Spausdinti / Išsaugoti

Booking.com dovanų kortelių taisyklės ir sąlygos

Šios taisyklės ir sąlygos yra taikomos Booking.com dovanų kortelėms (dovanų kortelėms ir skaitmeninėms dovanų kortelėms), kurias išleido Booking.com B.V. Booking.com B.V. (toliau – Booking.com) yra ribotosios atsakomybės bendrovė, įkurta pagal Nyderlandų teisę, kuri valdo ir eksploatuoja platformą booking.com. Be to, įmonė Booking.com gali būti dovanų kortelių leidėja. Įsigydami ar naudodami dovanų kortelę, jūs sutinkate laikytis šių taisyklių ir sąlygų.

Aktyvavimas: dovanų korteles galima aktyvuoti tik įsigyjant reikalavimus atitinkančius produktus svetainėje www.booking.com, pervedant likutį į Booking.com piniginę. Norint aktyvuoti dovanų korteles, reikia turėti Booking.com paskyrą. Pirkiniai yra išskaičiuojami iš aktyvuotojo Booking.com piniginės likučio. Bet koks nepanaudotas likutis bus susietas su aktyvuotojo Booking.com paskyra ir taikomas pirkiniams atsižvelgiant į tai, kurio likučio galiojimo data baigsis anksčiau. Jei pirkinys viršija aktyvuotojo Booking.com piniginės likutį, likusi suma turi būti sumokėta kitu galimu mokėjimo būdu. Booking.com gali suteikti dovanų kortelių pirkėjams informacijos apie dovanų kortelių, kurias jie perka arba naudoja, aktyvavimo būseną. Jei norite peržiūrėti savo dovanų kortelės likutį, apsilankykite booking.com/giftcard. Dovanų kortelėms netaikomi jokie mokesčiai ar rinkliavos. Dovanų kortelės galioja tik jei vartotojas yra sulaukęs 16 metų ar vyresnis. Asmenims, jaunesniems nei 16 metų, bet kokiomis Booking.com paslaugomis leidžiama naudotis tik gavus galiojantį tėvų ar globėjų sutikimą. Booking.com gali rinkti ir naudoti tik tokią informaciją apie vaikus, kurią pateikė tėvai ir (arba) globėjai, arba gavusi aiškų raštišką jų sutikimą. Jei sužinome, kad tvarkome informaciją apie vaiką, jaunesnį nei 16 metų, negavę galiojančio tėvų ar globėjo sutikimo, pasiliekame teisę ištrinti šią informaciją.

Apribojimai: dovanų kortelių galiojimo trukmė, įskaitant bet kokius nepanaudotus dovanų kortelių likučius, pervestus į Booking.com piniginę, yra 3 metai nuo išdavimo datos. Dovanų korteles galima įsigyti tik atsižvelgiant į apribojimus, kuriuos gali nustatyti Booking.com (įskaitant dovanų kortelės teikėją). Dovanų kortelės negali būti naudojamos kitoms dovanų kortelėms įsigyti. Dovanų kortelės negali būti naudojamos pakartotinai, perparduodamos, perleidžiamos už vertę arba išperkamos už grynuosius pinigus. Įsigytų dovanų kortelių negalima grąžinti norint atgauti už jas sumokėtus pinigus. Nepanaudoti dovanų kortelių likučiai, susieti su Booking.com paskyra, negali būti pervedami į kitą Booking.com paskyrą. Už jokias dovanų korteles ar dovanų kortelės likučius Booking.com (įskaitant dovanų kortelės teikėją) palūkanų nemoka.

