Drukāt / saglabāt

Noteikumi un nosacījumi Uzņēmuma Booking.com Dāvanu kartes

Šie noteikumi un nosacījumi ir spēkā uzņēmuma Booking.com Dāvanu kartēm (Dāvanu kartes un Elektriskās dāvanu kartes), ko izdod Booking.com B.V. Booking.com B.V. (šeit un tālāk tekstā “Booking.com”) ir slēgta akciju sabiedrība, kas ir reģistrēta saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem un kurai pieder platforma www.booking.com. Turklāt Dāvanu karšu izdevējs var būt arī uzņēmums Booking.com. Iegādājoties vai izmantojot Dāvanu karti, jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem un pieņemat tos.

Izmantošana: Dāvanu kartes var izmantot, tikai iegādājoties atbilstošus izstrādājumus platformā www.booking.com un pārskaitot noteiktu summu uz uzņēmuma Booking.com Maku. Lai izmantotu Dāvanu kartes, ir nepieciešams profils uzņēmumā Booking.com. Pirkumu summa tiek atņemta no Dāvanu kartes izmantotāja Booking.com Maka atlikuma. Jebkādi neizmantotie atlikumi paliek sasaistīti ar Dāvanu kartes izmantotāja Booking.com profilu un tiek lietoti pirkumiem, sākot ar agrāko derīguma beigu termiņu. Ja pirkums pārsniedz Dāvanu kartes izmantotāja Booking.com Maka atlikumu, atlikusī summa ir jāapmaksā, izmantojot citu pieejamo maksājumu metodi. Uzņēmums Booking.com var nodrošināt Dāvanu karšu pircējiem informāciju par to iegādāto vai izmantoto Dāvanu karšu izmantošanas stāvokli. Lai skatītu savu Dāvanu karšu atlikumu, apmeklējiet vietni booking.com/giftcard. Dāvanu kartēm nav piemērojamas nekādas nodevas vai maksas. Dāvanu kartes var izmantot tikai 16 gadus veci vai vecāki lietotāji. Personām, kas ir jaunākas par 16 gadiem, uzņēmuma Booking.com pakalpojumu izmantošana ir atļauta tikai ar derīgu vecāka vai aizbildņa piekrišanu. Uzņēmums Booking.com var apkopot un izmantot informāciju par bērniem tikai tad, ja to ir nodrošinājis bērna vecāks vai aizbildnis un/vai viņi ir iepriekš snieguši skaidri izteiktu rakstisku piekrišanu. Ja mums kļūs zināms, ka mēs bez derīgas vecāka vai aizbildņa piekrišanas apstrādājam tāda bērna informāciju, kurš ir jaunāks par 16 gadiem, mēs paturam tiesības izdzēst šādu informāciju.

Ierobežojumi:Dāvanu karšu, tostarp arī jebkādu neizmantotu Dāvanu karšu atlikumu, kas ir pārskaitīti uz uzņēmuma Booking.com Maciņu, derīguma termiņš beidzas pēc 3 gadiem no to izsniegšanas datuma. Dāvanu kartes var iegādāties tikai ar ierobežojumiem, ko var noteikt uzņēmums Booking.com (tostarp arī Dāvanu kartes nodrošinātājs). Dāvanu kartes nevar izmantot citu dāvanu karšu iegādei. Dāvanu kartes nevar izmantot atkārtoti, pārdot tālāk, nodot kādam citam apmaiņā pret atbilstošu vērtību vai atļaut izmantot kādam citam apmaiņā pret skaidru naudu. Nopirktās Dāvanu kartes nevar atgriezt, lai saņemtu atmaksu. Neizmantotos Dāvanu karšu atlikumus, kas ir sasaistīti ar profilu uzņēmumā Booking.com, nevar nodot citam profilam uzņēmumā Booking.com. Uzņēmumam Booking.com (tostarp arī Dāvanu karšu nodrošinātajam) nav jāmaksā nekādi procentuāli maksājumi par jebkādu Dāvanu karti vai tās atlikumu.

