บัตรของขวัญ Booking.com

เข้าสู่ระบบหรือสร้างแอคเคาท์เพื่อเปิดใช้บัตรของขวัญของท่าน

ตรวจสอบมูลค่าบัตรของขวัญ

ดูมูลค่าและวันหมดอายุบัตรของขวัญที่ท่านได้โหลดไปยัง Wallet แล้ว

ตรวจสอบทันที
บัตรของขวัญ Booking.com มีวางจำหน่ายเฉพาะที่ร้านค้าเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่มี)

ตอนนี้บัตรของขวัญของเราไม่มีวางจำหน่ายทางออนไลน์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

  • เนื่องจากเราไม่ได้วางจำหน่ายบัตรของขวัญทางออนไลน์ จึงสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าเท่านั้น และเนื่องด้วยสินค้ามีจำนวนจำกัด ท่านจึงสามารถซื้อบัตรของขวัญได้ในช่วงที่ยังมีสินค้าในสต็อกเท่านั้น
  • หากท่านซื้อหรือได้รับบัตรของขวัญแล้ว ก็สามารถใช้บัตรได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ซื้อบัตร
  • Booking.com ไม่รองรับการซื้อบัตรของขวัญเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
  • ที่พักทุกแห่งที่ Booking.com ช่วยจัดการด้านการชำระเงินให้นั้นรับชำระด้วยบัตรของขวัญ วิธีที่ง่ายที่สุดในการหาที่พักเหล่านี้คือเพิ่มบัตรของขวัญของท่านลงใน Booking.com Wallet ก่อน จากนั้นมองหาสัญลักษณ์ "บัตรของขวัญ" จากที่พักที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถหาที่พักที่รับบัตรของขวัญด้วยการเข้าสู่ระบบและใช้เกณฑ์ "Booking.com Wallet" ตอนที่ค้นหาที่พัก
  • ใช่ จะใช้บัตรของขวัญได้เฉพาะการจองรายการใหม่ และไม่สามารถใช้กับการจองย้อนหลังหรือการจองที่จองไว้แล้วก่อนหน้านี้ได้
  • หากยอดรวมของการจองสูงกว่ามูลค่าในบัตรของขวัญ ท่านสามารถจ่ายส่วนต่างด้วยวิธีอื่น ในทางกลับกันหากยอดที่จองน้อยกว่ามูลค่าในบัตร ยอดที่เหลือก็จะบันทึกไว้ในแอคเคาท์ Booking.com ของท่านสำหรับใช้ในโอกาสต่อไป
  • บัตรของขวัญมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่สั่งซื้อ (เว้นแต่ระบุเป็นอื่น) เช่นเดียวกับมูลค่าในบัตรของขวัญที่มีการโหลดลงแอคเคาท์ Booking.com ของท่าน
  • โปรดตรวจสอบว่าท่านเข้าสู่ระบบแล้ว เนื่องจากมูลค่าบัตรของขวัญจะเชื่อมโยงกับแอคเคาท์ส่วนตัวและบันทึกใน Wallet ของท่าน นอกจากนี้ ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถเปิดใช้บัตรของขวัญกับแอคเคาท์ธุรกิจได้ ดังนั้นโปรดเปลี่ยนไปใช้แอคเคาท์ส่วนตัวเพื่อโหลดมูลค่าของบัตร
  • ไม่ได้ ท่านไม่สามารถเติมเงินเพิ่มใส่บัตรของขวัญ แต่สามารถโหลดบัตรของขวัญใบอื่นไปยัง Wallet เพื่อเพิ่มยอดมูลค่าสำหรับใช้งาน