Natisni / Shrani

Pogoji in določila: Darilne kartice Booking.com

Ti pogoji in določila veljajo za darilne kartice Booking.com (v nadaljevanju »darilne kartice in digitalne darilne kartice«), ki jih je izdal ponudnik Booking.com B.V. Booking.com B.V. (v nadaljevanju »Booking.com«) je zasebna družba z omejeno odgovornostjo, ki je organizirana v skladu z zakoni Nizozemske ter je lastnica in upraviteljica platforme www.booking.com. Ponudnik Booking.com je lahko tudi izdajatelj darilnih kartic. Z nakupom ali uporabo darilne kartice soglašate s temi pogoji in določili ter jih sprejemate.

Unovčenje: darilne kartice je mogoče unovčiti pri nakupu izdelkov, ki izpolnjujejo pogoje, na spletnem mestu www.booking.com s prenosom stanja v denarnico Booking.com. Za unovčenje darilnih kartic je potreben račun Booking.com. Zneski nakupov se odštejejo od stanja v denarnici Booking.com unovčitelja. Morebitno neporabljeno stanje ostane povezano z računom Booking.com unovčitelja in se pri nakupih uporabi v zaporedju glede na najzgodnejši datum poteka. Če znesek nakupa presega stanje v denarnici Booking.com unovčitelja, je treba preostali znesek poravnati z drugim razpoložljivim načinom plačila. Booking.com lahko kupcem darilnih kartic posreduje informacije o stanju unovčenja darilnih kartic, ki jih ti kupijo ali uporabijo. Za ogled stanja na darilni kartici obiščite booking.com/giftcard. Za darilne kartice se ne zaračunajo nobene pristojbine ali stroški. Darilne kartice so veljavne samo za uporabnike, stare 16 let ali več. Za uporabnike, mlajše od 16 let, je uporaba vseh storitev Booking.com dovoljena samo z veljavnim soglasjem staršev ali skrbnikov. Booking.com lahko zbira in uporablja podatke o otrocih izključno tako, kot to določijo njihovi starši ali skrbniki, in/ali na podlagi njihovega predhodnega izrecnega soglasja v pisni obliki. Če ugotovimo, da podatke o otroku, mlajšem od 16 let, obdelujemo brez veljavnega soglasja njegovih staršev ali skrbnikov, si pridržujemo pravico do izbrisa teh podatkov.

Omejitve: darilne kartice, vključno z morebitnimi neporabljenimi stanji na teh karticah, ki so bila prenesena v denarnico Booking.com, potečejo 3 leta od datuma izdaje. Darilne kartice je mogoče kupiti le v okviru omejitev, ki jih določi Booking.com (vključno s ponudnikom darilnih kartic). Darilnih kartic ni mogoče uporabiti za nakup drugih darilnih kartic. Darilnih kartic ni mogoče znova napolniti, znova prodati, prenesti za vrednost ali unovčiti za gotovino. Kupljenih darilnih kartic ni mogoče vrniti za povračilo. Neporabljenih stanj na darilnih karticah, povezanih z računom Booking.com, ni mogoče prenesti na drug račun Booking.com. Booking.com (vključno s ponudnikom darilnih kartic) ne ponuja nobenih plačil obresti za nobeno darilno kartico ali stanje na darilni kartici.

Tveganje izgube: tveganje izgube in lastninske pravice za darilne kartice se na kupca prenese ob elektronskem prenosu darilne kartice kupcu/imenovanemu prejemniku ali ob naši dostavi prevozniku (kot je ustrezno). Booking.com (vključno s ponudnikom darilnih kartic) ne prevzema odgovornosti za izgubo, krajo, uničenje ali nepooblaščeno uporabo darilne kartice. Booking.com ni odgovoren za tipkarske napake v e-poštnih naslovih prejemnika in ne daje vračil uporabnikom, ki pošljejo darilne kartice napačnemu prejemniku. Obstajajo različni načini goljufanja z darilnimi karticami, ki zahtevajo plačilo z darilno kartico. Booking.com ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli nezakonito ravnanje ali goljufijo katere koli tretje osebe, ki je povezana s katero koli darilno kartico. Ne sprejemajte darilnih kartic s poškodovano/spraskano PIN-kodo.

Goljufija: ponudnik Booking.com lahko v primeru unovčenja goljufivo pridobljene darilne kartice in/ali uporabe take kartice za nakup na njegovi platformi zapre račune strank in sprejme plačilo v nadomestni obliki.

Uporaba stanja ali katere koli darilne kartice Booking.com, ki pomeni kršitev teh pogojev in določil: z uporabo darilne kartice se strinjate, da boste upoštevali te pogoje in določila ter darilne kartice ne boste uporabljali na noben zavajajoč, nepošten ali drug način, ki je škodljiv za ponudnika Booking.com, njegove pridružene partnerje ali njegove stranke. Če ponudnik Booking.com sumi, da je bila darilna kartica pridobljena, izkoriščena ali uporabljena za račun Booking.com (ali da je bilo vaše stanje Booking.com uporabljeno za nakup) na goljufiv, nezakonit ali drug način, ki pomeni kršitev teh pogojev in določil, si Booking.com pridržuje pravico, da brez obvestila razveljavi darilne kartice (vključno kot del vašega stanja pri ponudniku Booking.com) brez vračila, začasno ali trajno zapre račune strank, začasno ali trajno onemogoči uporabo svojih storitev, prekliče ali omeji naročila ter zaračuna nadomestne oblike plačila.

Veljavno pravo in zakonodaja: ti pogoji in določila se urejajo ter razlagajo v skladu z zakoni Nizozemske. Vi in Booking.com soglašata z izključno pristojnostjo sodišč na Nizozemskem. Strinjate se, da boste ponudnika Booking.com (vključno s ponudnikom darilnih kartic) odškodovali za vse zahtevke tretjih oseb proti njemu ali njegovim pridruženim partnerjem, ki izhajajo iz kršitve teh pogojev ali v povezavi z njo.

Omejitev odgovornosti: v zvezi z darilnimi karticami ne dajemo nikakršnih jamstev (izrecnih ali naznačenih), ki med drugim vključujejo morebitna izrecna ali naznačena jamstva glede primernosti za prodajo ali primernosti za določen namen. V primeru nefunkcionalnosti darilne kartice bo vaše edino pravno sredstvo in naša edina odgovornost zamenjava te darilne kartice. Če veljavno pravo ne dovoljuje omejitev za naznačena jamstva ali izključitve/omejitve nekaterih odškodnin, nekatere ali vse zgornje omejitve, izključitve ali zavrnitve morda ne veljajo za vas in morda imate dodatne pravice.

Splošni pogoji: Booking.com si pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez predhodnega obvestila občasno spremeni te pogoje in določila za darilne kartice. Vsi pogoji in določila se uporabljajo v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.

Kontaktni podatki: pomoč uporabnikom storitev Booking.com – 070 770 3884 (Nizozemska)