Bỏ qua và đến nội dung chính
Booking.com: Các câu hỏi thường gặp. Hãy đặt khách sạn ngay bây giờ!

Danh sách thể loại

Các câu hỏi thường gặp

Hủy phòng

Tôi có thể hủy đặt phòng của mình không?
Có! Phí hủy đặt phòng được quyết định bởi chỗ nghỉ và hiển thị trong chính sách hủy đặt phòng của bạn. Bạn sẽ thanh toán các phụ phí (nếu có) cho chỗ nghỉ.
Nếu tôi cần hủy đặt phòng, tôi có phải trả phí không?
Nếu bạn đặt phòng có chính sách hủy miễn phí, bạn không phải trả phí hủy. Nếu đặt phòng của bạn không được hủy miễn phí nữa hoặc có chính sách không hoàn tiền, bạn có thể phải chịu phí hủy. Phí hủy đặt phòng được quyết định bởi chỗ nghỉ. Bạn sẽ có thể phải thanh toán phụ phí cho chỗ nghỉ.
Tôi có thể hủy hoặc đổi ngày cho đặt phòng không hoàn tiền không?
Bạn không thể đổi ngày cho các đặt phòng "Không Hoàn Tiền". Nếu bạn chọn hủy đặt phòng, bạn có thể phải trả phí. Phí hủy đặt phòng được quyết định bởi chỗ nghỉ. Bạn sẽ có thể phải thanh toán phụ phí cho chỗ nghỉ.
Tôi có thể tìm thấy chính sách hủy đặt phòng của chỗ nghỉ ở đâu?
Bạn có thể tìm thấy thông tin này trong xác nhận đặt phòng của mình.
Làm sao tôi biết được đặt phòng của mình đã được hủy?
Sau khi bạn hủy đặt phòng với chúng tôi, bạn sẽ nhận được một email xác nhận việc hủy phòng này. Hãy kiểm tra hộp thư của bạn và cả thư mục thư rác. Nếu bạn không nhận được email trong vòng 24 giờ, vui lòng liên hệ chỗ nghỉ để xác nhận rằng họ đã nhận được yêu cầu hủy đặt phòng của bạn.