Skriv ut / Lagre

Avtalevilkår: Booking.com-gavekort

Disse avtalevilkårene gjelder for Booking.com-gavekort (Gavekort og Digitale gavekort) utstedt av Booking.com B.V. Booking.com B.V. (heretter kalt «Booking.com») er et privat aksjeselskap organisert under nederlandsk lov som eier og driver plattformen www.booking.com. Videre kan Booking.com være utsteder av Gavekort. Ved å kjøpe eller bruke et Gavekort samtykker du i og aksepterer disse avtalevilkårene.

Innløsning: Gavekort kan kun innløses mot kjøp av kvalifiserte produkter på www.booking.com ved å overføre saldoen til Booking.com-lommeboken. For å kunne innløse Gavekort må man ha en konto hos Booking.com. Kjøp trukket fra innløserens Booking.com-lommeboksaldo. Eventuell ubrukt saldo forblir knyttet til innløserens Booking.com-konto og brukes på kjøp i rekkefølgen fra tidligste utløpsdato. Hvis et kjøp overstiger innløserens Booking.com-lommeboksaldo, må gjenværende beløp betales med en annen tilgjengelig betalingsmåte. Booking.com kan gi kjøpere av Gavekort informasjon om innløsningsstatusen til Gavekort som de kjøper eller bruker. For å se din Gavekortsaldo kan du besøke booking.com/giftcard. Ingen avgifter eller omkostninger gjelder for Gavekort. Gavekort er kun gyldige for brukere som er 16 år eller eldre. For personer under 16 år er bruken av noen av tjenestene til Booking.com kun tillatt med foreldres eller formynders gyldige samtykke. Booking.com kan kun samle inn og bruke informasjon om barn som legges inn av forelder eller formynder og/eller med deres tidligere skriftlige og uttrykkelige samtykke. Hvis vi blir oppmerksomme over at vi behandler informasjon om et barn under 16 år uten gyldig samtykke fra en forelder eller formynder, forbeholder vi oss retten til å slette denne informasjonen.

Begrensninger: Gavekort, inkludert ubrukt Gavekortsaldo som er overført til Booking.com-lommeboken, utløper 3 år fra utstedelsesdatoen. Gavekort kan kun kjøpes etter grenser som Booking.com (inkludert Gavekortleverandøren) kan avgjøre. Gavekort kan ikke brukes til å kjøpe andre gavekort. Gavekort kan ikke påfylles, videreselges, overføres for verdi eller innløses mot kontanter. Gavekort som allerede er kjøpt kan ikke returneres mot tilbakebetaling. Ubrukte Gavekortsaldoer tilknyttet en Booking.com-konto kan ikke overføres til en annen Booking.com-konto. Ingen renter vil betales av Booking.com (inkludert Gavekortleverandør) for noen Gavekort eller Gavekortsaldo.

Risikoen for tap: Risikoen for tap og eiendomsretten til Gavekort overføres til kjøperen ved vår elektroniske overføring av Gavekortet til kjøperen eller den valgte mottakeren eller vår levering til transportøren, alt etter det som er gjeldende. Booking.com (inkludert Gavekortleverandør) er ikke ansvarlig dersom et Gavekort går tapt, blir stjålet, blir ødelagt eller blir brukt uten din tillatelse. Booking.com er ikke ansvarlig for skrivefeil i mottakerens e-postadresse og kan unnlate å refundere brukere som sender Gavekort til feil mottaker. Det er mye svindel med Gavekort som innebærer at noen ber om betaling med Gavekort. Booking.com er ikke ansvarlig for, og påtar seg intet ansvar for, enhver ulovlig handling eller svindel av en tredjepart tilknyttet et Gavekort. Ikke godta Gavekort med skadde/oppskrapte PIN-koder.

Svindel: Booking.com har rett til å lukke kundekontoer og ta betaling via alternative betalingsmåter dersom et Gavekort anskaffet bedragersk blir innløst og/eller brukt til å foreta kjøp på plattformen.

Bruk av Booking.com-saldo eller et Gavekort i strid med disse avtalevilkårene: Ved å bruke et Gavekort samtykker du i å overholde disse avtalevilkårene og å ikke bruke et Gavekort på noen måte som er misvisende, villedende, urettferdig eller på annen måte skadelig for Booking.com, dets tilknyttede selskaper eller dets kunder. Booking.com forbeholder retten til å, uten varsel, ugyldiggjøre Gavekort (inkludert som en del av din Booking.com-saldo) uten tilbakebetaling, suspendere eller avslutte kundekontoer, suspendere eller avslutte muligheten til å bruke tjenestene våre, avbryte eller begrense bestillinger og belaste alternative betalingsmåter hvis vi mistenker at et Gavekort er anskaffet, brukt eller anvendt på en Booking.com-konto (eller din Booking.com-saldo anvendes på et kjøp) på bedragersk eller ulovlig måte eller på annen måte i brudd på disse avtalevilkårene.

Gjeldende lov og jurisdiksjon: Disse avtalevilkårene reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Nederland. Både du og Booking.com samtykker i å være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen av domstolene i Nederland. Du samtykker i å holde skadesløs Booking.com (inkludert Gavekortleverandør) mot alle krav fremlagt av en tredjepart mot det eller dets tilknyttede selskaper som oppstår ut fra eller i forbindelse med et brudd på noen av disse avtalevilkårene.

Ansvarsbegrensning: Vi gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til gavekort, inkludert, uten begrensning, noen uttrykkelig eller underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Dersom et gavekort er ikke-funksjonelt, vil ditt eneste rettsmiddel, og vår eneste forpliktelse, være å erstatte gavekortet. Dersom gjeldende lov ikke tillater begrensninger av underforståtte garantier eller utelukkelse eller begrensning av visse former for skadeerstatning, kan noen av eller alle de ovennevnte ansvarsfraskrivelsene, unntakene eller begrensningene ikke gjelde for deg, og du kan ha ytterligere rettigheter.

Generelle vilkår: Booking.com forbeholder seg retten til å endre disse avtalevilkårene for Gavekort fra tid til annen etter eget skjønn og uten forvarsel til deg. Alle avtalevilkår gjelder i den grad loven tillater det.

Kontaktinformasjon: Booking.com kundeservice 070 770 3884 (Nederland)