Vytisknout / Uložit

2019-09-20 09:27:22

Všeobecné podmínky

Tyto smluvní podmínky, které mohou být čas od času pozměněny, se vztahují na všechny naše služby, které jsou poskytovány přímo nebo nepřímo (prostřednictvím distributorů) on-line, přes mobilní zařízení, e-mailem nebo telefonicky. Navštívením a prohlížením naší (mobilní) webové stránky, jejím použitím nebo použitím jakékoli naší aplikace přes libovolnou platformu (dále společně označovány jako "webová stránka"), a/nebo provedením rezervace potvrzujete, že jste si přečetl/a níže uvedené smluvní podmínky (včetně prohlášení o ochraně soukromí), a že jste jim porozuměl/a a souhlasíte s nimi.

Tyto stránky, jejich obsah i infrastruktura, a služba on-line rezervací ubytování poskytovaná na těchto stránkách a prostřednictvím webové stránky jsou vlastněny, provozovány a poskytovány společností Booking.com B.V. pouze pro osobní, nekomerční účely a podléhají níže uvedeným smluvním podmínkám.

0. Definice

Výrazy jako „Booking.com“, „my“, „nás“ nebo „naše“ odkazují na Booking.com B.V., společnost s ručením omezeným, která podléhá zákonům Nizozemska a sídlí na adrese Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Nizozemsko.

„Platformou“ se rozumí (mobilní) webová stránka a aplikace, prostřednictvím které je služba poskytována a kterou vlastní, řídí, spravuje, udržuje a/nebo hostí Booking.com.

„Služba“ znamená on-line rezervace (včetně zprostředkování platby) různých produktů a služeb, které poskytovatelé prostřednictvím platformy průběžně poskytují.

„Poskytovatelem“ se rozumí poskytovatelé ubytování (např. hotely, motely, apartmány, bed & breakfasts), (tematické) parky, turistické atrakce, muzea, prohlídky, plavby, vlakové a autobusové zájezdy, transfery, cestovní agentury, poskytovatelé pojištění nebo jakékoli další související produkty a služby, které je čas od času možné rezervovat prostřednictvím platformy.

1. Rozsah našich služeb

Prostřednictvím platformy poskytují společnost (Booking.com B.V. a její (distribuční) partneři on-line platformu, přes kterou mohou poskytovatelé nabízet své produkty s služby a přes kterou mohou návštěvníci platformy provádět rezervace. Rezervací přes Booking.com vstupujete do přímého (právně závazného) smluvního vztahu s poskytovatelem, u kterého si vytvoříte rezervaci nebo objednáte produkt nebo službu (podle relevance). Od okamžiku, kdy provedete rezervaci, jednáme výhradně jako prostředník mezi vámi a poskytovatelem, který předá informace o vaší rezervaci příslušnému poskytovateli a pošle vám jeho jménem e-mail s potvrzením rezervace.

Při poskytování služeb zveřejňujeme informace, které jsou založeny na informacích poskytnutých poskytovateli. Ti mají přístup na extranet a jsou plně odpovědná za aktualizaci cen, dostupnosti i ostatních informací zobrazených na naší platformě. Přestože při vykonávání služeb zapojujeme přiměřenou péči a schopnosti, neověřujeme, a proto vám nemůžeme zaručit, že všechny informace jsou přesné, úplné a správné. Také nemůžeme nést odpovědnost za chyby (včetně prokazatelných a typografických chyb), přerušení (z důvodu jakéhokoli dočasného a/nebo částečného selhání, opravy, aktualizace nebo údržby naší platformy apod.), nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé informace a nedodání informací. Za přesnost, úplnost a správnost (popisných) informací (včetně cen a dostupnosti) zobrazených na naší platformě je vždy odpovědný poskytovatel. Naše platforma by neměla být považována za doporučení nebo potvrzení kvality, úrovně služeb nebo hodnocení dostupných poskytovatelů (nebo jejich zařízení, prostor, produktů nebo služeb).

Služby poskytujeme pouze pro osobní a nekomerční účely. Proto nesmíte znovu prodávat, odkazovat na (deep linking), užívat, kopírovat, monitorovat (např. pavouky nebo technikou scraping), zobrazovat, stahovat a reprodukovat obsah, informace, software, rezervace, kupóny, produkty a služby dostupné na naší platformě za jakýmkoli komerčním nebo konkurenčním účelem.

