Thẻ quà tặng Booking.com

Đăng nhập hoặc tạo tài khoản để đổi thẻ quà tặng của bạn.

Kiểm tra số dư thẻ quà tặng

Xem số dư và ngày hết hạn của thẻ quà tặng mà bạn đã thêm vào Ví.

Kiểm tra ngay
Thẻ Quà Tặng Booking.com chỉ có ở các cửa hàng bán lẻ (tùy vào tình trạng sẵn có)

Hiện tại, chúng tôi không bán Thẻ Quà Tặng online. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Các câu hỏi thường gặp.

Các câu hỏi thường gặp

  • Vì chúng tôi không bán Thẻ Quà Tặng online nên bạn chỉ có thể mua ở các cửa hàng bán lẻ. Do số lượng có hạn, bạn chỉ có thể mua Thẻ Quà Tặng khi còn hàng.
  • Nếu bạn đã mua hoặc nhận được Thẻ Quà Tặng, bạn có thể sử dụng trong vòng 3 năm kể từ ngày mua.
  • Booking.com không có chính sách bán Thẻ Quà Tặng cho mục đích kinh doanh.
  • Tất cả những chỗ nghỉ có quản lý thanh toán qua Booking.com đều chấp nhận Thẻ quà tặng. Cách dễ dàng nhất để tìm những chỗ nghỉ này là thêm Thẻ quà tặng vào Ví Booking.com của bạn. Sau đó, hãy tìm những chỗ nghỉ có huy hiệu Thẻ quà tặng mà bạn quan tâm. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm những chỗ nghỉ có áp dụng bằng cách đăng nhập và dùng bộ lọc "Ví Booking.com" khi tìm kiếm chỗ nghỉ.
  • Đúng. Thẻ quà tặng chỉ có thể được sử dụng cho các đặt phòng mới và không thể được áp dụng cho các đặt phòng đã đặt.
  • Nếu tổng giá trị đặt phòng của bạn cao hơn giá trị thẻ quà tặng, bạn có thể trả phần chênh lệch bằng phương thức thanh toán khác. Nếu bạn thực hiện đặt phòng có giá trị thấp hơn giá trị thẻ quà tặng, số tín dụng còn lại sẽ được lưu vào tài khoản Booking.com để tiếp tục sử dụng trong tương lai.
  • Thẻ quà tặng có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày mua, trừ phi được nêu khác đi. Thời hạn này cũng được áp dụng cho những thẻ quà tặng được thêm vào tài khoản Booking.com dưới dạng tín dụng.
  • Bạn có đăng nhập chưa? Số dư thẻ quà tặng của bạn được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn và lưu trữ trong Ví. Tài khoản công ty không thể sử dụng thẻ quà tặng, hãy chuyển sang tài khoản cá nhân để thêm tín dụng của bạn.
  • Không. Bạn không thể nạp thêm tiền vào thẻ quà tặng nhưng có thể đổi thêm nhiều thẻ quà khác vào Ví của mình để nạp thêm số dư.