?
Pagkatapos mong mag-cancel ng booking sa amin, makakatanggap ka ng email na nagkukumpirma ng cancellation. Tingnan ang inbox at spam/junk folders ng email mo. Kung hindi ka nakatanggap ng email sa loob ng 24 oras, makipag-ugnayan sa accommodation para kumprimahin kung natanggap nila ang cancellation mo.