2. Ceny, přeškrtnuté ceny a záruka nejlepší ceny

Ceny nabízené na naší platformě jsou velmi výhodné. Všechny ceny pokojů (za pokoj a celý pobyt) a všechny další ceny uvádíme, včetně DPH, daně z obratu i všech ostatních daní (podléhají změnám), pokud není na naší platformě nebo v e-mailu s potvrzením rezervace/kuponu uvedeno jinak. Ceny vstupenek jsou za osobu nebo skupinu a musí splňovat podmínky platnosti uvedené na vstupence (pokud je relevantní). Příslušné poplatky a daně (včetně turistické daně / městských daní) mohou být poskytovatelem účtovány v případě nedostavení se nebo storno poplatku. V případě nedostavení se do ubytování nebo platby poplatku za zrušení mohou být účtovány relevantní daně.

Někdy máme na platformě uvedeny levnější ceny za specifický pobyt, produkt nebo službu. Na tyto ceny poskytované poskytovateli se mohou vztahovat zvláštní omezení a podmínky, například v souvislosti s možností zrušení rezervace a vrácení peněz. Před dokončením rezervace si proto prosím pozorně přečtěte informace o příslušném produktu, službě, podmínkách rezervace, které zmiňují takové podmínky.

Přeškrtnutá cena zobrazená u pokojů vychází z třetí nejvyšší aktuální ceny nabízené poskytovatelem pro produkt nebo službu se stejnými podmínkami rezervace v průběhu 30 dní kolem data příjezdu (15 dní před příjezdem a 15 dní po příjezdu, a pokud od dnešního dne do dne příjezdu zbývá méně než 15 dní, použijeme počet dní, který zbývá do 30, po datu příjezdu). Aby srovnání nebylo zavádějící, uvádíme ceny se stejnými podmínkami (např. stravování, možnosti zrušení rezervace a typ pokoje). To znamená, že stejný pokoj dostanete za cenu, která je nižší ve srovnání s jinými daty příjezdu ve stejném období v daném roce.

Chceme, abyste za pobyt v ubytovacím zařízení zaplatil/a nejnižší možnou cenu. Pokud po provedení rezervace s námi najdete svůj pokoj na internetu se stejnými rezervačními podmínkami za nižší cenu, rozdíl mezi naší cenou a touto nižší cenou vám doplatíme – v souladu se smluvními podmínkami Záruky nejlepší ceny.

Přepočet měn slouží pouze k informačním účelům a neměl by být považován za přesný a aktuální; skutečné částky mohou být jiné.

Evidentní chyby a nepřesnosti (včetně překlepů) nejsou zavazující.

Všechny speciální nabídky jsou patřičně označeny.

3. Soukromí

Booking.com respektuje vaše soukromí. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany soukromí a použití cookies s podrobnějšími informacemi.

4. Zdarma

Naše služby jsou zdarma. Na rozdíl od mnoha jiných společností Vám nebudeme účtovat za naše služby žádné poplatky, ani přidávat jakékoliv dodatečné (rezervační) poplatky k ceně pokoje.

Poté, co koncový uživatel využije službu nebo produkt nabízený poskytovatelem nebo poté, co host ukončil svůj pobyt v ubytovacím zařízení (a host svůj pobyt uhradí), zaplatí poskytovatel společnosti Booking.com provizi (malé procento z ceny pokoje).

5. Kreditní karta

V některých případech nabízejí někteří poskytovatelé možnost zaplacení rezervací (zcela nebo zčásti a podle platebních podmínek ubytovacího zařízení) přímo poskytovateli v době rezervace prostřednictvím našeho zabezpečeného on-line platebního systému (vše v rozsahu podpory Vaší banky). V případě některých produktů a služeb, Booking.com zprostředkovává (prostřednictvím třetích stran) (např. služba zprostředkování plateb) možnost zaplacení příslušného produktu nebo služby pro a jménem poskytovatele (Booking.com nikdy nejedná ani nefiguruje jako e-commerce obchodník – merchant of record). Platba je bezpečně zpracována třetí stranou a odvedena přímo z Vaší kreditní/debetní karty nebo bankovního účtu na bankovní účet poskytovatele. Jakákoliv námi zprostředkovaná platba určená a převedená poskytovateli představuje platbu (částečnou platbu) za relevantní produkt nebo službu a tato částka představující definitivní vypořádání nemůže být zpět navrácena.

