Nyomtatás | Mentés

Szerződési feltételek: Booking.com ajándékutalványok

Jelen szerződési feltételek a Booking.com B.V. által kibocsátott Booking.com ajándékutalványokra (hagyományos és digitális ajándékutalványokra) vonatkoznak. A Booking.com B.V. (a továbbiakban „Booking.com”) Hollandia törvényeinek megfelelően létrejött korlátolt felelősségű társaság, amely a www.booking.com platformot birtokolja és működteti. Ezenkívül a Booking.com az Ajándékutalványok kibocsátója. Ajándékutalvány megvásárlásával vagy használatával beleegyezik a jelen szerződési feltételekbe, és elfogadja azokat Önre nézve.

Beváltás: az Ajándékutalványok kizárólag a www.booking.com oldalon található megfelelő termékek vásárlása céljából válthatók be az egyenleg Booking.com Pénztárcára való utalásával. Annak érdekében, hogy az Ajándékutalványt be tudja váltani, egy Booking.com fiókot kell létrehoznia. A vásárlások összege a beváltást kezdeményező személy Booking.com Pénztárcájának egyenlegéből kerül levonásra. A fel nem használt egyenleg továbbra is a beváltást kezdeményező személy Booking.com fiókjához kapcsolva marad, és levonásra kerül a vásárlások során a legkorábbi lejárati dátumúval kezdődően. Ha egy vásárlás meghaladja a beváltást kezdeményező személy Booking.com Pénztárcájának egyenlegét, a fennmaradó összeget egyéb fizetési mód használatával kell kifizetni. A Booking.com tájékoztathatja az Ajándékutalványok vásárlóit az általuk vásárolt vagy használt Ajándékutalványok beváltási állapotáról. Ajándékutalványának egyenlegét a booking.com/giftcard oldalon tekintheti meg. Az Ajándékutalvány használata nem jár semmilyen további díjjal vagy költségekkel. Az Ajándékutalványt használatának legalsó korhatára 16 év. 16 év alatt a Booking.com bármilyen szolgáltatása kizárólag szülő vagy gondviselő érvényes hozzájárulásával vehető igénybe. A Booking.com kizárólag abban az esetben gyűjthet vagy használhat fel gyermekre vonatkozó adatokat, ha a szülő vagy gondviselő adta meg azokat, és/vagy kifejezett írásos beleegyezését adta ehhez. Ha tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermek adatait a szülő vagy gondviselő érvényes hozzájárulása nélkül dolgozzuk fel, fenntartjuk a jogot ezen adatok törlésére.

Korlátozások: az Ajándékutalványok, beleértve a fel nem használt, Booking.com pénztárcához adott Ajándékutalvány-egyenlegeket, a kiadás dátumától számított 3 éven belül lejárnak. Ajándékutalványok csak a Booking.com (beleértve az Ajándékutalvány kibocsátóját) által meghatározott összegekben vásárolhatók. Az Ajándékutalványok nem használhatók fel további ajándékutalványok vásárlására. Az Ajándékutalványok újbóli feltöltése, árusítása, illetve értékük átruházása vagy kézpénzre való beváltása nem lehetséges. A már megvásárolt Ajándékutalványok ára nem téríthető vissza. Egy adott Booking.com fiókhoz kapcsolt Ajándékutalvány-egyenleg nem ruházható át egy másik Booking.com fiókra. A Booking.com (beleértve az Ajándékutalvány kibocsátóját) nem fizet semmiféle kamatot bármilyen Ajándékutalvány vagy Ajándékutalvány-egyenleg után.

