Vytisknout / Uložit

Prohlášení o ochraně soukromí a používání cookies

Prohlášení o ochraně soukromí

2020-09-11

Nejprve bychom rádi zdůraznili, že vaše soukromí je pro nás důležité. Využíváním služeb Booking.com do nás vkládáte důvěru, které si ceníme, a proto jsme zavázáni chránit jakékoliv poskytnuté osobní informace. Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů jednáme transparentně a ve vašem zájmu.

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat v případě, že máte dotazy týkající se osobních údajů, na které vám rádi odpovíme. Přečtěte si také samostatné Prohlášení o používání cookies, ve kterém se dozvíte, jak Booking.com využívá cookies a podobné technologie. Abyste lépe porozuměl/a významu pojmů „služby cestovního ruchu“, „poskytovatel služeb cestovního ruchu“, „služba zprostředkování“ a „rezervace služeb cestovního ruchu“, přečtěte si prosím Podmínky společnosti Booking.com.

Pokud jste naše služby v minulosti již využil/a, pravděpodobně víte, že Booking.com nabízí on-line služby spojené s cestováním prostřednictvím webové stránky a aplikací a také prostřednictvím dalších platforem, mezi které patří webové stránky partnerů a sociální média. Proč to je důležité vědět? Protože veškeré zde uvedené informace se vztahují na všechny zmíněné platformy. Máme několik platforem, ale jen jedno prohlášení o ochraně soukromí.

Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na všechny informace, které shromažďujeme přes tyto platformy nebo jinými způsoby propojenými s těmito platformami (jako je např. e-mailová komunikace se zákaznickým servisem). Pokud jste jedním z našich obchodních partnerů, ujistěte se, že si přečtete také prohlášení o ochraně soukromí pro obchodní partnery a porozumíte, jak jsou osobní údaje v rámci našeho obchodního vztahu dále zpracovávány.

Prohlášení o ochraně soukromí se může čas od času změnit. Pokud vám na soukromí záleží, navštěvujte prosím tuto stránku pravidelně. Provedeme-li v prohlášení o ochraně soukromí nějaké změny, které se vás budou týkat (například budeme-li mít v úmyslu zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné účely, než které byly dříve stanoveny tímto prohlášením o ochraně soukromí), budeme vás o takových změnách informovat před jejich realizací.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud s tímto prohlášením o ochraně soukromí nesouhlasíte, nemůžete našich služeb využívat. Pokud s prohlášením souhlasíte, můžete si naším prostřednictvím rezervovat svoje další služby cestovního ruchu.


Jaký typ osobních údajů Booking.com shromažďuje?

Kdybychom o vás neměli žádné informace, nebyli bychom schopni vám zajistit rezervaci služeb cestovního ruchu. A proto se během rezervace na určité údaje ptáme. Jde o základní věci, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, jména lidí, se kterými cestujete, a vaše platební údaje. Můžete se sám/sama rozhodnout, zda budete mít v souvislosti s vašimi nadcházejícími službami cestovního ruchu nějaké zvláštní požadavky (například určité preference). K tomu také shromažďujeme informace z vašeho počítače, telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které využíváte k získání přístupu k našim službám. Jedná se například o vaši IP adresu, typ používaného prohlížeče a vaše jazykové nastavení. Můžeme také shromažďovat jiné údaje a informace z jiných zdrojů. Toto je stručný přehled informací, které shromažďujeme. Pokud si přejete vědět více, přečtěte si tuto sekci.

Proč společnost Booking.com shromažďuje a využívá vaše osobní údaje?

Hlavní důvod, proč vás žádáme o poskytnutí vašich osobních údajů je velmi jednoduchý. Díky tomu totiž můžeme spravovat vaše on-line rezervace služeb cestovního ruchu a zajistit co nejvyšší kvalitu služeb. Osobní údaje také potřebujeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a informovat o nejnovějších speciálních nabídkách a dalších produktech nebo službách, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat. Vaše údaje však používáme i pro další účely – pokud máte zájem, přečtěte si více.

Jakým způsobem společnost Booking.com sdílí vaše osobní údaje s třetími stranami?

Do služeb, které Booking.com poskytuje, jsou z různých důvodů a různými způsoby zakomponovány i další strany. Hlavním důvodem je sdílení údajů relevantních pro vámi poptávané služby cestovního ruchu s poskytovatelem služeb cestovního ruchu za účelem dokončení vaší rezervace služeb cestovního ruchu. K dalším stranám, které mají přístup k části vašich osobních údajů a které Booking.com potřebuje k zajištění služeb, patří např. finanční instituce, reklamní agentury, dceřiné společnosti korporace Booking.com, další přidružené společnosti korporace Booking Holdings Inc. a v některých případech, pokud je tak po nás požadováno zákonem, i státní orgány a jiné úřady. Vaše osobní údaje neprodáváme ani je nezapůjčujeme za úplatu. Níže najdete podrobnější vysvětlení toho, jakým způsobem jsou osobní údaje, které s námi sdílíte, používány a sdíleny s těmito dalšími stranami. Zjistit více

Jakým způsobem jsou vaše osobní údaje sdíleny v rámci korporace Booking Holdings Inc.?

Společnost Booking.com je součástí korporace Booking Holdings Inc. Zde si můžete přečíst další informace o tom, jak mohou být vaše osobní údaje sdíleny v rámci korporace Booking Holdings. Zjistit více

Jak Booking.com zpracovává komunikaci, kterou si vy a poskytovatel vámi zarezervovaných služeb cestovního ruchu můžete posílat přes Booking.com?

Booking.com může vám a poskytovatelům služeb cestovního ruchu umožnit vzájemnou výměnu obecných informací a zasílání požadavků ohledně jejich služeb a stávajících rezervací služeb cestovního ruchu prostřednictvím Booking.com. Pokud chcete vědět, jakým způsobem Booking.com dostává a zpracovává tuto komunikaci, můžete si o tom přečíst více.

Jak Booking.com používá cookies na mobilních zařízeních?

Nabízíme bezplatné aplikace, jejichž prostřednictvím také sbíráme a zpracováváme osobní údaje. Tyto aplikace a mobilní verze stránky shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje velmi podobným způsobem, jako to dělá naše webová stránka, a také vám umožňují využít informace o aktuální poloze a najít tak ubytování ve vašem blízkém okolí. Zjistit více

Jak Booking.com využívá sociální sítě?

