Cetak / Simpan

2019-10-14 06:16:10

Terma dan Syarat

Terma-terma dan syarat-syarat ini, boleh dipinda dari semasa ke semasa, dan berkaitan semua perkhidmatan secara langsung atau tidak langsung (menerusi pengedar) yang disediakan online, menerusi sebarang alat telefon bimbit, emel atau dengan telefon. Dengan mengakses, melayari dan menggunakan laman web (mobile) kami atau app menerusi sebarang platform (bermula dari sini dikenali dengan kolektif sebagai “laman web”) dan/atau dengan menyelesaikan tempahan, anda mengakui dan bersetuju telah membaca, memahami dan menyetujui terma-terma dan syarat-syarat yang diletakkan di bawah (termasuk kenyataan privasi).

Halaman-halaman ini, isi kandungan dan infrastruktur halaman-halaman ini, perkhidmatan tempahan penginapan online yang disediakan di halaman-halaman ini dan menerusi laman web dimiliki, dioperasi dan disediakan oleh Booking.com B.V., dan disediakan untuk kegunaan peribadi anda dan bukan komersil, tertakluk pada terma dan syarat yang diletakkan di bawah.

0. Definisi

"Booking.com", "kami" atau "kita" bermaksud Booking.com BV, sebuah syarikat liabiliti terhad yang diperbadankan di bawah undang-undang Belanda, dan mempunyai alamat berdaftar di Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Belanda.

"Platform" bermaksud laman web (mobile) dan app di mana Khidmat tersebut disediakan dimiliki, dikawal, diurus, dikekalkan dan/atau dihoskan oleh Booking.com.

"Khidmat" bermaksud perkhidmatan tempahan online (termasuk pemudahan pembayaran) bagi pelbagai produk dan khidmat dari masa ke semasa yang disediakan oleh Pembekal di Platform.

"Pembekal" bermaksud pembekal penginapan (cth. hotel, motel, apartmen, penginapan & sarapan), taman (tema), tarikan, muzium, lawatan bersiar-siar, pelayaran, lawatan melalui kereta api dan koc, pemindahan, pengusaha pelancongan, insurans, dan mana-mana produk atau khidmat yang berkaitan dengan lawatan, yang disediakan dari masa ke semasa untuk tempahan di Platform.

1. Skop perkhidmatan kami

Menerusi Platform ini, kami (Booking.com B.V. dan affiliate (rakaniaga (pengedaran)) menyediakan platform online di mana semua Pembekal boleh mengiklankan produk dan khidmat mereka untuk tempahan, dan di mana para pelayar laman web boleh membuat tempahan sebegitu (cth. khidmat tempahan). Dengan membuat tempahan menerusi Booking.com, anda memasuki hubungan kontrak (sah di sisi undang-undang) dengan Pembekal, di mana anda membuat tempahan atau membeli produk atau khidmat (jika berkenaan). Bermula dari saat anda membuat tempahan, kami bertindak sebagai perantara antara anda dengan Pembekal, memberikan maklumat tempahan anda kepada Pembekal yang relevan dan menghantar anda emel pengesahan untuk dan bagi pihak Pembekal.

Apabila memberikan Khidmat kami, maklumat yang kami dedahkan adalah berdasarkan maklumat yang diberikan kepada kami oleh Pembekal. Oleh itu, Pembekal diberikan akses kepada extranet di mana mereka bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengemaskini harga, ketersediaan, dan maklumat lain yang dipamerkan di Platform kami. Walaupun kami menggunakan kemahiran dan ketelitian yang baik dalam memberikan perkhidmatan kami tetapi kami tidak boleh mengesahkan , dan menjamin bahawa, semua maklumat adalah tepat, sempurna dan betul, dan kami tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kesilapan (termasuk kesilapan nyata dan tipografi), sebarang gangguan (sama ada disebabkan (sementara dan/atau sebahagian) kerosakan, pembaikan, naik taraf dan penyenggaraan Platform kami atau selainnya), maklumat yang tidak tepat, mengelirukan, atau tidak benar atau tidak disampaikan. Setiap Pembekal sentiasa bertanggungjawab pada semua waktu untuk maklumat (huraian) yang tepat, sempurna dan betul (termasuk harga dan ketersediaan) yang dipamerkan di Platform kami. Platform kami tidak terdiri dan tidak harus dianggap sebagai saranan atau pengendorsan kualiti, taraf perkhidmatan, kualifikasi atau penilaian (bintang) bagi sebarang Pembekal (atau kemudahan, tempat, produk atau khidmat) yang disediakan.

