Cho chuyến đi sắp tới của tôi

Đây là 3 bước đơn giản để giúp bạn bắt đầu:

  1. Chọn 1 nơi bạn thích ở.
  2. Đến phần "Thêm vào danh sách ưa thích" để chọn 1 hoặc nhiều danh sách ưa thích bạn muốn thêm vào.
  3. Hãy nhớ "Lưu vào danh sách ưa thích" để sau này bạn có thể tìm lại.