Sociální sítě mohou být integrovány do služeb Booking.com různými způsoby, které nám umožňují shromažďovat některé z vašich údajů a poskytovatelům sociálních sítí obdržet některé z osobních údajů. Pokud chcete vědět více o tom, jak jsou tyto informace využívány, můžete si o tom přečíst více.

Jaké bezpečnostní postupy a postupy týkající se uchovávání dat společnost Booking.com za účelem zabezpečení osobních údajů využívá?

Uplatňujeme vhodné a odpovídající procesy, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům, které zpracováváme, a jejich zneužití. Více informací

Jak společnost Booking.com zpracovává osobní údaje dětí?

Není-li uvedeno jinak, mohou služby Booking.com využívat pouze osoby starší 16 let. Osobní údaje dětí zpracováváme pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců nebo v případě, že mají být poskytnuté informace použity rodiči nebo zákonnými zástupci. Více informací

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a Booking.com?

Vždy máte právo zkontrolovat si osobní údaje, které máme o Vás uloženy. Na adrese uvedené níže si můžete e-mailem zažádat o přehled svých osobních údajů. Další informace o svých právech na kontrolu svých osobních údajů naleznete zde. Zobrazit více

Kdo nese odpovědnost za zpracovávání osobních údajů na webových stránkách a aplikacích Booking.com?

Za zpracovávání osobních údajů na webových stránkách a aplikacích je odpovědná společnost Booking.com B.V. sídlící v Amsterdamu v Nizozemsku. Zjistit více


Jaký typ osobních údajů Booking.com shromažďuje?

Chcete vědět více? Přečtěte si podrobnější informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme.

Osobní údaje, které nám poskytujete.

Společnost Booking.com shromažďuje a používá údaje, které nám poskytujete. Při vytváření rezervace služby cestovního ruchu od vás požadujeme vaše jméno a e-mailovou adresu. V závislosti na druhu služeb cestovního ruchu, které jste si rezervovali, můžete být také požádán/a o poskytnutí vaší adresy, telefonního čísla, platebních údajů, data narození, jmen hostů, kteří s vámi cestují, a jakýchkoli preferencí (např. stravovací preference nebo omezení pohyblivosti), které se mohou týkat vašich služeb cestovního ruchu.

Vaše osobní údaje shromažďujeme i tehdy, pokud se potřebujete spojit s našim zákaznickým servisem nebo nás kontaktujete jiným způsobem (například prostřednictvím sociálních médií nebo komunikace s poskytovatelem služeb cestovního ruchu naším prostřednictvím). Hosté mohou být také požádáni o poskytnutí hodnocení, abychom tak pomohli budoucím hostům najít přesně to, co hledají. Budeme shromažďovat údaje uvedené ve vašich hodnoceních, včetně vašeho zobrazení jména a přezdívky, rozhodnete-li se je používat.

Údaje nám poskytujete i v dalších případech. Například při prohlížení naší stránky na mobilním telefonu, kde můžete povolit zobrazení aktuální polohy a sdílet tyto informace se společností Booking.com nebo povolit přístup ke svým kontaktním údajům. Díky tomu jsme vám schopni poskytnout ty nejlepší možné služby a zážitky (například si můžete zobrazit naše průvodce po vybraných městech, vyhledat nejbližší restaurace nebo atrakce v místě, kde se nacházíte, případně získat jiná doporučení). Můžete si také vytvořit uživatelský účet, ve kterém si můžete uložit osobní nastavení, nahrát fotografie, zobrazit předchozí rezervace nebo plánovat a spravovat budoucí rezervace či získat výhody plynoucí z dalších funkcí, které jsou k dispozici pouze držitelům účtu (jako jsou například pobídky nebo jiné výhody, které můžeme nabízet).

Můžete se účastnit doporučujících programů nebo soutěží, čímž nám také poskytujete osobní údaje. Navíc nám můžete poskytnout zpětnou vazbu nebo nás požádat o pomoc s využívání služeb nabízených společností Booking.com.

Osobní údaje dalších osob, které nám poskytujete.

Uvědomujeme si, že ne vždy rezervujete služby cestovního ruchu pouze pro sebe. Můžete cestovat s dalšími osobami, jejichž údaje nám při vytváření rezervace služeb cestovního ruchu poskytnete, nebo také můžete vytvořit rezervaci služeb cestovního ruchu pro někoho jiného. Pokud spravujete účet Booking.com pro firemní účely, můžete vytvořit seznam kontaktů k usnadnění organizace služebních cest a správy rezervací dalších osob. V některých případech můžete také využít Booking.com ke sdílení dat s jinými uživateli. Údaje sdílíte zveřejněním svého seznamu přání nebo účastí na programech doporučení. Tyto údaje mohou být použity výhradně na základě stanovených podmínek. Pro více informací si přečtěte dané podmínky.

Upozorňujeme, že je vaší povinností uvědomit osobu nebo osoby, jejichž údaje sdílíte, že tak činíte, a ujistit se, že způsobu, jakým Booking.com využívá tyto údaje, rozumějí a souhlasí s ním (podle podmínek popsaných v tomto prohlášení o ochraně soukromí).

Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky.

Ať už při návštěvě naší webové stránky nebo aplikace rezervaci služeb cestovního ruchu vytvoříte nebo ne, automaticky shromažďujeme určité údaje. Mezi tyto údaje patří IP adresa, datum a čas, kdy jste využili našich služeb, hardware, software nebo internetový prohlížeč, který používáte a informace o vašem počítačovém operačním systému, například verze aplikace a nastavení jazyka. Shromažďujeme také údaje o kliknutích a o stránkách, které se vám zobrazily.

V případě, že využíváte mobilní zařízení, shromažďujeme údaje, které identifikují toto zařízení, údaje týkající se typu zařízení, jeho nastavení a charakteristik, informace o selháních aplikace a jiných systémových aktivitách. Při vytváření rezervace služeb cestovního ruchu náš systém zaznamenává, z jakého zařízení a přes které webové stránky jste rezervaci vytvořil/a, nebo zda jste přešel/a na webovou stránku či aplikaci Booking.com.

Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů.