Upozorňujeme vás, že některé ceny a zvláštní nabídky mohou poskytovatelé vyžadovat předběžnou autorizaci kreditní karty nebo platbu (někdy bez možnosti vrácení peněz) ihned po provedení rezervace. Před dokončením rezervace si prosím důkladně přečtěte informace o rezervaci produktu nebo služby, které mohou zmiňovat takové zvláštní podmínky. Společnost Booking.com nenese zodpovědnost za jakékoli (autorizované, (údajně) neautorizované nebo nesprávné) stržení platby poskytovatelem. Od společnosti Booking.com není možné vyžadovat jakoukoliv částku za správné nebo autorizované stržení platby poskytovatelem z Vaší platební karty (včetně přeplacených rezervací, nedojezdů a storen, na které se vztahují poplatky)

Většina bank a společností vydávajících kreditní karty nese riziko podvodu nebo neoprávněného použití kreditní karty třetí stranou a hradí finanční náklady tím vzniklé, v některých případech se spoluúčastí, většinou ve výši 50 EUR (nebo odpovídající částce v místní měně). Pokud vám společnost, která vydala vaši kreditní kartu, nebo banka takovou spoluúčast naúčtuje, protože došlo k neoprávněným transakcím v důsledku provedení rezervace na naší platformě, tuto spoluúčast vám proplatíme až do celkové částky 50 EUR (nebo odpovídající částky ve vaší místní měně). Za účelem odškodnění podvod nahlaste svému poskytovateli kreditní karty (v souladu s jeho pravidly a postupy takového hlášení) a nás neodkladně kontaktujte e-mailem (phfgbzre.eryngvbaf@obbxvat.pbz). V předmětu e-mailu uveďte "zneužití kreditní karty" a pošlete nám důkaz účtováné spoluúčasti (např. smlouvu se společností, která vydala vaši kreditní kartu). Toto odškodnění se vztahuje pouze na rezervace kreditní kartou provedené s použitím zabezpečeného serveru společnosti Booking.com a neoprávněné použití vaší kreditní karty v důsledku našeho zanedbání nebo opominutí a bez vašeho zavinění, při použití zabezpečeného serveru.

6. Platba předem, zrušení rezervace, nedojezd a důležité informace

Provedením rezervace u poskytovatele souhlasíte s platnými podmínkami zrušení rezervace a nedostavení se a s dalšími (dodacími) podmínkami poskytovatele, které se mohou vztahovat na vaši rezervaci a váš pobyt (včetně informací poskytnutých poskytovatelem a uvedených v sekci Nepřehlédněte a Je dobré vědět na naší platformě), dále včetně poskytovaných služeb a/nebo produktů nabízených poskytovatelem (dodací podmínky si můžete vyžádat od ubytovacího zařízení). Všeobecné podmínky zrušení rezervace a nedostavení se jsou uvedeny na stránce s informacemi o konkrétním poskytovateli, v průběhu rezervace a v e-mailu s potvrzením rezervace nebo na kuponu (pokud relevantní). Upozorňujeme vás, že některé ceny a speciální nabídky nepřipouští možnost zrušení nebo změny rezervace. V případě zrušení rezervace, za kterou byl vybrán storno poplatek nebo v případě nedojezdu mohou být poskytovatelem účtovány příslušné poplatky městu nebo turistická daň. Před provedením rezervace si proto prosím důkladně přečtěte informace o vámi vybraném produktu nebo službě, které mohou zmiňovat takové podmínky. Zkontrolujte si prosím podrobně informace o rezervaci vámi vybraného produktu nebo služby týkající se těchto podmínek před vytvořením rezervace. Upozorňujeme Vás , že rezervace , která vyžaduje platbu předem nebo (úplné nebo částečné) předplatné, může být zrušena (bez předchozího varování nebo oznámení o nezaplacení platby) , v případě , pokud příslušnou ( zbývající ) částku ( y ) není možné v plné výši odvést ve stanoveném platebním termínu v souladu s příslušnými platebními podmínkami poskytovatele a dané rezervace. Podmínky související s předplacením a stornem rezervace se mohou u jednotlivých typů pokojů lišit. Přečtěte si prosím pozorně na naší platformě informace uvedené u jednotlivých typů pokojů a informace v sekci Nepřehlédněte ve spodní části stránek jednotlivých poskytovatelů a důležité informace v potvrzení rezervace. Mohou zde být uvedeny dodatečné podmínky poskytovatele (např. co se týče věkových omezení zálohy, storno podmínek a příplatků za skupinovou rezervaci, přístýlek, snídaně, ubytování s domácími mazlíčky a přijímaných typů karet.)