Praradimo rizika: dovanų kortelių praradimo rizika ir nuosavybės teisė perleidžiama pirkėjui, kai dovanų kortelė pristatoma pirkėjui elektroniniu būdu arba kai ją pristatome vežėjui, atsižvelgiant į tai, kuris būdas taikomas. Booking.com (įskaitant dovanų kortelių teikėją) nėra atsakinga, jeigu dovanų kortelė yra prarandama, pavagiama, sunaikinama ar naudojama be jūsų sutikimo. Booking.com nėra atsakinga už tokius atvejus, kai gavėjų el. pašto adresai nurodomi su klaidomis, ir gali nekompensuoti vartotojams, nusiuntusiems dovanų korteles neteisingam gavėjui. Pasitaiko įvairių apgavysčių, susijusių su dovanų kortelėmis, kai prašoma sumokėti dovanų kortele. Booking.com nėra atsakinga ar neprisiima jokios atsakomybės jums dėl bet kokio neteisėto trečiųjų šalių elgesio ar sukčiavimo, susijusio su bet kuria dovanų kortele. Nepriimkite dovanų kortelių su sugadintais/subraižytais PIN kodais.

Sukčiavimas: Booking.com turės teisę uždaryti klientų paskyras ir gauti įmoką alternatyviu mokėjimo būdu, jeigu pirkiniams šioje platformoje apmokėti naudojama arba aktyvuojama nesąžiningai gauta dovanų kortelė.

Booking.com likučio ar bet kokios kitos dovanų kortelės naudojimas, pažeidžiant šias taisykles ir sąlygas: naudodamiesi dovanų kortele jūs sutinkate laikytis šių taisyklių ir sąlygų ir nenaudoti dovanų kortelės klaidinančiu, apgaulingu, nesąžiningu ar kitaip įmonei Booking.com, jos filialams ar klientams žalingu būdu. Booking.com pasilieka teisę neįspėjusi nekompensuojamai anuliuoti dovanų korteles (įskaitant ir tas, kurios yra Booking.com likučio komponentas), sustabdyti ar nutraukti klientų paskyrų veikimą, sustabdyti ar nutraukti galimybę naudotis mūsų paslaugomis, atšaukti ar apriboti užsakymus ir pareikalauti apmokėti alternatyviais mokėjimo būdais, jeigu įtariame, kad dovanų kortelė yra gauta, naudojama arba pritaikyta Booking.com paskyroje (arba pirkiniui pritaikytas jūsų Booking.com likutis) nesąžiningai, neteisėtai ar kitaip pažeidžiant šias taisykles ir sąlygas.

Taikomi įstatymai ir jurisdikcija: šios taisyklės ir sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Nyderlandų teisę. Jūs ir Booking.com sutinkate kreiptis į išimtinę teismų jurisdikciją Nyderlanduose. Jūs sutinkate atlyginti Booking.com (įskaitant dovanų kortelės teikėją) žalą dėl visų trečiojo asmens ieškinių prieš ją ar jos filialus, kylančių dėl bet kokių šių taisyklių ir sąlygų pažeidimo ar susijusių su juo.

Atsakomybės apribojimas: nesuteikiame jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl dovanų kortelių, įskaitant, be apribojimų, bet kokią išreikštą ar numanomą garantiją dėl galimybės prekiauti arba tinkamumo tam tikram tikslui. Jeigu dovanų kortelė neveikia, jūsų vienintelė teisių gynimo priemonė ir mūsų vienintelė atsakomybė yra pakeisti šią dovanų kortelę. Jei taikytina teisė neleidžia apriboti numanomų garantijų ar tam tikrų nuostolių pašalinimo ar apribojimo, kai kurie arba visi aukščiau paminėti atsakomybės atsisakymai, išimtys ar apribojimai gali būti netaikomi jums ir jūs galite turėti papildomų teisių.

Bendrosios sąlygos: Booking.com pasilieka teisę kartais keisti šias dovanų kortelių taisykles ir sąlygas be išankstinio įspėjimo. Visos taisyklės ir sąlygos yra taikomos tiek, kiek leidžia įstatymai.

Kontaktinė informacija: Booking.com klientų aptarnavimo tarnyba 070 770 3884 (Nyderlandai)