Nejedná se pouze o údaje, které nám přímo poskytnete vy, údaje o vás můžeme sbírat také z jiných zdrojů. Patří sem obchodní partneři, jako jsou například affiliate partneři, dceřiné společnosti korporace Booking.com, další přidružené společnosti korporace Booking Holdings Inc. (více informací najdete také zde) a jiné nezávislé třetí strany přičemž veškeré údaje, které od nich získáme, můžeme kombinovat s údaji, které jste nám poskytl/a. Například rezervační služby Booking.com jsou kromě webové stránky Booking.com a aplikací Booking.com přístupné i jako integrované služby spřízněných partnerů, které můžete najít on-line. Při využívání těchto služeb můžete poskytovat rezervační údaje našim obchodním partnerům, kteří pak postupují tyto údaje přímo nám. Také využíváme poskytovatelů služeb třetích stran při zpracování plateb mezi rezervujícím a poskytovatelem služeb cestovního ruchu. Tito poskytovatelé služeb sdílejí údaje o platbě, abychom tak mohli spravovat vaše rezervace služeb cestovního ruchu a ujistili se, že je s nimi vše v pořádku.

Do našich platforem také integrujeme komunikační služby, abychom vám tak umožnili spojit se s námi a s poskytovatelem zarezervovaných služeb cestovního ruchu ohledně vašeho pobytu, čímž v některých případech získáme údaje o vašich komunikačních aktivitách (například informace o tom, kam voláte, kde se nacházíte, a datum a délku hovoru). Můžeme o vás také získat údaje, které nám umožní poskytovat vám relevantní reklamy, například doplňkové údaje ze souborů cookies, které společnosti Booking.com poskytují partneři v oblasti sociálních médií. Pro více informací si prosím přečtěte odpověď pod otázkou Proč společnost Booking.com shromažďuje a využívá vaše osobní údaje. Pokud si propojíte svůj Booking.com účet se svým účtem na sociální síti, poskytovatel této sociální sítě může s Booking.com sdílet některé vaše osobní údaje, avšak pouze v případě, že s tím budete souhlasit. Vždy máte možnost tyto údaje nesdílet.

Poskytovatelé služeb cestovního ruchu také mohou se společností Booking.com sdílet vaše údaje například v případě, že máte dodatečné otázky týkající se vaší rezervace, nebo v případě jakýchkoliv sporů ohledně rezervace služeb cestovního ruchu (samozřejmě se snažíme výskyt takových situací minimalizovat).


Proč společnost Booking.com shromažďuje a využívá vaše osobní údaje?

Shromážděné údaje využíváme různými způsoby. Vaše osobní údaje mohou být využity k následujícím účelům:

 1. Rezervace služeb cestovního ruchu: Vaše osobní údaje využíváme především z důvodu dokončení a správy vaší rezervace služeb cestovního ruchu, což je pro naši společnost nejdůležitější. K tomu patří také zasílání informací, které se týkají vaší rezervace, např. potvrzení rezervace, změny v rezervaci a připomenutí.

 2. Zákaznický servis: Z místních poboček poskytujeme našim zákazníkům služby ve více než 20 jazycích a jsme jim k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Sdílení relevantních osobních údajů, například údajů o vaší rezervaci nebo o vašem uživatelském účtu, s našimi operátory po celém světě nám umožňuje reagovat, kdykoliv nás potřebujete, poskytovat asistenci při hledání vhodného poskytovatele služeb cestovního ruchu a odpovídat na dotazy týkající se vaší rezervace služeb cestovního ruchu (nebo jakýchkoliv jiných požadavků).

 3. Vlastnosti účtů: Uživatelé Booking.com si na našich webových stránkách nebo v našich aplikacích mohou vytvořit uživatelský účet. Údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě a zlepšení vašeho účtu. Prostřednictvím svého účtu můžete spravovat rezervace služeb cestovního ruchu, využívat speciální nabídky, jednoduše vytvářet rezervace služeb cestovního ruchu a spravovat svá osobní nastavení. Osobní nastavení vám mohou umožnit vytvářet a sdílet seznamy přání, sdílet fotografie, zobrazovat služby cestovního ruchu, které jste si dříve prohlížel/a, a kontrolovat si další údaje, které jste v souvislosti se svým cestováním uvedl/a. Můžete si také prohlížet všechna hodnocení, která jste poskytl/a. Pokud chcete, můžete sdílet některé údaje ze svého uživatelského účtu tak, že si vytvoříte veřejný profil, který se bude ukazovat pod vaším jménem nebo přezdívkou. Držitelé účtu Booking.com pro firemní účely si ve svém účtu mohou uložit kontaktní údaje, spravovat služební rezervace a propojit účty dalších uživatelů s firemním účtem Booking.com.

 4. Online skupiny nebo fóra: Uživatelům s účtem můžeme v některých případech poskytnout možnost interakce s jinými uživateli prostřednictvím online skupin nebo fór.

 5. Marketingové aktivity: Vaše údaje používáme pro marketingové aktivity. Tyto aktivity mohou zahrnovat:

  1. Použití vašich kontaktních údajů za účelem pravidelného zasílání novinek o produktech a službách. Tuto marketingovou e-mailovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém zpravodaji nebo jiné komunikaci.

  2. Na základě vašich informací vám mohou být na webové stránce Booking.com, v mobilních aplikacích a na webových stránkách / v aplikacích třetích stran (včetně sociálních médií) ukazovány personalizované nabídky a personalizovaný může být i obsah stránek, které si prohlížíte. Může se jednat o nabídky, které si můžete zarezervovat přímo na stránkách Booking.com či na stránkách společných značek (co-branding), nebo o nabídky třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

  3. Kdykoliv se zúčastníte jiných promočních aktivit (ke kterým patří např. doporučující programy či soutěže), budou pro konání těchto aktivit použity relevantní údaje.