Khidmat kami disediakan untuk penggunaan peribadi dan bukan komersil. Oleh itu, anda tidak dibenarkan menjual kembali, deep-link, menggunakan, menyalin, mengawasi (e.g. spider, scrape), mempamer, muat turun atau mengeluarkan semula sebarang isi kandungan atau maklumat, sofwe, tempahan, tiket, produk atau perkhidmatan yang disediakan di Platform kami untuk sebarang aktiviti atau tujuan komersil dan persaingan.

2. Harga, kadar harga yang dipangkah dan Jaminan Harga Terbaik

Harga-harga di Platform kami mempunyai persaingan yang tinggi. Semua harga adalah untuk setiap bilik bagi seluruh penginapan anda dan dipamerkan termasuk VAT/cukai penjualan dan semua cukai lain (tertakluk pada perubahan cukai tersebut), kecuali jika diletak dengan bezanya di Platform kami atau emel pengesahan/tiket. Harga tiket adalah untuk setiap orang atau kumpulan dan tertakluk kepada kesahihan seperti yang dinyatakan dalam tiket, jika berkenaan. Caj dan cukai (termasuk cukai pelancongan/bandar) mungkin dikenakan oleh Pembekal sekiranya berlaku ketidakmunculan atau caj pembatalan. Pihak penginapan mungkin mengenakan cukai sekiranya berlaku ketidakhadiran atau sebagai kos pembatalan.

Adakalanya harga lebih murah disediakan di Platform kami untuk penginapan, produk atau khidmat tertentu. Namun, harga yang diberikan Pembekal mungkin mempuyai sekatan serta syarat-syarat istimewa, contohnya dari segi tidak boleh dibatalkan dan tanpa pulangan wang. Sila periksa syarat dan butiran produk, khidmat dan tempahan untuk syarat-syarat sebegini sebelum membuat tempahan.

Kadar harga yang dipangkah untuk bilik adalah berdasarkan harga ketiga yang tertinggi oleh Pembekal bagi produk atau khidmat anda dengan syarat tempahan yang sama dalam tempoh 30 hari di sekitar tarikh daftar masuk anda (15 hari sebelum dan 15 hari selepas tarikh daftar masuk; jika kurang dari 15 hari di antara hari ini dan tarikh daftar masuk, kami akan menggunakan bilangan hari selepas tarikh daftar keluar untuk jumlah 30 hari). Untuk membuat perbandingan yang adil, kami sentiasa menggunakan syarat tempahan yang sama (cth. pelan makanan, polisi pembatalan serta jenis bilik). Ini bermakna anda mendapat bilik yang sama dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan tarikh daftar-masuk yang lain pada masa serta tahun yang sama.

Kami mahu anda membayar harga terendah untuk penginapan anda di tempat penginapan. Jika anda mendapati bilik penginapan, dengan syarat-syarat tempahan yang sama, dengan kadar harga yang lebih rendah di Internet selepas anda membuat tempahan menerusi kami, kami akan memadankan perbezaan antara kadar harga kami dan kadar yang lebih rendah di bawah terma-terma dan syarat-syarat Jaminan Harga Terbaik.

Penukaran mata wang adalah untuk tujuan memberi maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai tepat dan masa-nyata; kadar penukaran nyata mungkin berbeza.

Ralat dan kesilapan yang ketara (termasuk kesilapan dalam percetakan) adalah terpelihara.

Semua tawaran khas dan promosi telah dipaparkan sedemikian.

3. Privasi

Booking.com menghormati privasi anda. Sila lihat polisi privasi dan kuki untuk maklumat lanjut.

4. Percuma

Perkhidmatan kami adalah percuma kerana tidak seperti kebanyakan pihak lain, kami tidak akan mengenakan bayaran untuk Khidmat kami atau sebarang bayaran tambahan (bagi tempahan) pada kadar harga bilik.