Pokud si přejete prohlédnout, změnit nebo zrušit Vaši rezervaci, vraťte se prosím k Vašemu e-mailovému potvrzení rezervace a následujte uvedené instrukce. Upozorňujeme Vás, že za storno Vám může ubytovací zařízení účtovat poplatek v souladu s jeho storno podmínkami, podmínkami předplatného a podmínkami nenastoupení na pobyt. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli storno podmínky, podmínky předplatného a podmínky nenastoupení na pobyt v daném zařízení před vytvořením rezervace a pamatovali si splatit zbývající splátky včas v souladu s podmínkami dané rezervace.

Pokud se v den svého příjezdu dostavíte pozdě nebo až další den, (včas / ihned) o tom poskytovatele informujte, aby zaměstnanci zařízení věděli, kdy Vás mají očekávat, a aby se tak předešlo tomu, že by Vaše rezervace byla zrušena, nebo by Vám byl účtován poplatek za nedostavení se. Informovat poskytovatele Vám může v případě potřeby pomoci náš Zákaznický servis. Booking.com nenese žádnou odpovědnost za důsledky Vašeho pozdního příjezdu, ani za zrušení rezervace či poplatek za nedostavení se účtovaný poskytovatelem.

7. (Další) korespondence a komunikace

Dokončením rezervace souhlasíte s tím, že od nás obdržíte (i) e-mail posílaný krátce před datem příjezdu, s informacemi o dané destinaci a nabídkami souvisejícími s vaší rezervací a místem pobytu (včetně nabídek třetích stran, které jste si sám/sama aktivně vyžádal/a), a (ii) e-mail, který posíláme po ukončení vašeho pobytu v ubytovacím zařízení, s žádostí o vyplnění hodnocení tohoto zařízení. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany soukromí a použití cookies, kde najdete více informací o tom, jak vás můžeme kontaktovat.

Booking.com odmítá jakoukoliv odpovědnost za veškerou komunikaci s ubytovacím zařízením na nebo prostřednictvím své platformy. Nelze vyvozovat žádná práva z jakéhokoli požadavku na, nebo komunikaci s ubytovacím zařízením nebo z (jakékoli formy) potvrzení o přijetí jakékoli komunikace nebo požadavku. Booking.com nemůže zaručit, že jakýkoli požadavek nebo komunikace budou (náležitě a včas) doručeny / přečteny, splněny, vykonány nebo akceptovány ubytovacím zařízením.

Aby bylo možné náležitě dokončit a zaručit Vaši rezervaci, je třeba, abyste správně zadal/a svou e-mailovou adresu. Neneseme zodpovědnost za (a nemámě žádnou povinnost ověřovat) jakoukoli nesprávně nebo chybně zadanou e-mailovou adresu nebo nepřesné či nesprávné (mobilní) telefonní číslo nebo číslo kreditní karty.

Jakékoliv uplatnění nároku nebo podání stížnosti vůči Booking.com nebo v souvislosti s nabízenou službou musí být provedeno do 30 dnů od stanoveného dne využití produktu nebo služby (např. termín odjezdu z ubytování). Jakékoliv uplatnění nároku nebo podání stížnosti po uplynutí 30denní lhůty může být zamítnuto a žadatel tak ztrácí svůj nárok na kompenzaci (za škody nebo finanční výdaje).