 6. Další komunikace s vámi: V některých případech vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, pošty, telefonu nebo SMS zprávy, v závislosti na kontaktních údajích, které jste nám poskytl/a. Komunikaci, kterou zašlete vy nám, zpracováváme. Tato další komunikace se může uskutečnit z následujících důvodů:

  1. Zpracování a odpovídání na všechny požadavky, které pocházejí od vás nebo od poskytovatele služeb cestovního ruchu, které jste si rezervoval/a. Booking.com také poskytuje hostům a poskytovatelům služeb cestovního ruchu různé prostředky výměny informací a zasílání požadavků a komentářů týkajících se jejich nabídek a rezervací služeb cestovního ruchu vytvořených prostřednictvím Booking.com. Pro více informací přejděte níže a přečtěte si sekci s názvem „Jak Booking.com zpracovává komunikaci, kterou si vy a poskytovatel vámi zarezervovaných služeb cestovního ruchu vyměňujete přes Booking.com?“.

  2. V případě, že nedokončíte svoji online rezervaci služeb cestovního ruchu, vám můžeme poslat e-mail s připomenutím, že máte nedokončenou rezervaci. Věříme, že jde o užitečnou službu, protože díky ní můžete pokračovat v započaté rezervaci služeb cestovního ruchu a nemusíte znovu vyhledávat poskytovatele služeb cestovního ruchu nebo vyplňovat své rezervační údaje.

  3. Pokud využijete naše služby, můžeme vám zaslat dotazník nebo vás požádáme o ohodnocení vaší zkušenosti s Booking.com nebo poskytovatelem služeb cestovního ruchu.

  4. Ohledně vaší rezervace služeb cestovního ruchu vám posíláme také další sdělení, např. kontaktní údaje Booking.com pro případ, že byste potřeboval/a asistenci během své cesty, nebo informace, o kterých se domníváme, že by pro vás mohly být při plánování vaší cesty užitečné nebo že napomohou k tomu, aby byly vaše služby cestovního ruchu co nejlepší. Posíláme vám také informace týkající se rezervací nadcházejících služeb cestovního ruchu nebo přehledy předchozích rezervací služeb cestovního ruchu provedených přes Booking.com.

  5. Je možné, že vám budeme muset poslat jiné administrativní zprávy, ke kterým patří upozornění týkající se bezpečnosti, přestože nemáte žádnou rezervaci nadcházejících služeb cestovního ruchu.

 7. Průzkum trhu: Naše zákazníky také občas žádáme o účast na průzkumu trhu. Přečtete si informace, jejichž cílem je seznámit vás s tím, jaké osobní údaje shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

 8. Zlepšování našich služeb: Osobní údaje používáme také pro analytické účely, abychom mohli vylepšovat své služby a zkušenost našich zákazníků, ale také pro testovací účely, k řešení problémů a zlepšování funkčnosti a kvality našich online služeb v oblasti cestovního ruchu. Hlavním cílem je především optimalizace naší online platformy a její přizpůsobení vašim potřebám, aby její používání pro vás bylo snadné a pohodlné. Pro tyto analytické účely se snažíme používat pouze pseudonymizované údaje.

 9. Hodnocení hostů a další informace týkající se destinací: Během a po využití služeb cestovního ruchu, které jste si naším prostřednictvím rezervoval/a, vás můžeme vyzvat k poskytnutí hodnocení. To můžeme umožnit také dalším hostům, kteří cestovali s vámi, nebo je můžeme požádat, aby hodnocení napsali vaším jménem. Pozvánka k napsání hodnocení vyžaduje poskytnutí informací o poskytovateli služeb cestovního ruchu nebo destinaci. Držitelé účtu si mohou nastavit, aby se u jejich hodnocení namísto skutečného jména zobrazovalo jiné jméno, které si sami vyberou (nastavení lze provést přímo v uživatelském účtu). Držitelé účtu si však mohou zvolit možnost anonymního zobrazení hodnocení. Je zde i možnost zvolit si přezdívku. Napsáním hodnocení souhlasíte s tím, že může být zobrazeno (tak jak je to podrobně vysvětleno v našich všeobecných podmínkách) mimo jiné na stránce příslušného poskytovatele služeb cestovního ruchu na našich webových stránkách, v našich mobilních aplikacích, v našich účtech na sociálních sítích nebo na online platformě příslušného poskytovatele služeb cestovního ruchu či na webových stránkách obchodního partnera. Hodnocení slouží k tomu, aby ostatní hosté získali informace o kvalitě služeb cestovního ruchu, kterých jste využil/a, o destinaci, kterou jste navštívil/a, nebo o jiných zkušenostech, o které se chcete podělit.

 10. Monitorování telefonních hovorů: V případě telefonického hovoru s naším zákaznickým servisem používá Booking.com automatický detekční systém, který přiřadí telefonní číslo k vašim existujícím rezervacím, což šetří čas jak našemu týmu, tak vám. Přesto vás člen týmu zákaznického servisu může požádat o ověření, aby byla zajištěna důvěrnost a bezpečnost vašich údajů. Telefonické hovory s pracovníky našeho týmu zákaznické podpory mohou být živě sledovány nebo nahrávány za účelem monitorování kvality a školení zaměstnanců, což zahrnuje také použití nahrávek při vyřizování reklamací a pro účely odhalování podvodů. Ne všechny hovory jsou nahrávány a nahrávky jsou uloženy po omezenou dobu, po jejímž uplynutí jsou automaticky smazány, s výjimkou případů, kdy je Booking.com uchovává po delší dobu z právních důvodů, například za účelem vyšetřování podvodů.

 11. Zajištění bezpečnosti důvěryhodnosti služeb: Abychom vytvořili důvěryhodné prostředí pro vás, další hosty, obchodní partnery Booking.com a partnerská ubytovací zařízení, vyhrazujeme si právo použít osobní údaje k odhalování a prevenci podvodů či jiné nelegální nebo nežádané činnosti. Osobní údaje můžeme rovněž použít pro posouzení rizika a z jiných bezpečnostních důvodů, např. k ověření pravosti uživatelů a rezervací. Z tohoto důvodu může někdy dojít k tomu, že určité rezervace budou pozastaveny.

 12. Právní účely: V některých případech mohou být vaše osobní údaje použity při řešení právních sporů, při regulatorních šetřeních a pro účely dodržování předpisů, při uplatňování podmínek používání online rezervačních služeb společnosti Booking.com nebo ke splnění zákonných požadavků orgánů činných v trestním řízení.

  Své osobní údaje poskytujete společnosti Booking.com dobrovolně. Některé typy služeb, které budete chtít využívat, vám nicméně budeme schopni poskytnout pouze tehdy, budeme-li mít k dispozici vybrané osobní údaje. Nemůžeme například zpracovat vaši rezervaci služeb cestovního ruchu, pokud nebudeme mít k dispozici vaše jméno a kontaktní údaje.

