Vietnam

The Coong Cafe and Homestay Sapa

Lao Cai

0,4 km từ trung tâm Lao Cai Rất tốt 8,5

Giá từ VND 161.200

Vietnam Cheers Hostel

Hà Nội

2 sao
1 km từ trung tâm Hà Nội Tuyệt hảo 9,2

Giá từ VND 100.000

Tam Coc Garden Homestay

Ninh Bình

6,3 km từ trung tâm Ninh Bình Tuyệt vời 8,7

Giá từ VND 263.000

Buffalo Pub and Hostel

Ðồng Hới

0,8 km từ trung tâm Ðồng Hới Rất tốt 8,3

Giá từ VND 90.000

TÒVÒ HOSTEL

Huế

0,6 km từ trung tâm Huế Tuyệt hảo 9,4

Giá từ VND 90.000

Hoi An Love.Ly Hostel

Hội An

0,6 km từ trung tâm Hội An Xuất sắc 9,6

Giá từ VND 150.000

Forelsket Homestay

Đà Lạt

1,6 km từ trung tâm Đà Lạt Tuyệt vời 8,6

Giá từ VND 179.973

SoLo DaLat Hostel

Đà Lạt

1,2 km từ trung tâm Đà Lạt Rất tốt 8,5

Giá từ VND 800.000

Minh Viet Homestay

Cần Thơ

8,4 km từ trung tâm Cần Thơ Rất tốt 8,3

Giá từ VND 342.224

Mui Ne Hills Backpackers

Mũi Né

2 sao
2,4 km từ trung tâm Mũi Né Rất tốt 8,5

Giá từ VND 50.000

AN HOSTEL

TP. Hồ Chí Minh

0,7 km từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh Rất tốt 8,5

Giá từ VND 140.000

Saigon Marvel Hostel

TP. Hồ Chí Minh

1 km từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh Rất tốt 8,4

Giá từ VND 101.250