Vytisknout / Uložit

Podmínky: Dárkové poukazy Booking.com

Tyto podmínky se vztahují na dárkové poukazy Booking.com (dárkové poukazy a elektronické dárkové poukazy) vydané Booking.com B.V. Booking.com B.V. (dále jen „Booking.com“) je společnost s ručením omezeným organizovaná podle zákonů Nizozemska a vlastní a provozuje platformu www.booking.com. Kromě toho může Booking.com vydávat dárkové poukazy. Zakoupením nebo využitím dárkového poukazu souhlasíte s těmito podmínkami a přijímáte je.

Uplatnění: Dárkové poukazy mohou být uplatněny pouze k nákupu příslušných produktů na www.booking.com převodem zůstatku do Booking.com Peněženky. Pro uplatnění dárkových poukazů je nutné mít účet u Booking.com. Nákupy jsou odečteny ze zůstatku v Booking.com peněžence držitele poukazu. Veškerý nevyužitý zůstatek zůstane přiřazen k Booking.com účtu držitele poukazu a bude použit k nákupům v pořadí podle nejbližšího data vypršení platnosti. Pokud nákup převýší zůstatek v Booking.com Peněžence držitele poukazu, musí být zbývající částka zaplacena jiným dostupným způsobem platby. Booking.com může kupujícím dárkových poukazů poskytnout informace o stavu uplatnění dárkových poukazů, které zakoupí nebo využijí. Pro nahlédnutí na zůstatek na vašich dárkových poukazech navštivte booking.com/giftcard. Na dárkové poukazy se nevztahují žádné poplatky. Dárkové poukazy mohou využívat pouze uživatelé ve věku 16 let nebo starší. Pro osoby mladší 16 let je využití jakýchkoliv služeb společnosti Booking.com povoleno pouze s platným souhlasem rodiče nebo opatrovníka. Booking.com může shromažďovat a využívat informace o dětech pouze když je poskytl rodič nebo opatrovník a/nebo s jejich předchozím výslovným písemným souhlasem. Pokud zjistíme, že zpracováváme informace o dítěti do 16 let bez platného souhlasu rodiče nebo opatrovníka, vyhrazujeme si právo tyto informace smazat.

Omezení: Dárkovým poukazům, včetně všech nevyužitých zůstatků na dárkovém poukazu převedených do Booking.com Peněženky, vyprší platnost 3 roky od data vydání. Dárkové poukazy mohou být zakoupeny pouze v takových rozmezích, jaká může stanovit Booking.com (včetně poskytovatele dárkového poukazu). Dárkové poukazy nemohou být využity pro nákup jiných dárkových poukazů. Dárkové poukazy nemohou být dobity, přeprodány, změněny za hodnotu nebo uplatněny za hotovost. Za dárkové poukazy, které již byly zakoupeny, nelze vrátit peníze. Nevyužité zůstatky na dárkovém poukazu přirazeném k Booking.com účtu nemohou být převedeny na jiný Booking.com účet. Žádný úrok nebude placen společností Booking.com (včetně poskytovatele dárkového poukazu) z jakéhokoliv dárkového poukazu nebo zůstatku na dárkovém poukazu.

Riziko ztráty: Riziko ztráty a nárok na dárkové poukazy přecházejí na kupujícího při našem elektronickém přenosu dárkového poukazu kupujícímu nebo určenému příjemci nebo při našem dodání přepravci, podle toho, co je uplatnitelné. Booking.com (včetně poskytovatele dárkového poukazu) nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení, zničení nebo využití dárkového poukazu bez vašeho svolení. Společnost Booking.com není zodpovědná za překlepy v emailových adresách příjemců a nemusí vrátit peníze uživatelům, kteří pošlú dárkové poukazy nesprávnému příjemci. Existuje řada podvodů s dárkovým poukazem, které požadují platbu dárkovým poukazem. Booking.com nenese žádnou odpovědnost za, jakékoliv protiprávní jednání nebo podvod jakékoliv třetí strany spojené s jakýmkoliv dárkovým poukazem. Nepřijímejte dárkové poukazy s poškozenými/poškrábanými PIN kódy.

Podvod: Společnost Booking.com bude mít právo uzavřít zákaznické účty a získat platbu pomocí alternativních způsobů platby, jestliže je podvodně získaný dárkový poukaz uplatněn a/nebo využit pro nákup na její platformě.

Využití Booking.com zůstatku nebo jakéhokoliv dárkového poukazu v rozporu s těmito podmínkami: Využitím dárkového poukazu souhlasíte, že dodržíte tyto podmínky a že nevyužijete dárkový poukaz způsobem, který je zavádějící, klamavý, nepoctivý nebo jinak škodlivý pro společnost Booking.com, její přidružené společnosti nebo pro jejich zákazníky. Booking.com si vyhrazuje právo, bez upozornění, zrušit platnost dárkových poukazů (včetně jako součásti vašeho Booking.com zůstatku) bez náhrady, pozastavit nebo ukončit zákaznické účty, pozastavit nebo ukončit schopnost využívat naše služby, zrušit nebo omezit objednávky a účtovat alternativní způsoby platby, jestliže máme podezření, že je dárkový poukaz získán, využit nebo aplikován na Booking.com účet (nebo je váš Booking.com zůstatek použit k nákupu) podvodně, nezákonně nebo jinak v rozporu s těmito podmínkami.

Rozhodné právo a jurisdikce: Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Nizozemska. Vy a Booking.com souhlasíte s podřízením se výlučné soudní pravomoci soudů v Nizozemsku. Souhlasíte, že odškodníte společnost Booking.com (včetně poskytovatele dárkového poukazu) za všechny nároky třetí strany vznesené vůči ní nebo jejím přidruženým společnostem vyplývající z nebo v souvislosti s porušením těchto podmínek.

Omezení odpovědnosti: Neposkytujeme žádné záruky, výslovné nebo implicitní, ohledně dárkových poukazů zahrnující, mimo jiné, jakoukoliv výslovnou nebo implicitní záruku obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. V případě, že je dárkový poukaz nefunkční, bude vaší jedinou nápravou, a naší jedinou odpovědností, nahrazení takového dárkového poukazu. Pokud příslušný zákon neumožňuje omezení implicitních záruk nebo vyloučení nebo omezení jistých odškodnění, některé nebo všechny z výše uvedených omezení odpovědnosti, vyloučení nebo omezení se na vás nemusejí vztahovat, a můžete mít dodatečná práva.

Obecné podmínky: Booking.com si vyhrazuje právo průběžně měnit tyto podmínky o dárkových poukazech podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Veškeré podmínky jsou použitelné v rozsahu povoleném zákonem.

Kontaktní Informace: Booking.com Zákaznický Servis 070 770 3884 (Nizozemsko)