Printen / Opslaan

Algemene voorwaarden Booking.com Cadeaukaarten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Booking.com Cadeaukaarten (Cadeaukaarten) uitgegeven door Booking.com B.V.. Booking.com B.V. (hierna te noemen "Booking.com") is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en is eigenaar en exploitant van het platform www.booking.com. Bovendien kan Booking.com de uitgever van Cadeaukaarten zijn. Door de aankoop of het gebruik van een Cadeaukaart gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Inwisselen: Cadeaukaarten kunnen alleen worden ingewisseld voor de aankoop van in aanmerking komende producten op www.booking.com door het saldo over te dragen naar de Wallet. Om de Cadeaukaarten in te wisselen is een account bij Booking.com nodig. Aankopen worden afgetrokken van het Booking.com Wallet-saldo van de inwisselaar. Een eventueel ongebruikt saldo blijft gekoppeld aan de account van de inwisselaar Booking.com en wordt toegepast op aankopen in volgorde van vroegste expiratiedatum. Als een aankoop het Booking.com saldo van de inwisselaar overschrijdt, moet het resterende bedrag worden betaald met een andere beschikbare betalingsmethode. Booking.com kan kopers van een Cadeaukaart informatie geven over de terugbetalingsstatus van de Cadeaukaarten die ze kopen of gebruiken. Om uw Cadeaukaartsaldo te bekijken gaat u naar booking.com/giftcard. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor Cadeaukaarten. Cadeaukaarten zijn alleen geldig voor gebruikers die 16 jaar of ouder zijn. Voor personen jonger dan 16 jaar is het gebruik van een van de diensten van Booking.com alleen toegestaan met de geldige toestemming van een ouder of voogd. Booking.com mag alleen informatie van kinderen verzamelen en gebruiken zoals verstrekt door de ouder of voogd en/of met hun voorafgaande schriftelijke expliciete toestemming. Als we ontdekken dat we informatie van een kind jonger dan 16 jaar verwerken zonder de geldige toestemming van een ouder of voogd, behouden we ons het recht voor om deze informatie te verwijderen.

Beperkingen: Cadeaukaarten, met inbegrip van het ongebruikte Cadeaukaartsaldo die naar de Booking.com Wallet zijn overgedragen, vervallen 3 jaar vanaf de datum van uitgifte. Cadeaukaarten mogen alleen worden gekocht gebaseerd op limieten die Booking.com (met inbegrip van de Cadeaukaartaanbieder) kan bepalen. Cadeaukaarten kunnen niet worden gebruikt om andere cadeaukaarten te kopen. Cadeaukaarten kunnen niet opnieuw worden geladen, doorverkocht, voor waarde worden overgedragen of worden ingewisseld voor contant geld. Cadeaukaarten die al gekocht zijn, kunnen niet worden ingewisseld voor een terugbetaling. Niet-gebruikt Cadeaukaartsaldo op een Booking.com account mag niet worden overgedragen naar een ander Booking.com account. Er is geen rente verschuldigd door Booking.com (inclusief Cadeaukaartaanbieder) over een Cadeaukaart of het saldo van een Cadeaukaart.

Het risico van verlies: Het risico van verlies en de eigendom van de Cadeaukaart gaat over op de koper bij onze elektronische overdracht van de Cadeaukaart aan de koper of aangewezen ontvanger, of onze levering aan de vervoerder, afhankelijk van wat van toepassing is. Booking.com (inclusief Cadeaukaartprovider) is niet verantwoordelijk als een Cadeaukaart verloren, gestolen, vernietigd of gebruikt wordt zonder uw toestemming. Booking.com is niet verantwoordelijk voor tikfouten in het ontvangende e-mail adres en kan gebruikers die Cadeaukaarten sturen aan een verkeerd adres mogelijk niet vergoeden. Er zijn verschillende zwendels met Cadeaukaarten waarbij wordt gevraagd naar betaling per Cadeaukaart. Booking.com is niet verantwoordelijk voor, en aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens u voor enig onwettig gedrag of fraude door een derde partij in verband met een Cadeaukaart. Accepteer geen Cadeaukaarten met beschadigde/gekraste pincodes.

Fraude: Booking.com heeft het recht om klantenaccounts te sluiten en betalingen te ontvangen via alternatieve vormen van betaling indien een frauduleus verkregen Cadeaukaart wordt ingewisseld en/of gebruikt om aankopen te doen op het platform.

Gebruik van Booking.com saldo of een Cadeaukaart in strijd met deze Algemene Voorwaarden: Door een Cadeaukaart te gebruiken gaat u ermee akkoord om te voldoen aan deze voorwaarden, en om een Cadeaukaart niet te gebruiken op een manier die misleidend, bedrieglijk, oneerlijk of anderszins schadelijk is voor Booking.com, haar dochterondernemingen of haar klanten. b_companyname} behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving aan u, Cadeaukaarten (inclusief als onderdeel van uw Booking.com Saldo) zonder restitutie te annuleren, klantenrekeningen op te schorten of te beëindigen, de mogelijkheid om gebruik te maken van onze diensten op te schorten of te beëindigen, bestellingen te annuleren of te beperken, en alternatieve vormen van betaling te factureren, als we vermoeden dat een Cadeaukaart wordt verkregen, gebruikt of toegepast op een Booking.com account (of uw Booking.com Saldo wordt toegepast op een aankoop) een frauduleuze, onwettige of andee manier die in strijd is met deze algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie: Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en de voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met deze wetgeving. U en Booking.com gaan er elk mee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechterlijke macht in Nederland. U gaat ermee akkoord om Booking.com (inclusief Cadeaukaartprovider) schadeloos te stellen voor alle claims die door een derde partij tegen haar of haar filialen worden ingediend als gevolg van of in verband met een inbreuk op een van deze voorwaarden en bepalingen.

Beperking van aansprakelijkheid: Wij geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot Cadeaukaarten, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige expliciete of impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In het geval dat een Cadeaukaart niet functioneert, is uw enige middel en onze enige aansprakelijkheid, de vervanging van een dergelijke Cadeaukaart. Als de toepasselijke wetgeving geen beperkingen op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade toestaat, is het mogelijk dat sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing zijn en dat u aanvullende rechten hebt.

Algemene Voorwaarden: Booking.com behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en bepalingen, van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, te wijzigen. Alle voorwaarden zijn van toepassing voor zover wettelijk toegestaan.

Contactinformatie: Booking.com Klantenservice 070 770 3884 (Nederland)