Veszteség kockázata: az Ajándékutalványra vonatkozó veszteségi kockázat és birtoklási jog az Ajándékutalvány vásárlójára vagy potenciális kedvezményezettjére száll át az utalvány elektronikus elküldése, illetve kiszállítása esetén. A Booking.com (beleértve az Ajándékutalvány kibocsátóját) nem vonható felelősségre azért, ha az Ajándékutalvány elveszik, megsemmisül, illetve azt ellopják vagy az Ön engedélye nélkül használják. A Booking.com nem felelős a címzett hibásan megadott e-mail címéért, és nem feltétlenül téríti vissza a nem megfelelő címzettnek küldött Ajándékutalványt. Többféle Ajándékutalvánnyal történő fizetést követelő csalóprogram létezik. A Booking.com nem vállal felelősséget, illetve nem vonható felelősségre semmilyen, Ajándékutalványokkal kapcsolatos tevékenységet végző harmadik személy által elkövetett csalásért vagy annak jogellenes magatartásáért. Ne fogadjon el olyan Ajándékutalványt, amelyen a PIN-kód sérült vagy le van kaparva.

Csalás: a Booking.com fenntartja magának a jogot arra, hogy zároljon egyes ügyfélfiókokat, és egyéb úton kérje a kifizetést, amennyiben a platformon csalás útján szerzett Ajándékutalványt váltanak be és/vagy azzal végeznek fizetést.

A Booking.com egyenleg vagy bármilyen Ajándékutalvány használata jelen szerződési feltételek be nem tartása esetén: az Ajándékutalvány használatával beleegyezik abba, hogy betartja a jelen szerződési feltételeket, és nem használja az Ajándékkártyát úgy, hogy az a Booking.com cégre, annak leányvállalataira vagy ügyfeleire nézve megtévesztő, tisztességtelen vagy egyéb módon ártalmas legyen. A Booking.com fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül tiltson le Ajándékutalványokat (akár az Ön Booking.com egyenlege részeként) az ügyfélfiók visszatérítése, felfüggesztése vagy megszüntetése, szolgáltatásaink használatának felfüggesztése vagy tiltása, megrendelések törlése vagy korlátozása, illetve egyéb módon történő fizetés követelése nélkül, ha azt gyanítjuk, hogy az Ajándékutalvány csalással, törvénytelenül vagy egyéb, a jelen szerződési feltételeket sértő módon szerezték be, használták vagy rendelték hozzá egy Booking.com fiókhoz (vagy rendelték hozzá az Ön Booking.com Egyenlegét egy fizetéshez).

Irányadó jog: jelen szerződési feltételekre nézve Hollandia törvényei az irányadók, és ezek szerint lettek létrehozva. Ön és a Booking.com is beleegyeznek, hogy alávetik magukat a holland bíróságok kizárólagos illetékességének. Beleegyezik abba, hogy mentesíti a Booking.com céget (beleértve az Ajándékutalvány kibocsátóját) a harmadik felek bármilyen, az ellene vagy a leányvállalatai ellen irányuló követelései alól, amely jelen szerződési feltételek be nem tartásából ered vagy azzal kapcsolatos.

Felelősség korlátozása: nem vállalunk semmilyen (kifejezett vagy hallgatólagos) garanciát az ajándékutalványokkal kapcsolatban, beleértve korlátozás nélkül bármilyen, az eladhatósággal és egy adott célra való alkalmassággal összefüggő kifejezett vagy hallgatólagos garanciát. Amennyiben egy ajándékutalvány nem használható, az Ön kizárólagos jogorvoslata és a mi kizárólagos felelősségünk az adott ajándékutalvány kicserélése. Ha az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a hallgatólagos garancia korlátozását vagy egyes károk kizárását vagy korlátozását, előfordulhat, hogy a fenti felelősségkorlátozások, kizárások vagy korlátozások némelyike nem vonatkozik Önre, és további jogokkal is rendelkezhet.

Általános feltételek: a Booking.com fenntartja a jogot, hogy a jelen szerződési feltételeket időről időre, saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Minden szerződési feltétel a törvényben előírt hatállyal érvényes.

Kapcsolatfelvétel: Booking.com ügyfélszolgálat: 070 770 3884 (Hollandia)