V důsledku neustálých aktualizací a úprav cen a dostupnosti důrazně doporučujeme pořizování snímků obrazovky během vytváření rezervace, které budou (v případě potřeby) v dané situaci sloužit ve váš prospěch.

8. Pořadí ubytovacích zařízení, Program pro preferovaná ubytovací zařízení, hvězdičky a hodnocení poskytnutá hosty

Přednastavené možnosti hodnocení poskytovatelů na naší platformě jsou míněny jako „doporučené společností”, nebo v podobném znění a smyslu („Přednastavené možnosti hodnocení“). Nabízíme také další možnosti jak poskytovatele ohodnotit. Vezměte prosím na vědomí, že přednastavené možnosti hodnocení se vybírají v plně automatizovaném hodnotícím systému (podle algoritmu) a vycházejí z různých kritérií, která nezahrnují pouze popularitu poskytovatele mezi návštěvníky, ale také zákaznický servis a určitá data vztahující se k rezervacím (počet rezervací, storna, konverze atd.) Včasná platba provize poskytovatelem a procentuální výše provize jsou také započítány do algoritmu, jedná se však jen o dva faktory (které nejsou určující) několika dalších faktorů v přednastavených možnostech hodnocení.

V určitých městech a regionech nabízí Booking.com Program pro preferovaná ubytovací zařízení, kterého se mohou účastnit takový poskytovatelé, kteří splňují a dodržují podmínky tohoto programu. Tito poskytovatelé jsou pak před ostatními na stránce daného města/regionu řazena podle kategorie „doporučeno“. Preferovaní poskytovatelé jsou označeni ikonou palce nahoru a za toto přednostní zařazení platí vyšší provizi. Mezi preferované poskytovatele mohou být zařazeni pouze ti, kteří splňují a dodržují kvalifikační kritéria.

Počet hvězdiček uvedený u jiných ubytovacích zařízení, než jsou hotely (např. bed & breakfasts), neodpovídá systému, podle kterého se uděluje počet hvězdiček v případě hotelů.

Hotová hodnocení poskytnutá hosty mohou být: a) zveřejněna na naší platformě s informacemi o daném poskytovateli, a to výlučně za účelem informování (budoucích) zákazníků o vašem názoru na úroveň služeb a kvalitu poskytovatele a b) (zcela nebo částečně) použité a umístěné dle vlastního uvážení společnosti Booking.com (např. pro marketingové a reklamní účely nebo za účelem vylepšení našich služeb) na naší platformě nebo na jiné sociálně mediální platformě, v bulletinech, při příležitosti speciálních nabídek, v aplikacích nebo dalších informačních kanálech, které jsou hostující pro společnost Booking.com nebo vlastněné, používané a kontrolované společností Booking.com. Vyhrazujeme si právo měnit, odmítnout nebo odstranit hodnocení dle vlastního uvážení. Na formulář pro hodnocení poskytnutá hosty by měl být považován za dotazník, který nebude obsahovat žádné další (komerční) nabídky, pozvánky nebo výzvy.

9. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

V souladu s omezeními stanovenými v těchto smluvních podmínkách a v rozsahu povoleném zákonem odpovídáme pouze za přímé škody, které jste skutečně utrpěl/a, zaplatil/a nebo které vám vznikly v souvislosti s prokazatelnými nedostatky při plnění našich povinností souvisejících s poskytováním služeb, a to do celkové výše celkové ceny vaší rezervace, jak je uvedena v potvrzovacím e-mailu (ať už jde o jeden případ, nebo řadu souvisejících případů).