  Pokud budeme při zpracování osobních údajů používat automatizované prostředky, což může mít právní účinky nebo podstatný dopad na vaši osobu, budeme provádět odpovídající opatření, abychom ochránili vaše práva a svobody, včetně práva na lidský zásah.

Při zpracování osobních údajů, jak je uvedeno výše, vycházíme z následujících právních základů:

Ve vztahu k účelům uvedeným pod body A a B vychází společnost Booking.com z právního základu, že zpracování osobních údajů je nutné pro plnění smlouvy, konkrétně k dokončení a správě vaší rezervace služeb cestovního ruchu. Pokud nejsou požadované údaje poskytnuty, nemůže společnost Booking.com dokončit rezervaci služeb cestovního ruchu, ani nemůže poskytovat zákaznický servis. Ve vztahu k účelům uvedeným pod body C až K vychází společnost Booking.com ze svého oprávněného komerčního obchodního zájmu poskytovat své služby, předcházet podvodnému jednání a zlepšovat své služby. Při používání osobních údajů, které slouží oprávněnému zájmu společnosti Booking.com nebo třetí strany, bude společnost Booking.com vždy dbát na to, aby byla vaše práva a zájem na ochraně vašich osobních údajů vždy v rovnováze s právy a zájmy společnosti Booking.com nebo třetích stran. Pro účely uvedené pod bodem L také společnost Booking.com tam, kde je to namístě, provádí zpracování za účelem plnění zákonných povinností (například vyhovění oprávněné žádosti orgánů činných v trestním řízení). Tam, kde je to vyžadováno podle příslušných právních předpisů, získá společnost Booking.com váš souhlas předtím, než začne zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Pokud si přejete vznést námitku proti zpracování uvedenému pod body C až K a ke zrušení takového zpracování údajů vám není přímo k dispozici žádný opt-out mechanizmus (například v nastavení vašeho účtu), kontaktujte nás na e-mailové adrese: dataprotectionoffice@booking.com.


Jak Booking.com sdílí Vaše údaje s třetími stranami?

V určitých případech budeme sdílet informace s třetími stranami.

 1. Poskytovatel služeb cestovního ruchu, u kterého jste si udělali rezervaci: Aby bylo možné vaši rezervaci služeb cestovního ruchu dokončit, musíme zaslat relevantní informace poskytovateli služeb cestovního ruchu, kterého jste si vybral/a. V závislosti na dané rezervaci služeb cestovního ruchu a poskytovateli služeb cestovního ruchu se může jednat o vaše jméno, kontaktní údaje, údaje o platbě, jména hostů, kteří cestují s vámi, a preference nebo další informace, které uvedete při provádění rezervace služeb cestovního ruchu. Pokud máte ohledně služeb cestovního ruchu nějaký dotaz nebo požadavek, můžeme se na poskytovatele služeb cestovního ruchu obrátit a požádat ho o zpracování požadavku. V případě, že platba není provedena během rezervačního procesu na Booking.com, přepošleme údaje o vaší platební kartě poskytovateli služeb cestovního ruchu k dalšímu zpracování (za předpokladu, že jste nám tyto údaje během rezervačního procesu poskytl/a). V případě sporů týkajících se rezervace můžeme poskytovateli služeb cestovního ruchu poskytnout potřebné informace o rezervaci tak, aby mohl být spor vyřešen. Součástí toho může být kopie potvrzení vaší rezervace služeb cestovního ruchu jako důkaz uskutečnění rezervace.

 2. Místní kancelář společnosti Booking.com: V rámci zkvalitňování služeb Booking.com mohou být vaše údaje sdíleny s dceřinými společnostmi v rámci korporace Booking.com, které jednají jako poskytovatelé služeb pro společnost Booking.com, například ve vztahu ke službám zákaznické podpory. Pokud se chcete dozvědět více o korporaci Booking.com, navštivte stránku O Booking.com.

 3. Poskytovatelé služeb třetích stran: Ke zpracování vašich osobních údajů také používáme služby třetích stran, které nejsou součástí korporace Booking.com a které nás podporují v poskytování služeb na Booking.com. Tito poskytovatelé služeb třetích stran nám poskytují podporu v poskytování služeb jako:

  • zákaznický servis;
  • průzkum trhu;
  • služby vedoucí k odhalování a prevenci podvodů včetně služby screeningu za účelem odhalování podvodů.;
  • Platební služby: se třetími stranami spolupracujeme při zpracování plateb, zpracování navrácení plateb nebo za účelem využití jejich fakturačních služeb. Je-li v případě vaší rezervace služeb cestovního ruchu vámi nebo držitelem karty, se kterou byla rezervace provedena, vyžadováno vrácení peněz na kartu (zpětná platba), musíme sdílet některé rezervační údaje s poskytovateli platebních služeb a příslušnými finančními institucemi. Tyto údaje mohou zahrnovat kopii vašeho potvrzení rezervace nebo IP adresu, ze které byla provedena rezervace. Pokud to budeme považovat za nezbytné, můžeme za účelem odhalení a prevence podvodů vaše údaje sdílet s příslušnými finančními institucemi.
  • marketingové služby. Osobní údaje včetně vaší e-mailové adresy sdílíme s našimi partnery v oblasti reklamy za účelem poskytování marketingových služeb vztahujících se na produkty a služby společnosti Booking.com prostřednictvím třetích stran (abychom zajistili, že příslušná reklama bude cílena na relevantní publikum). Snažíme se o sdílení e-mailových adres pouze v šifrované podobě, abychom zajistili, že vaše e-mailová adresa bude přiřazena k existující uživatelské databázi, a aby nebylo možné ji použít pro jiné účely. Další informace o personalizovaných reklamách a možnostech, které máte se dozvíte v části „Jak jsou cookies používány?“ a „Co jsou cookies?“ v našem Prohlášení o ochraně soukromí.

  Všichni poskytovatelé služeb jsou povinni vaše osobní údaje nadále bezpečně uchovávat.

 4. Příslušné orgány: Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit. Osobní údaje můžeme také dále zpřístupnit příslušným orgánům, abychom chránili a bránili naše práva a majetek nebo práva a majetek našich obchodních partnerů.