Pembekal membayar komisen (peratusan yang kecil dari harga produk (cth. harga bilik)) kepada Booking.com selepas tetamu telah menggunakan khidmat atau produk Pembekal atau selepas tetamu telah menginap (dan bayar) penginapan.

5. Kad kredit

Jika berkenaan dan tersedia, Pembekal tertentu menawarkan peluang untuk tempahan untuk dibayar (keseluruhannya atau sebahagiannya (seperti yang dikehendaki di bawah polisi bayaran tempat penginapan) kepada Pembekal semasa proses tempahan melalui pembayaran online yang selamat (semua setakat yang ditawarkan dan disokong oleh bank anda). Bagi produk dan khidmat tertentu, Booking.com memudahkan (melalui pemproses pembayaran pihak ketiga) pembayaran produk atau khidmat yang berkaitan (iaitu khidmat pemudahan pembayaran) untuk dan bagi pihak Pembekal (Booking.com tidak pernah bertindak atau beroperasi sebagai pedagang rekod). Bayaran diproses dengan selamat dari kad kredit/debit anda atau akaun bank kepada akaun bank bagi penyedia penginapan melalui pemproses pembayaran pihak ketiga. Sebarang pembayaran dipermudahkan oleh kami untuk dan bagi pihak, dan dipindahkan kepada Pembekal adalah merupakan satu pembayaran (sebahagian daripada) harga tempahan oleh anda bagi produk atau khidmat berkenaan dalam pembayaran akhir (betaling bevrijdende) seperti jumlah (sebahagian) yang belum dibayar dan perlu dibayar dan anda tidak boleh menuntut semula wang yang dibayar sedemikian, bagi setiap kes.

Untuk kadar harga tertentu (tanpa pulangan wang) dan tawaran istimewa, sila maklum bahawa Pembekal mungkin memerlukan bayaran terlebih dahulu menerusi pemindahan wayar (jika ada) atau melalui kad kredit. Oleh itu, kad kredit anda mungkin akan dikenakan pra-kebenaran atau dicaj (kadang-kadang tiada pilihan untuk bayaran dikembalikan) sewaktu tempahan dibuat. Sila periksa butiran (tempahan) produk atau khidmat anda untuk mengetahui syarat-syarat sebegini sebelum membuat tempahan. Anda tidak akan membuat Booking.com bertanggungjawab bagi apa-apa (yang diberi kuasa, (kononnya) tidak dibenarkan atau salah) caj oleh Pembekal dan tidak menuntut (semula) apa-apa amaun bagi sebarang caj sah atau dibenarkan oleh Pembekal (termasuk kadar prabayar, tidak hadir dan pembatalan dikenakan) ke atas kad kredit anda.

Sekiranya ada kemungkinan penipuan kad kredit atau penggunaan tanpa kebenaran oleh pihak ketiga, kebanyakan bank dan syarikat kad kredit menanggung risiko dan menampung semua caj yang diakibatkan penipuan atau salah penggunaan sebegini, yang kadang-kadang mungkin dipotong (selalunya sebanyak EUR 50 (atau persamaannya dalam mata wang anda)). Sekiranya ada kemungkinan syarikat kad kredit anda atau bank mengecaj anda untuk potongan ini kerana urus niaga tanpa kebenaran disebabkan tempahan yang dibuat di Platform kami, kami akan membayar anda potongan ini, sehingga jumlah agregat EUR 50 (atau persamaannya dalam mata wang anda). Untuk melindungi anda, sila perhatikan bahawa anda melaporkan penipuan ini pada pembekal kad kredit anda (mengikut peraturan dan prosedur laporan) dan hubungi kami secepat mungkin menerusi emel (phfgbzre.eryngvbaf@obbxvat.pbz). Sila nyatakan ‘penipuan kad kredit’ dalam subjek emel anda dan berikan kami bukti caj yang dipotong (e.g. polisi syarikat kad kredit). Pampasan ini hanya dibolehkan untuk tempahan kad kredit menggunakan pelayan bersekuriti Booking.com dan penggunaan kad kredit tanpa kebenaran disebabkan ingkar atau kecuaian kami dan bukan menerusi kesilapan anda sendiri semasa menggunakan pelayan bersekuriti.

