Booking.com Gift Cards

Mag-sign in o gumawa ng account para i-redeem ang gift card mo

I-check gift card balance mo

Tingnan ang balance at expiration date ng gift card na inilagay mo na sa iyong Wallet.

Tingnan na
Naghahanap ng perfect gift?

Available ang Booking.com Gift Cards sa piling mga store sa Netherlands.

Alamin pa ito

  • Tumatanggap ng Gift Cards ang lahat ng accommodation na ang payments ay mina-manage sa pamamagitan ng Booking.com. Ang pinakamadaling paraan para makita ang mga accommodation na ito ay, una, ilagay ang Gift Card mo sa iyong Booking.com Wallet, pagkatapos ay hanapin ang Gift Card badge sa mga accommodation na interesado ka. Puwede mo ring makita ang mga eligible accommodation sa pamamagitan ng pag-sign in at paggamit sa "Booking.com Wallet" filter habang naghahanap ka ng accommodation.
  • Available na i-order at ipadala online ang mga Digital gift card sa Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain, at United Kingdom. Sa ngayon, tumatanggap kami ng credit card bilang bayad at bawat card ay puwedeng magkaroon ng maximum value sa EUR 500 (puwede kang mag-order nang higit sa isa). Sasabihan ka na mag-sign in sa o mag-register ng Booking.com account para i-finalize ang pag-order ng digital gift card. Mabibili rin ang mga gift card sa piling mga retail location sa Netherlands. Marami pang idadagdag na bansa sa susunod!
  • Oo, sa mga bagong booking lang puwedeng gamitin ang mga gift card at hindi ito retroactive.
  • Kung mas mataas ang total value ng booking mo sa value ng gift card, puwede mong bayaran ang kulang gamit ang ibang payment method. Kung mas mababa ang booking mo sa gift card value, maiiwan ang natitirang halaga sa Booking.com account mo para magamit sa susunod.
  • Valid ang gift cards ng tatlong taon pagkatapos ng date ng pagbili, maliban na lang kung iba ang nakasaad. Naka-apply rin ito sa mga gift card na naidagdag sa Booking.com account mo bilang credit.
  • Naka-log in ka ba? Naka-link ang gift card balance sa personal account mo at naka-store sa iyong Wallet. Hindi pa makaka-redeem ng mga gift card ang business accounts sa ngayon kaya mag-switch sa personal account mo para maidagdag ang credit mo.
  • Hindi, ang mga gift card ay hindi maaaring i-top up ng extrang pera pero puwede kang magdagdag pa ng mga gift card sa iyong Wallet para ma-top ang balance mo.
  • Oo, puwede kang mag-order ng Gift Cards nang maramihan para ipagdiwang ang mahahalagang business milestones o pasalamatan ang mga partner at kaopisina. Puntahan ang aming digital store para magtanong kung paano mag-order.
  • Natingnan mo na ba ang promotions section ng inbox mo? Doon nilalagay ng ilang email services ang aming mga Gift Card email.