 5. Obchodní partneři: Spolupracujeme s obchodními partery po celém světě. Tito obchodní partneři distribuují nebo inzerují služby společnosti Booking.com, včetně služeb a produktů našich poskytovatelů služeb cestovního ruchu.

  Pokud vytvoříte rezervaci prostřednictvím jedné z webových stránek nebo aplikace našich obchodních partnerů, určité osobní údaje, které jim poskytnete, například vaše jméno a e-mail, vaše adresa, platební údaje a další relevantní informace, nám budou zaslány, abychom mohli vaši rezervaci služeb cestovního ruchu dokončit a spravovat. V případě, že zákaznický servis poskytne obchodní partner, společnost Booking.com bude s obchodním partnerem sdílet relevantní údaje o vaší rezervaci (pokud a když to bude nutné) s cílem poskytnout vám vhodnou a efektivní podporu. V případě, že vytvoříte rezervaci prostřednictvím jedné z webových stránek našich obchodních partnerů, zašleme jim určité osobní údaje, které souvisejí s konkrétní rezervací, například vaše jméno a e-mailovou adresu. Tyto údaje jim poskytneme pro jejich interní účely (jako například za účelem analýz), a pokud o to požádáte, pro administrativní a věrnostní programy a marketing.

  V případě, že vytvoříte rezervaci na webové stránce obchodních partnerů, najděte si prosím čas na přečtení jejich prohlášení o ochraně soukromí, abyste byl/a obeznámen/a s tím, jakým způsobem mohou tito obchodní partneři vaše údaje zpracovávat. Za účelem odhalování a předcházení podvodům si také s obchodními partnery můžeme vyměňovat informace o uživatelích.

  • Booking.Basic: Můžeme vám dát možnost vytvořit si rezervaci označovanou jako Booking.Basic. Rezervace Booking.Basic jsou zprostředkovány jiným poskytovatelem služeb cestovního ruchu, než u kterého si rezervujete ubytování. Během rezervačního procesu budeme muset sdílet některé vaše osobní údaje, které jsou pro rezervaci vytvořenou u tohoto obchodního partnera potřebné. Pokud využíváte Booking.Basic, prostudujte si informace poskytnuté během procesu rezervace a také potvrzení rezervace, kde naleznete další informace o poskytovateli služeb cestovního ruchu a o tom, jakým způsobem bude tento poskytovatel zpracovávat vaše osobní údaje.

 6. Korporace Booking Holdings, Inc.: Přečtěte si prosím, jak vaše údaje můžeme sdílet s korporací Booking Holdings Inc. zde.

Předávání osobních údajů popsané v tomto prohlášení o ochraně soukromí může zahrnovat i předávání osobních údajů do zahraničí do zemí, jejichž zákony na ochranu osobních údajů nejsou natolik komplexní jako v zemích Evropské unie. Tam, kde to vyžaduje evropské právo, budeme osobní údaje předávat pouze příjemcům, kteří zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. V takových situacích můžeme v souladu s požadavky uzavřít smluvní ujednání, kterým zajistíme, že vaše osobní údaje budou i nadále chráněny podle evropských standardů. Za použití kontaktních údajů uvedených níže si od nás můžete vyžádat kopii těchto smluvních ujednání.


Jakým způsobem jsou vaše osobní údaje sdíleny v rámci korporace Booking Holdings Inc.?

Společnost Booking.com je součástí korporace Booking Holdings Inc. Více informací naleznete zde https://www.bookingholdings.com/

Vaše osobní údaje můžeme obdržet od jiných společností v rámci korporace Booking Holdings Inc. nebo je s nimi můžeme sdílet za následujícími účely:

 1. Poskytování služeb (včetně vytvoření, administrace a správy rezervací nebo správy plateb);

 2. Poskytování služeb zákaznické podpory;

 3. Odhalování, prevence a vyšetřování podvodů, jiné protiprávní činnosti a narušování bezpečnosti údajů;

 4. Analýza a zlepšování produktu;

 5. Poskytování personalizovaných nabídek nebo zasílání propagačních materiálů se souhlasem příjemce nebo v souladu s platnými zákony;

 6. Zajištění dodržování platných zákonů.

Pokud není uvedeno jinak, společnost Booking.com vychází při získávání a sdílení osobních údajů popsaných v bodech A až E ze svého oprávněného zájmu. Co se týká účelů zpracovávání údajů uvedených bodě F, vychází společnost Booking.com také z dodržování zákonných povinností (např. zákonné požadavky v souvislosti s trestním stíháním).

Společnost Booking.com úzce spolupracuje například se společností Rentalcars.com při poskytování služeb pozemní dopravy svým zákazníkům. Všechny společnosti v rámci korporace Booking Holdings Inc. spolu mohou sdílet osobní osobní údaje zákazníků, aby zajistily ochranu všech uživatelů před podvodnými aktivitami na svých on-line platformách.


Jak Booking.com zpracovává komunikaci, kterou si vy a poskytovatel služeb cestovního ruchu vyměňujete přes Booking.com?

Booking.com může vám a poskytovatelům služeb cestovního ruchu nabízet různé prostředky pro komunikaci o službách zprostředkování a existujících rezervacích služeb cestovního ruchu prostřednictvím Booking.com. S dotazy ohledně vaší rezervace služeb cestovního ruchu nebo vašeho poskytovatele služeb cestovního ruchu se tak můžete obracet na Booking.com prostřednictvím stránky Moje rezervace, aplikace Booking.com a prostřednictvím dalších kanálů, které poskytujeme.

Booking.com má k této komunikaci přístup a může používat automatizované systémy k jejímu přezkoumání, skenování a analýze za účelem bezpečnosti, předcházení podvodům, dodržování právních a regulačních požadavků, vyšetřování možného pochybení, vývoje a zlepšování produktu, výzkumu, interakce se zákazníky včetně poskytování informací a nabídek, o kterých se domníváme, že pro vás mohou být zajímavé, a za účelem zákaznické nebo technické podpory. Vyhrazujeme si právo zablokovat doručení nebo přezkoumat takovou komunikaci, která podle našeho uvážení může obsahovat škodlivý obsah, spam, nebo představovat riziko pro vás, partnerská ubytovací zařízení Booking.com, nebo další. Vezměte prosím na vědomí, že veškerá komunikace odeslaná nebo přijatá prostřednictvím komunikačních nástrojů Booking.com bude společností Booking.com přijímána a ukládána. Obchodní partneři, přes jejichž platformu provedete rezervaci, a poskytovatelé služeb cestovního ruchu se mohou rozhodnout, že s vámi budou komunikovat přímo prostřednictvím e-mailu nebo jiných kanálů, které Booking.com nemůže kontrolovat.