6. Bayaran pendahuluan, pembatalan, ketidakmunculan dan cetakan halus

Dengan membuat tempahan dengan Pembekal, anda menerima dan bersetuju dengan polisi Pembekal tentang pembatalan dan ketidakmunculan, dan kepada sebarang terma dan syarat tambahan (penghantaran) Pembekal yang boleh dikenakan semasa lawatan atau sepanjang penginapan anda (termasuk cetakan halus Pembekal yang disediakan di Platform kami dan peraturan Pembekal), termasuk perkhidmatan yang diberikan dan/atau produk yang ditawarkan oleh pembekal tempat penginapan (terma dan syarat penghantaran boleh didapati dari pembekal tempat penginapan yang relevan). Polisi pembekal tempat penginapan yang umum tentang pembatalan dan ketidakmunculan disediakan di Platform kami di halaman maklumat Pembekal, sewaktu prosedur tempahan dan dalam emel pengesahan atau tiket (jika berkenaan). Sila maklum bahawa kadar harga tertentu atau tawaran istimewa tidak layak untuk pembatalan dan penukaran. Cukai bandar/pelancong mungkin dikenakan oleh Pembekal jika berlaku ketidakmunculan atau pembatalan berbayar. Sila periksa butiran (tempahan) bagi produk atau khidmat untuk syarat-syarat sebegini sebelum membuat tempahan. Harap maklum bahawa tempahan yang memerlukan bayaran pendahuluan atau bayaran pendahuluan (keseluruhannya atau sebahagiannya) boleh dibatalkan (tanpa notis terlebih dahulu daripada lalai atau amaran) setakat (baki) jumlah yang berkaitan tidak boleh dikutip sepenuhnya pada tarikh bayaran yang berkenaan sejajar dengan polisi pembayaran Pembekal dan tempahan. Polisi-polisi pembatalan dan prabayaran mungkin berbeza mengikut jenis bilik. Sila baca cetakan halus (di bawah jenis bilik atau di bahagian bawah setiap halaman Pembekal di Platform kami) dan maklumat penting dalam pengesahan anda untuk polisi tambahan sebagaimana yang digunakan oleh Pembekal (contohnya berkenaan dengan syarat umur, deposit jaminan, suplemen pembatalan/tiada pembatalan bagi tempahan berkumpulan, katil tambahan/tiada sarapan percuma, haiwan peliharaan/kad diterima). Bayaran lewat, bank salah, butiran debit atau kredit, kad kredit/debit tidak sah atau dana yang tidak mencukupi adalah risiko anda dan akaun anda sendiri dan anda tidak layak untuk sebarang bayaran balik jumlah prabayar (tanpa pulangan) kecuali Pembekal bersetuju atau membenarkannya di bawah polisi (pra)bayaran dan pembatalan.

Jika anda ingin menyemak, mengubah atau membatalkan tempahan anda, sila rujuk kembali ke emel pengesahan. Sila ambil perhatian bahawa anda mungkin akan dikenakan bayaran untuk pembatalan anda menurut pembatalan penyedia tempat penginapan ini, (pra) pembayaran dan dasar tidak hadir atau tidak berhak kepada apa-apa pembayaran balik apa-apa (pra) jumlah yang dibayar. Kami mengesyorkan anda membaca pembatalan, (pra) pembayaran dan dasar tidak menunjukkan pembekal penginapan dengan teliti sebelum membuat tempahan anda. Jangan lupa untuk membuat bayaran lanjut tepat pada masa yang diperlukan untuk tempahan yang berkaitan.

Jika waktu ketibaan anda lambat atau tertunda pada tarikh daftar masuk atau anda tiba pada hari berikutnya, pastikan anda berkomunikasi (tepat pada masanya/segera) dengan Pembekal supaya mereka tahu apa untuk diharapkan untuk mengelakkan pembatalan bilik atau caj bagi ketidakmunculan. Khidmat pelanggan kami boleh membantu anda jika perlu untuk maklumkan Pembekal. Booking.com tidak menerima sebarang liabiliti atau bertanggungjawab ke atas ketibaan yang tertunda atau sebarang pembatalan atau caj ketidakmunculan oleh Pembekal.

