Разпечатване/Запазване

Правила и условия: Booking.com Ваучери за подарък

Следните правила и условия важат за ваучерите за подарък на Booking.com (Ваучери за подарък и Онлайн ваучери за подарък), издадени от Booking.com B.V.. Booking.com B.V. (наричана за краткост „Booking.com“) е частна компания с ограничена отговорност, учредена съгласно законодателството на Нидерландия, която притежава и управлява платформата www.booking.com. Освен това Booking.com издава ваучери за подарък. Като закупувате или използвате ваучер за подарък, се съгласявате и приемате настоящите правила и условия.

Осребряване: Ваучерите за подарък се осребряват само при закупуване на предлаганите на www.booking.com продукти и услуги чрез прехвърляне на баланса към Портфейл на Booking.com. За да осребрите ваучерите за подарък, трябва да имате профил в Booking.com. Покупките се приспадат от баланса в Портфейла на осребряващия в Booking.com. Всяка неизползвана сума от баланса остава в профила на осребряващия в Booking.com и може да се използва за покупки, като първо се използва сумата, чийто срок на валидност изтича най-скоро. Ако дадена покупка надвишава баланса в Портфейла на осребряващия в Booking.com, останалата сума може да се покрие чрез друг предлаган метод на плащане. Booking.com предоставя на закупуващите ваучер за подарък информация за статута на осребряване на ваучерите за подарък, които те купуват. За да видите баланса по вашия ваучер за подарък, посетете booking.com/giftcard. Ваучерите за подарък се предлагат без допълнителни такси или плащания. Ваучерите за подарък са валидни само за потребители на възраст над 16 години. За лица под 16 години използването на която и да е от услугите на Booking.com е разрешено единствено след получаване на изрично съгласие от родител или настойник. Booking.com събира и използва информация за деца само както е посочена от родителя или настойника и/или с тяхното изрично писмено съгласие. Ако установим, че обработваме информация за лице под 16 години без изричното съгласие на родител или настойник, си запазваме правото да изтрием тази информация.

Ограничения:Ваучерите за подарък, включително неизползваният баланс по тях Gift Cards, прехвърлен към Booking.com Портфейл, са валидни за срок от 3 години, считано от датата на издаване. Ваучерите за подарък могат да бъдат закупени само въз основа на ограниченията, коитоBooking.com (включително доставчикът на ваучерите за подарък) може да определи. Ваучерите за подарък не могат да се използват за закупуване на други ваучери за подарък. Ваучерите за подарък не могат да се презареждат, препродават, прехвърлят срещу определена стойност или осребряват срещу пари в брой. Ваучерите за подарък, които вече са закупени, не могат да бъдат върнати за възстановяване на средствата. Неизползваният баланс по ваучер за подарък, свързан с определен профил в Booking.com, не може да се прехвърля към друг профил в Booking.com. Booking.com (включително доставчикът на ваучера за подарък) не начислява лихви върху даден ваучер за подарък или върху баланса по ваучер за подарък.

Риск от загуба: Рискът от загуба и правото на собственост върху ваучерите за подарък се прехвърлят върху купувача след електронното предаване на ваучера за подарък на купувача или на посочения получател, или върху фирмата доставчик, което е приложимо. Booking.com (включително доставчикът на ваучера за подарък) не носи отговорност в случай на загуба, кражба, унищожаване или неразрешена употреба на ваучера за подарък. Booking.com не носи отговорност за печатни грешки в имейл адресите на получателите и не може да възстановява суми на потребителите, които изпращат ваучери за подарък до неправилния получател. Има различни схеми за измама чрез ваучери за подарък, които изискват плащане чрез ваучер за подарък. Booking.com не носи отговорност и не поема отговорност пред вас за незаконни или измамни действия на трети страни във връзка с който и да е ваучер за подарък. Не приемайте ваучери за подарък с повреден/изтрит PIN код.

Измама: Booking.com има право да закрива профили на клиенти и да изисква плащане от алтернативни източници, ако измамно придобити ваучери за подарък се осребрят и/или използват за извършване на покупки от тяхната платформа.

Използване на баланс на Booking.com или ваучер за подарък в нарушение на тези правила и условия: Като използвате ваучер за подарък, се съгласявате да спазвате настоящите правила и условия и да не използвате ваучерите за подарък по начин, който е подвеждащ, заблуждаващ, нечестен или неблагоприятен за Booking.com, нейните филиали или клиенти. Booking.com си запазва правото без предварително уведомление да анулира ваучери за подарък (включително като част от вашия баланс в Booking.com) без възстановяване на сумата, да спира временно или да закрива клиентски профили, да спира временно или да преустановява възможността за използване на нашите услуги, да отменя или ограничава поръчки и да изисква алтернативни плащания, ако има подозрения, че даден ваучер за подарък е придобит, използван или приложен към профил в Booking.com (или че вашият баланс в Booking.com е използван) неправомерно, незаконно или че по друг начин нарушава настоящите правила и условия.

Приложимо право и юрисдикция: Тези правила и условия се уреждат и тълкуват от законодателството на Нидерландия. Вие и Booking.com поотделно се съгласявате да се обръщате към компетентните съдилища на Нидерландия. Вие се съгласявате да обезщетите Booking.com (включително доставчика на ваучера за подарък) по всички искове, заведени от трета страна срещу компанията или нейните филиали, за всички нарушения, които произтичат от или във връзка с настоящите правила и условия.

Ограничение на отговорността: Не поемаме никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, по отношение на ваучерите за подарък, включително, но без ограничение, изрична или подразбираща се гаранция за продаваемост или уместност за определена цел. Ако даден ваучер за подарък е недействителен, вашето единствено обезщетение и нашата единствена отговорност са подмяната на този ваучер. Ако приложимото законодателство не позволява ограничение на подразбиращи се гаранции или изключване или ограничаване на определени щети, е възможно някои или всички от горепосочените случаи на отказ от отговорност, изключения или ограничения да не важат за вас или да нямате допълнителни права.

Общи условия: Booking.com си запазва правото периодично да променя тези правила и условия за ваучерите за подарък по свое усмотрение и без предварително уведомление. Всички правила и условия са валидни до степента, позволена от закона.

Информация за контакт: Booking.com Обслужване на клиенти, тел.: 070 770 3884 (Нидерландия)