Zuduma risks: Dāvanu kartes zuduma risks un īpašuma tiesības tiek nodotas personai, kas to iegādājas, tajā brīdī, kad Dāvanu karte elektroniski tiek pārsūtīta norādītājam saņēmējam vai personai, kas to iegādājas, vai tiek nodota piegādes uzņēmumam (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem ir piemērojams). Uzņēmums Booking.com (tostarp arī Dāvanu karšu nodrošinātājs) nav atbildīgs par Dāvanu kartes zaudējumu, zādzību, iznīcināšanu vai izmantošanu bez jūsu atļaujas. Booking.com neuzņemas atbildību par pareizrakstības kļūdām saņēmēju e-pasta adresēs un var neizmaksāt kompensāciju lietotājiem, kuri ir nosūtījuši dāvanu kartes nepareizam saņēmējam. Ir daudzi Dāvanu karšu krāpnieki, kas pieprasa apmaksu Dāvanu kartēm. Uzņēmums Booking.com nav nekādā veidā atbildīgs pret jums par jebkādu nelikumīgi rīcību vai krāpniecību, ko ir veikusi jebkāda trešā puse saistībā ar jebkādām Dāvanu kartēm. Nepieņemiet Dāvanu kartes ar bojātām/saskrāpētām PIN kodu vietām.

Krāpniecība: Uzņēmumam Booking.com ir tiesības slēgt klientu profilus un iekasēt maksu, lietojot alternatīvus maksājumu veidus, ja tiek izmantota krāpnieciski iegūta Dāvanu karte un/vai ar to tiek veikti pirkumi tā platformā.

Uzņēmuma Booking.com Maka atlikuma vai jebkādas Dāvanu kartes izmantošana pretrunā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem: Izmantojot Dāvanu karti jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus, kā arī neizmantot Dāvanu karti jebkādā veidā, kas varētu būt maldinošs, mānīgs, negodīgs vai jebkādā citādā veidā kaitēt uzņēmumam Booking.com, tā saistītajiem uzņēmumiem vai klientiem. Uzņēmums Booking.com patur tiesības bez jebkāda brīdinājuma anulēt Dāvanu kartes (tostarp arī kā daļu no jums piederošā uzņēmuma Booking.com Maka atlikuma) bez jebkādas atlīdzības, apturēt klientu profilu darbību vai likvidēt tos, pārtraukt vai izbeigt pakalpojumu nodrošināšanu, atcelt vai ierobežot pasūtījumus un pieprasīt rēķinu apmaksu, lietojot citu veidu maksājumus, ja mums rodas aizdomas, ka Dāvanu karte ir iegādāta, izmantota vai tiek lietota uzņēmumā Booking.com profilā (jūsu uzņēmuma Booking.com Maka atlikums tiek izmantots pirkumam) krāpnieciski, nelikumīgi vai jebkādā citādā veidā pretrunā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Spēkā esošie tiesību akti un jurisdikcija: Šie noteikumi un nosacījumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem. Jūs un uzņēmums Booking.com piekrīt pakļauties tikai Nīderlandes tiesu jurisdikcijai. Jūs piekrītat atlīdzināt uzņēmumam Booking.com (tostarp arī Dāvanu nodrošinātājam) jebkādus zaudējumus par pretenzijām, ko pret to vai tā saistītajiem uzņēmumiem izvirza trešās puses saistībā ar jebkādiem šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem, vai prasībām, kas izriet no tiem.

Atbildības ierobežojumi: Mēs nesniedzam nekādas tiešas vai netiešas garantijas saistībā ar dāvanu kartēm, tostarp arī jebkādas tiešas vai netiešas garantijas bez jebkādiem ierobežojumiem par to komerciālo derīgumu vai piemērotību noteiktiem mērķiem. Ja dāvanu karte nedarbojas, jūs pats esat pilnībā atbildīgs (un tas ir jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis) par šādas dāvanu kartes nomaiņu. Ja piemērojamie tiesību akti neatļauj netiešu garantiju ierobežošanu vai noteiktu zaudējumu izslēgšanu vai ierobežošanu, dažas vai visas iepriekš minētās atrunas, izslēgumi vai ierobežojumi var netikt piemēroti jums, un jums ir papildu tiesības.

Vispārējie noteikumi: Uzņēmums Booking.com patur tiesības laiku pa laikam pēc saviem ieskatiet un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šos Dāvanu karšu noteikumus un nosacījumus. Visi noteikumi un nosacījumi ir piemērojami tādā apmērā, kādā to pieļauj spēkā esošie tiesību akti.

Kontaktinformācija: Booking.com klientu apkalpošanas dienests: 070 770 3884 (Nīderlande)