7. Perhubungan dan komunikasi (selanjutnya)

Dengan meyelesaikan tempahan, anda bersetuju untuk menerima (i) emel yang akan kami hantarkan kepada anda sebentar lagi sebelum tarikh ketibaan anda, memberikan anda maklumat tentang destinasi anda dan memberikan anda maklumat tertentu serta tawaran (termasuk tawaran pihak ketiga yang anda dengan secara aktif telah meminta untuk menerima maklumat ini) berkaitan dengan tempahan dan destinasi anda, dan (ii) emel di mana kami menghantarnya selepas penginapan anda di tempat penginapan mengundang anda untuk mengisi borang reviu tetamu kami. Sila lihat polisi privasi dan kuki kami untuk maklumat lanjut tentang bagaimana caranya untuk kami menghubungi anda.

Booking.com menafikan sebarang liabiliti ataupun tanggungjawab untuk sebarang komunikasi dengan Pembekal di atau melalui platform ini. Anda tidak mempunyai hak dari sebarang permintaan, ataupun komunikasi dengan Pembekal atau (dalam sebarang bentuk) akuan penerimaan sebarang perhubungan atau permintaan. Booking.com tidak boleh menjamin sebarang permintaan ataupun komunikasi yang akan (dengan sewajarnya dan tepat pada masanya) diterima/dibaca oleh, dipatuhi, dilaksanakan atau diterima oleh Pembekal.

Untuk pastikan anda lengkapkan dan jamin tempahan anda, anda harus menggunakan alamat emel yang betul. Kami tidak bertanggungjawab atas, ataupun untuk (dan tidak wajib untuk sahkan) sebarang alamat emel yang salah dieja ataupun yang salah ataupun nombor telefon atau nombor kad kredit yang salah.

Sebarang tuntutan atau aduan terhadap Booking.com atau tentang Khidmat harus dikemukakan dengan segera, tetapi sebaik-baiknya dalam masa 30 hari selepas hari yang ditetapkan untuk menerima produk atau khidmat (cth. tarikh daftar keluar). Sebarang tuntutan atau aduan yang dihantar selepas tempoh 30 hari mungkin boleh ditolak dan pihak yang menuntut akan kehilangan hak untuk mendapat sebarang pampasan (kerosakan atau kos).

Oleh kerana maklumat yang berterusan dan pelarasan kadar dan ketersediaan, kami mencadangkan untuk membuat screenshot apabila membuat tempahan untuk menyokong kedudukan anda (jika diperlukan).

8. Kedudukan, program pilihan, bintang dan reviu tetamu

Tetapan lalai (default) taraf Pembekal di Platform kami adalah ‘Disyorkan’ (atau susunan kata yang serupa) (“Taraf Lalai”). Untuk kemudahan anda, kami juga menawarkan cara lain untuk menilai Pembekal. Harap maklum bahawa Taraf Lalai dicipta menerusi sistem penilaian (algorithm) yang automatik sepenuhnya dan berdasarkan beberapa kriteria, termasuk bukan sahaja populariti Pembekal di kalangan pengunjung kami, tetapi juga sejarah khidmat pelanggan dan data berkaitan dengan tempahan (bilangan tempahan, pembatalan, kadar conversion, dan lain-lain). Bayaran komisen yang tepat pada masanya oleh Pembekal dan peratusan komisen juga termasuk di dalam algoritma; akan tetapi ia hanyalah dua daripada beberapa faktor (pastinya bukan faktor utama) di dalam Taraf Lalai.

Di bandar dan daerah tertentu, Booking.com mengadakan program pilihan rakan niaga, membolehkan Pembekal tertentu yang memenuhi dan mengekalkan terma program pilihan untuk disenaraikan di atas Pembekal lain di kedudukan "Disarankan" yang lalai untuk bandar/daerah yang berkenaan. Pembekal pilihan ditandakan dengan ikon "tanda jempol" dan untuk kedudukan yang lebih tinggi ini, Pembekal pilihan membayar komisen yang lebih tinggi. Hanya Pembekal yang memenuhi dan mengekalkan kriteria kelayakan tertentu boleh disenaraikan sebagai pilihan.