Jak Booking.com používá cookies na mobilních zařízeních?

Nabízíme bezplatné aplikace pro několik různých mobilních zařízení a také mobilní verze webové stránky, která byla přizpůsobena pro prohlížení na mobilu a tabletu. Tyto aplikace a mobilní verze stránky shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje velmi podobným způsobem, jako to dělá naše webová stránka, a také vám umožňují využít informace o aktuální poloze a vyhledat blízké služby zprostředkování, pokud si to budete přát. S vaším svolením vám také můžeme zaslat push notifikace s informacemi o vaší rezervaci služeb cestovního ruchu. Abychom vám mohli poskytnout požadované služby, je možné že nám budete muset poskytnout přístup k informacím o své lokalitě nebo kontaktním údajům. Když nahrajete fotografii ze svého mobilního zařízení, je možné, že fotografie bude mít údaje o lokalitě. Přečtěte si prosím návod ke svému mobilnímu zařízení, abyste věděli, jak změnit nastavení a umožnit sdílení takových dat nebo přijímání push notifikací.

Můžeme využívat technologie, které umožňují sledování napříč různými zařízeními s cílem optimalizovat naše služby a marketingové aktivity. To může být provedeno za použití nebo bez použití cookies. Více informací o cookies a dalších podobných technologiích naleznete v našem Prohlášení o používání cookies. Díky technologii umožňující sledování napříč různými zařízeními je společnost Booking.com schopna sledovat chování uživatelů při používání různých zařízení. V rámci sledování napříč různými zařízeními může společnost Booking.com kombinovat data získaná z určitého prohlížeče nebo mobilního zařízení s daty získanými z počítače nebo zařízení spojeného s počítačem nebo zařízením, ze kterého byla tato data shromážděna.

Za účelem optimalizace obsahu zpravodajů zasílaných Booking.com kombinuje společnost Booking.com údaje z vyhledávání a z rezervací vytvořených po přihlášení k uživatelskému účtu na různých počítačích a zařízeních. Zasílání zpravodajů Booking.com můžete kdykoliv zrušit.

Personalizované reklamy, které se vám zobrazují na jiných webových stránkách nebo v aplikacích, mohou být nabízeny také na základě vašich aktivit na propojených počítačích a zařízeních. Upravením nastavení cookies na vašem zařízení (více informací naleznete v našem Prohlášení o používání cookies v sekci Jak můžete s cookies nakládat?) můžete změnit nastavení pro sledování aktivit na různých zařízeních za účelem reklamy. Upozorňujeme, že pokud se odhlásíte ze svého uživatelského účtu, neznamená to, že již nebudete dostávat personalizované reklamy.


Jak Booking.com využívá sociální sítě?

Ve společnosti Booking.com využíváme sociální sítě různými způsoby. Částečně za účelem zajištění online rezervačních služeb, ale také za účelem propagace produktů a služeb poskytovatelů služeb cestovního ruchu a k propagaci, zlepšování a zajištění fungování našich vlastních služeb. Máte možnost se rozhodnout funkce sociálních sítí nevyužívat.

 1. Přihlášení prostřednictvím účtu na sociální síti. Na Booking.com vám nabízíme možnost přihlásit se prostřednictvím účtu na sociální síti, díky čemuž si nemusíte pamatovat několik různých uživatelských jmen a hesel pro přihlášení k různým online službám. Po prvním přihlášení se budete vždy moci přihlásit na účet na Booking.com prostřednictvím svého účtu na sociální síti. Také však můžete kdykoliv tyto dva účty odpojit.

 2. Integrace pluginů sociálních sítí. Na stránce Booking.com a v našich aplikacích jsme integrovali pluginy sociálních sítí. To znamená, že po kliknutí na jedno z příslušných tlačítek (např. tlačítko na Facebooku Líbí se mi), jsou některé údaje sdíleny s poskytovateli těchto sociálních sítí. Pokud jste ve stejnou dobu současně přihlášen/a do svého účtu na sociální síti, poskytovatel sociální sítě může uvést tyto informace do souvislosti s vašim účtem na sociální síti a zveřejnit vaši činnost ostatním, kteří jsou s vámi na sociální síti propojení.

 3. Jiné služby sociálních sítí a funkce. Můžeme integrovat jiné služby sociálních sítí (jako systém posílání zpráv), které budou navazovat kontakt s Booking.com nebo s vašimi vlastními kontakty. Můžeme spravovat účty na sociálních sítích a nabízet aplikace na několika stránkách sociálních sítí. Kdykoliv se spojíte s Booking.com prostřednictvím sociální sítě, váš poskytovatel sociální sítě vám může umožnit sdílet data s Booking.com. Pokud budete se sdílením souhlasit, váš poskytovatel obvykle specifikuje, které údaje budou sdíleny. Když se například přihlásíte do uživatelského účtu Booking.com prostřednictvím svého účtu na sociální síti, mohou být určité údaje (jejichž sdílení povolí poskytovatel sociální sítě) sdíleny s Booking.com. To může zahrnovat vaši e-mailovou adresu, věk či profilové fotografie uložené ve vašem uživatelském účtu.

Pokud se přihlásíte na Booking.com prostřednictvím sociální sítě nebo připojení k systému zasílání zpráv na sociální sítích, aniž byste měl/a účet na Booking.com, budou data, která se s námi rozhodnete sdílet, obsahovat základní informace z vašeho profilu na sociální síti (včetně e-mailové adresy, aktualizace stavu nebo seznamu kontaktů). Tyto informace používáme k poskytování služeb, které vás zajímají, například tak, že vám pošleme zprávu, kterou chcete poslat svým kontaktům, nebo k vytvoření personalizovaného uživatelského rozhraní v aplikaci nebo na našich webových stránkách. Budete-li si to přát, můžeme díky tomu přizpůsobit naše služby vašim potřebám, budeme vás a vaše přátele kontaktovat s nabídkou nejlepších destinací a vylepšovat naše produkty nabízené na trhu v oblasti cestovního ruchu. Váš poskytovatel sociální sítě vám bude moci poskytnout více informací o použití a zpracování vašich údajů při každém připojení k Booking.com prostřednictvím jeho stránek, například zkombinováním osobních údajů, které sám shromáždí, když jeho prostřednictvím používáte Booking.com, s údaji, které shromáždí, když používáte jiné online platformy propojené s vaším poskytovatelem sociální sítě.