V rozsahu povoleném zákonem, my ani kterýkoliv z našich úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, dceřiných společností, přidružených společností, distributorů, přidružených (distribučních) partnerů, licencovaných partnerů, agentů a jiných účastníků podílejících se na tvorbě, sponzorování a propagaci stránky a jejího obsahu jiným způsobem však nebude odpovědný za a) jakoukoli trestní, zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, výrobní ztrátu, ušlý zisk, ztrátu příjmů, ztrátu smlouvy, ztrátu nebo škodu na dobré pověsti nebo reputaci, ztrátu nároku, b) jakoukoli nepřesnost týkající se (popisných) informací (včetně cen, dostupnosti a klasifikace) o poskytovateli na naší platformě, c) služby poskytnuté nebo produkty nabízené poskytovatelem, d) žádné (přímé, nepřímé, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo náklady, které jste utrpěl/a, které vám vznikly nebo které jste zaplatil/a na základě, jako důsledek nebo v souvislosti s užíváním, neschopností užívat nebo prodlením naší platformy nebo e) jakékoli (osobní) zranění, smrt, poškození majetku nebo další (přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo vynaložené či zaplacené náklady, ať už v důsledku (právních) úkonů, chyb, porušení, (závažné) nedbalosti, úmyslného pochybení , opomenutí, neprovedení úkonu, nesprávné interpretace, přečinu nebo přesně vymezené odpovědnosti, kterou lze (zcela nebo částečně) přičíst poskytovateli nebo kterémukoliv z našich obchodních partnerů (jejich zaměstnancům, ředitelům, členům představenstva, jednatelům, zástupcům nebo přidruženým společnostem), jejichž produkty nebo služby jsou (přímo či nepřímo) nabízené nebo zveřejněné na naší nebo prostřednictvím naši platformy, včetně odpovědnosti za (částečné) zrušení rezervace, překročení rezervační kapacity, stávky, zásahu vyšší moci nebo jiných událostí mimo naši kontrolu.

Ať už Vám poskytovatel naúčtoval platbu za pokoj, product nebo službu, či nikoliv, nebo pokud zprostředkováváme platbu za pokoj/rezervaci my, souhlasíte a berete na vědomí, že poskytovatel je ve všech případech zodpovědný za stržení a zadržení částky sloužící k úhradě vyžadovaných daní, kterou odešle příslušným daňovým orgánům, a která se odvíjí od celkové ceny (pokoje nebo rezervace). Booking.com nefiguruje jako e-commerce obchodník (merchant of record) v případě žádného produktu nebo služby, které jsou k dispozici prostřednictvím platformy.

Nahráním fotografií/obrázků do našeho systému (například, v případě, že je chcete připojit k hodnocení) potvrzujete, zaručujete a souhlasíte, že jste majitelem vlastnických práv k fotografiím/obrázkům a dále souhlasíte, že Booking.com může nahrané fotografie/obrázky použít na své (mobilní) webové stránce a v aplikacích a (online/offline) reklamních materiálech a publikacích a podle uvážení společnosti Booking.com. Společnosti Booking.com udělujete nevýlučné, celosvětově platící, neodvolatelné, nepodmíněné, trvalé právo a licenci k použití, reprodukování, zobrazování, distribuci, sublicencování, komunikaci a zpřístupnění fotografií/obrázků tak, jak společnost Booking.com uzná za vhodné. Nahráním těchto fotografií/obrázků osoba, která je nahrála, přijímá plnou právní a morální odpovědnost za jakékoli a veškeré případné právní nároky třetích stran (včetně, ale ne výlučně, nároků majitelů ubytovacích zařízení) související se zveřejněním a použitím fotografií/obrázků společností Booking.com. Společnost Booking.com nevlastní a není zodpovědná za schvalování nahraných fotografií/obrázků. Za pravdivost, platnost a právo použít všechny fotografie/obrázky odpovídá osoba, která obrazový materiál/fotografie nahrála, nikoli Booking.com. Společnost Booking.com nevlastní a není zodpovědná za schvalování nahraných fotografií/obrázků. Osoba, která nahrála obrazový materiál/fotografie zaručuje, že obrazový materiál neobsahuje žádné viry, parazitický program Trojský kůň nebo infikované soubory, ani pornografický, ilegální, obscénní, diskriminační nebo nevhodný obsah a neporušuje práva žádné třetí strany (práva duševního vlastnictví, autorské právo nebo soukromí). Fotografie/obrázky, které nevyhovují výše zmíněným kritériím, nebudou zveřejněny a/nebo mohou být kdykoliv a bez předchozího upozornění společností Booking.com odstraněny či vymazány.

10. Práva duševního vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, software požadovaný pro naše služby, nebo k dispozici a užívaný na naší platformě, a práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) obsahu a informací na naší platformě jsou vlastněny společností Booking.com B.V., jejími dodavateli nebo poskytovateli.