Taraf bintang yang digunakan untuk tempat penginapan bukan hotel (contohnya B&B) tidak selaras dengan sistem taraf bintang sepertimana yang digunakan untuk penginapan hotel.

Reviu tetamu yang telah diisi boleh (a) dimuat naik ke halaman maklumat berkaitan Pembekal di Platform kami untuk tujuan memberitahu pelanggan (masa akan datang) pendapat anda tentang (tahap) perkhidmatan dan kualiti Pembekal, dan (b) (seluruhnya atau sebahagiannya) digunakan atau diletak oleh Booking.com mengikut budi bicara tunggal, (contohnya untuk pemasaran, tawaran atau memperbaiki perkhidmatan kami) di Platform kami atau platform media sosial yang lain, surat berita, tawaran istimewa, app atau saluran lain yang dimiliki, diketuai, atau dikawal oleh Booking.com. Kami berhak untuk menyesuaikan, menolak atau menyingkirkan reviu mengikut budi bicara tunggal. Borang reviu tetamu harus dianggap sebagai tinjauan dan tidak termasuk sebarang tawaran, undangan atau dorongan (komersil) sekalipun.

9. Penafian

Tertakluk pada had-had yang telah diletakkan di terma-terma dan syarat-syarat ini dan sehingga tahap yang dibenarkan undang-undang, kami adalah bertanggungjawab pada kerosakan secara langsung yang ditanggung, dibayar atau diterima anda disebakan kekurangan obligasi kami terhadap perkhidmatan kami, sehingga jumlah agregat kepada kos agregat tempahan anda seperti yang tertera di emel pengesahan (sama ada untuk satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang berkaitan).

Akan tetapi dan sehingga tahap yang dibenarkan undang-undang, sama ada kami atau sebarang dari pegawai, pengarah, pekerja, wakil, subsidiari, syarikat rakaniaga, pembekal, rakaniaga (pembekal), pemegang lesen, ejen atau yang lain-lain termasuk dalam mencipta, menaja, mempromosikan, atau lain-lain membuat lelaman serta isi kandungannya tersedia akan bertanggungjawab untuk (i) sebarang kehilangan atau kerosakan yang punitif, istimewa, secara tidak langsung atau langsung, sebarang kehilangan produksi, kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan kontrak, kehilangan atau kerosakan pada nama baik atau reputasi, kehilangan tuntutan, (ii) sebarang kesilapan berkaitan dengan (huraian) maklumat (termasuk kadar harga, ketersediaan dan pengkadaran) Pembekal yang telah disediakan di Platform kami, (iii) perkhidmatan atau produk yang diberikan oleh Pembekal atau rakan niaga yang lain, (iv) sebarang (langsung, tidak langsung, bersebab atau membebankan) kerosakan, kehilangan atau kos yang ditanggung, disebabkan atau dibayar oleh anda, menurut, keluar dari atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk mengguna atau penundaan Platform kami, atau (v) sebarang (peribadi) kecederaan, kematian, kerosakan harta tanah, atau lain (langsung, tidak langsung, istimewa, bersebab atau membebankan) kerosakan, kehilangan atau kos yang ditanggung, disebabkan atau dibayar oleh anda, sama ada disebabkan (undang-undang) akta, kesilapan, pelanggaran, (gross) kecuaian, salah laku sengaja, pengabaian, pelanggaran kontrak, salah nyata, tort atau liabiliti ketat oleh atau (semua atau sebahagian) yang boleh diatributkan kepada tempat penginapan atau sebarang rakan niaga kami (termasuk pekerja, pengarah, pegawai, ejen, wakil atau syarikat rakaniaganya) di mana produk atau perkhidmatan tersedia (secara langsung atau tidak), ditawarkan atau dipromosikan pada atau melalui Platform kami, termasuk sebarang pembatalan (sebahagian), tempahan yang berlebihan, mogok, force majeure atau sebarang kejadian di luar kawalan kami.