Jaká bezpečnostní opatření a opatření v oblasti uchovávání údajů provádí Booking.com na ochranu vašich osobních údajů?

Zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude nutné pro poskytování služeb pro vás (včetně spravování on-line uživatelského účtu – pokud je vytvořen), využívání našich služeb vámi, pro vyhovění platným zákonům, pro řešení sporů s kteroukoli stranou a pro další účely, které umožňují naše podnikání a odhalování a prevenci podvodů nebo dalších ilegálních aktivit. Všechny osobní údaje, které uchováváme, podléhají tomuto prohlášení o ochraně soukromí.


Jak nakládá společnost Booking.com s osobními údaji dětí?

Služby poskytované společností Booking.com nejsou cíleny na osoby mladší 18 let. Využití našich služeb je povoleno pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Obdržíme-li informaci od osoby Služby poskytované společností Booking.com nejsou cíleny na osoby mladší 16 let. Využití našich služeb dětmi mladšími 16 let je povoleno pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. V omezeném počtu případů souvisejících s vytvořením rezervace, nákupem dalších služeb souvisejících s cestováním nebo za jiných výjimečných okolností (jako jsou služby a funkce cílené na rodiny) může společnost Booking.com shromažďovat a používat informace o dětech pouze tehdy, pokud jsou poskytovány rodičem či zákonným zástupcem nebo s jejich souhlasem. Pokud zjistíme, že zpracováváme osobní údaje dítěte mladšího 16 let bez platného souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce, vyhrazujeme si právo takové údaje vymazat.


Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste společnosti Booking.com poskytl/a?

Chceme, abyste měli kontrolu nad tím, jakým způsobem vaše osobní údaje používáme. Máte k tomu následujících několik možností:

 1. můžete si vyžádat kopii svých osobních údajů, které o vás máme;

 2. můžete nás informovat o případných změnách ve svých osobních údajích nebo nás můžete požádat, abychom opravili osobní údaje, které o vás uchováváme, ale jak je vysvětleno níže, můžete tyto změny provést i sami;

 3. za určitých okolností nás můžete požádat o smazání, zablokování nebo omezení zpracování osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo můžete vznést námitku proti konkrétnímu způsobu, jakým vaše osobní údaje používáme; a

 4. za určitých okolností si také můžete vyžádat, abychom vaše osobní údaje zaslali třetí straně.

Tam, kde vaše osobní údaje používáme s vaším souhlasem, máte právo tento souhlas v souladu s příslušnými právními předpisy kdykoliv odvolat. Tam, kde vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu, máte navíc v souladu s příslušnými právními předpisy právo kdykoliv vznést námitku proti takovému použití svých osobních údajů.

Spoléháme na to, že zajistíte, aby vaše osobní údaje byly úplné, přesné a aktuální. Neprodleně nás proto kontaktujte a informujte o jakýchkoliv případných změnách nebo nepřesnostech ve vašich osobních údajích.

Pokud máte online uživatelský účet, můžete mít k většině svých osobních údajů přístup prostřednictvím našich webových stránek/aplikací. Naše webové stránky/aplikace vám obecně nabízejí možnost doplnit, aktualizovat nebo odstranit informace, které o vás uchováváme.

Pokud některé údaje, které o vás máme, nejsou dostupné prostřednictvím našich webových stránek/aplikací, můžete nás o ně požádat podáním bezplatné žádosti. V případě jakýchkoliv vašich žádostí týkajících se tohoto prohlášení o ochraně soukromí nebo pro podání stížnosti nás kontaktujte prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dataprotectionoffice@booking.com. Můžete se rovněž obrátit na svůj místní úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud si přejete uplatnit kterékoliv ze svých práv, vyplňte formulář Žádost subjektu údajů pro zákazníky společnosti Booking.com.

Pokud si přejete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě oprávněného zájmu a ke zrušení takového zpracování údajů nemáte přímo k dispozici žádný opt-out mechanizmus, kontaktujte nás na adrese dataprotectionoffice@booking.com.


Kdo je zodpovědný za nakládání s osobními údaji prostřednictvím Booking.com a jak nás můžete kontaktovat?

Za zpracovávání osobních údajů je odpovědná společnost Booking.com B.V., jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Společnost Booking.com B.V. je soukromá společnost s ručením omezeným, která podléhá nizozemskému právu a má sídlo na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko.

Pokud máte otázky ohledně tohoto prohlášení o ochraně soukromí nebo ohledně zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím naše oddělení pro ochranu údajů na adrese dataprotectionoffice@booking.com a my se s Vámi spojíme. Pokud máte dotazy ohledně Vaší rezervace, kontaktujte prosím náš zákaznický servis prostřednictvím naší stránky s kontakty na zákaznický servis. Požadavky od orgánů činných v trestním řízení by měly být odeslány podle těchto pokynů: https://www.booking.com/content/law-enforcement.html.

Specifická ustanovení pro určité země

V závislosti na zákonech, které se na vás vztahují, může být naší povinností od vás požadovat některé další informace. Přečtěte si prosím níže uvedený přehled, kde najdete další informace vztahující se na vaši situaci.

Jižní Korea

S žádostmi týkajícími se tohoto prohlášení o soukromí mohou zákazníci z Jižní Koreje také použít níže uvedené kontaktní údaje:

Na základě zákona o podpoře využívání informační sítě a ochraně informací poskytujeme následující informace o našem místním agentovi:

Název: Booking.com Korea Limited (zástupce: Su Yeon Kim)

Adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa: 17F Gran Seoul, 33 Jongro, Jongro-Gu, Soul, Jižní Korea, privacy.kr@booking.com.