Booking.com je výhradním vlastníkem všech práv, právních nároků a podílů (vyplývajících z duševního vlastnictví), (vzhledu a uživatelského aspektu (včetně infrastruktury)) platformy, kde je služba k dispozici (včetně hodnocení hostů a přeloženého obsahu), nejste Vy proto, bez našeho výslovného svolení v psané formě, nemáte oprávnění kopírovat, provádět web-scraping, vytvářet odkazy (hypertextové / přímé), publikovat, propagovat, integrovat, používat, kombinovat, sdílet nebo jakýmkoliv jiným způsobem využívat obsah (včetně jeho překladu a hodnocení hostů) nebo naši značku. Proto tímto odstupujete, vzdáváte se a předáváte ve prospěch Booking.com veškerá práva týkající se (celkového nebo částečného) použití nebo kombinování našeho (přeloženého) obsahu (včetně hodnocení hostů) nebo jakákoliv práva duševního vlastnictví webové stránky a všeho (přeloženého) obsahu nebo hodnocení hostů. Jakékoliv nezákonné použití nebo jakékoliv výše zmíněné jednání nebo chování bude považováno za vážné porušení práv duševního vlastnictví (včetně autorských práv a autorských práv vztahujících se na databáze)

11. Různé

V rozsahu povoleném zákonem se tyto podmínky a poskytování našich služeb řídí a vykládá v souladu s nizozemským právem a jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s těmito smluvními podmínkami a našimi službami bude předložen výhradně příslušnému soudu v Amsterdamu, v Nizozemsku.

Původní verze těchto smluvních podmínek v anglickém jazyce byla přeložena do dalších jazyků. Přeložené verze jsou pouze informační a nevážou se na ně žádné právní povinnosti. V případě nesrovnalostí, pokud jde o obsah nebo interpretaci těchto smluvních podmínek, nebo rozpornosti anglické verze smluvních podmínek a verze přeložené do jiného jazyka, jsou za platné, směrodatné a rozhodující v rozsahu povoleném zákonem považovány smluvní podmínky v angličtině. Anglická verze je k dispozici na naší platformě (zvolte anglický jazyk) nebo vám ji můžeme poslat na základě vaší písemné žádosti.

Pokud se jakákoli část těchto smluvních podmínek stane neplatnou, právně neúčinnou nebo nezavazující, ostatní části těchto podmínek platnosti nepozbývají. V takovém případě se nicméně bude neplatné ustanovení prosazovat v plném rozsahu dle příslušného zákona a vy přijmete opatření s podobným účinkem, který mělo neplatné, právně neúčinné nebo nezavazující opatření, v souladu s obsahem a účelem těchto smluvních podmínek.

12. O společnosti Booking.com a servisních společnostech

Služba on-line rezervací ubytování je poskytována společností Booking.com B.V., soukromou společností s ručením omezeným, která podléhá nizozemskému právu, své sídlo má na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko, a je zapsána v rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu pod registračním číslem 31047344. Naše registrační číslo pro DPH je NL805734958B01.

Společnost Booking.com má své hlavní sídlo v Amsterdamu v Nizozemsku a je po světě podporovaná různými přidruženými společnostmi („servisní společnosti“). Tyto servisní společnosti poskytují pouze interní podporu ve prospěch společnosti Booking.com. Některé vybrané servisní společnosti poskytují v rámci určitých kompetencí zákaznickou podporu (pouze telefonicky). Servisní společností nemají žádnou platformu (ani platformu žádným způsobem neřídí, nespravují ani nehostí). Servisní společnosti nemají výkonnou moc a oprávnění poskytovat služby, zastupovat společnost Booking.com nebo vstupovat do smluvního vztahu jménem nebo ohledně společnosti Booking.com. Servisní společnosti nejednají a nejsou autorizovány k jednání jako zástupce společnosti Booking.com v jakémkoli smyslu. Společnost Booking.com má své oficiální sídlo pouze v Amsterdamu, sídlo na jakémkoliv jiném místě nebo adrese místních kanceláří (včetně servisních společností) není akceptováno.