Sama ada Pembekal telah mengenakan bayaran untuk bilik, produk atau khidmat anda, atau sama ada kami memudahkan pembayaran harga (bilik/tempahan), anda bersetuju dan menerima bahawa Pembekal sentiasa bertanggungjawab bagi pemungutan, penangguhan bayaran dan bayaran untuk cukai-cukai yang berkenaan pada jumlah keseluruhan (bilik/tempahan) kepada pihak cukai berkaitan yang berkuasa. Booking.com tidak bertanggungjawab ke atas pengiriman, pemungutan, penangguhan bayaran atau bayaran untuk cukai-cukai yang berkaitan bagi harga (bilik/tempahan) kepada pihak berkuasa cukai yang berkenaan. Booking.com tidak bertindak sebagai pedagang rekod bagi mana-mana produk atau khidmat yang disediakan di Platform.

Dengan memuat naik gambar/imej ke sistem kami (contohnya sebagai tambahan untuk reviu anda), anda mengesahkan, menjaminkan dan bersetuju bahawa anda memiliki hak cipta kepada gambar/imej dan anda bersetuju bahawa Booking.com boleh menggunakan gambar/imej yang telah dimuat naik di laman web (mobile) dan app, dan dalam bahan-bahan promosi (online/offline) dan penerbitan dan mengikut budi bicara Booking.com dengan sewajarnya. Anda memberikan jaminan kepada Booking.com, lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh ditarik balik, tanpa syarat, boleh digunakan di seluruh dunia dan lesen untuk menggunakan, mengeluarkan semula, memaparkan, telah dikeluarkan semula, mengedar, mengeluarkan lesen kecil, berkomunikasi dan menyediakan gambar/imej dengan mengikut budi bicara Booking.com sewajarnya. Dengan memuat naik gambar/imej, orang yang memuat naik gambar menerima tanggungjawab mengikut undang-undang dan moral dengan sepenuhnya dan mana-mana tuntutan undang-undang yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pemilik penginapan) disebabkan oleh Booking.com menerbitkan dan menggunakan gambar/imej. Booking.com tidak memiliki atau menyokong gambar/imej yang dimuat naik. Kebenaran, kesahihan dan hak untuk menggunakan semua gambar/imej adalah tanggungjawab orang yang memuat naik foto, dan bukan tanggungjawab Booking.com. Booking.com tidak memiliki semua tanggungjawab dan liabiliti untuk gambar-gambar yang disiarkan. Orang yang memuat naik gambar menjaminkan bahawa gambar/imej tidak boleh mengandungi sebarang virus, Trojan horse atau fail yang dijangkiti dan tidak mengandungi sebarang bahan lucah, menyalahi undang-undang, menghina, tidak menyenangkan atau tidak sesuai, dan tidak melanggar mana-mana pihak ketiga (hak harta intelek, hak cipta atau privasi). Sebarang gambar/imej yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas tidak akan disiarkan dan/atau boleh dibuang/dipadam oleh Booking.com pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu.

10. Hak pemilikan harta intelek

Kecuali dinyatakan sebaliknya, sofwe yang diperlukan untuk perkhidmatan kami atau yang terdapat atau yang digunakan oleh Platform kami dan hak-hak harta intelektual (termasuk hakcipta) dari isi kandungan dan maklumat serta bahan di Platform kami adalah dimiliki oleh Booking.com B.V., pembekal atau penyedianya.

Booking.com mengekalkan pemilikan semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada (semua pemilikan hak harta intelek) (rupa dan rasa (termasuk infrastruktur) bagi) Platform secara eksklusif di mana perkhidmatan yang disediakan (termasuk reviu tetamu dan kandungan yang telah diterjemahkan) dan anda tidak berhak untuk menyalin, mengikis, (hyper-/deep) pautan untuk menyiarkan, mempromosikan, memasarkan, mengintegrasikan, menggunakan, menggabungkan atau sebaliknya menggunakan kandungan (termasuk sebarang terjemahan dan reviu tetamu) atau jenama kami tanpa kebenaran yang telah ditulis daripada kami. Setakat yang anda boleh (secara keseluruhannya atau sebahagiannya) menggunakan atau menggabungkan kandungan (yang telah diterjemahkan) (termasuk reviu tetamu) kami atau sebaliknya mempunyai sebarang pemilikan hak harta intelek dalam Platform ini atau di mana-mana kandungan atau reviu tetamu (yang telah diterjemahkan), anda dengan ini menyerahkan, memindahkan dan menetapkan ke atas semua pemilikan hak harta intelek untuk Booking.com. Sebarang penggunaan yang melanggar undang-undang atau sebarang tindakan yang dinyatakan di atas atau tingkah laku akan mengakibatkan suatu pelanggaran bahan bagi pemilikan hak harta intelektual (termasuk hak cipta dan hak pangkalan data).

11. Pelbagai

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, terma dan syarat dan penyediaan perkhidmatan kami akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Belanda. Sebarang pertikaian yang timbul daripada terma dan syarat am dan perkhidmatan kami hendaklah dikemukakan secara eksklusif kepada mahkamah berwibawa di Amsterdam, Belanda.

Versi Inggeris yang asli terma-terma dan syarat-syarat ini mungkin telah diterjemah ke dalam bahasa lain. Versi yang diterjemahkan merupakan ihsan dan penterjemahan pejabat sahaja dan anda tidak boleh mendapat hak dari versi yang diterjemahkan. Sekiranya ada pertikaian tentang isi kandungan atau terjemahan terma-terma dan syarat-syarat ini atau ketidaksejajaran atau perselisihan antara versi Inggeris dan versi dalam bahasa lain untuk terma-terma dan syarat-syarat ini, versi Inggeris ini sehingga tahap yang dibenarkan undang-undang akan digunakan, mengatasi dan ditetapkan. Versi Inggeris disediakan di Platform kami (dengan memilih bahasa Inggeris) atau akan dihantar pada anda berdasarkan permintaan bertulis.

Jika salah satu terma dan syarat-syarat ini menjadi tidak sah, tidak boleh diteguhkan atau tidak terikat, anda tetap akan terikat dengan peruntukan yang lain di sini. Dalam situasi seperti ini, peruntukan tidak sah sebegini akan tetap diteguhkan pada tahap seluas yang dibolehkan undang-undang yang digunakan, dan anda juga bersetuju untuk menerima kesan yang sama seperti peruntukan yang tidak sah, tidak diteguhkan dan tidak terikat, mengikut isi kandungan serta tujuan terma dan syarat-syarat ini.

12. Mengenai Booking.com dan syarikat-syarikat sokongannya

Perkhidmatan tempahan online ini ditawarkan oleh Booking.com B.V., yang merupakan syarikat swasta liabiliti terhad, diperbadankan di bawah undang-undang Netherlands dan mempunyai pejabat di Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Belanda dan didaftar di bawah pendaftaran perdagangan Chamber of Commerce di Amsterdam di bawah nombor pendaftaran 31047344. Nombor pendaftaran VAT kami adalah NL805734958B01.

Booking.com mempunyai ibu pejabatnya di Amsterdam, Netherlands dan disokong oleh pelbagai kumpulan syarikat gabungan ("syarikat sokongan") di seluruh dunia. Syarikat-syarikat sokongan hanya memainkan peranan dalam memberi sokongan dalaman kepada dan untuk keuntungan Booking.com. Sesetengah syarikat sokongan yang ditetapkan menawarkan perkhidmatan sokongan bagi penjagaan pelanggan yang terhad (hanya melalui telefon). Syarikat-syarikat sokongan tidak mempunyai sebarang Platform (dan tidak dalam apa cara sekalipun mengawal, mengurus, mengendalikan, atau menjadi hos untuk Platform). Syarikat-syarikat sokongan tidak mempunyai kuasa atau hak untuk memberikan perkhidmatan, untuk mewakili Booking.com atau terlibat dalam sebarang kontrak dengan nama atau, bagi pihak Booking.com. Anda tidak mempunyai hubungan (berlandaskan undang-undang atau kontrak) dengan syarikat-syarikat sokongan. Syarikat-syarikat sokongan tidak beroperasi dan tidak diberikan hak untuk bertindak sebagai ejen proses atau perkhidmatan Booking.com. Booking.com tidak menerima atau mengakui sebarang domisil di sebarang tempat, lokasi atau pejabat di seluruh dunia (dan juga bukan di pejabat syarikat-syarikat sokongannya), kecuali pejabatnya yang telah didaftar di Amsterdam.